ขั้นตอนการรับตั๋วขึ้นรถ

ขั้นตอนการรับตั๋วขึ้นรถ

  • ท่านที่ชำระเงินผ่านร้านเซเว่น  ให้ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  นำไปยื่นรับตั๋วโดยสาร ที่เคาน์เตอร์ออกตั๋วของบริษัทรถที่ท่านจอง ก่อนรถออก 30 นาที

  • ท่านที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตร  ให้นำบัตรประชาชนไปยื่นรับตั๋วที่เคาร์เตอร์ออกตั๋วของบริษัทรถที่ท่านจอง ก่อนรถออก 30 นาที

หมายเหตุ

ท่านควรไปรับตั๋วเดินทางที่เคาร์เตอร์บริษัทรถ ก่อนรถออก  30  นาที

ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ตลอด 24 ชั่วโมง

จองตั๋วง่าย สะดวก รวดเร็ว 24 ชั่วโมง