จุดจอดรถ บัส เอ็กซ์เพลส(สายใต้)

จุดจอดรถ บัส เอ็กซ์เพลส เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – เขาหลัก – ทับละมุ – ภูเก็ต (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานบัสเอ็กซ์เพลส 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 4 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  15 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกประจวบ 4 ชั่วโมง  30 นาที
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 4 ชั่วโมง  45 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 5 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 5 ชั่วโมง  10 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดแยกบางสะพานน้อย 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 6 ชั่วโมง
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเขาโพธิ์ไชยราช 7 ชั่วโมง
12 ประจวบคีรีขันธ์ ยายไท 7 ชั่วโมง  5 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 7 ชั่วโมง  10 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านเขาตีนเป็ด 7 ชั่วโมง  20 นาที
15 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 7 ชั่วโมง  30 นาที
16 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 7 ชั่วโมง  45 นาที
17 ระนอง จุดจอด บขส.กระบุรี 8 ชั่วโมง  20 นาที
18 ระนอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง 9 ชั่วโมง  15 นาที
19 ระนอง จุดจอด ต.ราชกรูด 9 ชั่วโมง  25 นาที
20 ระนอง จุดจอด อ.กะเปอร์ 10 ชั่วโมง
21 ระนอง จุดจอดบ้านบางหิน 9 ชั่วโมง  25 นาที
22 ระนอง จุดจอด ต.นาคา 10 ชั่วโมง  10 นาที
23 ระนอง จุดจอด ต.กำพวน 9 ชั่วโมง  15 นาที
24 ระนอง จุดจอด กิ่ง อ.สุขสำราญ 10 ชั่วโมง  20 นาที
25 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 10 ชั่วโมง  45 นาที
26 พังงา จุดจอดบางวัน 10 ชั่วโมง  50 นาที
27 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 11 ชั่วโมง  15 นาที
28 พังงา จุดจอดบ้านบางม่วง 11 ชั่วโมง  25 นาที
29 พังงา จุดจอดบ้านน้ำเค็ม 11 ชั่วโมง  30 นาที
30 พังงา จุดจอดบ้านบางสัก 11 ชั่วโมง  35 นาที
31 กรุงเทพมหานคร คึกคัก 11 ชั่วโมง  40 นาที
32 พังงา จุดจอดบ้านบางเนียง ต.คึกคัก 11 ชั่วโมง  50 นาที
33 พังงา จุดจอด ต.เขาหลัก 12 ชั่วโมง  15 นาที
34 พังงา จุดจอด ต.ลำแก่น 12 ชั่วโมง  25 นาที
35 พังงา จุดจอดบ้านทับละมุ 12 ชั่วโมง  30 นาที
36 พังงา จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว 12 ชั่วโมง  35 นาที
37 พังงา จุดจอด อ.ท้ายเหมือง 13 ชั่วโมง  35 นาที
38 พังงา บขส. โคกกลอย 13 ชั่วโมง  40 นาที
39 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลาง 13 ชั่วโมง  50 นาที
40 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 14 ชั่วโมง

จุดจอดรถ บัส เอ็กซ์เพลส เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง – ภูเก็ต (สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)  
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานบัสเอ็กซ์เพลส 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  15 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกประจวบ 4 ชั่วโมง  30 นาที
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 4 ชั่วโมง  30 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 5 ชั่วโมง  
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดแยกบางสะพานน้อย 5 ชั่วโมง  30 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 6 ชั่วโมง  
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเขาโพธิ์ไชยราช 7 ชั่วโมง  
11 ประจวบคีรีขันธ์ ยายไท 7 ชั่วโมง  5 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 7 ชั่วโมง  15 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านเขาตีนเป็ด 7 ชั่วโมง  20 นาที
14 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 7 ชั่วโมง  30 นาที
15 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร 7 ชั่วโมง  40 นาที
16 ชุมพร จุดจอด ต.วิสัยเหนือ 8 ชั่วโมง  25 นาที
17 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 8 ชั่วโมง  20 นาที
18 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้าบ้านเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก 8 ชั่วโมง  35 นาที
19 ชุมพร ทุ่งตะโก 8 ชั่วโมง  30 นาที
20 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 8 ชั่วโมง  30 นาที
21 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 8 ชั่วโมง  40 นาที
22 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกท่าชนะ 8 ชั่วโมง  55 นาที
23 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง  50 นาที
24 สุราษฎร์ธานี จุดจอดควนลา 8 ชั่วโมง  50 นาที
25 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด 9 ชั่วโมง  
26 สุราษฎร์ธานี จุดจอดกองบิน 9 ชั่วโมง  5 นาที
27 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกหนองขรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
28 กรุงเทพมหานคร จุดจอดกม18-44 9 ชั่วโมง  30 นาที
29 สุราษฎร์ธานี จุดจอดคีรีรัฐ 9 ชั่วโมง  35 นาที
30 กรุงเทพมหานคร จุดจอดบ้านทำเนียบ 9 ชั่วโมง  45 นาที
31 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านทางเขื่อน 9 ชั่วโมง  50 นาที
32 สุราษฎร์ธานี จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน 10 ชั่วโมง  
33 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พนม 10 ชั่วโมง  10 นาที
34 กรุงเทพมหานคร จุดจอดทางคริสต์ 10 ชั่วโมง  20 นาที
35 กรุงเทพมหานคร จุดจอดคลองหัวช้าง 10 ชั่วโมง  30 นาที
36 พังงา จุดจอดแยกเขาต่อ 10 ชั่วโมง  35 นาที
37 พังงา จุดจอดแยกนาเหนือ 10 ชั่วโมง  40 นาที
38 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 10 ชั่วโมง  30 นาที
39 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 11 ชั่วโมง  
40 พังงา จุดจอดแยกพังงา (สามแยกวังหม้อแกง) 10 ชั่วโมง  50 นาที
41 พังงา จุดจอดแยก อ.ตะกั่วทุ่ง 11 ชั่วโมง  5 นาที
42 พังงา จุดจอด ต.กระโสม 11 ชั่วโมง  10 นาที
43 พังงา จุดจอดแยก ต.กะไหล 11 ชั่วโมง  15 นาที
44 พังงา จุดจอด ต.ท่าอยู่ 11 ชั่วโมง  20 นาที
45 พังงา บขส. โคกกลอย 11 ชั่วโมง  30 นาที
46 ภูเก็ต ท่าฉัตรไชย 11 ชั่วโมง  40 นาที
47 ภูเก็ต ถลาง 11 ชั่วโมง  50 นาที
48 ภูเก็ต ท่าเรือ 11 ชั่วโมง  55 นาที
49 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 12 ชั่วโมง  

จุดจอดรถ บัส เอ็กซ์เพลส เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง -ภูเก็ต (สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)  
2 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
3 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี 4 ชั่วโมง  15 นาที
4 ประจวบคีรีขันธ์ สี่แยกประจวบ 4 ชั่วโมง  30 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 4 ชั่วโมง  40 นาที
6 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานใหญ่ 5 ชั่วโมง  
7 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย 5 ชั่วโมง  30 นาที
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 6 ชั่วโมง  
9 ประจวบคีรีขันธ์ ไชยราช 7 ชั่วโมง  
10 ประจวบคีรีขันธ์ ยายไท 7 ชั่วโมง  5 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง 7 ชั่วโมง  15 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ เขาตีนเป็ด 7 ชั่วโมง  20 นาที
13 ชุมพร ท่าแซะ 7 ชั่วโมง  30 นาที
14 ชุมพร แยกปฐมพร 7 ชั่วโมง  50 นาที
15 ชุมพร จุดจอด ต.วิสัยเหนือ 8 ชั่วโมง  25 นาที
16 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 8 ชั่วโมง  20 นาที
17 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้าบ้านเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก 8 ชั่วโมง  35 นาที
18 ชุมพร ทุ่งตะโก 8 ชั่วโมง  35 นาที
19 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 8 ชั่วโมง  38 นาที
20 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 8 ชั่วโมง  40 นาที
21 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ท่าชนะ 0 ชั่วโมง  
22 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง  50 นาที
23 สุราษฎร์ธานี ควนลา 9 ชั่วโมง  
24 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สุราษฎร์ 9 ชั่วโมง  10 นาที
25 สุราษฎร์ธานี จุดจอดกองบิน 9 ชั่วโมง  
26 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกหนองขรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
27 สุราษฎร์ธานี กม.18 9 ชั่วโมง  40 นาที
28 สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐ 9 ชั่วโมง  50 นาที
29 สุราษฎร์ธานี บ้านทำเนียบ 9 ชั่วโมง  55 นาที
30 สุราษฎร์ธานี ทางเขื่อน 10 ชั่วโมง  
31 สุราษฎร์ธานี จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน 10 ชั่วโมง  
32 สุราษฎร์ธานี พนม 10 ชั่วโมง  5 นาที
33 พังงา ทางคริสต์ 10 ชั่วโมง  6 นาที
34 พังงา คลองหัวช้าง 10 ชั่วโมง  8 นาที
35 พังงา จุดจอดแยกเขาต่อ 10 ชั่วโมง  10 นาที
36 พังงา นาเหนือ 10 ชั่วโมง  20 นาที
37 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 10 ชั่วโมง  22 นาที
38 พังงา จุดจอดแยกพังงา (สามแยกวังหม้อแกง) 11 ชั่วโมง  
39 พังงา แยกหม้อแกง 10 ชั่วโมง  30 นาที
40 พังงา จุดจอดแยก อ.ตะกั่วทุ่ง 11 ชั่วโมง  20 นาที
41 พังงา กระโสม 11 ชั่วโมง  30 นาที
42 พังงา กระไหล 11 ชั่วโมง  40 นาที
43 พังงา ท่าอยู่ 11 ชั่วโมง  42 นาที
44 พังงา บขส. โคกกลอย 11 ชั่วโมง  45 นาที
45 ภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย 11 ชั่วโมง  48 นาที
46 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลาง 11 ชั่วโมง  50 นาที
47 ภูเก็ต จุดจอดท่าเรือ 11 ชั่วโมง  55 นาที
48 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 12 ชั่วโมง  

จุดจอดรถ บัส เอ็กซ์เพลส เส้นทาง : กรุงเทพฯ – พังงา[สายเก่า]

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)  
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานบัสเอ็กซ์เพลส 0 ชั่วโมง  
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  15 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกประจวบ 4 ชั่วโมง  30 นาที
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 4 ชั่วโมง  45 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 5 ชั่วโมง  
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 5 ชั่วโมง  10 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดแยกบางสะพานน้อย 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 6 ชั่วโมง  
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเขาโพธิ์ไชยราช 7 ชั่วโมง  
12 ประจวบคีรีขันธ์ ยายไท 7 ชั่วโมง  5 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 7 ชั่วโมง  10 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านเขาตีนเป็ด 7 ชั่วโมง  20 นาที
15 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 9 ชั่วโมง  30 นาที
16 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 9 ชั่วโมง  45 นาที
17 ระนอง จุดจอด บขส.กระบุรี 9 ชั่วโมง  55 นาที
18 ระนอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง 10 ชั่วโมง  
19 ระนอง จุดจอด ต.ราชกรูด 10 ชั่วโมง  15 นาที
20 ระนอง จุดจอด อ.กะเปอร์ 10 ชั่วโมง  30 นาที
21 ระนอง จุดจอดบ้านบางหิน 10 ชั่วโมง  20 นาที
22 ระนอง จุดจอด ต.นาคา 11 ชั่วโมง  25 นาที
23 ระนอง จุดจอด ต.กำพวน 11 ชั่วโมง  15 นาที
24 ระนอง จุดจอด กิ่ง อ.สุขสำราญ 11 ชั่วโมง  30 นาที
25 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 11 ชั่วโมง  
26 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 12 ชั่วโมง  
27 พังงา จุดจอดบ้านบางม่วง 12 ชั่วโมง  20 นาที
28 พังงา น้ำเค็ม 12 ชั่วโมง  30 นาที
29 พังงา จุดจอดบ้านบางสัก 12 ชั่วโมง  40 นาที
30 พังงา จุดจอดบ้านบางเนียง ต.คึกคัก 13 ชั่วโมง  20 นาที
31 พังงา จุดจอด ต.เขาหลัก 13 ชั่วโมง  45 นาที
32 พังงา จุดจอดบ้านทับละมุ 14 ชั่วโมง  15 นาที
33 พังงา จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว 14 ชั่วโมง  30 นาที
34 พังงา จุดจอด อ.ท้ายเหมือง 15 ชั่วโมง  
35 พังงา บขส. โคกกลอย 15 ชั่วโมง  45 นาที
36 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 16 ชั่วโมง  

จุดจอดรถ บัส เอ็กซ์เพลส เส้นทาง : กรุงเทพฯ – สุราษฎร์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)  
2 กรุงเทพมหานคร สำนักงานบัสเอ็กซ์เพลส 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  15 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกประจวบ 4 ชั่วโมง  20 นาที
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 4 ชั่วโมง  30 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 5 ชั่วโมง  
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดแยกบางสะพานน้อย 5 ชั่วโมง  30 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 6 ชั่วโมง  
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเขาโพธิ์ไชยราช 6 ชั่วโมง  15 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ ยายไท 6 ชั่วโมง  20 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านเขาตีนเป็ด 6 ชั่วโมง  35 นาที
14 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 6 ชั่วโมง  45 นาที
15 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 7 ชั่วโมง  
16 ชุมพร จุดจอด ต.วิสัยเหนือ 7 ชั่วโมง  55 นาที
17 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 7 ชั่วโมง  50 นาที
18 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้าบ้านเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก 8 ชั่วโมง  15 นาที
19 ชุมพร ทุ่งตะโก 8 ชั่วโมง  18 นาที
20 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 8 ชั่วโมง  10 นาที
21 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 8 ชั่วโมง  18 นาที
22 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกท่าชนะ 8 ชั่วโมง  25 นาที
23 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 8 ชั่วโมง  20 นาที
24 ชุมพร จุดจอดควนลา 8 ชั่วโมง  19 นาที
25 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด 8 ชั่วโมง  40 นาที
26 สุราษฎร์ธานี จุดจอดกองบิน 8 ชั่วโมง  45 นาที
27 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกหนองขรี 8 ชั่วโมง  50 นาที
28 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกพุนพิน 8 ชั่วโมง  55 นาที
29 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 9 ชั่วโมง  

จุดจอดรถ บัส เอ็กซ์เพลส เส้นทาง : ภูเก็ต – ทับละมุ – เขาหลัก – ตะกั่วป่า กรุงเทพฯ (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต  
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง  

จุดจอดรถ บัส เอ็กซ์เพลส เส้นทาง : ภูเก็ต – วังหม้อแกง – พังงา – ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต  
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  

จุดจอดรถ บัส เอ็กซ์เพลส เส้นทาง : สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี  
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 7 ชั่วโมง  

จุดรับตั๋วโดยสาร บัส เอ็กซ์เพลส

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต   ช่องหมายเลข 3

โทร. 076-373299 , 085-7963411

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        ชั้น 1 ช่องหมายเลข 52, 53, 54

โทร. 02-8946101, 02-8946044

 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ บัส เอ็กซ์เพลส ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร บัส เอ็กซ์เพลส ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

บัส เอ็กซ์เพลส ที่ตั้ง : 82/22 หมู่ที่ 19 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2894-6101-3

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)