จุดจอดรถ 407 พัฒนา

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : DIS กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 10 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 10 ชั่วโมง  40 นาที
14 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 11 ชั่วโมง
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 11 ชั่วโมง  20 นาที
16 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 11 ชั่วโมง  25 นาที
17 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 12 ชั่วโมง  5 นาที
18 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 12 ชั่วโมง  20 นาที
19 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : DIS กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
9 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
10 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 9 ชั่วโมง  20 นาที
11 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 9 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 11 ชั่วโมง  20 นาที
13 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 11 ชั่วโมง  40 นาที
14 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 12 ชั่วโมง  10 นาที
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 11 ชั่วโมง  40 นาที
16 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 12 ชั่วโมง  50 นาที
18 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า 13 ชั่วโมง  10 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : DIS บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 1 ชั่วโมง  25 นาที
5 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 2 ชั่วโมง  20 นาที
9 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 4 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 5 ชั่วโมง  20 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  50 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  20 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  50 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  50 นาที
17 นครราชสีมา ปากช่อง 10 ชั่วโมง  50 นาที
18 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 11 ชั่วโมง  20 นาที
19 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : DIS บุ้งคล้า-กรุงเทพฯ(สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า
2 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 1 ชั่วโมง
4 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 3 ชั่วโมง  20 นาที
8 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 3 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 4 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง  50 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 5 ชั่วโมง  20 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง  10 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  40 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 7 ชั่วโมง  10 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 9 ชั่วโมง  10 นาที
17 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 11 ชั่วโมง  40 นาที
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 13 ชั่วโมง  10 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 10 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 10 ชั่วโมง  40 นาที
14 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 11 ชั่วโมง
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 11 ชั่วโมง  20 นาที
16 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 11 ชั่วโมง  25 นาที
17 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 12 ชั่วโมง  5 นาที
18 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 12 ชั่วโมง  20 นาที
19 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-นาวัง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 10 ชั่วโมง  5 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 11 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น ภูเวียง 10 ชั่วโมง  35 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 11 ชั่วโมง  2 นาที
11 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 11 ชั่วโมง  5 นาที
12 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 11 ชั่วโมง  35 นาที
13 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 12 ชั่วโมง
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 12 ชั่วโมง  10 นาที
15 หนองบัวลำภู นาวัง 12 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-นาวัง-บ้านผือ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 10 ชั่วโมง  5 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 11 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 10 ชั่วโมง  35 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 11 ชั่วโมง  2 นาที
11 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 11 ชั่วโมง  5 นาที
12 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 11 ชั่วโมง  35 นาที
13 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 12 ชั่วโมง
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 12 ชั่วโมง  10 นาที
15 หนองบัวลำภู นาวัง 12 ชั่วโมง  40 นาที
16 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 13 ชั่วโมง
17 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 13 ชั่วโมง  10 นาที
18 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 13 ชั่วโมง  30 นาที
19 หนองบัวลำภู จุดจอดบ้านผือ 13 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-น้ำโสม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 8 ชั่วโมง
8 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 8 ชั่วโมง  10 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 8 ชั่วโมง  20 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 11 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 11 ชั่วโมง  35 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 11 ชั่วโมง  50 นาที
13 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 12 ชั่วโมง  20 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 12 ชั่วโมง  40 นาที
15 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 13 ชั่วโมง
16 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 13 ชั่วโมง  10 นาที
17 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 13 ชั่วโมง  30 นาที
18 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ 13 ชั่วโมง  50 นาที
19 อุดรธานี จุดจอดบ้านกลางใหญ่ 14 ชั่วโมง
20 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำโสม 14 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-นิคมน้ำอูน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 9 ชั่วโมง  40 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 9 ชั่วโมง  50 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 10 ชั่วโมง  5 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 11 ชั่วโมง  30 นาที
16 สกลนคร จุดจอดดอนเขือง 11 ชั่วโมง  40 นาที
17 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 12 ชั่วโมง  20 นาที
18 สกลนคร จุดจอดบ้านธาตุ 12 ชั่วโมง  40 นาที
19 สกลนคร จุดจอดวาริช 12 ชั่วโมง  50 นาที
20 สกลนคร จุดจอดบ้านกุดตะกาบ 12 ชั่วโมง  55 นาที
21 สกลนคร จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน 13 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บ้านดุง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 10 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 10 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บ้านผือ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 8 ชั่วโมง
8 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 8 ชั่วโมง  10 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 8 ชั่วโมง  20 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 11 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 11 ชั่วโมง  35 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 11 ชั่วโมง  50 นาที
13 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 12 ชั่วโมง  20 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 12 ชั่วโมง  40 นาที
15 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 13 ชั่วโมง
16 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 13 ชั่วโมง  10 นาที
17 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 13 ชั่วโมง  30 นาที
18 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ 13 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บ้านม่วง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 9 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 10 ชั่วโมง  5 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 10 ชั่วโมง  10 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 10 ชั่วโมง  20 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 10 ชั่วโมง  50 นาที
16 สกลนคร จุดจอดโคกสี 11 ชั่วโมง  20 นาที
17 สกลนคร จุดจอดกุดเรือคำ 11 ชั่วโมง  50 นาที
18 สกลนคร จุดจอด อ.บ้านม่วง 12 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บ้านแพง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  40 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  40 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  10 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.กระนวน 7 ชั่วโมง  25 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.ศรีธาตุ 8 ชั่วโมง  25 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.วังสามหมอ 8 ชั่วโมง  45 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดคำบิด 9 ชั่วโมง  15 นาที
14 สกลนคร จุดจอดวาริช 9 ชั่วโมง  30 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 9 ชั่วโมง  40 นาที
16 สกลนคร จุดจอด อ.วานรนิวาส 10 ชั่วโมง  10 นาที
17 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 10 ชั่วโมง  25 นาที
18 สกลนคร จุดจอดคำตากล้า 10 ชั่วโมง  30 นาที
19 หนองคาย จุดจอดหนองหิ้ง 11 ชั่วโมง
20 หนองคาย จุดจอดเซกา 11 ชั่วโมง  25 นาที
21 หนองคาย จุดจอด อ. บึงโขงหลง 11 ชั่วโมง  35 นาที
22 หนองคาย จุดจอดดงบัง 12 ชั่วโมง
23 นครพนม จุดจอด อ.บ้านแพง 12 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บึงกาฬ(สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 10 ชั่วโมง  5 นาที
14 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 10 ชั่วโมง  20 นาที
15 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 11 ชั่วโมง
16 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 11 ชั่วโมง  35 นาที
17 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 12 ชั่วโมง  5 นาที
18 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
9 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
10 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 9 ชั่วโมง  20 นาที
11 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 9 ชั่วโมง  40 นาที
12 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 10 ชั่วโมง  50 นาที
14 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 11 ชั่วโมง  20 นาที
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 11 ชั่วโมง  40 นาที
16 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 12 ชั่วโมง  50 นาที
18 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า 13 ชั่วโมง  10 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ปากคาด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 10 ชั่วโมง  5 นาที
14 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 10 ชั่วโมง  20 นาที
15 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 11 ชั่วโมง
16 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 11 ชั่วโมง  35 นาที
17 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 12 ชั่วโมง  5 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-พังโคน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 9 ชั่วโมง  40 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 9 ชั่วโมง  50 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 10 ชั่วโมง  5 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 11 ชั่วโมง  30 นาที
16 สกลนคร จุดจอดดอนเขือง 11 ชั่วโมง  40 นาที
17 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 12 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  10 นาที
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง  50 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  40 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  10 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง  50 นาที
9 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 7 ชั่วโมง  20 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุดรธานี จุดจอดสามพร้าว 8 ชั่วโมง  40 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดดอนกลอย 9 ชั่วโมง  20 นาที
14 อุดรธานี จุดจอด อ.พิบูลย์รักษ์ 9 ชั่วโมง  40 นาที

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 9 ชั่วโมง  40 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 10 ชั่วโมง
14 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 10 ชั่วโมง  25 นาที
15 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สว่างแดนดิน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 9 ชั่วโมง  40 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 9 ชั่วโมง  50 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 10 ชั่วโมง  5 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 11 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สังคม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 10 ชั่วโมง
13 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 10 ชั่วโมง  35 นาที
14 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ 11 ชั่วโมง
15 หนองคาย จุดจอด อ.สังคม 11 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สุวรรณคูหา-ดงมะไฟ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 8 ชั่วโมง
8 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 10 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 10 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 10 ชั่วโมง  50 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 11 ชั่วโมง  5 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 11 ชั่วโมง  20 นาที
13 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 11 ชั่วโมง  50 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 12 ชั่วโมง
15 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 12 ชั่วโมง  30 นาที
16 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 12 ชั่วโมง  40 นาที
17 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 13 ชั่วโมง
18 หนองบัวลำภู จุดจอดสุวรรณคูหา 13 ชั่วโมง  20 นาที
19 หนองบัวลำภู จุดจอดดงมะไฟ 13 ชั่วโมง  25 นาที

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.สร้างคอม 9 ชั่วโมง
13 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 9 ชั่วโมง  10 นาที
14 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 10 ชั่วโมง
15 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 10 ชั่วโมง  15 นาที
16 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 10 ชั่วโมง  30 นาที

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 8 ชั่วโมง
8 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 10 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 10 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 10 ชั่วโมง  50 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 11 ชั่วโมง  5 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 11 ชั่วโมง  20 นาที
13 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 11 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-อุดรธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 7 ชั่วโมง  20 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 8 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 8 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 9 ชั่วโมง  30 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 10 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-โซ่พิสัย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 10 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 10 ชั่วโมง  40 นาที
14 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 11 ชั่วโมง
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 11 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-โพนพิสัย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 10 ชั่วโมง  5 นาที
14 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 10 ชั่วโมง  20 นาที
15 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ไชยวาน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 10 ชั่วโมง  20 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 10 ชั่วโมง  30 นาที
14 อุดรธานี จุดจอด อ.ไชยวาน 10 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ขอนแก่น-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
2 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง  45 นาที
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 1 ชั่วโมง  5 นาที
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
5 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  45 นาที
6 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 7 ชั่วโมง  15 นาที
7 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 7 ชั่วโมง  45 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 8 ชั่วโมง  30 นาที
9 ชลบุรี ท่าศรีราชา 9 ชั่วโมง  20 นาที
10 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 9 ชั่วโมง  30 นาที
11 ชลบุรี ท่าพัทยา 9 ชั่วโมง  50 นาที
12 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 10 ชั่วโมง  40 นาที
13 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 11 ชั่วโมง
14 ระยอง ท่ามาบตาพุด 11 ชั่วโมง  15 นาที
15 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ชลบุรี-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าชลบุรี
2 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง  45 นาที
3 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 1 ชั่วโมง  15 นาที
4 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  45 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 7 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 8 ชั่วโมง  30 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 9 ชั่วโมง  10 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 10 ชั่วโมง
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 10 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
13 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 11 ชั่วโมง  40 นาที
14 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ชลบุรี-อุดรธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าชลบุรี
2 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง  45 นาที
3 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 1 ชั่วโมง  15 นาที
4 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  45 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 7 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 8 ชั่วโมง  30 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 9 ชั่วโมง  10 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 10 ชั่วโมง
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 10 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : นาวัง-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองบัวลำภู นาวัง
2 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 1 ชั่วโมง  10 นาที
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 1 ชั่วโมง  20 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 1 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น ภูเวียง 1 ชั่วโมง  35 นาที
9 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 2 ชั่วโมง  20 นาที
10 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 4 ชั่วโมง  20 นาที
11 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง  50 นาที
12 นครราชสีมา ปากช่อง 7 ชั่วโมง  50 นาที
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  50 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : น้ำโสม-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำโสม
2 อุดรธานี จุดจอด อ.นายูง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดบ้านกลางใหญ่ 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ 1 ชั่วโมง
5 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 1 ชั่วโมง  40 นาที
7 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 1 ชั่วโมง  50 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 2 ชั่วโมง  10 นาที
9 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 3 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 3 ชั่วโมง  15 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 3 ชั่วโมง  30 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 6 ชั่วโมง  30 นาที
14 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 6 ชั่วโมง  40 นาที
15 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 6 ชั่วโมง  50 นาที
16 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง
17 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 9 ชั่วโมง  50 นาที
18 นครราชสีมา ปากช่อง 12 ชั่วโมง  50 นาที
19 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 13 ชั่วโมง  20 นาที
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 14 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : นิคมน้ำอูน-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สกลนคร จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
2 สกลนคร จุดจอดบ้านกุดตะกาบ 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 สกลนคร จุดจอดวาริช 0 ชั่วโมง  25 นาที
4 สกลนคร จุดจอดบ้านธาตุ 0 ชั่วโมง  35 นาที
5 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 0 ชั่วโมง  55 นาที
6 สกลนคร จุดจอดดอนเขือง 1 ชั่วโมง  35 นาที
7 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 1 ชั่วโมง  45 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 2 ชั่วโมง  10 นาที
9 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 2 ชั่วโมง  25 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  35 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  25 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 3 ชั่วโมง  55 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 4 ชั่วโมง  25 นาที
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  15 นาที
15 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  45 นาที
16 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  15 นาที
17 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  15 นาที
18 นครราชสีมา ปากช่อง 10 ชั่วโมง  15 นาที
19 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 10 ชั่วโมง  45 นาที
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บ่อวิน-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าบ่อวิน
2 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  35 นาที
4 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 ชลบุรี ท่าชลบุรี 1 ชั่วโมง  35 นาที
6 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 2 ชั่วโมง  50 นาที
8 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  20 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  35 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  35 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 10 ชั่วโมง  5 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 10 ชั่วโมง  45 นาที
14 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 11 ชั่วโมง  35 นาที
15 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 12 ชั่วโมง  5 นาที
16 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
17 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 13 ชั่วโมง  15 นาที
18 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 13 ชั่วโมง  35 นาที

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บ้านดุง-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง
2 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 1 ชั่วโมง  40 นาที
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  40 นาที
5 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 3 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  30 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
10 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  30 นาที
11 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 9 ชั่วโมง
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บ้านผือ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ
2 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 1 ชั่วโมง  10 นาที
6 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 1 ชั่วโมง  20 นาที
7 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 1 ชั่วโมง  50 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 1 ชั่วโมง  45 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 2 ชั่วโมง
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 2 ชั่วโมง  40 นาที
12 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 2 ชั่วโมง  50 นาที
13 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 3 ชั่วโมง
14 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 4 ชั่วโมง  30 นาที
15 นครราชสีมา ปากช่อง 6 ชั่วโมง  30 นาที
16 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 6 ชั่วโมง  50 นาที
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  50 นาที

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บ้านม่วง-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สกลนคร จุดจอด อ.บ้านม่วง
2 สกลนคร จุดจอดกุดเรือคำ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สกลนคร จุดจอดโคกสี 1 ชั่วโมง
4 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 2 ชั่วโมง
6 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  15 นาที
8 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง
9 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 4 ชั่วโมง
10 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 4 ชั่วโมง  30 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  20 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  50 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  20 นาที
14 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  20 นาที
15 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  50 นาที
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บ้านแพง-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครพนม จุดจอด อ.บ้านแพง
2 หนองคาย จุดจอดดงบัง 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ. บึงโขงหลง 0 ชั่วโมง  35 นาที
4 หนองคาย จุดจอดเซกา 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 หนองคาย จุดจอดหนองหิ้ง 1 ชั่วโมง  10 นาที
6 สกลนคร จุดจอดคำตากล้า 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 2 ชั่วโมง  45 นาที
8 สกลนคร จุดจอด อ.วานรนิวาส 2 ชั่วโมง
9 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 สกลนคร จุดจอดวาริช 2 ชั่วโมง  40 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดคำบิด 2 ชั่วโมง  55 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.วังสามหมอ 3 ชั่วโมง  25 นาที
13 อุดรธานี จุดจอด อ.ศรีธาตุ 3 ชั่วโมง  45 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.กระนวน 4 ชั่วโมง  45 นาที
15 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 5 ชั่วโมง
16 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  10 นาที
17 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  10 นาที
18 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  10 นาที
19 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  10 นาที
20 นครราชสีมา ปากช่อง 10 ชั่วโมง  10 นาที
21 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 10 ชั่วโมง  40 นาที
22 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  10 นาที
23 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บึงกาฬ กุมภวาปี-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 1 ชั่วโมง  25 นาที
5 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 2 ชั่วโมง  20 นาที
9 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 4 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 5 ชั่วโมง  20 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  50 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  20 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  50 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  50 นาที
17 นครราชสีมา ปากช่อง 10 ชั่วโมง  50 นาที
18 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 11 ชั่วโมง  20 นาที
19 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บึงกาฬ นค-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 1 ชั่วโมง
4 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 ขอนแก่น จุดจอดหนองสองห้อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง
9 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 5 ชั่วโมง
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  30 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 7 ชั่วโมง  10 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 7 ชั่วโมง  25 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 9 ชั่วโมง  10 นาที
14 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 11 ชั่วโมง  25 นาที
15 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 12 ชั่วโมง  55 นาที
16 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 13 ชั่วโมง  25 นาที
17 ชลบุรี ท่าชลบุรี 14 ชั่วโมง  10 นาที
18 ชลบุรี ท่าศรีราชา 15 ชั่วโมง
19 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 15 ชั่วโมง  10 นาที
20 ชลบุรี ท่าพัทยา 15 ชั่วโมง  30 นาที
21 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 16 ชั่วโมง  20 นาที
22 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 16 ชั่วโมง  40 นาที
23 ระยอง ท่ามาบตาพุด 16 ชั่วโมง  55 นาที
24 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 17 ชั่วโมง  10 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บึงกาฬ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 1 ชั่วโมง
4 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 1 ชั่วโมง  35 นาที
5 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 2 ชั่วโมง  15 นาที
6 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 2 ชั่วโมง  45 นาที
8 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  45 นาที
9 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง  15 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 4 ชั่วโมง  45 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  35 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  5 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  35 นาที
14 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  35 นาที
15 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  35 นาที
16 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 9 ชั่วโมง  5 นาที
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บุ้งคล้า-นค-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า
2 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 1 ชั่วโมง  15 นาที
5 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 2 ชั่วโมง  15 นาที
7 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 2 ชั่วโมง  55 นาที
8 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 3 ชั่วโมง  25 นาที
10 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 4 ชั่วโมง  15 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง  45 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 6 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง  15 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 8 ชั่วโมง  10 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  25 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 9 ชั่วโมง  10 นาที
17 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 11 ชั่วโมง  10 นาที
18 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 11 ชั่วโมง  55 นาที
19 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 12 ชั่วโมง  30 นาที
20 ชลบุรี ท่าชลบุรี 14 ชั่วโมง
21 ชลบุรี ท่าศรีราชา 14 ชั่วโมง  50 นาที
22 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 15 ชั่วโมง
23 ชลบุรี ท่าพัทยา 15 ชั่วโมง  20 นาที
24 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 16 ชั่วโมง  10 นาที
25 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 16 ชั่วโมง  30 นาที
26 ระยอง ท่ามาบตาพุด 16 ชั่วโมง  45 นาที
27 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 17 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ปากคาด-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด
2 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 1 ชั่วโมง  5 นาที
4 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 1 ชั่วโมง  45 นาที
5 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 2 ชั่วโมง
6 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 2 ชั่วโมง  15 นาที
7 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  15 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 3 ชั่วโมง  45 นาที
9 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 4 ชั่วโมง  15 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  5 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  35 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  5 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  5 นาที
14 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  5 นาที
15 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  35 นาที
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  5 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ปากคาด-ระยอง บ่อวิน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 2 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 2 ชั่วโมง  15 นาที
6 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  25 นาที
7 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 3 ชั่วโมง  15 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 7 ชั่วโมง  50 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  20 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 9 ชั่วโมง  33 นาที
13 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 11 ชั่วโมง  45 นาที
14 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 13 ชั่วโมง  15 นาที
15 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 13 ชั่วโมง  45 นาที
16 ชลบุรี ท่าชลบุรี 14 ชั่วโมง  30 นาที
17 ชลบุรี ท่าศรีราชา 15 ชั่วโมง  20 นาที
18 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 15 ชั่วโมง  30 นาที
19 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 15 ชั่วโมง  40 นาที
20 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 16 ชั่วโมง  5 นาที
21 ชลบุรี ท่าเขาไม้แก้ว 16 ชั่วโมง  17 นาที
22 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 17 ชั่วโมง  17 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ปากคาด-ระยอง พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 2 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 2 ชั่วโมง  15 นาที
6 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  25 นาที
7 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 3 ชั่วโมง  15 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 4 ชั่วโมง  5 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  45 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  15 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  15 นาที
14 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 10 ชั่วโมง  30 นาที
15 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 12 ชั่วโมง
16 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 12 ชั่วโมง  30 นาที
17 ชลบุรี ท่าชลบุรี 13 ชั่วโมง  15 นาที
18 ชลบุรี ท่าศรีราชา 14 ชั่วโมง  5 นาที
19 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 14 ชั่วโมง  15 นาที
20 ชลบุรี ท่าพัทยา 14 ชั่วโมง  35 นาที
21 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 15 ชั่วโมง  25 นาที
22 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 15 ชั่วโมง  45 นาที
23 ระยอง ท่ามาบตาพุด 16 ชั่วโมง
24 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 16 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : พังโคน-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน
2 สกลนคร จุดจอดดอนเขือง 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 2 ชั่วโมง  15 นาที
5 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 2 ชั่วโมง  30 นาที
6 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 2 ชั่วโมง  45 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  20 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  50 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  20 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  20 นาที
14 นครราชสีมา ปากช่อง 10 ชั่วโมง  20 นาที
15 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 10 ชั่วโมง  50 นาที
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : พัทยา-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าชลบุรี 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง  5 นาที
6 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 2 ชั่วโมง  35 นาที
7 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  5 นาที
8 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  5 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง  50 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 11 ชั่วโมง  20 นาที
14 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 11 ชั่วโมง  50 นาที
15 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
16 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 13 ชั่วโมง
17 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 13 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : พัทยา-อุดรธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าชลบุรี 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง  5 นาที
6 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 2 ชั่วโมง  35 นาที
7 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  5 นาที
8 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  5 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง  50 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 11 ชั่วโมง  20 นาที
14 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 11 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.พิบูลย์รักษ์
2 อุดรธานี จุดจอดดอนกลอย 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดสามพร้าว 1 ชั่วโมง
4 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 2 ชั่วโมง  50 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง
10 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง  50 นาที
11 นครราชสีมา ปากช่อง 7 ชั่วโมง  30 นาที
12 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  30 นาที
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง บ่อวิน-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ชลบุรี ท่าเขาไม้แก้ว 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 1 ชั่วโมง  2 นาที
4 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 1 ชั่วโมง  27 นาที
5 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 1 ชั่วโมง  37 นาที
6 ชลบุรี ท่าศรีราชา 1 ชั่วโมง  47 นาที
7 ชลบุรี ท่าชลบุรี 2 ชั่วโมง  37 นาที
8 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  22 นาที
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 3 ชั่วโมง  52 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  22 นาที
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  37 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  22 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 9 ชั่วโมง  37 นาที
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  7 นาที
15 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 11 ชั่วโมง  47 นาที
16 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 12 ชั่วโมง  37 นาที
17 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 13 ชั่วโมง  7 นาที
18 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 14 ชั่วโมง  17 นาที
19 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 14 ชั่วโมง  37 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-ขอนแก่น

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 4 ชั่วโมง  15 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 10 ชั่วโมง  25 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 10 ชั่วโมง  45 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-นค-บุ้งคล้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 5 ชั่วโมง  15 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 6 ชั่วโมง
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  45 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 10 ชั่วโมง
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 13 ชั่วโมง
18 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 13 ชั่วโมง  30 นาที
19 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
20 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 14 ชั่วโมง  40 นาที
21 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 15 ชั่วโมง
22 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 15 ชั่วโมง  40 นาที
23 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 16 ชั่วโมง  15 นาที
24 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 16 ชั่วโมง  45 นาที
25 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 17 ชั่วโมง  15 นาที
26 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 17 ชั่วโมง  45 นาที
27 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า 18 ชั่วโมง  5 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-บ่อวิน-ปากคาด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ชลบุรี ท่าเขาไม้แก้ว 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 1 ชั่วโมง  2 นาที
4 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 1 ชั่วโมง  27 นาที
5 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 1 ชั่วโมง  37 นาที
6 ชลบุรี ท่าศรีราชา 1 ชั่วโมง  47 นาที
7 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  22 นาที
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 3 ชั่วโมง  52 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  22 นาที
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  34 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  47 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 9 ชั่วโมง  17 นาที
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  2 นาที
15 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 13 ชั่วโมง  52 นาที
16 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 14 ชั่วโมง  42 นาที
17 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 14 ชั่วโมง  52 นาที
18 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 15 ชั่วโมง  7 นาที
19 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 15 ชั่วโมง  47 นาที
20 หนองคาย จุดจอดโซ่พิสัย 16 ชั่วโมง  27 นาที
21 หนองคาย จุดจอดปากคาด 17 ชั่วโมง  7 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-บ่อวิน-ศรีเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ชลบุรี ท่าเขาไม้แก้ว 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 1 ชั่วโมง  2 นาที
4 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 1 ชั่วโมง  27 นาที
5 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 1 ชั่วโมง  37 นาที
6 ชลบุรี ท่าศรีราชา 1 ชั่วโมง  47 นาที
7 ชลบุรี ท่าชลบุรี 2 ชั่วโมง  37 นาที
8 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  52 นาที
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 3 ชั่วโมง  52 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  22 นาที
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  37 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  22 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 9 ชั่วโมง  37 นาที
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  7 นาที
15 ขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ 11 ชั่วโมง  47 นาที
16 หนองบัวลำภู โนนสัง 12 ชั่วโมง  7 นาที
17 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 12 ชั่วโมง  27 นาที
18 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 12 ชั่วโมง  50 นาที
19 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 13 ชั่วโมง  10 นาที
20 หนองบัวลำภู จุดจอดสุวรรณคูหา 13 ชั่วโมง  40 นาที
21 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 14 ชั่วโมง
22 หนองบัวลำภู จุดจอดบ้านผือ 14 ชั่วโมง  20 นาที
23 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 15 ชั่วโมง
24 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ 15 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 4 ชั่วโมง  15 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  15 นาที
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที
15 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 12 ชั่วโมง
16 ขอนแก่น จุดจอด อ.กระนวน 12 ชั่วโมง  40 นาที
17 อุดรธานี จุดจอด อ.ศรีธาตุ 13 ชั่วโมง
18 อุดรธานี จุดจอด อ.วังสามหมอ 13 ชั่วโมง  50 นาที
19 สกลนคร จุดจอดวาริช 14 ชั่วโมง  15 นาที
20 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 14 ชั่วโมง  45 นาที
21 สกลนคร จุดจอด อ.วานรนิวาส 15 ชั่วโมง  10 นาที
22 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 15 ชั่วโมง  20 นาที
23 สกลนคร จุดจอดคำตากล้า 15 ชั่วโมง  35 นาที
24 หนองคาย จุดจอดพรเจริญ 16 ชั่วโมง  20 นาที
25 หนองคาย จุดจอดศรีวิไล 16 ชั่วโมง  40 นาที
26 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 17 ชั่วโมง  5 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-บึงกาฬ นค

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 4 ชั่วโมง  15 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  45 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 10 ชั่วโมง
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 13 ชั่วโมง
18 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 13 ชั่วโมง  30 นาที
19 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 14 ชั่วโมง  40 นาที
20 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 15 ชั่วโมง
21 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 15 ชั่วโมง  40 นาที
22 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 16 ชั่วโมง  10 นาที
23 หนองคาย จุดจอดปากคาด 16 ชั่วโมง  40 นาที
24 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 17 ชั่วโมง  10 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-พัทยา-ปากคาด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 4 ชั่วโมง  15 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  45 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 10 ชั่วโมง
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 13 ชั่วโมง
18 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 13 ชั่วโมง  50 นาที
19 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 14 ชั่วโมง
20 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 14 ชั่วโมง  15 นาที
21 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 14 ชั่วโมง  55 นาที
22 หนองคาย จุดจอดโซ่พิสัย 15 ชั่วโมง  35 นาที
23 หนองคาย จุดจอดปากคาด 16 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-ศรีเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 4 ชั่วโมง  15 นาที
10 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 3 ชั่วโมง
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 10 ชั่วโมง  25 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 10 ชั่วโมง  45 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  25 นาที
16 ขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ 12 ชั่วโมง  5 นาที
17 หนองบัวลำภู โนนสัง 12 ชั่วโมง  25 นาที
18 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 12 ชั่วโมง  45 นาที
19 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 13 ชั่วโมง  10 นาที
20 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 13 ชั่วโมง  30 นาที
21 หนองบัวลำภู จุดจอดสุวรรณคูหา 0 ชั่วโมง
22 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 14 ชั่วโมง
23 หนองบัวลำภู จุดจอดบ้านผือ 14 ชั่วโมง  20 นาที
24 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 15 ชั่วโมง
25 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ 15 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 5 ชั่วโมง  15 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 6 ชั่วโมง
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  45 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 10 ชั่วโมง
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 13 ชั่วโมง
18 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 13 ชั่วโมง  30 นาที
19 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
20 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 14 ชั่วโมง  40 นาที
21 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 15 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-อุดรธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 4 ชั่วโมง  15 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  45 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 10 ชั่วโมง
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 12 ชั่วโมง
18 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 13 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
2 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 1 ชั่วโมง
4 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 3 ชั่วโมง  10 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง
12 นครราชสีมา ปากช่อง 9 ชั่วโมง
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 9 ชั่วโมง  30 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ศรีเชียงใหม่-บ่อวิน-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
2 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 หนองบัวลำภู จุดจอดบ้านผือ 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 หนองบัวลำภู จุดจอดสุวรรณคูหา 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 2 ชั่วโมง  40 นาที
8 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 3 ชั่วโมง
9 หนองบัวลำภู โนนสัง 3 ชั่วโมง  20 นาที
10 ขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ 3 ชั่วโมง  40 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  20 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  50 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  5 นาที
14 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  50 นาที
15 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 10 ชั่วโมง  5 นาที
16 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 12 ชั่วโมง  30 นาที
17 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 12 ชั่วโมง  30 นาที
18 ชลบุรี ท่าชลบุรี 13 ชั่วโมง  20 นาที
19 ชลบุรี ท่าศรีราชา 13 ชั่วโมง  45 นาที
20 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 14 ชั่วโมง  5 นาที
21 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 14 ชั่วโมง  15 นาที
22 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 14 ชั่วโมง  45 นาที
23 ชลบุรี ท่าเขาไม้แก้ว 14 ชั่วโมง  57 นาที
24 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 16 ชั่วโมง  5 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : สังคม-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.สังคม
2 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 1 ชั่วโมง
4 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 1 ชั่วโมง  35 นาที
5 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 2 ชั่วโมง  45 นาที
6 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 3 ชั่วโมง  45 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  35 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  5 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  35 นาที
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  35 นาที
12 นครราชสีมา ปากช่อง 9 ชั่วโมง  35 นาที
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 10 ชั่วโมง  5 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : สุวรรณคูหา-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองบัวลำภู จุดจอดดงมะไฟ
2 หนองบัวลำภู จุดจอดสุวรรณคูหา 0 ชั่วโมง  5 นาที
3 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 0 ชั่วโมง  25 นาที
4 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 0 ชั่วโมง  55 นาที
6 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 1 ชั่วโมง  25 นาที
7 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 1 ชั่วโมง  35 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 2 ชั่วโมง  5 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 2 ชั่วโมง  20 นาที
10 ขอนแก่น ภูเวียง 2 ชั่วโมง  35 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 2 ชั่วโมง  55 นาที
12 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 3 ชั่วโมง  5 นาที
13 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 5 ชั่วโมง  25 นาที
14 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 5 ชั่วโมง  25 นาที
15 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 8 ชั่วโมง  25 นาที
16 นครราชสีมา ปากช่อง 11 ชั่วโมง  25 นาที
17 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 11 ชั่วโมง  55 นาที
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 13 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : หนองคาย – บ่อวิน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  50 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  45 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
11 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 10 ชั่วโมง  45 นาที
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 11 ชั่วโมง  15 นาที
13 ชลบุรี ท่าชลบุรี 12 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าศรีราชา 12 ชั่วโมง  50 นาที
15 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 13 ชั่วโมง
16 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 13 ชั่วโมง  10 นาที
17 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 13 ชั่วโมง  35 นาที

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : หนองคาย-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 อุดรธานี จุดจอด อ.สร้างคอม 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง  40 นาที
7 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  40 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  30 นาที
14 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 9 ชั่วโมง
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : หนองคาย-พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  50 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  45 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
11 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 10 ชั่วโมง  45 นาที
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 11 ชั่วโมง  45 นาที
13 ชลบุรี ท่าชลบุรี 12 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าศรีราชา 12 ชั่วโมง  50 นาที
15 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 13 ชั่วโมง
16 ชลบุรี ท่าพัทยา 13 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : หนองคาย-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  50 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  45 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
11 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 10 ชั่วโมง  45 นาที
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 11 ชั่วโมง  45 นาที
13 ชลบุรี ท่าชลบุรี 12 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าศรีราชา 12 ชั่วโมง  50 นาที
15 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 13 ชั่วโมง
16 ชลบุรี ท่าพัทยา 13 ชั่วโมง  20 นาที
17 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 14 ชั่วโมง  10 นาที
18 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 14 ชั่วโมง  30 นาที
19 ระยอง ท่ามาบตาพุด 14 ชั่วโมง  45 นาที
20 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 15 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : หนองคาย-ระยอง บ่อวิน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง  15 นาที
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  50 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  15 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
11 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 10 ชั่วโมง  45 นาที
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 11 ชั่วโมง  15 นาที
13 ชลบุรี ท่าชลบุรี 12 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าศรีราชา 12 ชั่วโมง  50 นาที
15 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 13 ชั่วโมง
16 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 13 ชั่วโมง  10 นาที
17 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 13 ชั่วโมง  35 นาที
18 ชลบุรี ท่าเขาไม้แก้ว 13 ชั่วโมง  47 นาที
19 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 14 ชั่วโมง  37 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : หนองคาย-แหลมงอบ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  50 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  45 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
11 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 10 ชั่วโมง  45 นาที
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 11 ชั่วโมง  45 นาที
13 ชลบุรี ท่าชลบุรี 12 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าศรีราชา 12 ชั่วโมง  50 นาที
15 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 13 ชั่วโมง
16 ชลบุรี ท่าพัทยา 13 ชั่วโมง  20 นาที
17 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 14 ชั่วโมง  10 นาที
18 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 14 ชั่วโมง  30 นาที
19 ระยอง ท่ามาบตาพุด 14 ชั่วโมง  45 นาที
20 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 15 ชั่วโมง
21 ระยอง ท่า อ.แกลง 15 ชั่วโมง
22 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 16 ชั่วโมง
23 ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด 17 ชั่วโมง
24 ตราด จุดจอด อ.แหลมงอบ 17 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
2 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 ขอนแก่น ภูเวียง 1 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 3 ชั่วโมง  50 นาที
8 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 3 ชั่วโมง  50 นาที
9 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 6 ชั่วโมง  50 นาที
10 นครราชสีมา ปากช่อง 9 ชั่วโมง  50 นาที
11 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 10 ชั่วโมง  20 นาที
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : อุดรธานี-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
2 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 2 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 2 ชั่วโมง  40 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
8 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง
9 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  30 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : อุดรธานี-ชลบุรี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
2 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 1 ชั่วโมง  40 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 2 ชั่วโมง  10 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 2 ชั่วโมง  40 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 3 ชั่วโมง  55 นาที
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง  40 นาที
8 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 8 ชั่วโมง  55 นาที
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 9 ชั่วโมง  25 นาที
10 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 9 ชั่วโมง  55 นาที
11 ชลบุรี ท่าชลบุรี 10 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : อุดรธานี-พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
2 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 2 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  50 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  15 นาที
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง
8 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 10 ชั่วโมง  45 นาที
10 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 10 ชั่วโมง  45 นาที
11 ชลบุรี ท่าชลบุรี 12 ชั่วโมง
12 ชลบุรี ท่าศรีราชา 12 ชั่วโมง  50 นาที
13 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 13 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าพัทยา 13 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : อุดรธานี-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
2 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 2 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  10 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  25 นาที
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  25 นาที
8 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 8 ชั่วโมง  40 นาที
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 10 ชั่วโมง  10 นาที
10 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 11 ชั่วโมง  10 นาที
11 ชลบุรี ท่าชลบุรี 11 ชั่วโมง  25 นาที
12 ชลบุรี ท่าศรีราชา 12 ชั่วโมง  15 นาที
13 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 12 ชั่วโมง  25 นาที
14 ชลบุรี ท่าพัทยา 12 ชั่วโมง  45 นาที
15 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 13 ชั่วโมง  35 นาที
16 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 13 ชั่วโมง  55 นาที
17 ระยอง ท่ามาบตาพุด 14 ชั่วโมง  10 นาที
18 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 14 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : แหลมงอบ-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตราด จุดจอด อ.แหลมงอบ
2 ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 ระยอง ท่า อ.แกลง 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 4 ชั่วโมง
6 ระยอง ท่ามาบตาพุด 4 ชั่วโมง  10 นาที
7 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 4 ชั่วโมง  20 นาที
8 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 4 ชั่วโมง  40 นาที
9 ชลบุรี ท่าพัทยา 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 5 ชั่วโมง  40 นาที
11 ชลบุรี ท่าศรีราชา 5 ชั่วโมง  50 นาที
12 ชลบุรี ท่าชลบุรี 5 ชั่วโมง  40 นาที
13 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 6 ชั่วโมง  45 นาที
14 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 7 ชั่วโมง
15 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 8 ชั่วโมง  30 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 10 ชั่วโมง
17 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 11 ชั่วโมง
18 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 11 ชั่วโมง  30 นาที
19 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 12 ชั่วโมง  10 นาที
20 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 12 ชั่วโมง  50 นาที
21 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 13 ชั่วโมง  40 นาที
22 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 14 ชั่วโมง  10 นาที
23 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
24 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 15 ชั่วโมง
25 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 15 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : โซ่พิสัย-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.โซ่พิสัย
2 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 0 ชั่วโมง  44 นาที
4 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 1 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดทุ่งใหญ่ 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 3 ชั่วโมง
7 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 3 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  20 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  50 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  20 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  20 นาที
13 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  20 นาที
14 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  50 นาที
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : โพนพิสัย-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย
2 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  55 นาที
4 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 2 ชั่วโมง  55 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  45 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  15 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  45 นาที
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา ปากช่อง 6 ชั่วโมง  45 นาที
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 7 ชั่วโมง  15 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ไชยวาน-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.ไชยวาน
2 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง  35 นาที
4 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 3 ชั่วโมง  20 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  50 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  50 นาที
10 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  50 นาที
11 นครราชสีมา ปากช่อง 7 ชั่วโมง  50 นาที
12 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  20 นาที
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร 407 พัฒนา

-จุดจอด อ.น้ำโสม  ออฟฟิตจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ใน บขส)

โทร. 081-369-6742

-จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน      จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน

โทร. 087-9251009

-จุดจอด อ.บุ่งคล้า  หน้าตลาดสดบุ่งคล้า

โทร. 042499067

-จุดจอด อ.พังโคน ตรงข้ามร้านขายยาแสงเจริญเภสัช

โทร. 042771108

-จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่   ตรงข้ามธนาคารกสิกรสาขาย่อยศรีเชียงใหม่

โทร. 042451070

-จุดจอด อ.สังคม    จุดจอด อ.สังคม

โทร. 042-441095

-จุดจอดสุวรรณคูหา        จุดจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ตลาดนัดคลองถมวันจันทร์)

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ         บขส.บึงกาฬ

โทร. 042-492122

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี        ติดถนนใหญ่ หน้าทางเข้า บขส

โทร. 04-224-3800

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 10-12,107,108

โทร. 02-936-0081

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ 407 พัฒนา ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร 407 พัฒนา ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

407 พัฒนา ที่ตั้ง : 81,83 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2992-3475

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)