ชำระเงิน

วิธีชำระเงินค่าตั๋วรถ
  ชำระเงินผ่านเคาต์เตอร์เซอร์วิสที่ ร้าน 7-Eleven
7-eleven
1. ทำการจอง ที่เว็บไซต์ www.thaibustickets.com
2. รับรหัสการจอง
3. นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระที่ ร้าน 7-Eleven
4. ไปขึ้นรถตามวันและเวลาที่จอง โดยใช้ใบรับฝากชำระที่พนักงานพิมพ์ให้
   **ต้องเดินทางถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที**
*หมายเหตุ :
– ต้องชำระเงินภายในเวลา 24.00 น. (ก่อนเที่ยงคืน) ของวันที่ทำการจอง
– เสียค่าธรรมเนียมการบริการ ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 20 บาท/รายการ ในต่างจังหวัด 25 บาท/รายการ
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (Visa , Mastercard)
1. ทำการจอง ที่เว็บไซต์ www.thaibustickets.com
2. เลือกชำระเงินผ่านบัตรเครดิต VISA / Mastercard
3. ระบบแสดงสถานะ ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียม ให้คลิก OK
4. กรอกรายละเอียด และ กด Submit เพื่อยืนยัน
5. กด Continue เพื่อยืนยันการชำระเงิน
6. ระบบจะแสดงกำหนดการเดินทางและสถานะชำระเงินว่า ” ชำระแล้ว ”
7. ไปขึ้นรถโดยใช้กำหนดการเดินทาง ต้องเดินทางถึงจุดขึ้นรถก่อนรถออก 30 นาที
**กรณีบัตรที่ไม่เคยทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ตกรุณาติดต่อธนาคารที่ออกบัตรเพื่อเปิดใช้บริการก่อนทำรายการครั้งแรก**
ชำระผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์

payment7

(ชำระก่อน 23.00 น.ของวันที่ทำการจอง)
ทำการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์www.thaibustickets.comหลังจากนั้นไปที่ตู้เอทีเอ็มและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือก “เติมเงิน/ชำระเงิน/บาร์โค้ด”
2. เลือก “ชำระเงิน”
3. เลือก “ชำระเข้าบริษัทอื่นๆ”
4. เลือกจากบัญชีที่ต้องการจ่าย
5. ใส่ COMP CODE “7002”
6. ใส่หมายเลขอ้างอิง โดย
6.1CUSTOMER=ใส่รหัสการจอง
6.2REFERENCE=ไม่ต้องใส่
7. ใส่จำนวนเงิน
8. รับใบบันทึกรายการเพื่อนำไปแสดงตอนขึ้นรถ โปรดเดินทางถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที
ชำระผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย 

payment3

(ชำระก่อน 23.00 น.ของวันที่ทำการจอง)
ทำการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์www.thaibustickets.comหลังจากนั้นไปที่ตู้เอทีเอ็มและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือก “บริการอื่นๆ”
 2. เลือก “ชำระค่าบริการ”
 3. เลือก “ระบุรหัสบริษัท”
 4. เลือกประเภทบัญชีที่จะจ่าย
 5. ใส่รหัสบริษัท “2009
 6. ใส่หมายเลขอ้างอิงที่ต้องการชำระ ให้ท่านใส่ รหัสการจอง
 7. ใส่ จำนวนเงิน
 8.รับใบบันทึกรายการเพื่อนำไปแสดงตอนขึ้นรถ โปรดเดินทางถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที
ชำระผ่านตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย

payment4

(ชำระก่อน 22.00 น.ของวันที่ทำการจอง)
ทำการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์www.thaibustickets.comหลังจากนั้นไปที่ตู้เอทีเอ็มและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เลือก “ชำระเงิน/เติมเงินมือถือ/กองทุนรวม”
 2. เลือก “อื่นๆ/ระบุรหัสบริษัท” 
 3. เลือกหักจากบัญชี
 4. ใส่รหัสบริษัท “70003
 5. หมายเลขสมาชิก/บัญชีให้ท่านใส่รหัสการจอง
 6. ใส่จำนวนเงิน
 7. รับใบบันทึกรายการเพื่อนำไปแสดงตอนขึ้นรถ โปรดเดินทางถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

 

จองตั๋วง่าย สะดวก รวดเร็ว 24 ชั่วโมง