วิธีการจองตั๋ว

  1. กำหนดเส้นทางที่จะจองตั๋ว จดขึ้นรถ จุดลงรถ วันเดินทาง : คลิกปุ่ม ค้นหาตั๋วรถทัวร์

2. ระบบแสดงเที่ยวรถที่ให้บริการ จากบริษัทรถทัวร์ต่าง ๆ สนใจจองเที่ยวไหน : คลิกปุ่ม เลือก

3. ระบบแสดงรายละเอียดเที่ยวรถและราคาตั๋วรถ : คลิกปุ่ม ยืนยัน

4. พิมพ์ข้อมูลผู้เดินทาง ตามที่แบบฟอร์มกำหนด : คลิกปุ่ม ดำเนินการต่อ

5. เลือกที่นั่งที่ต้องการ : คลิกปุ่ม ดำเนินการต่อ

7. เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ

  • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต / แสกน QR CODE / โมบายแบงค์กิ้ง : เมื่อชำระเงินสำเร็จ ระบบยืนยันตั๋วทันที
  • ชำระเงินผ่านร้านเซเว่น และ Big C : จะได้รหัสการจองเพื่อนำไปชำระเงิน ( ต้องชำระเงินภายใน 3 ชั่วโมง หลังจากทำรายการจองตั๋ว หากไม่ชำระเงิน ระบบจะยกเลิกการจองตั๋วโดยอัติโนมัติ )

ตัวอย่าง : รหัสชำระเงินที่ได้รับ สำหรับการชำระเงินผ่านร้านเซเว่น และ Big C

ขอบคุณทุกท่าน ที่จองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์ของเรา
ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

จองตั๋วง่าย สะดวก รวดเร็ว 24 ชั่วโมง