เส้นทางและผู้ให้บริการ

เส้นทางและผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการ

เส้นทาง

แอร์อรัญพัฒนา
921 กรุงเทพฯ – องครักษ์ – อรัญประเทศ ระยะเวลา 4.20 ชม.
921 กรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเกลือ ระยะเวลา 4.40 ชม.
60 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ ระยะเวลา 4.30 ชม.
60 กรุงเทพฯ – โรงเกลือ ระยะเวลา 4.50 ชม.
921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อ) ระยะเวลา 4.40 ชม.
921 กรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเกลือ(ต่อด่วน) ระยะเวลา 4.40 ชม.
9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-สระแก้ว-โรงเกลือ ระยะเวลา 3.30 ชม.
9916 กรุงเทพฯ-เขาหินซ้อน-โรงเกลือ(ต่อ) ระยะเวลา 3.30 ชม.
60 อรัญประเทศ – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.30 ชม.
921 อรัญประเทศ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.20 ชม.
60 โรงเกลือ – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.40 ชม.
921 โรงเกลือ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 4.30 ชม.
921 โรงเกลือ – องครักษ์ – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 5 ชม.
9916 โรงเกลือ-สระแก้ว-เขาหินซ้อน-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 3.30 ชม.
แอร์เมืองเลย
29a กท-จ.เลย
29f กท-นาด้วง
29k กท-อ.คอนสวรรค์-อ.ชุมแพ
29i กท-อ.คอนสวรรค์-อ.บ้านเป้า-อ.ชุมแพ
29j กท-อ.คอนสวรรค์-อ.แก้งคร้อ
29c กท-อ.ชุมแพ
29g กท-อ.ท่าลี่
29e กท-อ.ปากชม
29h กท-อ.เกษตรฯ-บ้านเป้า
29b กท-อ.เชียงคาน
29d กท-อ.เอราวัณ-จ.เลย
29a จ.เลย-กท
29d จ.เลย-อ.เอราวัณ-กท
29c อ.ชุมแพ-กท
29k อ.ชุมแพ-อ.คอนสวรรค์-กท
29i อ.ชุมแพ-อ.บ้านเป้า-อ.คอนสวรรค์-กท
29g อ.ท่าลี่-กท
29f อ.นาด้วง-กท
29h อ.บ้านเป้า-อ.เกษตรฯ-กท
29e อ.ปากชม-กท
29b อ.เชียงคาน-กท
29j อ.แก้งคร้อ-อ.คอนสวรรค์-กท
แอร์พอร์ตแวน
N3 (เหมา)ทุ่งสง-สนามนบินครศรีฯ 75 กม. ระยะเวลา 1.15 ชม.
N4 (เหมา)สนามบินนครศรีฯ-ทุ่งสง 75 กม. ระยะเวลา 1.15 ชม.
N1 ทุ่งสง-สนามบินนครศรีธรรมราช 75 กม. ระยะเวลา 1 ชม.
N2 สนามบินนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง 75 กม. ระยะเวลา 1 ชม.
สมบัติทัวร์
98 กรุงเทพ-กัทรลักษณ์-เดชอุดม-อุบล ( V )
4 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก 685 กม.
98 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-บ้านจาน-เดชอุดม-อุบล
98 กรุงเทพ-กันทรลักษ์-อุบลราชธานี 649 กม.
4 กรุงเทพ-ขุนหาญ-กัทรลักษณ์-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุญฑริก
4 กรุงเทพ-นาจะหลวย-บุณฑริก ( V )
4 กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( M )
98 กรุงเทพ-น้ำยืน-นาจะหลวย-บุณฑริก ( MV )
98 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( M )
98 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ( MV )
98 กรุงเทพ-เดชอุดม-อุบลราชธานี ระยะเวลา ออกหมอชิต ชม.
4 กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (M)
4 กรุงเทพ-ไพรบึง-กันทรลักษ์ (MV)
98 กรุงเทพฯ-กันทรลักษ์-อุบล(M) ระยะเวลา เทศกาล ชม.
98 กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-กันทรลักษ์-อุบล(MV)
98 กรุงเทพฯ-ไพรบึง-แยกหัวช้าง-แยกกันทรลักษ์-อุบล(M)
4 กันทรลักษ์ -ไพรบึง-กรุงเทพ
4 บุญฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน – กัทรลักษณ์ – ขุนหาญ – กรุงเทพ
4 บุณฑริก-นาจะหลวย-กันทรลักษ์ – กรุงเทพ 685 กม.
4 บุณฑริก-นาจะหลวย-น้ำยืน-ไพรบึง- กรุงเทพ
4 วิภาวดี-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก ระยะเวลา เทศกาล ชม.
4 หมอชิต-กันทรลักษ์-นาจะหลวย-บุณฑริก ระยะเวลา ออกหมอชิต ชม.
4 อุบล-กันทรลักษณ์-ไพรบึง-กรุงเทพ
98 อุบล-กันทรลักษ์-กรุงเทพ
98 อุบล-เดชอุดม-กันทรลักษ์-กรุงเทพ
98 อุบล-แยกบ้านจาน-แยกกันทรลักษ์-ไพรบึง-กท 649 กม.
98 อุบล-ไพรบึง-กรุงเทพ
98 อุบลราชธานี-กรุงเทพ 649 กม.
บางสะพานทัวร์
66 กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย 387 กม. ระยะเวลา 7 ชม.
66 กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย – มาบอำมฤต (วินเสริมพิเศษ) 437 กม. ระยะเวลา 7 ชม.
66 กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย (วินเสริมพิเศษ) 387 กม. ระยะเวลา 7 ชม.
66 กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่ 367 กม. ระยะเวลา 7 ชม.
66 กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต 437 กม. ระยะเวลา 7 ชม.
66 กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต (วินเสริม พิเศษ) 437 กม. ระยะเวลา 7 ชม.
66 บางสะพานน้อย – กรุงเทพฯ 387 กม. ระยะเวลา 7 ชม.
66 บางสะพานใหญ่ – กรุงเทพฯ 367 กม. ระยะเวลา 7 ชม.
66 มาบอำมฤต – กรุงเทพ 400 กม. ระยะเวลา 7 ชม.
บางกอกบัสไลน์
962 กรุงเทพ – เชียงของ (M)
962 กรุงเทพ – เชียงของ (V)
909 กรุงเทพ – เชียงราย (V)
090 กรุงเทพ – เชียงราย ป.2 (VM)
090 กรุงเทพ – เชียงราย( V )
909 กรุงเทพ – เชียงราย(M)
018 กรุงเทพ – เชียงใหม่ (M)
018 กรุงเทพ – เชียงใหม่ (V)
018 กรุงเทพ – เชียงใหม่ 18.50(MV)
909 กรุงเทพ – แม่จัน (M)
909 กรุงเทพ – แม่จัน (MV)
090 กรุงเทพ – แม่จัน (MV)
909 กรุงเทพ – แม่จัน (V)
047 กรุงเทพ-ทุ่งช้าง (MV)
047 กรุงเทพ-น่าน(V)
018 กรุงเทพ-เชียงใหม่ VIP (M)
018 กรุงเทพ-เชียงใหม่(VIP) วิภา
018 กรุงเทพ-เชียงใหม่*VM*สำรอง
909 กรุงเทพ-แม่สายMV
991 กรุงเทพฯ – ดอนสัก ระยะเวลา 12 ชม.
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง ระยะเวลา 11 ชม.
047 กรุงเทพฯ – น่าน (M)
047 กรุงเทพฯ – น่าน (MV)
047 กรุงเทพฯ – น่าน (V)
993 กรุงเทพฯ – สุราษฏร์ธานี
909 กรุงเทพฯ – เชียงราย (MV)
090 กรุงเทพฯ – เชียงราย (VM)
018 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 06.00 (MV)
018 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ Super C. (VM)
018 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ VIP (MV)
993 กรุงเทพฯ-สุราษฏร์ธานี
962 กรุงเทพฯ-เชียงของ (MV)
090 กรุงเทพฯ-เชียงราย (M)
090 กรุงเทพฯ-เชียงราย(ป2.) M
047 ทุ่งช้าง-กรุงเทพ
998 ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
047 น่าน – กรุงเทพฯ
993 สุราษฏร์ธานี – กรุงเทพฯ
962 เชียงของ-กรุงเทพฯ
090 เชียงราย – กรุงเทพ ป.2
909 เชียงราย – กรุงเทพฯ
090 เชียงราย – กรุงเทพฯ
909 เชียงราย – กรุงเทพฯ** ระยะเวลา 12 ชม.
018 เชียงใหม่ – กรุงเทพ (S)
018 เชียงใหม่ – กรุงเทพ ออกจาก20.00
018 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
018 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ Star-C.
บุษราคัมทัวร์
(05)929 กทม-คันพะลาน(ท)
(18)5 กทม-นาวัง 578 กม.
(03)5 กทม-นาวัง(ท)
(17)5 กทม-นาวัง-น้ำโสม
(25)96 กทม-น่าน 677 กม.
(25)96 กทม-น่าน(ท)
(17)5 กทม-น้ำโสม 657 กม.
(16)5 กทม-น้ำโสม VIP 657 กม.
(04)5 กทม-น้ำโสม(ท) 657 กม.
(15)5 กทม-น้ำโสม-นายูง 673 กม.
(01)5 กทม-น้ำโสม-นายูง(ท)
(02)5 กทม-น้ำโสมV
(18)5 กทม-บ้านผือ-น้ำโสม
(02)5 กทม-บ้านผือ-ศรีเชียงใหม่
(08)933 กทม-ศรีเชียงใหม่ 646 กม.
(22)933 กทม-สร้างคอม(ท)
(19)933 กทม-สังคม 681 กม.
(06)933 กทม-สังคม(ท)
(06)933 กทม-หนองคาย 614 กม.
(08)933 กทม-หนองคาย(ท)
(21)933 กทม-หนองคาย-ศรีเชียงใหม่(ท)
(20)933 กทม-หนองคาย-โพธิ์ตาก
(07)933 กทม-หนองคาย-โพธิ์ตาก(ท)
(18)929 กทม-อำนาจเจริญ-คันพะลาน
(11)929 กทม-เขมราฐ(ท)
(14)962 กทม-เชียงของ(ท)
(24)18 กทม-เชียงใหม่ 713 กม.
(26)18 กทม-เชียงใหม่(ท)
(13)923 กทม-แพร่(ท)
(14)909 กทม-แม่สาย
(06)933 กทม-โพธิ์ตาก
(21)933 กทม.-สร้างคอม 629 กม.
(05)933 กทม.-สังคม 681 กม.
(07)933 กทม.-หนองคาย 614 กม.
(06)933 กทม.-โพธิ์ตาก
929 คันพะลาน-กทม
933 ท่าบ่อ-กทม 634 กม.
933 ท่าบ่อ-กทม(ท) 634 กม.
933 ท่าบ่อ-กทม(ส)
5 นายูง-น้ำโสม-กทม 673 กม.
5 นาวัง-กทม 578 กม.
96 น่าน-กทม 677 กม.
96 น่าน-กทม(เช้า) 677 กม.
5 น้ำโสม-กทม VIP 657 กม.
5 น้ำโสม-กทม(ส)
5 น้ำโสม-บ้านผือ-กทม 657 กม.
5 น้ำโสม-บ้านผือ-กทมV
5 บ้านผือ-กทม(ส)
929 ปทุมราช-กทม
929 ปากแซง-กทม(ท)
(15)929 ปากแซง-กทม(ท)
(14)5 รังสิต-น้ำโสม
(14)933 รังสิต-ศรีเชียงใหม่
96 ร้องกวาง-กทม 583 กม.
933 ศรีเชียงใหม่-กทม 646 กม.
933 ศรีเชียงใหม่-กทม(ท) 646 กม.
933 ศรีเชียงใหม่-กทม(ส) 646 กม.
933 สร้างคอม-อุดร-กทม 629 กม.
933 สังคม-ศรีเชียงฯ-กทม 681 กม.
933 หนองคาย-กทม 614 กม.
933 หนองคาย-กทม(ท) 614 กม.
933 หนองคาย-กทม(ส) 614 กม.
933 หนองคาย-น้ำสวย-กทม 614 กม.
5 หนองบัวฯ-กทม(ส)
933 อุดรธานี-กทม 561 กม.
933 อุดรธานี-กทม(ท) 561 กม.
933 อุดรธานี-กทม(ส) 561 กม.
18 เชียงใหม่-กทม 713 กม.
96 แพร่-กทม 555 กม.
96 แพร่-กทม(ส)
933 โพธิ์ตาก-ท่าบ่อ-กทม
933 โพธิ์ตาก-หนองคาย-กทม
บัส เอ็กซ์เพลส
63 กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – เขาหลัก – ทับละมุ – ภูเก็ต (สายเก่า) 890 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
949 กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง – ภูเก็ต (สายใหม่) 867 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
61 กรุงเทพฯ – ตาขุน – พังงา – วังหม้อแกง -ภูเก็ต (สายใหม่) 867 กม.
99 กรุงเทพฯ – พังงา[สายเก่า] 815 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ 668 กม. ระยะเวลา 7 ชม.
63 ภูเก็ต – ทับละมุ – เขาหลัก – ตะกั่วป่า กรุงเทพฯ (สายเก่า) 890 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
949 ภูเก็ต – วังหม้อแกง – พังงา – ตาขุน กรุงเทพฯ(สายใหม่) 867 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
993 สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ 668 กม. ระยะเวลา 7 ชม.
ภูเก็ตเซ็นทรัลทัวร์
63 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (สายเก่า)
949 กรุงเทพฯ-ภูเก็ต (สายใหม่)
63 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ (สายเก่า)
949 ภูเก็ต-กรุงเทพฯ (สายใหม่)
ชนะภัยทัวร์
931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ-อุบลฯ(สายนอก) 630 กม. ระยะเวลา 9.30 ชม.
931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก) 620 กม. ระยะเวลา 9.30 ชม.
931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-ธาตุน้อย-เขื่องใน-อุบลฯ (สายใน) 630 กม. ระยะเวลา 10 ชม.
931 ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) 640 กม. ระยะเวลา 9.30 ชม.
931 อุบลฯ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก) 620 กม. ระยะเวลา 9.30 ชม.
931 เขื่องใน-คำเขื่อน-มหาฯ-กรุงเทพฯ 600 กม.
931 เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน) 600 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
อีสานทัวร์
20 กรุงเทพฯ-ไชยวาน ระยะเวลา 10 ชม.
22 กรุงเทพ-อุดรธานี 600 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
20 กรุงเทพ-ไชยวาน-พิบูลย์รักษ์ ระยะเวลา 11 ชม.
20 กรุงเทพฯ-คันโท
22 กรุงเทพฯ-ตาลเลียน ระยะเวลา 10:30 ชม.
22 กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์ ระยะเวลา 11 ชม.
22 กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(เสริม)
175 ขอนแก่น-พิษณุโลก (ป.2)
637 ขอนแก่น-เชียงราย (ป.1)
637 ขอนแก่น-เชียงราย (ป.2)
175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (VIP)
175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.1) ระยะเวลา 12 ชม.
175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.2)
633 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1)
633 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.2)
175 ขอนแก่น-เชียงใหม่(ป.1)(05.00น.) 792 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
20 คันโท-กรุงเทพ
22 ตาลเลียน-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 11:30 ชม.
22 พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 11 ชม.
20 พิบูลย์รักษ์-ไชยวาน-กรุงเทพ ระยะเวลา 11 ชม.
175 พิษณุโลก-ขอนแก่น (ป.2)
637 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ระยะเวลา 1.30 ชม.
175 พิษณุโลก-เชียงใหม่
22 อุดรธานี-กรุงเทพฯ(เสริม)
637 เชียงราย-ขอนแก่น (ป.1)
637 เชียงราย-ขอนแก่น (ป.2)
175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP)
175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1) 792 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)(05.00น.) 792 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.2)
633 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.1)
633 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.2)
633 เชียงใหม่-พิษณุโลก (ป.2)
175 เชียงใหม่-พิษณุโลก(ป.2) ระยะเวลา 6 ชม.
637 แพร่-ขอนแก่น (ป.2)
22 โนนสะอาด-กรุงเทพฯ(เสริม)
20 ไชยวาน-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 10 ชม.
จิรัฐกาล-เขมราฐ
929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ-โพธิ์ไทร
929 โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ
กรุงสยามทัวร์
993 กรุงเทพ-สุราษฎร์
993 สุราษฎร์-กรุงเทพ
ลิกไนท์ทัวร์
9912 กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ
983 VIP32,24 กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ 814 กม.
983 (เที่ยวเย็น) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ 814 กม.
983 (เที่ยวเช้า) กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ
950 กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ
836 กลับ กระบี่-โคราช
836 กลับ กระบี่-โคราช (อ่าวลึก)
99 กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา 788 กม.
61 ตาขุน-เขาต่อ-ทับปุด-ทับคริสต์-พังงา 788 กม.
9912 ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ 814 กม.
99 พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) 788 กม.
61 พังงา – กรุงเทพ 788 กม.
983 สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ 814 กม.
983 สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ 790 กม.
983 แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ 814 กม.
950 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ 814 กม.
983 แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
836 โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่
โลตัสพิบูลทัวร์
7 กรุงเทพฯ-ช่องเม็ก
930 กรุงเทพฯ-นครพนม
33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง
7 กรุงเทพฯ-บุณฑริก
947 กรุงเทพฯ-ปรางค์กู่
7B กรุงเทพฯ-พิบูลมังสาหาร
947 กรุงเทพฯ-อุบลฯ
7 ช่องเม็ก-กรุงเทพฯ
930 นครพนม-กรุงเทพฯ
33 บ้านแพง-กรุงเทพฯ
7A บุณฑริก-กรุงเทพฯ
947 ปรางค์กู่-กรุงเทพฯ
7B พิบูลมังสาหาร-กรุงเทพฯ
947 อุบลฯ-กรุงเทพฯ
นครศรีร่มเย็นทัวร์
981 กรุงเทพ-ปากพนัง
981 ป2 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี 685 กม.
981 ป2 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
981 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ 830 กม.
981 ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ 860 กม.
981 ป1 สุราษฏร์ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง 816 กม.
981 ป1 สุราษฏร์-นครศรีธรรมราช 780 กม.
นิวมิตรทัวร์
64 กรุงเทพฯ-ระนอง 568 กม. ระยะเวลา 8 ชม.
64 ระนอง-กรุงเทพฯ 568 กม. ระยะเวลา 8 ชม.
คิงส์ด้อมทัวร์
193 กำแพงเพชร-พิษณุโลก
663 นครสวรรค์-เชียงราย
168 พิจิตร-พิษณุโลก
193 พิษณุโลก-กำแพงเพชร
168 พิษณุโลก-พิจิตร
136 พิษณุโลก-หล่มสัก
173 พิษณุโลก-เขาทราย
2262 พิษณุโลก-เนินมะปราง
137 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์
136 หล่มสัก-พิษณุโลก
173 เขาทราย-พิษณุโลก
663 เชียงราย-นครสวรรค์
2262 เนินมะปราง-พิษณุโลก
137 เพชรบูรณ์-พิษณุโลก
นิววิริยะยานยนต์ทัวร์
13 กรุงเทพฯ – ท่าตอน ระยะเวลา 14 ชม.
91 กรุงเทพฯ – ลำปาง 610 กม. ระยะเวลา 8.30 ชม.
18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 713 กม. ระยะเวลา 10 ชม.
13 ท่าตอน – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 14 ชม.
91 ลำปาง – กรุงเทพฯ 610 กม. ระยะเวลา 8.30 ชม.
18 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ 713 กม. ระยะเวลา 10 ชม.
ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)
18 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
9912 หมอชิต-ทุ่งใหญ่-ลำทับ-คลองท่อม-กระบี่ ระยะเวลา 12 ชม.
983 หมอชิต-อ่าวลึก-กระบี่ ระยะเวลา 12 ชม.
950 หมอชิต-เขาพนม-กระบี่ ระยะเวลา 12 ชม.
18 เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
อ.ศึกษาทัวร์
636 หนองคาย-อุดรธานี-เชียงใหม่
636 เชียงใหม่-อุดรธานี-หนองคาย
เพชรประเสริฐ
829 ขอนแก่น – แม่สอด 571 กม.
638 ตราด – พิษณุโลก 767 กม.
638 ตราด – แม่สอด 943 กม.
638 ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด 761 กม.
829 ตาก – แม่สอด (พิเศษ)
876 นครพนม – เชียงใหม่ 966 กม. ระยะเวลา R 15:00 ชม.
876 นครพนม – เชียงใหม่ ระยะเวลา 09:30น ชม.
876 นครพนม – เชียงใหม่ (ด่วน) 966 กม. ระยะเวลา 17:00 ชม.
876 บึงกาฬ – เชียงใหม่ 948 กม.
138 พัทยา – หล่มสัก 508 กม.
638 พัทยา – แม่สอด 645 กม.
638 พิษณุโลก – ตราด 767 กม.
829 พิษณุโลก – มุกดาหาร 572 กม.
638 พิษณุโลก – ระยอง 567 กม.
874 มหาสารคาม – เชียงใหม่ (พิเศษ) ระยะเวลา เหมา ชม.
829 มุกดาหาร – พิษณุโลก 572 กม.
829 มุกดาหาร – แม่สอด 810 กม.
138 ระยอง – หล่มสัก 578 กม.
638 ระยอง – พิษณุโลก 567 กม. ระยะเวลา 8:45 ชม.
638 ระยอง – แม่สอด 753 กม.
878 สวนผึ้ง – แม่สอด ระยะเวลา 10 ชม.
138 หล่มสัก – พัทยา 510 กม.
138 หล่มสัก – ระยอง 580 กม.
874 หล่มสัก – เชียงใหม่ (พิเศษ)
829 หล่มสัก – แม่สอด (พิเศษ)
876 อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ)
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่ 965 กม. ระยะเวลา 14/15 ชม.
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่ 965 กม. ระยะเวลา 12:45 น. ชม.
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่ 965 กม. ระยะเวลา 07:30 น. ชม.
874 อุบลราชธานี -เชียงใหม่(ด่วน) 965 กม. ระยะเวลา 17:45 ชม.
874 อุบลราชธานี-หล่มสัก ระยะเวลา ไว้ใช้งาน ชม.
876 เชียงใหม่ – นครพนม 966 กม. ระยะเวลา R17:30 ชม.
876 เชียงใหม่ – นครพนม ระยะเวลา 09:30น ชม.
876 เชียงใหม่ – นครพนม (ด่วน) 966 กม. ระยะเวลา 19:30 ชม.
876 เชียงใหม่ – บึงกาฬ 948 กม.
874 เชียงใหม่ – มหาสารคาม(พิเศษ) ระยะเวลา เหมา ชม.
874 เชียงใหม่ – หล่มสัก หล่มสัก กม.
876 เชียงใหม่ – อุดรธานี (พิเศษ)
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี 965 กม. ระยะเวลา 12/16 ชม.
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี 965 กม. ระยะเวลา 19:00 น. ชม.
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี 965 กม. ระยะเวลา 8:30 น. ชม.
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน) 965 กม. ระยะเวลา 20:00 ชม.
829 แม่สอด – ขอนแก่น 571 กม.
638 แม่สอด – ตราด 943 กม.
638 แม่สอด – ตลาดโรงเกลือ 761 กม.
638 แม่สอด – พัทยา 645 กม.
829 แม่สอด – มุกดาหาร 810 กม.
638 แม่สอด – ระยอง 743 กม.
878 แม่สอด – สวนผึ้ง ระยะเวลา 10 ชม.
829 แม่สอด – หล่มสัก(พิเศษ)
ภูเก็ตท่องเที่ยว
949 กรุงเทพฯ (หมอชิต) – ภูเก็ต 862 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
949 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต 862 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
63 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ) 862 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
63,995 (เก่า) ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายเก่า) 862 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
949,63,995 ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่) 862 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
ภูกระดึงทัวร์
938 กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย ระยะเวลา 10 ชม.
938 กรุงเทพฯ-บัวใหญ่-เลย (Online) ระยะเวลา 10 ชม.
29d กรุงเทพฯ-เกษตรฯ-บ้านเป้า
98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ กม. ระยะเวลา 9 ชม.
29 กรุงเทพฯ-เลย ระยะเวลา 8 ชม.
938 กรุงเทพฯ-เลย (Online) ระยะเวลา 8 ชม.
29 กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่ ระยะเวลา 9 ชม.
938 กรุงเทพฯ-เลย-ท่าลี่ (Online)
29b กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า ระยะเวลา 7 ชม.
938 กรุงเทพฯ-เลย-บ้านเป้า (Online) ระยะเวลา 8 ชม.
29c กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ระยะเวลา 9 ชม.
938 กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน (Online) ระยะเวลา 9 ชม.
29 ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 9 ชม.
938 ท่าลี่-เลย-กรุงเทพฯ (Online) ระยะเวลา 9 ชม.
29 บ้านเป้า-เลย-กทม ระยะเวลา 7 ชม.
938 บ้านเป้า-เลย-กรุงเทพฯ(Online) ระยะเวลา ึ7 ชม.
98 อุบลฯ-เดช-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 9 ชม.
29c เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 9 ชม.
938 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ(Online) ระยะเวลา 9 ชม.
29 เลย-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8 ชม.
938 เลย-บัวใหญ่-กทม ระยะเวลา 10 ชม.
938 เลย-บัวใหญ่-กรุงเทพฯ (Online)
ภูหลวงทัวร์
175 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายเก่า) ระยะเวลา 12 ชม.
633 ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่) ระยะเวลา 11 ชม.
175 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายเก่า) ระยะเวลา 12 ชม.
633 เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่) ระยะเวลา 11 ชม.
พิษณุโลกยานยนต์
965 กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย
913 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
963 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ
913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
ปิยะชัยพัฒนา
877 ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย
877 แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก
ปิยะประเสริฐทัวร์
840 ด่านนอก – บึงกาฬ
840 บึงกาฬ – ด่านนอก
ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
992 กรุงเทพฯ – ด่านนอก 1014 กม.
989 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่ ระยะเวลา 12 ชม.
9914 กรุงเทพฯ – นาทวี 980 กม.
992 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ 1020 กม.
987 กรุงเทพฯ – ยะลา 1089 กม.
973 กรุงเทพฯ – สงขลา 1004 กม.
973 กรุงเทพฯ – สงขลา (สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)
986 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก 1266 กม.
9917 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก(สายใหม่) 1400 กม.
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 954 กม.
982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) ระยะเวลา 13 ชม.
982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่(สายใหม่)
987 กรุงเทพฯ – เบตง 1180 กม.
982 กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่ 1014 กม.
992 ด่านนอก – กรุงเทพฯ
782 ด่านนอก – นครราชสีมา
783 ด่านนอก – ระยอง 1195 กม.
782 นครราชสีมา – ด่านนอก
9914 นาทวี – กรุงเทพฯ
992 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ
989 พัทลุง – กรุงเทพฯ
987 ยะลา – กรุงเทพฯ
783 ระยอง – ด่านนอก 1195 กม.
973 สงขลา – กรุงเทพฯ
973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
982 สงขลา – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
9917 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) 954 กม.
989 หาดใหญ่ – พัทลุง – กรุงเทพฯ
987 เบตง – กรุงเทพฯ
พรนิภา จันทบุรี
9907 จันทบุรี-เอกมัย-หมอชิต
9907 หมอชิต-เอกมัย-จันทบุรี
พรพิริยะทัวร์
(1)91 กรุงเทพฯ-ลำปาง
(2)18 กรุงเทพฯ-ลำปาง-เชียงใหม่ กม. ระยะเวลา ชม.
923 กรุงเทพฯ-แพร่
923 กรุงเทพฯ-แพร่-สอง
91 ลำปาง-กรุงเทพฯ
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n)
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n2)
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n3)
923 สอง-แพร่-กรุงเทพฯ(n4)
18 เชียงใหม่-ลำปาง-กรุงเทพฯ
923 แพร่-กรุงเทพฯ
ประกิจยนต์
816 นครราชสีมา – หัวหิน
816 หัวหิน – นครราชสีมา
ประหยัดทัวร์
(2)934 กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) 495 กม. ระยะเวลา 8 ชม.
(3)941 กรุงเทพฯ-พนมไพร (พิมาย) ระยะเวลา 8 ชม.
(5)968 กรุงเทพฯ-ยโสธร ระยะเวลา 8 ชม.
(8)944 กรุงเทพฯ-รัตน 491 กม. ระยะเวลา 6 ชม.
(4)935 กรุงเทพฯ-วาปีปทุม ระยะเวลา 7 ชม.
(1)935 กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ ระยะเวลา 7 ชม.
(7)939 กรุงเทพฯ-หนองสองห้อง 452 กม. ระยะเวลา ุ6 ชม.
(6)929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ ระยะเวลา 11 ชม.
(6)941 พนมไพร-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8 ชม.
(2)935 พยัคฆ์-กรุงเทพฯ
(1)935 พุทไธสง-กรุงเทพฯ
(7)968 ยโสธร-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8 ชม.
(5)935 วาปีปทุม-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 7 ชม.
(4)935 สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 7 ชม.
(3)935 เกษตร-กรุงเทพฯ 495 กม. ระยะเวลา 8 ชม.
(8)929 เขมราฐ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 11 ชม.
เปรมประชาขนส่ง
5 ขุนยวม – แม่สะเรียง – เชียงใหม่
170 ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่ ระยะเวลา 7 ชม.
612 ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่ ระยะเวลา 6 ชม.
612 ปาย-เชียงใหม่ ระยะเวลา 3 ชม.
612 ปาย-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 3 ชม.
123 พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า
2201 พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่
123 พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่
9 เชียงใหม่ – แกรนแคนยอน
5 เชียงใหม่ – แม่สะเรียง
612 เชียงใหม่-ปาย ระยะเวลา 3 ชม.
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า ระยะเวลา 5 ชม.
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน 244 กม. ระยะเวลา 6 ชม.
2201 เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว
123 เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง ระยะเวลา 3.5 ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม ระยะเวลา 7 ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน 356 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย ระยะเวลา 4 ชม.
5 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 9 ชม.
123 เวียงป่าเป้า-ขุนแจ-พร้าว
5 แม่สะเรียง – เชียงใหม่
5 แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน
170 แม่สะเรียง-เชียงใหม่ ระยะเวลา 3.5 ชม.
170 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่ ระยะเวลา 9 ชม.
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย ระยะเวลา 3 ชม.
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่ 244 กม. ระยะเวลา 6 ชม.
5 แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ระยะเวลา 9 ชม.
นครศรีราชาทัวร์
981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช ระยะเวลา 11 ชม.
981 กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง ระยะเวลา 12 ชม.
993 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 8 ชม.
981 นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 11 ชม.
981 ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 12 ชม.
993 สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8 ชม.
ระยองทัวร์
34 ระยอง-สายใต้(รถตู้)
906 ระยอง-หมอชิต(รถตู้)
35 ระยอง-เอกมัย(รถตู้)
34 สายใต้-ระยอง(รถตู้)
906 หมอชิต-ระยอง(รถตู้)
906 อนุสาวรีย์-ระยอง(รถตู้)
35 เอกมัย-ระยอง(รถตุ้)
รุ่งประเสริฐทัวร์
04) 944 กรุงเทพ – บึงบูรพ์
01) 932 กรุงเทพ – มหาสารคาม 469 กม. ระยะเวลา 6.50 ชม.
01) 932 กรุงเทพ – มหาสารคาม (พิเศษ) ระยะเวลา 6.50 ชม.
03) 944 กรุงเทพ – รัตนบุรี (พิเศษ)
02) 25 กรุงเทพ – อุบลราชธานี 679 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
05) 944 กรุงเทพ-รัตนบุรี-อุบล 614 กม. ระยะเวลา 8.30 ชม.
03) 944 กรุงเทพฯ – รัตนบุรี ระยะเวลา 7.20 ชม.
10) 944 บึงบูรพ์ – กรุงเทพ
07) 932 มหาสารคาม – กรุงเทพ 469 กม. ระยะเวลา 6.50 ชม.
07) 932 มหาสารคาม – กรุงเทพ (พิเศษ) ระยะเวลา 6.50 ชม.
09) 944 รัตนบุรี – กรุงเทพ ระยะเวลา 7.20 ชม.
11) 944 อุบล-รัตนบุรี-กรุงเทพ 614 กม. ระยะเวลา 8.30 ชม.
08) 25 อุบลราชธานี – กรุงเทพ 679 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
06)เสริมพิเศษ โคราช-สารคาม 216 กม. ระยะเวลา 3.30 ชม.
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
24/8 กรุงเทพ-ดอนตาล
24/12 กรุงเทพ-ธวัชดินแดง-ราชภัฏ
24/5 กรุงเทพ-มหาสารคาม
24/6 กรุงเทพ-มหาสารคาม(414)
927 กรุงเทพ-มุกดาหาร
927(1) กรุงเทพ-มุกดาหาร
25/3 กรุงเทพ-ยโสธร
24 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
24(1) กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
24(P) กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด
24/11 กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (552)
24/3 กรุงเทพ-หนองพอก
24/10 กรุงเทพ-หนองฟ้า-นาแพง
25 กรุงเทพ-อุบลราชธานี
25(1) กรุงเทพ-อุบลราชธานี
927/1 กรุงเทพ-เขาวง-นาคู
24/2 กรุงเทพ-เมยวดี
24/1 กรุงเทพ-เลิงนกทา
24/(P) กรุงเทพ-เลิงนกทา
25/2 กรุงเทพ-เสลภูมิ
25/1 กรุงเทพ-เสลภูมิ-โพนทอง-หนองจอก
927a กรุงเทพฯ – นาคู (online) ระยะเวลา 8 ชม.
927 กรุงเทพฯ – มุกดาหาร (online) ระยะเวลา 10 ชม.
927b กรุงเทพฯ – ร่องคำ – กุฉิ (online) ระยะเวลา 9 ชม.
24b กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด (online) ระยะเวลา 8 ชม.
927a กรุงเทพฯ-นาคู (online) ระยะเวลา 8 ชม.
927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร (online) ระยะเวลา 10 ชม.
927b กรุงเทพฯ-ร่องคำ-กุฉิ (online) ระยะเวลา 9 ชม.
24b กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด (online) ระยะเวลา 8 ชม.
927 มุกดาหาร – กรุงเทพฯ (online) ระยะเวลา 10 ชม.
24 ร้อยเอ็ด – กรุงเทพฯ (online) ระยะเวลา 8 ชม.
24/7 สระบุรี-ร็อยเอ็ด
ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
93 กรุงเทพฯ-ตาก
956 กรุงเทพฯ-แม่สอด
875 กาญจนบุรี-เชียงใหม่
875 กาญจนบุรี-เชียงใหม่ (VIP)
93 ตาก-กรุงเทพฯ
875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี
875 เชียงใหม่-กาญจนบุรี (VIP)
956 แม่สอด-กรุงเทพฯ
สวัสดีทั่วไทย
777 พัทยา – ภูเก็ต
777 ภูเก็ต – พัทยา
สวัสดีอีสาน
79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ 758 กม. ระยะเวลา 10.00 ชม.
20 กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-คำใหญ่-ชื่นชม 544 กม. ระยะเวลา 8.00 ชม.
97 กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง 699 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ 750 กม. ระยะเวลา 10.00 ชม.
943 กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า 790 กม. ระยะเวลา 10.00 ชม.
5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม 710 กม. ระยะเวลา 10.00 ชม.
5 กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา 609 กม. ระยะเวลา 8.00 ชม.
20 ชื่นชม-คำใหญ่-ขอนแก่น-กรุงเทพฯ 544 กม. ระยะเวลา 8.00 ชม.
79 บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ 758 กม. ระยะเวลา 11.00 ชม.
943 บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ 750 กม. ระยะเวลา 10.30 ชม.
943 บุ่งคล้า-หนองคาย-กรุงเทพฯ 790 กม. ระยะเวลา 10.00 ชม.
97 บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ 699 กม. ระยะเวลา 10.00 ชม.
5 สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ 710 กม. ระยะเวลา 10.30 ชม.
5 สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ 609 กม. ระยะเวลา 8.00 ชม.
สวัสดีสุรินทร์
31 กรุงเทพฯ-สุรินทร์ ระยะเวลา 5.30 ชม.
31 สุรินทร์-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 5.30 ชม.
สยามเฟิสท์ทัวร์
957 กรุงเทพฯ – แม่สาย 837 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
91 กรุงเทพฯ – ลำปาง 610 กม. ระยะเวลา 8.30 ชม.
962 กรุงเทพฯ – เชียงของ 875 กม. ระยะเวลา 12.30 ชม.
90 กรุงเทพฯ – เชียงราย 844 กม. ระยะเวลา 11.30 ชม.
909 กรุงเทพฯ – เชียงราย(ข) 801 กม. ระยะเวลา 11 ชม.
18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 713 กม. ระยะเวลา 10 ชม.
สยามเดินรถ
9917 กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ
9917 กรุงเทพฯ – นราธิวาส
9914 กรุงเทพฯ – นาทวี 980 กม.
9917 กรุงเทพฯ – ปัตตานี
992 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ 1020 กม.
987 กรุงเทพฯ – ยะลา
987 กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง
973 กรุงเทพฯ – สงขลา 1004 กม.
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 954 กม.
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก 1014 กม.
982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า)
982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่) 1014 กม.
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่(เข้าสงขลา)
992 ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
9917 นราธิวาส – กรุงเทพฯ
9914 นาทวี – กรุงเทพ
9917 ปัตตานี – กรุงเทพฯ
992 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ
987 ยะลา – กรุงเทพฯ
973 สงขลา – กรุงเทพฯ
973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
982 สงขาล-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
9917 สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ
992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
987 เบตง – ยะลา – กรุงเทพฯ
ศรีมงคลขนส่ง
786 กาญจนบุรี – ระยอง 398 กม. ระยะเวลา 6 ชม.
838 กาญจนบุรี – หนองคาย 706 กม. ระยะเวลา 13 ชม.
589 ชลบุรี – อุบลราชธานี (พิเศษ) ระยะเวลา 12 ชม.
589 ชลบุรี-นครราชสีมา (พิเศษ)
589 ชลบุรี-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ) 12 กม.
838 นครราชสีมา – กาญจนบุรี
589 นครราชสีมา – พัทยา ระยะเวลา 6 ชม.
838 นครราชสีมา – หนองคาย
589 นครราชสีมา-อุบลราชธานี(พิเศษ) ระยะเวลา 6 ชม.
589 นครราชสีมา-เดชอุดม (พิเศษ)
589 บุรีรัมย์-พัทยา(พิเศษ)
589 พัทยา – นครราชสีมา ระยะเวลา 6 ชม.
589 พัทยา – นางรอง – เดชอุดม (สายใหม่)
589 พัทยา – สุรินทร์ (พิเศษ)
589 พัทยา – อุบลราชธานี 686 กม. ระยะเวลา 13 ชม.
589 พัทยา-นครราชสีมา-นางรอง-สังขะ
589 พัทยา-สุรินทร์ ระยะเวลา 9 ชม.
786 ระยอง – กาญจนบุรี 398 กม. ระยะเวลา 6 ชม.
589 ศรีราชา-อุบลราชธานี(พิเศษ) ระยะเวลา 12 ชม.
589 ศรีษะเกษ-พัทยา(พิเศษ) ระยะเวลา 11 ชม.
589 ศีขรภูมิ-พัทยา(พิเศษ)
589 สังขะ – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )
589 สำโรงทาบ – พัทยา (พิเศษ)
589 สุรินทร์-พัทยา ระยะเวลา 9 ชม.
589 สุรินทร์-พัทยา(พิเศษ) ระยะเวลา 9 ชม.
838 หนองคาย – กาญจนบุรี 706 กม. ระยะเวลา 13 ชม.
589 อุทุมพร-พัทยา(พิเศษ) ระยะเวลา 11 ชม.
589 อุบลราชธานี – พัทยา 686 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
589 อ่าวอุดม – โคราช (พิเศษ)
589 อ่าวอุดม-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ) ระยะเวลา 11 ชม.
589 อ่าวอุดม-อุบลราชธานี(พิเศษ) ระยะเวลา 12 ชม.
589 เดชอุดม – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )
589 เดชอุดม -นางรอง-พัทยา (ทดสอบห้ามขาย) ระยะเวลา 12 ชม.
589 เดชอุดม- พัทยา (ทดสอบห้ามขาย) 600 กม. ระยะเวลา 8 ชม.
407 พัฒนา
79 DIS กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)
943a DIS กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)
79 DIS บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(สายใหม่)
943a DIS บุ้งคล้า-กรุงเทพฯ(สายเก่า)
79 กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)
5d กรุงเทพฯ-นาวัง
5e กรุงเทพฯ-นาวัง-บ้านผือ
5f กรุงเทพฯ-น้ำโสม
97g กรุงเทพฯ-นิคมน้ำอูน
79a กรุงเทพฯ-บ้านดุง
5b กรุงเทพฯ-บ้านผือ
97a กรุงเทพฯ-บ้านม่วง
33 กรุงเทพฯ-บ้านแพง
943 กรุงเทพฯ-บึงกาฬ(สายเก่า)
943a กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)
943c กรุงเทพฯ-ปากคาด
97 กรุงเทพฯ-พังโคน
22c กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์ ระยะเวลา 10:40 ชม.
933 กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่
97 กรุงเทพฯ-สว่างแดนดิน ระยะเวลา 11 ชม.
933a กรุงเทพฯ-สังคม
5a กรุงเทพฯ-สุวรรณคูหา-ดงมะไฟ
23 กรุงเทพฯ-หนองคาย
5C กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู
22a กรุงเทพฯ-อุดรธานี
79b กรุงเทพฯ-โซ่พิสัย
943b กรุงเทพฯ-โพนพิสัย
79h กรุงเทพฯ-ไชยวาน
590L ขอนแก่น-ระยอง
590W ชลบุรี-หนองคาย
590B ชลบุรี-อุดรธานี ระยะเวลา 10 ชม.
5d นาวัง-กรุงเทพฯ
5f น้ำโสม-กรุงเทพ
97g นิคมน้ำอูน-กรุงเทพ
590H บ่อวิน-หนองคาย
79a บ้านดุง-กรุงเทพฯ
5b บ้านผือ-กรุงเทพฯ
5e บ้านผือ-นาวัง-กรุงเทพฯ
97a บ้านม่วง-กรุงเทพ
33 บ้านแพง-กรุงเทพ
79 บึงกาฬ กุมภวาปี-กรุงเทพ
590I บึงกาฬ นค-ระยอง
943 บึงกาฬ-กรุงเทพฯ
590X บึงกาฬ-ระยอง
943a บุ้งคล้า-กรุงเทพ
590J บุ้งคล้า-นค-ระยอง
943c ปากคาด-กรุงเทพฯ
590Z ปากคาด-ระยอง บ่อวิน
590R ปากคาด-ระยอง พัทยา
97 พังโคน-กรุงเทพ
590U พัทยา-หนองคาย
590C พัทยา-อุดรธานี
22c พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพ
590G ระยอง บ่อวิน-หนองคาย
590L ระยอง-ขอนแก่น
590J ระยอง-นค-บุ้งคล้า
590Z ระยอง-บ่อวิน-ปากคาด
590O ระยอง-บ่อวิน-ศรีเชียงใหม่
590X ระยอง-บึงกาฬ
590I ระยอง-บึงกาฬ นค
590R ระยอง-พัทยา-ปากคาด
590M ระยอง-ศรีเชียงใหม่
590 ระยอง-หนองคาย
590D ระยอง-อุดรธานี
933 ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพ
590O ศรีเชียงใหม่-บ่อวิน-ระยอง
590M ศรีเชียงใหม่-ระยอง
933a สังคม-กรุงเทพ
5a สุวรรณคูหา-กรุงเทพ
590A หนองคาย – บ่อวิน
23 หนองคาย-กรุงเทพ
590U หนองคาย-พัทยา
590 หนองคาย-ระยอง
590G หนองคาย-ระยอง บ่อวิน
590N หนองคาย-แหลมงอบ
5C หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ
22a อุดรธานี-กรุงเทพ
590B อุดรธานี-ชลบุรี
590C อุดรธานี-พัทยา
590D อุดรธานี-ระยอง
590N แหลมงอบ-หนองคาย
79b โซ่พิสัย-กรุงเทพ
943b โพนพิสัย-กรุงเทพฯ
79h ไชยวาน-กรุงเทพฯ
ศรีสยามทัวร์
9914 กรุงเทพฯ – นาทวี 980 กม.
982 กรุงเทพฯ – สงขลา – หาดใหญ่ ระยะเวลา 13 ชม.
973 กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า) 1004 กม.
973 กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ 954 กม.
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก 1014 กม.
992 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ 1020 กม.
982 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) 1014 กม.
992 ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
9914 นาทวี – กรุงเทพฯ
992 ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
973 สงขลา – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
973 สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)
973 สงขลา- กรุงเทพฯ
982 สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
992 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
982 หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายใหม่)
ศรีสุเทพทัวร์
62 กรุงเทพฯ – ขนอม 710 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
984 กรุงเทพฯ – ตรัง
984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล 977 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ 977 กม. ระยะเวลา 11.45 ชม.
981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช ระยะเวลา 11 ชม.
981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง 816 กม. ระยะเวลา 11 ชม.
989 กรุงเทพฯ – พัทลุง
988 กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล ระยะเวลา 13 ชม.
973 กรุงเทพฯ – สงขลา
62 ขนอม – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 9 ชม.
984 ตรัง – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 12 ชม.
981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (หมอชิต) ระยะเวลา 11 ชม.
981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (หมอชิต) ระยะเวลา 11 ชม.
981 ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต) ระยะเวลา 11 ชม.
989 พัทลุง – กรุงเทพฯ
984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 12 ชม.
988 สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 13 ชม.
998 เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 11.45 ชม.
ศรีตรังทัวร์
746 ภูเก็ต – สุไหงโกลก 766 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
443 ภูเก็ต – หาดใหญ่ 465 กม. ระยะเวลา 7.30 ชม.
763 สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช ระยะเวลา 6.30 ชม.
746 สุไหงโกลก – ภูเก็ต 766 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
443 หาดใหญ่ – ภูเก็ต 465 กม. ระยะเวลา 7.30 ชม.
ทรัพย์ไพศาลทัวร์
998 เชียรใหญ่ – บ่อล้อ – ชะอวด – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 10.30 ชม.
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง 755 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ ระยะเวลา 10.30 ชม.
993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ 645 กม. ระยะเวลา 8 ชม.
984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง 672 กม. ระยะเวลา 10.15 ชม.
988 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล 977 กม. ระยะเวลา 11.45 ชม.
984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล 977 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
989 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ป่าพยอม-โพธิ์ทอง-ใสยวน-พัทลุง 839 กม. ระยะเวลา 10 ชม.
62 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม 710 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
62 ขนอม – กรุงเทพฯ 710 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
984 ตรัง – กรุงเทพฯ 672 กม. ระยะเวลา 10.15 ชม.
989 พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ 839 กม. ระยะเวลา 10 ชม.
984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ 977 กม. ระยะเวลา 12 ชม.
988 สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ 977 กม. ระยะเวลา 11.45 ชม.
ซันบัส
28 กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP) 332 กม. ระยะเวลา 4.50 ชม.
29 กรุงเทพฯ-ชุมแพ ระยะเวลา ุ6.30 ชม.
29 กรุงเทพฯ-เชียงคาน
29 กรุงเทพฯ-เลย
29 กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน ระยะเวลา 8.30 ชม.
28 ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP) 332 กม. ระยะเวลา 4.50 ชม.
29 ชุมแพ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ุ6.30 ชม.
29 เชียงคาน-กรุงเทพฯ
29 เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8.30 ชม.
29 เลย-กรุงเทพฯ
สุวรรณนทีขนส่ง
990 กรุงเทพฯ-ชุมพร 500 กม. ระยะเวลา 6.5 ชม.
89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน 650 กม. ระยะเวลา 8 ชม.
89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม 700 กม. ระยะเวลา 8.5 ชม.
89 กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม
89 กรุงเทพฯ-ละแม 700 กม. ระยะเวลา 8.5 ชม.
89 กรุงเทพฯ-หลังสวน 650 กม. ระยะเวลา 8 ชม.
89 กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม 700 กม. ระยะเวลา 8.5 ชม.
990 ชุมพร-กรุงเทพฯ 500 กม. ระยะเวลา 6.5 ชม.
89 ละแม-กรุงเทพฯ 700 กม. ระยะเวลา 8.5 ชม.
89 ละแม-หลังสวน-กรุงเทพฯ 700 กม. ระยะเวลา 8.5 ชม.
89 ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ 700 กม. ระยะเวลา 8.5 ชม.
89 ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ
89 สวี-กรุงเทพฯ 650 กม. ระยะเวลา 7.5 ชม.
89 สวี-ชุมพร-กรุงเทพฯ 650 กม. ระยะเวลา 7.5 ชม.
89 หลังสวน-กรุงเทพฯ 650 กม. ระยะเวลา 8 ชม.
89 หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ 650 กม. ระยะเวลา 8 ชม.
เทียนไชยแอร์
28 กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP) 332 กม. ระยะเวลา 5 ชม.
9903 กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1) ระยะเวลา 5.5 ชม.
28 ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP) 332 กม. ระยะเวลา 5 ชม.
9903 ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1) ระยะเวลา 5.5 ชม.
ไทยสงวนทัวร์
86 *กทม – ยโสธร ระยะเวลา 8 ชม.
928 *กทม- อำนาจเจริญ
86 *กทม-กุดชุม ระยะเวลา 9 ชม.
86 *กทม-ธาตุฯ(86) 692 กม. ระยะเวลา 10.30 ชม.
86 *กทม-นิคมฯ(86) 618 กม. ระยะเวลา 9 ชม.
928 *กทม-นิคมฯ(928) 644 กม.
86 *กทม-มุกฯ(86) 641 กม.
928 *กทม-มุกฯ(928) 671 กม.
928พิเศษ *กทม-หนองไฮ
86 *กทม-เลิงฯ(86) 591 กม.
928 *กทม-เลิงฯ(928) 617 กม.
86เสริม *กุดชุม-กทม
86เสริม *ธาตพนม-กทม. 671 กม.
86เสริม *นิคม-กทม
86เสริม *มุกดาหาร-กทม. 671 กม.
928เสริม *อำนาจ-กทม
86เสริม *เลิงใหม่-กทม
928เสริม *เลิงใหม่-กรุงเทพ
928 พิเศษ กทม – คำเดือย
86 กทม-ธาตุพนม(86) 692 กม.
86 กทม-มุกฯ(86) 671 กม.
23 กทม-หนองคาย
928 กทม-อำนาจ-ธาตุพนม 721 กม.
928 กทม-อำนาจ-นิคมฯ 644 กม.
928 กทม-อำนาจ-มุกฯ 671 กม.
86 กทม-เลิง(86) 591 กม.
928 กทม-เลิงใหม่(928) 617 กม.
เฉพาะกิจ กทม.-มุกดาหาร 641 กม. ระยะเวลา 11 ชม.
86VIP กุดชุม-กทม VIP
928 พิเศษ คำเดือย – กรุงเทพ
86 ธาตุ-อำนาจ-กทม
86 ธาตุพนม-กุดชุม-กทม 665 กม. ระยะเวลา 10.30 ชม.
928VIP ป่าติ้ว-กทม VIP
928 มุกดาหาร-กทม
86 ขาล่อง เลิงนกทาใหม่-กทม.
928 เลิงใหม่-กทม 617 กม. ระยะเวลา 10 ชม.
วัฒนสาครทัวร์
955 กรุงเทพฯ-โขงเจียม
955 กรุงเทพฯ-โขงเจียม (ท)
บุญฑริกทัวร์
4 กรุงเทพฯ-บุณฑริก
98 กรุงเทพฯ-เดช-อุบลฯ

จองตั๋วง่าย สะดวก รวดเร็ว 24 ชั่วโมง