บริษัทสยามเฟิสท์ทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ สยามเฟิสท์ทัวร์ เปิดให้บริการเส้นทาง
กรุงเทพ-เชียงราย
กรุงเทพ-เชียงใหม่
กรุงเทพ-ลำปาง
ผู้ที่สนใจจะเดินทางกับ สยามเฟิสท์ทัวร์ สามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทเปรมประชาขนส่ง

เปรมประชาขนส่ง ที่ตั้ง : 464 ถนน ซุปเปรอ์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-4737,0-5324-2767
โทรสาร : 0-5324-4737
Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)
จองตั๋วรถทัวร์ เปรมประชาขนส่ง ผ่านระบบออนไลน์ที่www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้ที่สนใจเดินทางกับ เปรมประชาขนส่ง สามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารกับบริษัทรถที่ท่านจองที่จุดขึ้นรถ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที
เปรมประชาขนส่งเปิดให้บริการเส้นทาง
5
ขุนยวม – แม่สะเรียง – เชียงใหม่
ระยะเวลา ชม.
170
ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
ระยะเวลา 7 ชม.
612
ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
ระยะเวลา 6 ชม.
612
ปาย-เชียงใหม่
ระยะเวลา 3 ชม.
612
ปาย-แม่ฮ่องสอน
ระยะเวลา 3 ชม.
123
พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า
ระยะเวลา ชม.
2201
พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่
ระยะเวลา ชม.
123
พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่
ระยะเวลา ชม.
9
เชียงใหม่ – แกรนแคนยอน
ระยะเวลา ชม.
5
เชียงใหม่ – แม่สะเรียง
ระยะเวลา ชม.
612
เชียงใหม่-ปาย
ระยะเวลา 3 ชม.
612
เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า
ระยะเวลา 5 ชม.
612
เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
ระยะเวลา 6 ชม.
2201
เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว
ระยะเวลา ชม.
123
เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว
ระยะเวลา ชม.
170
เชียงใหม่-แม่สะเรียง
ระยะเวลา 3.5 ชม.
170
เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม
ระยะเวลา 7 ชม.
170
เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน
ระยะเวลา 9 ชม.
170
เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย
ระยะเวลา 4 ชม.
5
เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
ระยะเวลา 9 ชม.
123
เวียงป่าเป้า-ขุนแจ-พร้าว
ระยะเวลา ชม.
5
แม่สะเรียง – เชียงใหม่
ระยะเวลา ชม.
5
แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน
ระยะเวลา ชม.
170
แม่สะเรียง-เชียงใหม่
ระยะเวลา 3.5 ชม.
170
แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
ระยะเวลา ชม.
170
แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง
ระยะเวลา ชม.
170
แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
ระยะเวลา 9 ชม.
612
แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย
ระยะเวลา 3 ชม.
612
แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
ระยะเวลา 6 ชม.
5
แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
ระยะเวลา 9 ชม.
                                  
จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารเปรมประชาขนส่ง
-จุดจอด อ.ปาย          จุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย
โทร. 0-5306-4307
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)         ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47
โทร. 0-5330-4748
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน       ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน
โทร. 0-5368-4100

บริษัทพรพิริยะทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ พรพิริยะทัวร์ กรุงเทพ-ลำปาง ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ พรพิริยะทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร พรพิริยะทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

พรพิริยะทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายเหนือ)

(1)91 กรุงเทพฯ-ลำปาง ระยะเวลา ชม.
(2)18 กรุงเทพฯ-ลำปาง-เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
923 กรุงเทพฯ-แพร่ ระยะเวลา ชม.
923 กรุงเทพฯ-แพร่-สอง ระยะเวลา ชม.
91 ลำปาง-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n) ระยะเวลา ชม.
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n2) ระยะเวลา ชม.
923 สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n3) ระยะเวลา ชม.
923 สอง-แพร่-กรุงเทพฯ(n4) ระยะเวลา ชม.
18 เชียงใหม่-ลำปาง-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
923 แพร่-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.

 จุดจอดรถ พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ลำปาง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 3 ชั่วโมง
3 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 5 ชั่วโมง
4 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 6 ชั่วโมง
5 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 ตาก บ้านตาก 6 ชั่วโมง  30 นาที
7 ตาก ปากทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก 6 ชั่วโมง  40 นาที
8 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 7 ชั่วโมง  10 นาที
9 ลำปาง จุดจอดเกาะคา 8 ชั่วโมง
10 เชียงใหม่ หน้าช่องเชียงใหม่ 9 ชั่วโมง
11 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ลำปาง-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 3 ชั่วโมง
3 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 5 ชั่วโมง
4 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 6 ชั่วโมง
5 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 ตาก บ้านตาก 6 ชั่วโมง  30 นาที
7 ตาก ปากทางเขื่อนภูมิพล จ.ตาก 6 ชั่วโมง  40 นาที
8 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 7 ชั่วโมง  10 นาที
9 เชียงใหม่ เกาะคา 8 ชั่วโมง
10 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 8 ชั่วโมง  30 นาที
11 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 8 ชั่วโมง  40 นาที
12 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-แพร่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 5 ชั่วโมง  45 นาที
4 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-แพร่-สอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 5 ชั่วโมง  45 นาที
4 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 7 ชั่วโมง
5 แพร่ จุดจอดแม่คำมี 8 ชั่วโมง  10 นาที
6 แพร่ จุดจอด อ.ร้องกวาง 8 ชั่วโมง
7 แพร่ จุดจอด อ.สอง 8 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง : ลำปาง-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
2 ลำปาง จุดจอดเกาะคา 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 3 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 5 ชั่วโมง  30 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง : สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แพร่ จุดจอด อ.สอง
2 แพร่ จุดจอด อ.ร้องกวาง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 แพร่ จุดจอดแม่คำมี 0 ชั่วโมง  10 นาที
4 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 1 ชั่วโมง  15 นาที
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 4 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง : สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แพร่ จุดจอด อ.สอง
2 แพร่ จุดจอด อ.ร้องกวาง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 แพร่ จุดจอดแม่คำมี 0 ชั่วโมง  10 นาที
4 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 4 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง : สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n2)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แพร่ จุดจอด อ.สอง
2 แพร่ จุดจอด อ.ร้องกวาง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 แพร่ จุดจอดแม่คำมี 0 ชั่วโมง  10 นาที
4 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 1 ชั่วโมง  45 นาที
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 4 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง : สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n3)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แพร่ จุดจอด อ.สอง
2 แพร่ จุดจอด อ.ร้องกวาง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 แพร่ จุดจอดแม่คำมี 0 ชั่วโมง  10 นาที
4 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 2 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 4 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง : สอง-แพร่-กรุงเทพฯ(n4)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แพร่ จุดจอด อ.สอง
2 แพร่ จุดจอด อ.ร้องกวาง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 แพร่ จุดจอดแม่คำมี 0 ชั่วโมง  10 นาที
4 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 4 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง : เชียงใหม่-ลำปาง-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  20 นาที
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 3 ชั่วโมง  30 นาที
4 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 4 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 6 ชั่วโมง  30 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ พรพิริยะทัวร์ เส้นทาง : แพร่-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 2 ชั่วโมง
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  20 นาที

 จุดรับตั๋วโดยสาร พรพิริยะทัวร์

-จุดจอด อ.สอง      จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์

โทร. 054-593848

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์

โทร. 054-218199

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)  จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์

โทร. 053-304678 , 0850378473

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่    จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์

โทร. 054-621400

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น1 ช่อง A1 และ 44

โทร. 02-9362939 , 02-9363554

พรพิริยะทัวร์ ที่ตั้ง : 94 ถนนตลาดเก่า อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทรศัพท์ : 054-221261

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

บริษัทพิษณุโลกยานยนต์

จองตั๋วรถทัวร์พิษณุโลกยานยนต์ ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.thaibustickets.com  เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ที่สนใจเดินทางกับ พิษณุโลกยานยนต์ สามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก (กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร พิษณุโลกยานยนต์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

พิษณุโลกยานยนต์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายเหนือ)

965 กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย ระยะเวลา ชม.
913 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
963 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ ระยะเวลา ชม.
913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
913 พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
965 อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
963 เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.

 จุดจอดรถ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง : กรุงเทพ-พิษณุโลก-อุทยานฯสุโขทัย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) 6 ชั่วโมง  15 นาที
4 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุโขทัย จุดจอดบ้านกง 0 ชั่วโมง
6 สุโขทัย จุดจอดบ้านสวน 0 ชั่วโมง
7 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 8 ชั่วโมง  10 นาที
8 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  45 นาที
3 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 6 ชั่วโมง  15 นาที
4 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เขาค้อ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  45 นาที
3 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) 6 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 6 ชั่วโมง  15 นาที
5 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง
7 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง
8 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.เขาค้อ 8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง : พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 1 ชั่วโมง
5 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง : พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 1 ชั่วโมง
5 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง : พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 1 ชั่วโมง
5 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง : อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
2 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 1 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 2 ชั่วโมง  15 นาที
7 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 2 ชั่วโมง  35 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง : อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
2 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 1 ชั่วโมง  15 นาที
4 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) 1 ชั่วโมง  45 นาที
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 2 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 2 ชั่วโมง  50 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง : อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
2 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) 2 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 2 ชั่วโมง  15 นาที
6 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 2 ชั่วโมง  45 นาที
7 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 3 ชั่วโมง  5 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง : อุทยานฯสุโขทัย-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)
2 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 1 ชั่วโมง  5 นาที
4 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง : เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.เขาค้อ
2 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 2 ชั่วโมง  45 นาที
8 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 3 ชั่วโมง
9 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 3 ชั่วโมง  35 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง : เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.เขาค้อ
2 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 2 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) 2 ชั่วโมง  45 นาที
7 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 3 ชั่วโมง
8 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 3 ชั่วโมง  50 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง : เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.เขาค้อ
2 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 2 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) 2 ชั่วโมง  45 นาที
7 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 3 ชั่วโมง
8 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 4 ชั่วโมง
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ พิษณุโลกยานยนต์ เส้นทาง : เขาค้อ-พิษณุโลก-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.เขาค้อ
2 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 2 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม) 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 2 ชั่วโมง  45 นาที
8 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 3 ชั่วโมง  35 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  30 นาที

 จุดรับตั๋วโดยสาร พิษณุโลกยานยนต์

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 1 ช่องจำหน้ายตั๋ว 53-54

โทร. 02-9362924 , 02-9362925

-สำนักงานพิษณุโลกยานยนต์ (ถนนพิชัยสงคราม)   บริษัท

โทร. 055-302021 , 055-302022

 พิษณุโลกยานยนต์ ที่ตั้ง : 209/11 ถ.พิชัยสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055-211557

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

บริษัทภูหลวงทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ ภูหลวงทัวร์ เปิดให้บริการเส้นทาง
ขอนแก่น – เชียงใหม่
ผู้ที่สนใจจะเดินทางกับ ภูหลวงทัวร์ สามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทพรพิริยะทัวร์

พรพิริยะทัวร์ ที่ตั้ง : 94 ถนนตลาดเก่า อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทรศัพท์ : 054-221261

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จองตั๋วรถทัวร์ พรพิริยะทัวร์ ผ่านระบบออนไลน์ที่www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ที่สนใจเดินทางกับ พรพิริยะทัวร์ สามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารกับบริษัทรถที่ท่านจองที่จุดขึ้นรถ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

พรพิริยะทัวร์เปิดให้บริการเส้นทาง

(1)91    กรุงเทพฯ-ลำปาง         ระยะเวลา ชม.

(2)18    กรุงเทพฯ-ลำปาง-เชียงใหม่     ระยะเวลา ชม.

923      กรุงเทพฯ-แพร่            ระยะเวลา ชม.

923      กรุงเทพฯ-แพร่-สอง    ระยะเวลา ชม.

91        ลำปาง-กรุงเทพฯ         ระยะเวลา ชม.

923      สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ            ระยะเวลา ชม.

923      สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n)       ระยะเวลา ชม.

923      สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n2)     ระยะเวลา ชม.

923      สอง-ร้องกวาง-แพร่-กรุงเทพฯ(n3)     ระยะเวลา ชม.

923      สอง-แพร่-กรุงเทพฯ(n4)         ระยะเวลา ชม.

18        เชียงใหม่-ลำปาง-กรุงเทพฯ     ระยะเวลา ชม.

923      แพร่-กรุงเทพฯ            ระยะเวลา ชม.                        

จุดรับตั๋วโดยสารพรพิริยะทัวร์

– จุดจอด อ.สอง           จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์

โทร. 054-593848

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง          จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์

โทร. 054-218199

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)    จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์

โทร. 053-304678 , 0850378473

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ จุดจำหน่ายตั๋วพรพิริยะทัวร์

โทร. 054-621400

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น1 ช่อง A1 และ 44

โทร. 02-9362939 , 02-9363554

บริษัทเพชรประเสริฐ

จองตั๋วรถทัวร์ เพชรประเสริฐ อุบลราชธานี-เชียงใหม่ ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

 วิธีจองตั๋วรถทัวร์ เพชรประเสริฐ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร เพชรประเสริฐ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

 เพชรประเสริฐ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายเหนือ)

829 ตาก – แม่สอด (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 พิษณุโลก-เชียงใหม่ (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 หล่มสัก – เชียงใหม่ (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
829 หล่มสัก – แม่สอด (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 เชียงใหม่ – พิษณุโลก(พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 เชียงใหม่ – หล่มสัก ระยะเวลา ชม.
829 แม่สอด – หล่มสัก(พิเศษ) ระยะเวลา ชม.

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ตาก – แม่สอด (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
2 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 4 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : พิษณุโลก-เชียงใหม่ (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
2 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 1 ชั่วโมง  45 นาที
3 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  45 นาที
4 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 3 ชั่วโมง  45 นาที
5 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 5 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 5 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : หล่มสัก – เชียงใหม่ (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 2 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 4 ชั่วโมง
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 5 ชั่วโมง  30 นาที
5 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 7 ชั่วโมง  30 นาที
6 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 8 ชั่วโมง  30 นาที
7 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : หล่มสัก – แม่สอด (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
2 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 2 ชั่วโมง  15 นาที
4 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 2 ชั่วโมง  15 นาที
5 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 4 ชั่วโมง  15 นาที
6 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 4 ชั่วโมง  45 นาที
7 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 5 ชั่วโมง  30 นาที
8 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 7 ชั่วโมง  5 นาที
9 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 7 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – พิษณุโลก(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  25 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – หล่มสัก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  25 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  25 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – หล่มสัก(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  55 นาที
4 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 2 ชั่วโมง  40 นาที
5 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 3 ชั่วโมง  10 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 4 ชั่วโมง  10 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 5 ชั่วโมง  10 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 6 ชั่วโมง  15 นาที

 เพชรประเสริฐ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายอีสานไปเหนือ)

874 ขอนแก่น – มหาสารคาม (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
829 ขอนแก่น – แม่สอด ระยะเวลา ชม.
876 นครพนม – เชียงใหม่ ระยะเวลา R 15:00 ชม.
876 นครพนม – เชียงใหม่ ระยะเวลา 09:30น ชม.
876 นครพนม – เชียงใหม่ (ด่วน) ระยะเวลา 17:00 ชม.
876 บึงกาฬ – เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
829 พิษณุโลก – มุกดาหาร ระยะเวลา ชม.
874 มหาสารคาม – เชียงใหม่ (พิเศษ) ระยะเวลา เหมา ชม.
829 มุกดาหาร – พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
829 มุกดาหาร – แม่สอด ระยะเวลา ชม.
876 อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ระยะเวลา 14/15 ชม.
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ระยะเวลา 12:45 น. ชม.
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ระยะเวลา 07:30 น. ชม.
874 อุบลราชธานี -เชียงใหม่(ด่วน) ระยะเวลา 17:45 ชม.
874 อุบลราชธานี-หล่มสัก ระยะเวลา ไว้ใช้งาน ชม.
876 เชียงใหม่ – นครพนม ระยะเวลา R17:30 ชม.
876 เชียงใหม่ – นครพนม ระยะเวลา 09:30น ชม.
876 เชียงใหม่ – นครพนม (ด่วน) ระยะเวลา 19:30 ชม.
876 เชียงใหม่ – บึงกาฬ ระยะเวลา ชม.
874 เชียงใหม่ – มหาสารคาม(พิเศษ) ระยะเวลา เหมา ชม.
876 เชียงใหม่ – อุดรธานี (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ระยะเวลา 12/16 ชม.
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ระยะเวลา 19:00 น. ชม.
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ระยะเวลา 8:30 น. ชม.
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน) ระยะเวลา 20:00 ชม.
829 แม่สอด – ขอนแก่น ระยะเวลา ชม.
829 แม่สอด – มุกดาหาร ระยะเวลา ชม.

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ขอนแก่น – มหาสารคาม (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
2 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 1 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ขอนแก่น – แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 1 ชั่วโมง  15 นาที
3 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  15 นาที
6 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 7 ชั่วโมง  10 นาที
8 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 7 ชั่วโมง  55 นาที
9 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 9 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : นครพนม – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
2 สกลนคร จุดจอดกุสุมาลย์ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สกลนคร จุดจอดท่าแร่ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 2 ชั่วโมง
6 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 2 ชั่วโมง  35 นาที
7 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 3 ชั่วโมง  45 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 4 ชั่วโมง  45 นาที
9 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 5 ชั่วโมง
10 เลย วังสะพุง 6 ชั่วโมง
11 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 6 ชั่วโมง  30 นาที
12 เลย ท่าภูเรือ 7 ชั่วโมง  30 นาที
13 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 8 ชั่วโมง  25 นาที
15 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 10 ชั่วโมง  10 นาที
16 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 11 ชั่วโมง  45 นาที
17 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 12 ชั่วโมง  35 นาที
18 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 14 ชั่วโมง
19 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 15 ชั่วโมง
20 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 15 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : นครพนม – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
2 สกลนคร จุดจอดกุสุมาลย์ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สกลนคร จุดจอดท่าแร่ 1 ชั่วโมง  5 นาที
4 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 2 ชั่วโมง
6 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 2 ชั่วโมง  35 นาที
7 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 3 ชั่วโมง  45 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 4 ชั่วโมง  30 นาที
9 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 5 ชั่วโมง
10 เลย วังสะพุง 6 ชั่วโมง
11 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 6 ชั่วโมง  30 นาที
12 เลย ท่าภูเรือ 7 ชั่วโมง  30 นาที
13 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 8 ชั่วโมง  30 นาที
15 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 10 ชั่วโมง  30 นาที
16 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 12 ชั่วโมง  30 นาที
17 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 13 ชั่วโมง  30 นาที
18 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 14 ชั่วโมง  45 นาที
19 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 15 ชั่วโมง  30 นาที
20 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 15 ชั่วโมง  55 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : นครพนม – เชียงใหม่ (ด่วน)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
2 สกลนคร จุดจอดกุสุมาลย์ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สกลนคร จุดจอดท่าแร่ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 2 ชั่วโมง
6 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 2 ชั่วโมง  35 นาที
7 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 3 ชั่วโมง  45 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 4 ชั่วโมง  45 นาที
9 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 5 ชั่วโมง
10 เลย วังสะพุง 6 ชั่วโมง
11 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 6 ชั่วโมง  30 นาที
12 เลย ท่าภูเรือ 7 ชั่วโมง  15 นาที
13 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 8 ชั่วโมง  25 นาที
15 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 10 ชั่วโมง  50 นาที
16 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 12 ชั่วโมง  15 นาที
17 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 13 ชั่วโมง  15 นาที
18 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 13 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : บึงกาฬ – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 สกลนคร จุดจอดคำตากล้า 1 ชั่วโมง
5 สกลนคร จุดจอด อ.วานรนิวาส 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 2 ชั่วโมง
7 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 2 ชั่วโมง  35 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 3 ชั่วโมง  45 นาที
9 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 4 ชั่วโมง  45 นาที
10 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 5 ชั่วโมง
11 เลย วังสะพุง 6 ชั่วโมง
12 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 เลย ท่าภูเรือ 7 ชั่วโมง  30 นาที
14 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
15 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 8 ชั่วโมง  25 นาที
16 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 10 ชั่วโมง  10 นาที
17 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 11 ชั่วโมง  45 นาที
18 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 12 ชั่วโมง  35 นาที
19 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 14 ชั่วโมง
20 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 15 ชั่วโมง
21 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 15 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : พิษณุโลก – มุกดาหาร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 2 ชั่วโมง  15 นาที
5 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 2 ชั่วโมง  30 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 3 ชั่วโมง  45 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 6 ชั่วโมง
9 กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ 6 ชั่วโมง  45 นาที
10 กาฬสินธุ์ จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง 7 ชั่วโมง  45 นาที
12 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ 8 ชั่วโมง
13 มุกดาหาร จุดจอด อ.หนองสูง 8 ชั่วโมง  30 นาที
14 มุกดาหาร จุดจอด อ.คำชะอี 8 ชั่วโมง  45 นาที
15 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 9 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : มหาสารคาม – เชียงใหม่ (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
2 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : มุกดาหาร – พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
2 มุกดาหาร จุดจอด อ.คำชะอี 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 มุกดาหาร จุดจอด อ.หนองสูง 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง 1 ชั่วโมง  35 นาที
6 กาฬสินธุ์ จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ 2 ชั่วโมง  35 นาที
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 3 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  50 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 5 ชั่วโมง
11 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 7 ชั่วโมง
12 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  15 นาที
13 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 8 ชั่วโมง  45 นาที
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 9 ชั่วโมง  45 นาที
15 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : มุกดาหาร – แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
2 มุกดาหาร จุดจอด อ.คำชะอี 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 มุกดาหาร จุดจอด อ.หนองสูง 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง 1 ชั่วโมง  35 นาที
6 กาฬสินธุ์ จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ 2 ชั่วโมง  35 นาที
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 3 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 5 ชั่วโมง
11 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 7 ชั่วโมง
12 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  15 นาที
13 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 8 ชั่วโมง  45 นาที
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 9 ชั่วโมง  30 นาที
15 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 10 ชั่วโมง  45 นาที
16 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 11 ชั่วโมง  15 นาที
17 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 12 ชั่วโมง
18 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 14 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี
2 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 1 ชั่วโมง
3 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 1 ชั่วโมง  15 นาที
4 เลย วังสะพุง 2 ชั่วโมง  15 นาที
5 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 2 ชั่วโมง  45 นาที
6 เลย ท่าภูเรือ 3 ชั่วโมง  45 นาที
7 เลย ท่าด่านซ้าย 4 ชั่วโมง  15 นาที
8 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 4 ชั่วโมง  40 นาที
9 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  25 นาที
10 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 7 ชั่วโมง
11 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 8 ชั่วโมง
12 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 9 ชั่วโมง  15 นาที
13 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 10 ชั่วโมง  15 นาที
14 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 10 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : อุบลราชธานี – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 3 ชั่วโมง  25 นาที
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 4 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 5 ชั่วโมง  45 นาที
11 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 8 ชั่วโมง
12 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 8 ชั่วโมง  10 นาที
13 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 10 ชั่วโมง  15 นาที
14 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 11 ชั่วโมง  35 นาที
15 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 12 ชั่วโมง  20 นาที
16 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 13 ชั่วโมง  45 นาที
17 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 14 ชั่วโมง  25 นาที
18 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 14 ชั่วโมง  55 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : อุบลราชธานี – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 2 ชั่วโมง  40 นาที
4 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 3 ชั่วโมง  25 นาที
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  30 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 5 ชั่วโมง  45 นาที
7 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 8 ชั่วโมง
8 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 8 ชั่วโมง  10 นาที
9 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 10 ชั่วโมง  15 นาที
10 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 11 ชั่วโมง  35 นาที
11 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 12 ชั่วโมง  20 นาที
12 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 13 ชั่วโมง  55 นาที
13 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 14 ชั่วโมง  30 นาที
14 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 15 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : อุบลราชธานี – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 3 ชั่วโมง  25 นาที
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 4 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  45 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 5 ชั่วโมง  45 นาที
11 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 8 ชั่วโมง  5 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 8 ชั่วโมง  25 นาที
13 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 10 ชั่วโมง  30 นาที
14 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 12 ชั่วโมง  30 นาที
15 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 13 ชั่วโมง  20 นาที
16 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 14 ชั่วโมง  40 นาที
17 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 15 ชั่วโมง  50 นาที
18 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 16 ชั่วโมง  10 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : อุบลราชธานี -เชียงใหม่(ด่วน)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 1 ชั่วโมง  20 นาที
3 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 2 ชั่วโมง  40 นาที
4 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 3 ชั่วโมง  20 นาที
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  30 นาที
6 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  15 นาที
7 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 9 ชั่วโมง  15 นาที
8 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 11 ชั่วโมง  15 นาที
9 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 12 ชั่วโมง  15 นาที
10 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 13 ชั่วโมง  15 นาที
11 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 13 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : อุบลราชธานี-หล่มสัก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 3 ชั่วโมง  20 นาที
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 4 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 5 ชั่วโมง  45 นาที
11 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 7 ชั่วโมง  10 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – นครพนม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  50 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 4 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
9 เลย ท่าภูเรือ 8 ชั่วโมง  30 นาที
10 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 9 ชั่วโมง  30 นาที
11 เลย วังสะพุง 9 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 10 ชั่วโมง  45 นาที
14 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 11 ชั่วโมง  45 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 12 ชั่วโมง  45 นาที
16 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 13 ชั่วโมง  20 นาที
17 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร 13 ชั่วโมง  55 นาที
18 สกลนคร จุดจอดท่าแร่ 14 ชั่วโมง  40 นาที
19 สกลนคร จุดจอดกุสุมาลย์ 14 ชั่วโมง  55 นาที
20 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม 15 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – นครพนม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  50 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
9 เลย ท่าภูเรือ 8 ชั่วโมง  30 นาที
10 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 9 ชั่วโมง  30 นาที
11 เลย วังสะพุง 10 ชั่วโมง
12 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 11 ชั่วโมง
13 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 11 ชั่วโมง  30 นาที
14 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 12 ชั่วโมง  30 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 13 ชั่วโมง  40 นาที
16 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 14 ชั่วโมง  15 นาที
17 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร 14 ชั่วโมง  45 นาที
18 สกลนคร จุดจอดท่าแร่ 15 ชั่วโมง  15 นาที
19 สกลนคร จุดจอดกุสุมาลย์ 15 ชั่วโมง  45 นาที
20 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม 16 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – นครพนม (ด่วน)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  50 นาที
5 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 5 ชั่วโมง  45 นาที
6 เลย ท่าด่านซ้าย 6 ชั่วโมง  15 นาที
7 เลย ท่าภูเรือ 6 ชั่วโมง  45 นาที
8 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 7 ชั่วโมง  45 นาที
9 เลย วังสะพุง 8 ชั่วโมง  5 นาที
10 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 8 ชั่วโมง  45 นาที
11 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 9 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 10 ชั่วโมง
13 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 11 ชั่วโมง
14 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 11 ชั่วโมง  35 นาที
15 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร 12 ชั่วโมง  10 นาที
16 สกลนคร จุดจอดท่าแร่ 12 ชั่วโมง  55 นาที
17 สกลนคร จุดจอดกุสุมาลย์ 13 ชั่วโมง  10 นาที
18 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม 13 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  50 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 4 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
9 เลย ท่าภูเรือ 8 ชั่วโมง  30 นาที
10 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 9 ชั่วโมง  30 นาที
11 เลย วังสะพุง 9 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 10 ชั่วโมง  45 นาที
14 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 11 ชั่วโมง  45 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 12 ชั่วโมง  45 นาที
16 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 13 ชั่วโมง  20 นาที
17 สกลนคร จุดจอด อ.วานรนิวาส 13 ชั่วโมง  50 นาที
18 สกลนคร จุดจอดคำตากล้า 14 ชั่วโมง  20 นาที
19 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 14 ชั่วโมง  40 นาที
20 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 15 ชั่วโมง
21 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 15 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – มหาสารคาม(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – อุดรธานี (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  50 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 4 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
9 เลย ท่าภูเรือ 8 ชั่วโมง  30 นาที
10 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 9 ชั่วโมง  30 นาที
11 เลย วังสะพุง 9 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 10 ชั่วโมง  45 นาที
14 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 11 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  25 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  15 นาที
8 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 7 ชั่วโมง  35 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 9 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 10 ชั่วโมง  35 นาที
11 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 11 ชั่วโมง  5 นาที
12 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 11 ชั่วโมง  35 นาที
13 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 12 ชั่วโมง  45 นาที
14 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 13 ชั่วโมง  15 นาที
15 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 13 ชั่วโมง  45 นาที
16 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 14 ชั่วโมง  15 นาที
17 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 14 ชั่วโมง  45 นาที
18 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 15 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  40 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  30 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  20 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  5 นาที
8 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 7 ชั่วโมง  25 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 9 ชั่วโมง  20 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 10 ชั่วโมง  35 นาที
11 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 11 ชั่วโมง  5 นาที
12 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 11 ชั่วโมง  35 นาที
13 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 12 ชั่วโมง  5 นาที
14 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 12 ชั่วโมง  35 นาที
15 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 13 ชั่วโมง  15 นาที
16 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 13 ชั่วโมง  45 นาที
17 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 14 ชั่วโมง  15 นาที
18 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 14 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  50 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  15 นาที
8 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 7 ชั่วโมง  35 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 10 ชั่วโมง  15 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที
11 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 12 ชั่วโมง
12 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 12 ชั่วโมง  30 นาที
13 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 13 ชั่วโมง  10 นาที
14 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 13 ชั่วโมง  45 นาที
15 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 14 ชั่วโมง  15 นาที
16 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 14 ชั่วโมง  45 นาที
17 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 15 ชั่วโมง  15 นาที
18 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 15 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง
6 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง  45 นาที
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 10 ชั่วโมง  35 นาที
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 11 ชั่วโมง  5 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 12 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 14 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – ขอนแก่น

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  55 นาที
4 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 2 ชั่วโมง  40 นาที
5 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 3 ชั่วโมง  10 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 4 ชั่วโมง  10 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 5 ชั่วโมง  10 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 6 ชั่วโมง  15 นาที
9 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 6 ชั่วโมง  45 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 8 ชั่วโมง  40 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – มุกดาหาร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  55 นาที
4 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 2 ชั่วโมง  40 นาที
5 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 3 ชั่วโมง  10 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 4 ชั่วโมง  10 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 5 ชั่วโมง  10 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 6 ชั่วโมง  15 นาที
9 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 6 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 8 ชั่วโมง  40 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง  55 นาที
12 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 10 ชั่วโมง  40 นาที
13 กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ 11 ชั่วโมง  25 นาที
14 กาฬสินธุ์ จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ 11 ชั่วโมง  55 นาที
15 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง 12 ชั่วโมง  10 นาที
16 กาฬสินธุ์ จุดจอดสี่แยกศาลเจ้าพ่อปู่ 12 ชั่วโมง  40 นาที
17 มุกดาหาร จุดจอด อ.หนองสูง 13 ชั่วโมง  10 นาที
18 มุกดาหาร จุดจอด อ.คำชะอี 13 ชั่วโมง  25 นาที
19 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 13 ชั่วโมง  55 นาที

 เพชรประเสริฐ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายตะวันออกไปเหนือ)

638 ตราด – พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
638 ตราด – แม่สอด ระยะเวลา ชม.
638 ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด ระยะเวลา ชม.
138 พัทยา – หล่มสัก ระยะเวลา ชม.
638 พัทยา – แม่สอด ระยะเวลา ชม.
638 พิษณุโลก – ตราด ระยะเวลา ชม.
638 พิษณุโลก – ระยอง ระยะเวลา ชม.
138 ระยอง – หล่มสัก ระยะเวลา ชม.
638 ระยอง – พิษณุโลก ระยะเวลา 8:45 ชม.
638 ระยอง – แม่สอด ระยะเวลา ชม.
138 หล่มสัก – พัทยา ระยะเวลา ชม.
138 หล่มสัก – ระยอง ระยะเวลา ชม.
638 แม่สอด – ตราด ระยะเวลา ชม.
638 แม่สอด – ตลาดโรงเกลือ ระยะเวลา ชม.
638 แม่สอด – พัทยา ระยะเวลา ชม.
638 แม่สอด – ระยอง ระยะเวลา ชม.

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ตราด – พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
2 ตราด จุดจอด อ.แหลมงอบ 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 1 ชั่วโมง
5 จันทบุรี จุดจอด ต.หนองคล้า 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม 1 ชั่วโมง  55 นาที
7 ระยอง ท่า อ.แกลง 2 ชั่วโมง  15 นาที
8 ระยอง ท่าระยอง 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 ระยอง ท่ามาบตาพุด 3 ชั่วโมง  35 นาที
11 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 3 ชั่วโมง  45 นาที
12 ชลบุรี ท่าพัทยา 5 ชั่วโมง
13 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 5 ชั่วโมง  15 นาที
14 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
15 ชลบุรี ท่าชลบุรี 6 ชั่วโมง
16 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 7 ชั่วโมง
17 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 8 ชั่วโมง
18 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 8 ชั่วโมง  15 นาที
19 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 8 ชั่วโมง  30 นาที
20 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 11 ชั่วโมง  30 นาที
21 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง) 12 ชั่วโมง  45 นาที
22 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 13 ชั่วโมง  15 นาที
23 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 13 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ตราด – แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
2 ตราด จุดจอด ต.แสนตุ้ง 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 1 ชั่วโมง
5 จันทบุรี จุดจอด ต.หนองคล้า 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม 1 ชั่วโมง  55 นาที
7 ระยอง ท่า อ.แกลง 2 ชั่วโมง  15 นาที
8 ระยอง ท่าระยอง 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 ระยอง ท่ามาบตาพุด 3 ชั่วโมง  35 นาที
11 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 3 ชั่วโมง  45 นาที
12 ชลบุรี ท่าพัทยา 5 ชั่วโมง
13 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 5 ชั่วโมง  15 นาที
14 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
15 ชลบุรี ท่าชลบุรี 6 ชั่วโมง
16 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 7 ชั่วโมง  15 นาที
17 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 7 ชั่วโมง  30 นาที
18 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 7 ชั่วโมง  45 นาที
19 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 10 ชั่วโมง  15 นาที
20 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 10 ชั่วโมง  50 นาที
21 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 11 ชั่วโมง  10 นาที
22 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 11 ชั่วโมง  55 นาที
23 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 12 ชั่วโมง  25 นาที
24 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 12 ชั่วโมง  55 นาที
25 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 14 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สระแก้ว ตลาดอินโดจีน
2 สระแก้ว จุดจอดตลาดโรงเกลือ 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 สระแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 สระแก้ว จุดจอด อ.วัฒนานคร 0 ชั่วโมง  35 นาที
5 สระแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว 1 ชั่วโมง  5 นาที
6 ปราจีนบุรี แยกกบินทร์บุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ปราจีนบุรี คลองรั้ง 1 ชั่วโมง  50 นาที
8 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง
9 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 4 ชั่วโมง  10 นาที
10 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 4 ชั่วโมง  45 นาที
11 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 5 ชั่วโมง
12 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 7 ชั่วโมง  30 นาที
13 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 8 ชั่วโมง
14 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 8 ชั่วโมง  15 นาที
15 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 9 ชั่วโมง
16 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 9 ชั่วโมง  30 นาที
17 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 10 ชั่วโมง
18 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : พัทยา – หล่มสัก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง
4 ชลบุรี ท่าชลบุรี 1 ชั่วโมง  15 นาที
5 สระบุรี ท่าสระบุรี 4 ชั่วโมง  25 นาที
6 ลพบุรี ท่าลำนารายณ์ 5 ชั่วโมง  20 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่าบ้านกลาง 6 ชั่วโมง  5 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่าพุเตย 6 ชั่วโมง  15 นาที
9 เพชรบูรณ์ ท่าวิเชียรบุรี 6 ชั่วโมง  25 นาที
10 เพชรบูรณ์ ท่าสมอทอด 6 ชั่วโมง  40 นาที
11 เพชรบูรณ์ ท่าหนองไผ่ 7 ชั่วโมง
12 เพชรบูรณ์ ท่านาเฉลียง 7 ชั่วโมง  15 นาที
13 เพชรบูรณ์ ท่าวังชมพู 7 ชั่วโมง  35 นาที
14 เพชรบูรณ์ ท่าเพชรบูรณ์ 7 ชั่วโมง  50 นาที
15 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 8 ชั่วโมง
16 เพชรบูรณ์ ท่าพล 8 ชั่วโมง  25 นาที
17 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 8 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : พัทยา – แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 ชลบุรี ท่าชลบุรี 1 ชั่วโมง
5 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 2 ชั่วโมง  35 นาที
8 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 2 ชั่วโมง  50 นาที
9 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 6 ชั่วโมง  20 นาที
10 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 6 ชั่วโมง  20 นาที
11 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 6 ชั่วโมง  40 นาที
12 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 7 ชั่วโมง  25 นาที
13 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 7 ชั่วโมง  55 นาที
14 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 8 ชั่วโมง  25 นาที
15 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : พิษณุโลก – ตราด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง) 0 ชั่วโมง  55 นาที
5 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 4 ชั่วโมง  30 นาที
7 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 4 ชั่วโมง  45 นาที
8 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 5 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 6 ชั่วโมง
10 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 7 ชั่วโมง
11 ชลบุรี ท่าชลบุรี 7 ชั่วโมง  15 นาที
12 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 7 ชั่วโมง  30 นาที
13 ชลบุรี ท่าพัทยา 7 ชั่วโมง  45 นาที
14 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 8 ชั่วโมง  45 นาที
15 ระยอง ท่ามาบตาพุด 8 ชั่วโมง  55 นาที
16 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 9 ชั่วโมง  5 นาที
17 ระยอง ท่าระยอง 9 ชั่วโมง  20 นาที
18 ระยอง ท่า อ.แกลง 10 ชั่วโมง  10 นาที
19 จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม 10 ชั่วโมง  30 นาที
20 จันทบุรี จุดจอด ต.หนองคล้า 10 ชั่วโมง  50 นาที
21 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 11 ชั่วโมง  30 นาที
22 จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง 12 ชั่วโมง
23 ตราด จุดจอด ต.แสนตุ้ง 12 ชั่วโมง  25 นาที
24 ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด 13 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : พิษณุโลก – ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง) 0 ชั่วโมง  55 นาที
5 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 4 ชั่วโมง  30 นาที
7 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 4 ชั่วโมง  45 นาที
8 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 5 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 6 ชั่วโมง
10 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 6 ชั่วโมง
11 ชลบุรี ท่าชลบุรี 7 ชั่วโมง
12 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 7 ชั่วโมง  55 นาที
13 ชลบุรี ท่าพัทยา 8 ชั่วโมง  15 นาที
14 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 8 ชั่วโมง  45 นาที
15 ระยอง ท่ามาบตาพุด 8 ชั่วโมง  55 นาที
16 ระยอง ท่าระยอง 9 ชั่วโมง  5 นาที
17 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 9 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ระยอง – หล่มสัก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง ท่าระยอง
2 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 1 ชั่วโมง
6 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  45 นาที
7 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 2 ชั่วโมง  5 นาที
8 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
9 ชลบุรี ท่าชลบุรี 2 ชั่วโมง  45 นาที
10 สระบุรี ท่าสระบุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
11 ลพบุรี ท่าลำนารายณ์ 7 ชั่วโมง  5 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่าบ้านกลาง 7 ชั่วโมง  50 นาที
13 เพชรบูรณ์ ท่าพุเตย 8 ชั่วโมง
14 เพชรบูรณ์ ท่าวิเชียรบุรี 8 ชั่วโมง  10 นาที
15 เพชรบูรณ์ ท่าสมอทอด 8 ชั่วโมง  25 นาที
16 เพชรบูรณ์ ท่าหนองไผ่ 8 ชั่วโมง  40 นาที
17 เพชรบูรณ์ ท่านาเฉลียง 8 ชั่วโมง  55 นาที
18 เพชรบูรณ์ ท่าวังชมพู 9 ชั่วโมง  10 นาที
19 เพชรบูรณ์ ท่าเพชรบูรณ์ 9 ชั่วโมง  20 นาที
20 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 9 ชั่วโมง  30 นาที
21 เพชรบูรณ์ ท่าพล 9 ชั่วโมง  55 นาที
22 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 10 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ระยอง – พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง ท่าระยอง
2 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 2 ชั่วโมง  45 นาที
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง
10 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 4 ชั่วโมง
11 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 4 ชั่วโมง  15 นาที
12 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 4 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 7 ชั่วโมง  45 นาที
14 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง) 9 ชั่วโมง
15 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 9 ชั่วโมง  20 นาที
16 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 9 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ระยอง – แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง ท่าระยอง
2 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 2 ชั่วโมง  45 นาที
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 4 ชั่วโมง  45 นาที
11 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 5 ชั่วโมง
12 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 5 ชั่วโมง  15 นาที
13 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 7 ชั่วโมง  45 นาที
14 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 8 ชั่วโมง  25 นาที
15 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 8 ชั่วโมง  45 นาที
16 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 9 ชั่วโมง  30 นาที
17 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 10 ชั่วโมง
18 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 10 ชั่วโมง  30 นาที
19 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 12 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : หล่มสัก – พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
2 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 เพชรบูรณ์ ท่าพล 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 เพชรบูรณ์ ท่าเพชรบูรณ์ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 0 ชั่วโมง  55 นาที
6 เพชรบูรณ์ ท่าวังชมพู 1 ชั่วโมง  20 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่านาเฉลียง 1 ชั่วโมง  35 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่าหนองไผ่ 1 ชั่วโมง  45 นาที
9 เพชรบูรณ์ ท่าสมอทอด 2 ชั่วโมง  10 นาที
10 เพชรบูรณ์ ท่าวิเชียรบุรี 2 ชั่วโมง  20 นาที
11 เพชรบูรณ์ ท่าพุเตย 2 ชั่วโมง  30 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่าบ้านกลาง 2 ชั่วโมง  35 นาที
13 ลพบุรี ท่าลำนารายณ์ 2 ชั่วโมง  50 นาที
14 ลพบุรี ท่าม่วงค่อม 4 ชั่วโมง
15 ลพบุรี ท่าซอย 12 4 ชั่วโมง  15 นาที
16 สระบุรี ท่าสระบุรี 5 ชั่วโมง  15 นาที
17 ชลบุรี ท่าชลบุรี 8 ชั่วโมง  15 นาที
18 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 8 ชั่วโมง  45 นาที
19 ชลบุรี ท่าพัทยา 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : หล่มสัก – ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
2 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 เพชรบูรณ์ ท่าพล 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 เพชรบูรณ์ ท่าเพชรบูรณ์ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 0 ชั่วโมง  55 นาที
6 เพชรบูรณ์ ท่าวังชมพู 1 ชั่วโมง  20 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่านาเฉลียง 1 ชั่วโมง  35 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่าหนองไผ่ 1 ชั่วโมง  45 นาที
9 เพชรบูรณ์ ท่าสมอทอด 2 ชั่วโมง  10 นาที
10 เพชรบูรณ์ ท่าวิเชียรบุรี 2 ชั่วโมง  20 นาที
11 เพชรบูรณ์ ท่าพุเตย 2 ชั่วโมง  30 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่าบ้านกลาง 2 ชั่วโมง  35 นาที
13 ลพบุรี ท่าลำนารายณ์ 2 ชั่วโมง  50 นาที
14 ลพบุรี ท่าม่วงค่อม 4 ชั่วโมง
15 ลพบุรี ท่าซอย 12 4 ชั่วโมง  15 นาที
16 สระบุรี ท่าสระบุรี 5 ชั่วโมง
17 ชลบุรี ท่าชลบุรี 7 ชั่วโมง  15 นาที
18 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 7 ชั่วโมง  45 นาที
19 ชลบุรี ท่าพัทยา 8 ชั่วโมง
20 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 8 ชั่วโมง  20 นาที
21 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 9 ชั่วโมง
22 ระยอง ท่ามาบตาพุด 9 ชั่วโมง  15 นาที
23 ระยอง ท่าระยอง 9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – ตราด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  45 นาที
4 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 2 ชั่วโมง  10 นาที
5 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 2 ชั่วโมง  55 นาที
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 4 ชั่วโมง
8 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 7 ชั่วโมง  30 นาที
9 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 7 ชั่วโมง  45 นาที
10 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 8 ชั่วโมง
11 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 9 ชั่วโมง
12 ชลบุรี ท่าชลบุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
13 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 9 ชั่วโมง  35 นาที
14 ชลบุรี ท่าพัทยา 9 ชั่วโมง  50 นาที
15 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 10 ชั่วโมง  30 นาที
16 ระยอง ท่ามาบตาพุด 10 ชั่วโมง  40 นาที
17 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 10 ชั่วโมง  50 นาที
18 ระยอง ท่าระยอง 11 ชั่วโมง  5 นาที
19 ระยอง ท่า อ.แกลง 11 ชั่วโมง  55 นาที
20 จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม 12 ชั่วโมง  10 นาที
21 จันทบุรี จุดจอด ต.หนองคล้า 12 ชั่วโมง  20 นาที
22 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 13 ชั่วโมง
23 จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง 13 ชั่วโมง  30 นาที
24 ตราด จุดจอด ต.แสนตุ้ง 14 ชั่วโมง
25 ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด 14 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – ตลาดโรงเกลือ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  45 นาที
4 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 2 ชั่วโมง  10 นาที
5 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 2 ชั่วโมง  45 นาที
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 4 ชั่วโมง  30 นาที
9 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 6 ชั่วโมง  50 นาที
10 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 7 ชั่วโมง
11 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 7 ชั่วโมง  20 นาที
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 8 ชั่วโมง  20 นาที
13 ปราจีนบุรี คลองรั้ง 9 ชั่วโมง
14 ปราจีนบุรี แยกกบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
15 สระแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว 9 ชั่วโมง  40 นาที
16 สระแก้ว จุดจอด อ.วัฒนานคร 10 ชั่วโมง
17 สระแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ 10 ชั่วโมง  45 นาที
18 สระแก้ว จุดจอดตลาดโรงเกลือ 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  45 นาที
4 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 2 ชั่วโมง  10 นาที
5 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 2 ชั่วโมง  55 นาที
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 4 ชั่วโมง
8 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 5 ชั่วโมง
9 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 8 ชั่วโมง
11 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 8 ชั่วโมง  30 นาที
12 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 10 ชั่วโมง
13 ชลบุรี ท่าชลบุรี 10 ชั่วโมง  15 นาที
14 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 11 ชั่วโมง
15 ชลบุรี ท่าพัทยา 11 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  45 นาที
4 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 2 ชั่วโมง  20 นาที
5 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 2 ชั่วโมง  55 นาที
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 4 ชั่วโมง
8 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 5 ชั่วโมง
9 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 7 ชั่วโมง  45 นาที
11 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 8 ชั่วโมง
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 9 ชั่วโมง
13 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 9 ชั่วโมง  30 นาที
14 ชลบุรี ท่าชลบุรี 9 ชั่วโมง  45 นาที
15 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 10 ชั่วโมง  25 นาที
16 ชลบุรี ท่าพัทยา 10 ชั่วโมง  45 นาที
17 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 11 ชั่วโมง  15 นาที
18 ระยอง ท่ามาบตาพุด 11 ชั่วโมง  25 นาที
19 ระยอง ท่าระยอง 11 ชั่วโมง  35 นาที
20 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 11 ชั่วโมง  45 นาที

เพชรประเสริฐ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายตะวันตกไปเหนือ)

878 สวนผึ้ง – แม่สอด ระยะเวลา 10 ชม.
878 แม่สอด – สวนผึ้ง ระยะเวลา 10 ชม.

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : สวนผึ้ง – แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ราชบุรี สวนผึ้ง
2 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  45 นาที
3 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 2 ชั่วโมง  45 นาที
4 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 6 ชั่วโมง  45 นาที
5 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 7 ชั่วโมง  15 นาที
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 8 ชั่วโมง  15 นาที
7 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 8 ชั่วโมง  45 นาที
8 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 9 ชั่วโมง  15 นาที
9 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 9 ชั่วโมง  45 นาที
10 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – สวนผึ้ง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 2 ชั่วโมง
4 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 3 ชั่วโมง
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 4 ชั่วโมง
8 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 5 ชั่วโมง
9 สิงห์บุรี สิงห์บุรี 6 ชั่วโมง  35 นาที
10 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 9 ชั่วโมง
11 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 9 ชั่วโมง  30 นาที
12 ราชบุรี สวนผึ้ง 11 ชั่วโมง  30 นาที

 จุดรับตั๋วโดยสาร เพชรประเสริฐ

-จุดจอดมหาชัย     ท่ามหาชัย

โทร. 087-5676630 , 086-4451455

-ท่าลำนารายณ์      ร้านอาหารลำนารายณ์

โทร. 0-3646-2500

-บ้านฉาง     หน้าธนาคารออมสิน

โทร. 08-6938-6446,0-3860-3745

-ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)     เซเว่น อิเลฟเว่น ปั๊ม ปตท รามอินทรา กม3

โทร. 0-5672-0720

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์   ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส นครสววรค์

โทร. 0-5622-3323

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส กำแพงเพชร

โทร. 0-5579-9949

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น      ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ขอนแก่น

โทร. 0-4323-6499,08-6459-0093

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก    ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ตาก

โทร. 0-5551-2777

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก     ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส พิษณุโลก

โทร. 0-5521-1344

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร      ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส มุกดาหาร

โทร. 0-4261-4647

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ลำปาง

โทร. 0-5352-5161

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด        ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส แม่สอด

โทร. 08-6445-1455

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ชุมแพ

โทร. 0-4331-1525

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก         ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส หล่มสัก

โทร. 0-5670-164, 0-5670-2725

-สวนผึ้ง       สวนผึ้ง

โทร. 088-5676630,086-4451455

 เพชรประเสริฐ ที่ตั้ง : 31/10 ถนนศึกษาเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ : 0-5672-0720

โทรสาร : 0-5671-1142

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

บริษัทนิววิริยะยานยนต์ทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ กรุงเทพ-ลำปาง ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายเหนือ)

13 กรุงเทพฯ – ท่าตอน ระยะเวลา 14 ชม.
91 กรุงเทพฯ – ลำปาง ระยะเวลา 8.30 ชม.
18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ระยะเวลา 10 ชม.
13 ท่าตอน – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 14 ชม.
91 ลำปาง – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8.30 ชม.
18 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 10 ชม.

จุดจอดรถ นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ท่าตอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฝาง 13 ชั่วโมง  30 นาที
3 เชียงใหม่ สำนักงานนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ (บ้านท่าตอน) 14 ชั่วโมง

จุดจอดรถ นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ลำปาง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ เส้นทาง : ท่าตอน – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สำนักงานนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ (บ้านท่าตอน)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 14 ชั่วโมง

จุดจอดรถ นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ เส้นทาง : ลำปาง – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ เส้นทาง : เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร นิววิริยะยานยนต์ทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง จุดจำหน่ายตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง

โทร. 0-5422-7106

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)  จุดจำหน่ายตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(อาเขต)

โทร. 0-5324-7007

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 1 ช่องหมายเลข 39, 40, 56, 57

โทร. 0-2936-2205-6

 นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ ที่ตั้ง : 451-455 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทรศัพท์ : 0-2936-2205-6,0-5432-2866

โทรสาร : 0-5432-2126

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

บริษัทคิงส์ด้อมทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ คิงส์ด้อมทัวร์ นครสวรรค์-เชียงราย ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

 วิธีจองตั๋วรถทัวร์ คิงส์ด้อมทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร คิงส์ด้อมทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

 คิงส์ด้อมทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายเหนือ)

193 กำแพงเพชร-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
663 นครสวรรค์-เชียงราย ระยะเวลา ชม.
618 พิจิตร-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
193 พิษณุโลก-กำแพงเพชร ระยะเวลา ชม.
618 พิษณุโลก-พิจิตร ระยะเวลา ชม.
136 พิษณุโลก-หล่มสัก ระยะเวลา ชม.
173 พิษณุโลก-เขาทราย ระยะเวลา ชม.
2262 พิษณุโลก-เนินมะปราง ระยะเวลา ชม.
137 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ ระยะเวลา ชม.
136 หล่มสัก-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
173 เขาทราย-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
663 เชียงราย-นครสวรรค์ ระยะเวลา ชม.
2262 เนินมะปราง-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
137 เพชรบูรณ์-พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.

 จุดจอดรถ คิงส์ด้อมทัวร์ เส้นทาง : กำแพงเพชร-พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร
2 กำแพงเพชร จุดจอดพรานกระต่าย 0 ชั่วโมง
3 กำแพงเพชร จุดจอด คลองพิไกร 0 ชั่วโมง
4 กำแพงเพชร จุดจอด ลานกระบือ 0 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก จุดจอด หนองกุลา 0 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก จุดจอดแยก อ.บางระกำ 0 ชั่วโมง
7 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ คิงส์ด้อมทัวร์ เส้นทาง : นครสวรรค์-เชียงราย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 2 ชั่วโมง  5 นาที
3 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  50 นาที
4 อุตรดิตถ์ จุดจอด อ.เด่นชัย 0 ชั่วโมง
5 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 5 ชั่วโมง  35 นาที
6 แพร่ จุดจอด อ.ร้องกวาง 0 ชั่วโมง
7 แพร่ จุดจอดแยก อ.สอง 0 ชั่วโมง
8 แพร่ จุดจอด อ.งาว 0 ชั่วโมง
9 พะเยา จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา) 7 ชั่วโมง  40 นาที
10 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 7 ชั่วโมง  50 นาที
11 เชียงราย จุดจอด อ.พาน 0 ชั่วโมง
12 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย 9 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ คิงส์ด้อมทัวร์ เส้นทาง : พิจิตร-พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตร
2 พิจิตร จุดจอดเกาะลาว 0 ชั่วโมง
3 พิจิตร จุดจอดคงชะพลู 0 ชั่วโมง
4 พิจิตร วังกระดี่ทอง 0 ชั่วโมง
5 พิจิตร จุดจอดคลองโนน 0 ชั่วโมง
6 พิจิตร จุดจอดหนองไผ่ล้อม 0 ชั่วโมง
7 พิจิตร จุดจอดอำเภอสามง่าม 0 ชั่วโมง
8 พิจิตร จุดจอดบ้านไร่ 0 ชั่วโมง
9 พิจิตร จุดจอดหลังถนน 0 ชั่วโมง
10 พิจิตร จุดจอดบ้านนา 0 ชั่วโมง
11 พิจิตร จุดจอดบ้านปลวกสูง 0 ชั่วโมง
12 พิจิตร จุดจอด อ.วชิระ 0 ชั่วโมง
13 พิจิตร จุดจอดโนนทอง 0 ชั่วโมง
14 พิจิตร โรงเรียนวชิรบารมี 0 ชั่วโมง
15 พิจิตร จุดจอดยางนกทูง 0 ชั่วโมง
16 พิจิตร จุดจอดไหล่โก 0 ชั่วโมง
17 พิจิตร จุดจอดบัวยาง 0 ชั่วโมง
18 พิจิตร จุดจอดต้นประดู่ 0 ชั่วโมง
19 พิจิตร จุดจอดหนองหลุม 0 ชั่วโมง
20 พิจิตร จุดจอดหนองนา 0 ชั่วโมง
21 พิษณุโลก จุดจอดบ่อทอง 0 ชั่วโมง
22 พิษณุโลก หนองเต่าดำ 0 ชั่วโมง
23 พิษณุโลก จุดจอดวังเป็ด 0 ชั่วโมง
24 พิษณุโลก จุดจอดวังดาน 0 ชั่วโมง
25 พิษณุโลก จุดจอดคลองหนองเหล็ก 0 ชั่วโมง
26 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 0 ชั่วโมง
27 พิษณุโลก จุดจอดแยก อ.บางระกำ 0 ชั่วโมง
28 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ คิงส์ด้อมทัวร์ เส้นทาง : พิษณุโลก-กำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก จุดจอดแยก อ.บางระกำ 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก จุดจอด หนองกุลา 0 ชั่วโมง
4 กำแพงเพชร จุดจอด ลานกระบือ 0 ชั่วโมง
5 กำแพงเพชร จุดจอด คลองพิไกร 0 ชั่วโมง
6 กำแพงเพชร จุดจอดพรานกระต่าย 0 ชั่วโมง
7 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ คิงส์ด้อมทัวร์ เส้นทาง : พิษณุโลก-พิจิตร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก จุดจอดแยก อ.บางระกำ 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 0 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก จุดจอดคลองหนองเหล็ก 0 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก จุดจอดวังดาน 0 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก จุดจอดวังเป็ด 0 ชั่วโมง
7 พิษณุโลก หนองเต่าดำ 0 ชั่วโมง
8 พิษณุโลก จุดจอดบ่อทอง 0 ชั่วโมง
9 พิจิตร จุดจอดหนองนา 0 ชั่วโมง
10 พิจิตร จุดจอดหนองหลุม 0 ชั่วโมง
11 พิจิตร จุดจอดต้นประดู่ 0 ชั่วโมง
12 พิจิตร จุดจอดบัวยาง 0 ชั่วโมง
13 พิจิตร จุดจอดไหล่โก 0 ชั่วโมง
14 พิจิตร จุดจอดยางนกทูง 0 ชั่วโมง
15 พิจิตร โรงเรียนวชิรบารมี 0 ชั่วโมง
16 พิจิตร จุดจอดโนนทอง 0 ชั่วโมง
17 พิจิตร จุดจอด อ.วชิระ 0 ชั่วโมง
18 พิจิตร จุดจอดบ้านปลวกสูง 0 ชั่วโมง
19 พิจิตร จุดจอดบ้านนา 0 ชั่วโมง
20 พิจิตร จุดจอดหลังถนน 0 ชั่วโมง
21 พิจิตร จุดจอดบ้านไร่ 0 ชั่วโมง
22 พิจิตร จุดจอดอำเภอสามง่าม 0 ชั่วโมง
23 พิจิตร จุดจอดหนองไผ่ล้อม 0 ชั่วโมง
24 พิจิตร จุดจอดคลองโนน 0 ชั่วโมง
25 พิจิตร วังกระดี่ทอง 0 ชั่วโมง
26 พิจิตร จุดจอดคงชะพลู 0 ชั่วโมง
27 พิจิตร จุดจอดเกาะลาว 0 ชั่วโมง
28 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิจิตร 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ คิงส์ด้อมทัวร์ เส้นทาง : พิษณุโลก-หล่มสัก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก จุดจอดน้ำด้วน 0 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก จุดจอดไชยนาม 0 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก จุดจอดวังนกแอ่น 0 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง
8 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง
9 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 0 ชั่วโมง
10 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง
11 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ คิงส์ด้อมทัวร์ เส้นทาง : พิษณุโลก-เขาทราย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก จุดจอดหนองอาหาร 0 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก จุดจอดซำเตย 0 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก จุดจอดดินทอง 0 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก จุดจอดกกไม้แดง 0 ชั่วโมง
7 พิษณุโลก จุดจอด ก.ม 10 0 ชั่วโมง
8 พิษณุโลก จุดจอดสะเดา 0 ชั่วโมง
9 พิษณุโลก จุดจอดแม่ระกา 0 ชั่วโมง
10 พิษณุโลก จุดจอดหนองพระ 0 ชั่วโมง
11 พิษณุโลก จุดจอดเจริญผล 0 ชั่วโมง
12 พิษณุโลก จุดจอดหนองบัว 0 ชั่วโมง
13 พิษณุโลก จุดจอดวัดตายม 0 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก โคกสนั่น 0 ชั่วโมง
15 พิษณุโลก วัดใหม่ไพรมณี 0 ชั่วโมง
16 พิษณุโลก จุดจอดดงหมี 0 ชั่วโมง
17 พิษณุโลก หนองกด 0 ชั่วโมง
18 พิษณุโลก ท่าพิกุล 0 ชั่วโมง
19 พิษณุโลก จุดจอดสากเหล็ก 0 ชั่วโมง
20 พิษณุโลก จุดจอดถ้ำคะนอง 0 ชั่วโมง
21 พิษณุโลก จุดจอดห้วยไม้ตัด 0 ชั่วโมง
22 พิจิตร จุดจอดหนองปลาไหล 0 ชั่วโมง
23 พิจิตร จุดจอดวังทรายพูน 0 ชั่วโมง
24 พิจิตร จุดจอดหนองพระ 0 ชั่วโมง
25 พิจิตร จุดจอดบ่อแต้ 0 ชั่วโมง
26 พิจิตร จุดจอดยางสามต้น 0 ชั่วโมง
27 พิจิตร จุดจอดหัวดง 0 ชั่วโมง
28 พิจิตร จุดจอดหนองลากฆ้อน 0 ชั่วโมง
29 พิจิตร จุดจอดไดน้ำขุ่น 0 ชั่วโมง
30 พิจิตร เขาตะพานนาก 0 ชั่วโมง
31 พิจิตร จุดจอดหนองขนาก 0 ชั่วโมง
32 พิจิตร จุดจอดนิคม 0 ชั่วโมง
33 พิจิตร จุดจอดจิตเสือเต้น 0 ชั่วโมง
34 พิจิตร จุดจอดวังแดง 0 ชั่วโมง
35 พิจิตร จุดจอดวังหินเพลิง 0 ชั่วโมง
36 พิจิตร จุดจอดเขาทราย 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ คิงส์ด้อมทัวร์ เส้นทาง : พิษณุโลก-เนินมะปราง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก จุดจอดหนองอาหาร 0 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก จุดจอดซำเตย 0 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก จุดจอดดินทอง 0 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก จุดจอดกกไม้แดง 0 ชั่วโมง
7 พิษณุโลก จุดจอด ก.ม 10 0 ชั่วโมง
8 พิษณุโลก จุดจอดปางถ่าน 0 ชั่วโมง
9 พิษณุโลก จุดจอดทุ่งน้อย 0 ชั่วโมง
10 พิษณุโลก จุดจอดหนองตะแบก 0 ชั่วโมง
11 พิษณุโลก จุดจอดหนองเตาอิฐ 0 ชั่วโมง
12 พิษณุโลก จุดจอดหญ้าซ่าน 0 ชั่วโมง
13 พิษณุโลก จุดจอดป่าคาย 0 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก จุดจอดท่าหมื่นราม 0 ชั่วโมง
15 พิษณุโลก จุดจอดเนินมะเกลือ 0 ชั่วโมง
16 พิษณุโลก จุดจอดเนินสะอาด 0 ชั่วโมง
17 พิษณุโลก จุดจอดน้ำปาด 0 ชั่วโมง
18 พิษณุโลก จุดจอดบ้านโคกน้ำปาด 0 ชั่วโมง
19 พิษณุโลก จุดจอดปลวกง่าม 0 ชั่วโมง
20 พิษณุโลก จุดจอดซำรัง 0 ชั่วโมง
21 พิษณุโลก จุดจอดแยก ชมพู 0 ชั่วโมง
22 พิษณุโลก จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 0 ชั่วโมง
23 พิษณุโลก จุดจอดหนองอีป้อง 0 ชั่วโมง
24 พิษณุโลก จุดจอดบ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 ชั่วโมง
25 พิษณุโลก เนินทอง 0 ชั่วโมง
26 พิษณุโลก เนินมะปราง 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ คิงส์ด้อมทัวร์  เส้นทาง : พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก จุดจอดน้ำด้วน 0 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก จุดจอดไชยนาม 0 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก จุดจอดวังนกแอ่น 0 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง
8 พิษณุโลก จุดจอดปอย 0 ชั่วโมง
9 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง
10 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กใหญ่ 0 ชั่วโมง
11 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 0 ชั่วโมง
12 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง
13 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง
14 เพชรบูรณ์ จุดจอดบุ่งน้ำเต้า 0 ชั่วโมง
15 เพชรบูรณ์ จุดจอดนางั่ว 0 ชั่วโมง
16 เพชรบูรณ์ ท่าพล 0 ชั่วโมง
17 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 3 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ คิงส์ด้อมทัวร์ เส้นทาง : หล่มสัก-พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก
2 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง
3 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 0 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง
7 พิษณุโลก จุดจอดวังนกแอ่น 0 ชั่วโมง
8 พิษณุโลก จุดจอดไชยนาม 0 ชั่วโมง
9 พิษณุโลก จุดจอดน้ำด้วน 0 ชั่วโมง
10 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
11 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ คิงส์ด้อมทัวร์ เส้นทาง : เขาทราย-พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิจิตร จุดจอดเขาทราย
2 พิจิตร จุดจอดวังหินเพลิง 0 ชั่วโมง
3 พิจิตร จุดจอดวังแดง 0 ชั่วโมง
4 พิจิตร จุดจอดจิตเสือเต้น 0 ชั่วโมง
5 พิจิตร จุดจอดนิคม 0 ชั่วโมง
6 พิจิตร จุดจอดหนองขนาก 0 ชั่วโมง
7 พิจิตร เขาตะพานนาก 0 ชั่วโมง
8 พิจิตร จุดจอดไดน้ำขุ่น 0 ชั่วโมง
9 พิจิตร จุดจอดหนองลากฆ้อน 0 ชั่วโมง
10 พิจิตร จุดจอดหัวดง 0 ชั่วโมง
11 พิจิตร จุดจอดยางสามต้น 0 ชั่วโมง
12 พิจิตร จุดจอดบ่อแต้ 0 ชั่วโมง
13 พิจิตร จุดจอดหนองพระ 0 ชั่วโมง
14 พิจิตร จุดจอดวังทรายพูน 0 ชั่วโมง
15 พิจิตร จุดจอดหนองปลาไหล 0 ชั่วโมง
16 พิษณุโลก จุดจอดห้วยไม้ตัด 0 ชั่วโมง
17 พิษณุโลก จุดจอดถ้ำคะนอง 0 ชั่วโมง
18 พิษณุโลก จุดจอดสากเหล็ก 0 ชั่วโมง
19 พิษณุโลก ท่าพิกุล 0 ชั่วโมง
20 พิษณุโลก หนองกด 0 ชั่วโมง
21 พิษณุโลก จุดจอดดงหมี 0 ชั่วโมง
22 พิษณุโลก วัดใหม่ไพรมณี 0 ชั่วโมง
23 พิษณุโลก โคกสนั่น 0 ชั่วโมง
24 พิษณุโลก จุดจอดวัดตายม 0 ชั่วโมง
25 พิษณุโลก จุดจอดหนองบัว 0 ชั่วโมง
26 พิษณุโลก จุดจอดเจริญผล 0 ชั่วโมง
27 พิษณุโลก จุดจอดหนองพระ 0 ชั่วโมง
28 พิษณุโลก จุดจอดแม่ระกา 0 ชั่วโมง
29 พิษณุโลก จุดจอดสะเดา 0 ชั่วโมง
30 พิษณุโลก จุดจอด ก.ม 10 0 ชั่วโมง
31 พิษณุโลก จุดจอดกกไม้แดง 0 ชั่วโมง
32 พิษณุโลก จุดจอดดินทอง 0 ชั่วโมง
33 พิษณุโลก จุดจอดซำเตย 0 ชั่วโมง
34 พิษณุโลก จุดจอดหนองอาหาร 0 ชั่วโมง
35 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
36 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ คิงส์ด้อมทัวร์ เส้นทาง : เชียงราย-นครสวรรค์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
2 เชียงราย จุดจอด อ.พาน 0 ชั่วโมง
3 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 พะเยา จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา) 2 ชั่วโมง
5 แพร่ จุดจอด อ.งาว 0 ชั่วโมง
6 แพร่ จุดจอดแยก อ.สอง 0 ชั่วโมง
7 แพร่ จุดจอด อ.ร้องกวาง 0 ชั่วโมง
8 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 3 ชั่วโมง  50 นาที
9 อุตรดิตถ์ จุดจอด อ.เด่นชัย 0 ชั่วโมง
10 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 5 ชั่วโมง  30 นาที
11 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 7 ชั่วโมง  20 นาที
12 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 9 ชั่วโมง  10 นาที

 จุดจอดรถ คิงส์ด้อมทัวร์ เส้นทาง : เนินมะปราง-พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก เนินมะปราง
2 พิษณุโลก เนินทอง 0 ชั่วโมง
3 พิษณุโลก จุดจอดบ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 ชั่วโมง
4 พิษณุโลก จุดจอดหนองอีป้อง 0 ชั่วโมง
5 พิษณุโลก จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 0 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก จุดจอดแยก ชมพู 0 ชั่วโมง
7 พิษณุโลก จุดจอดซำรัง 0 ชั่วโมง
8 พิษณุโลก จุดจอดปลวกง่าม 0 ชั่วโมง
9 พิษณุโลก จุดจอดบ้านโคกน้ำปาด 0 ชั่วโมง
10 พิษณุโลก จุดจอดน้ำปาด 0 ชั่วโมง
11 พิษณุโลก จุดจอดเนินสะอาด 0 ชั่วโมง
12 พิษณุโลก จุดจอดเนินมะเกลือ 0 ชั่วโมง
13 พิษณุโลก จุดจอดท่าหมื่นราม 0 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก จุดจอดป่าคาย 0 ชั่วโมง
15 พิษณุโลก จุดจอดหญ้าซ่าน 0 ชั่วโมง
16 พิษณุโลก จุดจอดหนองเตาอิฐ 0 ชั่วโมง
17 พิษณุโลก จุดจอดหนองตะแบก 0 ชั่วโมง
18 พิษณุโลก จุดจอดทุ่งน้อย 0 ชั่วโมง
19 พิษณุโลก จุดจอดปางถ่าน 0 ชั่วโมง
20 พิษณุโลก จุดจอด ก.ม 10 0 ชั่วโมง
21 พิษณุโลก จุดจอดกกไม้แดง 0 ชั่วโมง
22 พิษณุโลก จุดจอดดินทอง 0 ชั่วโมง
23 พิษณุโลก จุดจอดซำเตย 0 ชั่วโมง
24 พิษณุโลก จุดจอดหนองอาหาร 0 ชั่วโมง
25 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
26 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ คิงส์ด้อมทัวร์ เส้นทาง : เพชรบูรณ์-พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์
2 เพชรบูรณ์ ท่าพล 0 ชั่วโมง
3 เพชรบูรณ์ จุดจอดนางั่ว 0 ชั่วโมง
4 เพชรบูรณ์ จุดจอดบุ่งน้ำเต้า 0 ชั่วโมง
5 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง
6 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง
7 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 0 ชั่วโมง
8 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กใหญ่ 0 ชั่วโมง
9 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง
10 พิษณุโลก จุดจอดปอย 0 ชั่วโมง
11 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง
12 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง
13 พิษณุโลก จุดจอดวังนกแอ่น 0 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก จุดจอดไชยนาม 0 ชั่วโมง
15 พิษณุโลก จุดจอดน้ำด้วน 0 ชั่วโมง
16 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง
17 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 3 ชั่วโมง

 จุดรับตั๋วโดยสาร คิงส์ด้อมทัวร์

-จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พะเยา)     ตรงข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พะเยา (ข้างธนาคารออมสิน)

โทร. 092-0925581

-สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2)    สถานีขนส่งพิษณุโลก2

โทร. 087-3153300

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์      สถานีขนส่งนครสวรรค์

โทร. 089-5688445

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา     สถานีขนส่งพะเยา

โทร. 082-3844006

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย สถานีขนส่งเชียงราย

โทร. 081-9804817

 

คิงส์ด้อมทัวร์ ที่ตั้ง : 8 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055-986181

โทรสาร : 055-986185

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

บริษัทอีสานทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ อีสานทัวร์ เปิดให้บริการเส้นทาง
ขอนแก่น – เชียงราย
ขอนแก่น – เชียงใหม่
พิษณุโลก – เชียงใหม่
พิษณุโลก – อุตรดิตถ์
ผู้ที่สนใจจะเดินทางกับ อีสานทัวร์ สามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ตลอด 24 ชั่วโมง