จุดจอดรถ นครศรีราชาทัวร์

จุดจอดรถ นครศรีราชาทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 นครปฐม นครปฐม 0 ชั่วโมง
3 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 9 ชั่วโมง
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ 10 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช จุดจอดท่าศาลา 10 ชั่วโมง  20 นาที
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ นครศรีราชาทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 นครปฐม นครปฐม 0 ชั่วโมง
3 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 9 ชั่วโมง  45 นาที
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ 10 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช 11 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ นครศรีราชาทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 นครปฐม นครปฐม 0 ชั่วโมง
3 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ นครศรีราชาทัวร์ เส้นทาง : นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ นครศรีราชาทัวร์ เส้นทาง : ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง
2 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช 1 ชั่วโมง
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ นครศรีราชาทัวร์ เส้นทาง : สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 8 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร นครศรีราชาทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช    ช่องจำหน่ายตั๋วนครศรีราชาทัวร์

โทร. 075-343851 , 075-343852

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง       ตรงข้ามตลาดโลตัสปากพนัง

โทร. 075-518132 , 075-333890

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        ช่องหมายเลข 67 , 68

โทร. 02-8946220

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ นครศรีราชาทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร นครศรีราชาทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

นครศรีราชาทัวร์ ที่ตั้ง : 58/15-16 หมู่ 2 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034-251141

โทรสาร : 034-252315

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง

เปรมประชาขนส่ง ที่ตั้ง : 464 ถนน ซุปเปรอ์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 0-5324-4737,0-5324-2767 โทรสาร : 0-5324-4737

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : ขุนยวม – แม่สะเรียง – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หางปอน เมืองปอน 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หนองแห้ง ท่าหินส้ม 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่โถ 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาหลวง แม่สุ 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปาง 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
13 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง
14 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง
15 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง
16 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง
17 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
18 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง
19 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง
20 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : ปาย-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปิง 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ห้วยน้ำดัง ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่เลา อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ป่าแป๋ 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สบเปิง 0 ชั่วโมง
9 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง
10 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : ปาย-แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทรายงาม 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางแปก กิ่วลม 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.กิ่วลม 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.น้ำริน 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ลานา 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.น้ำแข็ง น้ำกัด แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยสะลอบ 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยผา ถ้ำปลา 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าป่าส้าน 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางหมู 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว
2 เชียงใหม่ จุดจอด ขุนแจ สามลี่ ทุ่งท่า 0 ชั่วโมง
3 เชียงราย ป่าตึง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด แม่แลนน้อย ห้วยทราย หินลาด ป่าตึง เวียงป่าเป้า 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว
2 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ทรายมูล สหกรณ์แปลง2 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด บ.เขื่อนผาก ป่าตุ้ม บ้านหม้อป่าจี้ ทุ่งหลวง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด บ.หนองบัว ห้วยขง แม่เหี๊ยะ ร่มเกล้า 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ประดู่ แม่แพง ห้วยจู แม่พวก แม่แวน 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด ต.แม่ปั๋ง 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ห้วยทราย 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ทุ่งแดง บ้านหลวง โหล่งขอด ฮ่างต่ำ ป่าห้า 0 ชั่วโมง
9 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ป่าไม้ ห้วยน้ำจาง ถ้ำบัวตอง 0 ชั่วโมง
10 เชียงใหม่ จุดจอด บ.นาเม็ง แมืองวะ 0 ชั่วโมง
11 เชียงใหม่ จุดจอด บ.แม่หอพระ บ้านผึ้ง 0 ชั่วโมง
12 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ห้วยส้ม แม่นาป๊าก วัดเทพนิมิตร 0 ชั่วโมง
13 เชียงใหม่ จุดจอด แม่แฝก ร่มหลวง เจดีย์แม่ครัว ร่มโพธิ์ 0 ชั่วโมง
14 เชียงใหม่ จุดจอด เอื้ออาทร หนองหาร ตชด. แม่เตาไห 0 ชั่วโมง
15 เชียงใหม่ จุดจอด มหาลัยแม่โจ้ 0 ชั่วโมง
16 เชียงใหม่ จุดจอด ลิขิตชีวัน ตลาดรุ่งเจริญ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 0 ชั่วโมง
17 เชียงใหม่ จุดจอด เทพปัญญา รวมโชค 0 ชั่วโมง
18 เชียงใหม่ จุดจอด กาดหลวง 0 ชั่วโมง
19 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว
2 เชียงใหม่ จุดจอด ป่าฮิ้น ป่าตอง 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด ปางมะกง ปางมะเยา ปางมะกู้ แม่ปาน กิวไฮ 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด ปิงโค้ง 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด ค่ายพิชิตปรีชา เมืองงาย 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.เชียงดาว 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด แก่งปันเต้า 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด แม่ทะลาย ปางช้าง ทับเดื่อ 0 ชั่วโมง
9 เชียงใหม่ จุดจอด ปางกว้าว เขื่อนแม่งัด แม่แตง แม่มาลัย สลวง ร่ำเปิง 0 ชั่วโมง
10 เชียงใหม่ จุดจอดรถ ห้วยน้ำริน หนองอาบช้าง เหมืองผ่า แม่ริม 0 ชั่วโมง
11 เชียงใหม่ จุดจอดโรงพยาบาลนครพิงค์ 0 ชั่วโมง
12 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่ – แกรนแคนยอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่ – แม่สะเรียง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-ปาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สบเปิง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ป่าแป๋ 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่เลา อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ห้วยน้ำดัง ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปิง 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 3 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-ปาย ONE DAY Trip

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สบเปิง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ป่าแป๋ 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่เลา อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ห้วยน้ำดัง ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปิง 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 3 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทรายงาม 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางแปก กิ่วลม 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.กิ่วลม 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.น้ำริน 0 ชั่วโมง
15 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง 4 ชั่วโมง
16 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ลานา 0 ชั่วโมง
17 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.น้ำแข็ง น้ำกัด แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
18 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
19 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยสะลอบ 0 ชั่วโมง
20 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยผา ถ้ำปลา 0 ชั่วโมง
21 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าป่าส้าน 0 ชั่วโมง
22 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางหมู 0 ชั่วโมง
23 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่
2 เชียงใหม่ จุดจอด กาดหลวง 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด เทพปัญญา รวมโชค 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด ลิขิตชีวัน ตลาดรุ่งเจริญ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด มหาลัยแม่โจ้ 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด เอื้ออาทร หนองหาร ตชด. แม่เตาไห 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด แม่แฝก ร่มหลวง เจดีย์แม่ครัว ร่มโพธิ์ 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ห้วยส้ม แม่นาป๊าก วัดเทพนิมิตร 0 ชั่วโมง
9 เชียงใหม่ จุดจอด บ.แม่หอพระ บ้านผึ้ง 0 ชั่วโมง
10 เชียงใหม่ จุดจอด บ.นาเม็ง แมืองวะ 0 ชั่วโมง
11 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ป่าไม้ ห้วยน้ำจาง ถ้ำบัวตอง 0 ชั่วโมง
12 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ทุ่งแดง บ้านหลวง โหล่งขอด ฮ่างต่ำ ป่าห้า 0 ชั่วโมง
13 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ห้วยทราย 0 ชั่วโมง
14 เชียงใหม่ จุดจอด ต.แม่ปั๋ง 0 ชั่วโมง
15 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ประดู่ แม่แพง ห้วยจู แม่พวก แม่แวน 0 ชั่วโมง
16 เชียงใหม่ จุดจอด บ.หนองบัว ห้วยขง แม่เหี๊ยะ ร่มเกล้า 0 ชั่วโมง
17 เชียงใหม่ จุดจอด บ.เขื่อนผาก ป่าตุ้ม บ้านหม้อป่าจี้ ทุ่งหลวง 0 ชั่วโมง
18 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ทรายมูล สหกรณ์แปลง2 0 ชั่วโมง
19 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่
2 เชียงใหม่ จุดจอดโรงพยาบาลนครพิงค์ 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอดรถ ห้วยน้ำริน หนองอาบช้าง เหมืองผ่า แม่ริม 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด ปางกว้าว เขื่อนแม่งัด แม่แตง แม่มาลัย สลวง ร่ำเปิง 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด แม่ทะลาย ปางช้าง ทับเดื่อ 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด แก่งปันเต้า 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด อ.เชียงดาว 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด ค่ายพิชิตปรีชา เมืองงาย 0 ชั่วโมง
9 เชียงใหม่ จุดจอด ปิงโค้ง 0 ชั่วโมง
10 เชียงใหม่ จุดจอด ปางมะกง ปางมะเยา ปางมะกู้ แม่ปาน กิวไฮ 0 ชั่วโมง
11 เชียงใหม่ จุดจอด ป่าฮิ้น ป่าตอง 0 ชั่วโมง
12 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-เชียงราย ONE DAY Trip

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ One Day Trip
2 เชียงใหม่ One Day Trip 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-แม่สะเรียง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 3 ชั่วโมง  30 นาที
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
15 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปาง 0 ชั่วโมง
16 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาหลวง แม่สุ 0 ชั่วโมง
17 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่โถ 0 ชั่วโมง
18 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หนองแห้ง ท่าหินส้ม 0 ชั่วโมง
19 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หางปอน เมืองปอน 0 ชั่วโมง
20 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
15 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปาง 0 ชั่วโมง
16 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาหลวง แม่สุ 0 ชั่วโมง
17 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่โถ 0 ชั่วโมง
18 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หนองแห้ง ท่าหินส้ม 0 ชั่วโมง
19 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หางปอน เมืองปอน 0 ชั่วโมง
20 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง
21 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
22 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่ง แม่จ๋า 0 ชั่วโมง
23 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ป่าลาน 0 ชั่วโมง
24 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่งการ 0 ชั่วโมง
25 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เวียงป่าเป้า-ขุนแจ-พร้าว

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ จุดจอด แม่แลนน้อย ห้วยทราย หินลาด ป่าตึง เวียงป่าเป้า
2 เชียงใหม่ จุดจอด ขุนแจ สามลี่ ทุ่งท่า 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่สะเรียง – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่สะเรียง-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
9 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง
10 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง
11 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปาง 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาหลวง แม่สุ 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่โถ 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หนองแห้ง ท่าหินส้ม 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หางปอน เมืองปอน 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่ง แม่จ๋า 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ป่าลาน 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่งการ 0 ชั่วโมง
15 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่งการ 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ป่าลาน 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่ง แม่จ๋า 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หางปอน เมืองปอน 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หนองแห้ง ท่าหินส้ม 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่โถ 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาหลวง แม่สุ 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปาง 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
15 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่งการ 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ป่าลาน 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่ง แม่จ๋า 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หางปอน เมืองปอน 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หนองแห้ง ท่าหินส้ม 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่โถ 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาหลวง แม่สุ 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปาง 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
15 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง
16 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
17 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
18 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง
19 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง
20 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง
21 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง
22 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
23 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง
24 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง
25 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางหมู 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าป่าส้าน 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยผา ถ้ำปลา 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยสะลอบ 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.น้ำแข็ง น้ำกัด แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ลานา 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.น้ำริน 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.กิ่วลม 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางแปก กิ่วลม 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทรายงาม 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางหมู 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าป่าส้าน 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยผา ถ้ำปลา 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยสะลอบ 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.น้ำแข็ง น้ำกัด แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ลานา 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.น้ำริน 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.กิ่วลม 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางแปก กิ่วลม 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทรายงาม 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปาย 0 ชั่วโมง
15 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปิง 0 ชั่วโมง
16 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
17 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ห้วยน้ำดัง ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
18 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
19 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่เลา อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
20 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ป่าแป๋ 0 ชั่วโมง
21 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สบเปิง 0 ชั่วโมง
22 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง
23 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร เปรมประชาขนส่ง

-จุดจอด อ.ปาย      จุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย

โทร. 0-5306-4307

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)  ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47

โทร. 0-5330-4748

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน   ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน

โทร. 0-5368-4100

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ เปรมประชาขนส่ง ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร เปรมประชาขนส่ง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 4 ชั่วโมง  20 นาที
3 นครราชสีมา กม.0 4 ชั่วโมง  30 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 5 ชั่วโมง
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
7 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-พนมไพร (พิมาย)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอดพิมาย 4 ชั่วโมง  15 นาที
3 นครราชสีมา จุดจอดชุมพวง 4 ชั่วโมง  20 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 5 ชั่วโมง
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ยโสธร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 4 ชั่วโมง  20 นาที
3 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
4 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
5 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  30 นาที
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดบ้านโนนชัยศรี 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-รัตน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอดชุมพวง 0 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ ทางพาด 0 ชั่วโมง
4 บุรีรัมย์ สตึก 0 ชั่วโมง
5 สุรินทร์ ชุมพลบุรี 0 ชั่วโมง
6 สุรินทร์ ท่าตูม 0 ชั่วโมง
7 สุรินทร์ อ.รัตนบุรี 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-วาปีปทุม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 4 ชั่วโมง  20 นาที
3 นครราชสีมา กม.0 4 ชั่วโมง  30 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 5 ชั่วโมง
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
6 มหาสารคาม จุดจอด อ.วาปีปทุม 6 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 4 ชั่วโมง  20 นาที
3 นครราชสีมา กม.0 4 ชั่วโมง  30 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 5 ชั่วโมง
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
7 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองสองห้อง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 4 ชั่วโมง  20 นาที
3 นครราชสีมา กม.0 4 ชั่วโมง  30 นาที
4 ขอนแก่น จุดจอดหนองสองห้อง 5 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เขมราฐ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 4 ชั่วโมง  20 นาที
3 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
4 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
5 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดบ้านโนนชัยศรี 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 8 ชั่วโมง
8 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 8 ชั่วโมง  40 นาที
9 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 10 ชั่วโมง
10 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา 10 ชั่วโมง  10 นาที
11 อำนาจเจริญ จุดจอดหนองผือ 10 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 10 ชั่วโมง  50 นาที
13 อุบลราชธานี จุดจอดปากแซง 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : พนมไพร-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร
2 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 1 ชั่วโมง
4 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 2 ชั่วโมง
5 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 3 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา จุดจอดชุมพวง 3 ชั่วโมง  40 นาที
7 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 3 ชั่วโมง  40 นาที
8 นครราชสีมา จุดจอดพิมาย 3 ชั่วโมง  35 นาที
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : พยัคฆ์-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
2 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 1 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา กม.0 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 1 ชั่วโมง  40 นาที
5 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : พุทไธสง-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง
2 นครราชสีมา กม.0 1 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 5 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : ยโสธร-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร
2 ร้อยเอ็ด จุดจอดบ้านโนนชัยศรี 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 1 ชั่วโมง
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 2 ชั่วโมง
6 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 3 ชั่วโมง  40 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : วาปีปทุม-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มหาสารคาม จุดจอด อ.วาปีปทุม
2 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 1 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา กม.0 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 6 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ
2 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครราชสีมา กม.0 3 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 3 ชั่วโมง  10 นาที
7 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 7 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : เกษตร-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย
2 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 2 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 3 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา กม.0 3 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ประหยัดทัวร์ เส้นทาง : เขมราฐ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอดปากแซง
2 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 1 ชั่วโมง  15 นาที
3 อำนาจเจริญ จุดจอดหนองผือ 1 ชั่วโมง  55 นาที
4 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา 2 ชั่วโมง
5 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 2 ชั่วโมง
6 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 3 ชั่วโมง
7 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 3 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดบ้านโนนชัยศรี 4 ชั่วโมง  25 นาที
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 5 ชั่วโมง  15 นาที
10 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 4 ชั่วโมง  20 นาที
11 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 5 ชั่วโมง
12 บุรีรัมย์ จุดจอดพุทไธสง 5 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง  40 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร ประหยัดทัวร์

-จุดจอด อ.เขมราฐ ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์

โทร. 089-2443206

-จุดจอดปากแซง    อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด

โทร. 089-2443206

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธรแห่งที่2

โทร. 089-2443206

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์

โทร. 089-2443206

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร      ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์

โทร. 0-4359-0345

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ    ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์

โทร. 0-4358-1705

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42

โทร. 0-2936-0496

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ประหยัดทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ประหยัดทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ประหยัดทัวร์ ที่ตั้ง : 283 ม. 8 ถนน มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310

โทรศัพท์ : 0-2936-0496

โทรสาร : 0-4437-1191

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

บริษัทปิยะประเสริฐทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ ปิยะประเสริฐทัวร์ ด่านนอก-บึงกาฬ ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ปิยะประเสริฐทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ปิยะประเสริฐทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ปิยะประเสริฐทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(ภาคใต้ไปภาคอีสาน)

840 ด่านนอก – บึงกาฬ ระยะเวลา ชม.
840 บึงกาฬ – ด่านนอก ระยะเวลา ชม.

จุดจอดรถ ปิยะประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : ด่านนอก – บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา จุดจอด อ.ด่านนอก
2 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สงขลา จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา 0 ชั่วโมง
4 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 2 ชั่วโมง
6 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 2 ชั่วโมง  30 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 3 ชั่วโมง  20 นาที
10 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 4 ชั่วโมง
11 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด 5 ชั่วโมง
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดเกษตร 5 ชั่วโมง
13 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 5 ชั่วโมง  30 นาที
14 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 6 ชั่วโมง
15 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี 9 ชั่วโมง  45 นาที
16 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 9 ชั่วโมง  45 นาที
17 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 21 ชั่วโมง  30 นาที
18 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 22 ชั่วโมง
19 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 22 ชั่วโมง  30 นาที
20 ขอนแก่น จุดจอดเขาสวนกวาง 23 ชั่วโมง
21 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 23 ชั่วโมง  30 นาที
22 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 24 ชั่วโมง  30 นาที
23 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 25 ชั่วโมง  30 นาที
24 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 27 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ปิยะประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : บึงกาฬ – ด่านนอก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 2 ชั่วโมง
3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  30 นาที
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอดเขาสวนกวาง 5 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  30 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  10 นาที
10 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 0 ชั่วโมง
11 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด 0 ชั่วโมง
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดเกษตร 0 ชั่วโมง
13 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 18 ชั่วโมง
14 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 20 ชั่วโมง
15 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 22 ชั่วโมง  30 นาที
16 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 23 ชั่วโมง  30 นาที
17 สงขลา จุดจอด อ.ด่านนอก 24 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร ปิยะประเสริฐทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น      จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.ขอนแก่น

โทร. 043-247333 , 043-235888

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช    จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ทุ่งสง

โทร. 089-4741325

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ         จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ จ.บึงกาฬ

โทร. 042-491010 , 083-3477658

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง  จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ.พัทลุง

โทร. 087-2930186

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ      จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ด่านนอก

โทร. 081-0936459

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31

โทร. 074-311077

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย     จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.หนองคาย

โทร. 042-460205 , 0885620632

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี        จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.อุดรธานี

โทร. 042-343403 , 083-6603510

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่      จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.หาดใหญ่

โทร. 074-465203

ปิยะประเสริฐทัวร์ ที่ตั้ง : 26/39 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์ : 02-8857983-4

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

ภูเก็ตท่องเที่ยว

จองตั๋วรถทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว กรุงเทพ-ภูเก็ต ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

 วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ภูเก็ตท่องเที่ยว ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

 ภูเก็ตท่องเที่ยว รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายใต้)

949 กรุงเทพฯ (หมอชิต) – ภูเก็ต ระยะเวลา 12 ชม.
949 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต ระยะเวลา 12 ชม.
63 กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ) ระยะเวลา 12 ชม.
63,995 (เก่า) ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายเก่า) ระยะเวลา 12 ชม.
949,63,995 ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่) ระยะเวลา 12 ชม.

 จุดจอดรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว เส้นทาง : กรุงเทพฯ (หมอชิต) – ภูเก็ต

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง
3 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 0 ชั่วโมง
4 เพชรบุรี จุดจอดด่านบางเค็ม 0 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหอนาฬิกาหัวหิน 0 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดธนาคารกรุงศรีหัวหิน 0 ชั่วโมง
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 0 ชั่วโมง
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 0 ชั่วโมง
11 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
12 ชุมพร จุดจอดร้านสาหร่ายชุมพร 0 ชั่วโมง
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน 9 ชั่วโมง
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกพนม 0 ชั่วโมง
15 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านทับคริสต์ 0 ชั่วโมง
16 กระบี่ จุดจอดบ้านเขาต่อ 0 ชั่วโมง
17 พังงา จุดจอดแยกนาเหนือ 0 ชั่วโมง
18 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 0 ชั่วโมง
19 พังงา จุดจอด ต.บ่อแสน 0 ชั่วโมง
20 พังงา อบต.บางเตย 0 ชั่วโมง
21 พังงา จุดจอดบ้านเขาเฒ่า 0 ชั่วโมง
22 พังงา จุดจอดแยกพังงา (สามแยกวังหม้อแกง) 0 ชั่วโมง
23 พังงา โรงแรม ภูงาธานี 0 ชั่วโมง
24 พังงา จุดจอดวัดถ้ำสุวรรณคูหา 0 ชั่วโมง
25 พังงา จุดจอดแยก อ.ตะกั่วทุ่ง 0 ชั่วโมง
26 พังงา จุดจอด ต.กระโสม 0 ชั่วโมง
27 พังงา จุดจอดแยก ต.กะไหล 0 ชั่วโมง
28 พังงา จุดจอด ต.ท่าอยู่ 0 ชั่วโมง
29 พังงา บขส. โคกกลอย 0 ชั่วโมง
30 พังงา จุดจอดท่านุ่น 0 ชั่วโมง
31 ภูเก็ต จุดจอดสะพานสารสิน 0 ชั่วโมง
32 ภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย 0 ชั่วโมง
33 ภูเก็ต จุดจอดบ้านสวนมะพร้าว 0 ชั่วโมง
34 ภูเก็ต จุดจอดหมากปรก 0 ชั่วโมง
35 ภูเก็ต ป้อมตำรวจเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง
36 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลาง 0 ชั่วโมง
37 ภูเก็ต จุดจอดบ้านพอน 0 ชั่วโมง
38 ภูเก็ต จุดจอดท่าเรือ 0 ชั่วโมง
39 ภูเก็ต จุดจอดสะปำ 0 ชั่วโมง
40 ภูเก็ต จุดจอดซุปเปอร์ชิพ 0 ชั่วโมง
41 ภูเก็ต จุดจอดโรงไฟฟ้าภูเก็ต 0 ชั่วโมง
42 ภูเก็ต จุดจอดสี่แยกราชภัฏภูเก็ต 0 ชั่วโมง
43 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ภูเก็ต

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 0 ชั่วโมง
3 เพชรบุรี จุดจอดด่านบางเค็ม 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหอนาฬิกาหัวหิน 0 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดธนาคารกรุงศรีหัวหิน 0 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดร้านสมหมาย 0 ชั่วโมง
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 0 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 0 ชั่วโมง
10 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
11 ชุมพร จุดจอดร้านสาหร่ายชุมพร 0 ชั่วโมง
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน 9 ชั่วโมง
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกพนม 0 ชั่วโมง
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบ้านทับคริสต์ 0 ชั่วโมง
15 กระบี่ จุดจอดบ้านเขาต่อ 0 ชั่วโมง
16 พังงา จุดจอดแยกนาเหนือ 0 ชั่วโมง
17 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 0 ชั่วโมง
18 พังงา จุดจอด ต.บ่อแสน 0 ชั่วโมง
19 พังงา อบต.บางเตย 0 ชั่วโมง
20 พังงา จุดจอดบ้านเขาเฒ่า 0 ชั่วโมง
21 พังงา จุดจอดแยกพังงา (สามแยกวังหม้อแกง) 0 ชั่วโมง
22 พังงา โรงแรม ภูงาธานี 0 ชั่วโมง
23 พังงา จุดจอดวัดถ้ำสุวรรณคูหา 0 ชั่วโมง
24 พังงา จุดจอดแยก อ.ตะกั่วทุ่ง 0 ชั่วโมง
25 พังงา จุดจอด ต.กระโสม 0 ชั่วโมง
26 พังงา จุดจอดแยก ต.กะไหล 0 ชั่วโมง
27 พังงา จุดจอด ต.ท่าอยู่ 0 ชั่วโมง
28 พังงา บขส. โคกกลอย 0 ชั่วโมง
29 พังงา จุดจอดท่านุ่น 0 ชั่วโมง
30 ภูเก็ต จุดจอดสะพานสารสิน 0 ชั่วโมง
31 ภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย 0 ชั่วโมง
32 ภูเก็ต จุดจอดบ้านสวนมะพร้าว 0 ชั่วโมง
33 ภูเก็ต จุดจอดหมากปรก 0 ชั่วโมง
34 ภูเก็ต ป้อมตำรวจเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง
35 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลาง 0 ชั่วโมง
36 ภูเก็ต จุดจอดบ้านพอน 0 ชั่วโมง
37 ภูเก็ต จุดจอดท่าเรือ 0 ชั่วโมง
38 ภูเก็ต จุดจอดสะปำ 0 ชั่วโมง
39 ภูเก็ต จุดจอดซุปเปอร์ชิพ 0 ชั่วโมง
40 ภูเก็ต จุดจอดโรงไฟฟ้าภูเก็ต 0 ชั่วโมง
41 ภูเก็ต จุดจอดสี่แยกราชภัฏภูเก็ต 0 ชั่วโมง
42 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 0 ชั่วโมง
3 เพชรบุรี จุดจอดด่านบางเค็ม 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.หัวหิน 0 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดธนาคารกรุงศรีหัวหิน 0 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 0 ชั่วโมง
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 0 ชั่วโมง
8 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง
9 ระนอง จุดจอด กิ่ง อ.สุขสำราญ 0 ชั่วโมง
10 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 0 ชั่วโมง
11 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 0 ชั่วโมง
12 พังงา จุดจอดบ้านบางม่วง 0 ชั่วโมง
13 พังงา จุดจอดบ้านน้ำเค็ม 0 ชั่วโมง
14 พังงา จุดจอดบ้านบางสัก 0 ชั่วโมง
15 พังงา จุดจอดบ้านบางเนียง ต.คึกคัก 0 ชั่วโมง
16 พังงา จุดจอดมินิมาร์ทนางทอง 0 ชั่วโมง
17 พังงา จุดจอด ต.เขาหลัก 0 ชั่วโมง
18 พังงา จุดจอด ต.ลำแก่น 0 ชั่วโมง
19 พังงา จุดจอดบ้านทับละมุ 0 ชั่วโมง
20 พังงา จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว 0 ชั่วโมง
21 พังงา จุดจอด อ.ท้ายเหมือง 0 ชั่วโมง
22 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว เส้นทาง : ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2 ภูเก็ต จุดขายตั๋วถนนเทพ 0 ชั่วโมง
3 ภูเก็ต จุดจอดสะปำ 0 ชั่วโมง
4 ภูเก็ต จุดจอดท่าเรือ 0 ชั่วโมง
5 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลาง 0 ชั่วโมง
6 ภูเก็ต ป้อมตำรวจเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง
7 ภูเก็ต จุดจำหน่ายตั๋วปากทางสนามบิน (เก่า) 0 ชั่วโมง
8 ภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย 0 ชั่วโมง
9 พังงา โตโยต้าโคกกลอย 0 ชั่วโมง
10 พังงา จุดจอด อ.ท้ายเหมือง 0 ชั่วโมง
11 พังงา จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว 0 ชั่วโมง
12 พังงา จุดจอดบ้านทับละมุ 0 ชั่วโมง
13 พังงา จุดจอดมินิมาร์ทนางทอง 0 ชั่วโมง
14 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 0 ชั่วโมง
15 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 0 ชั่วโมง
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ภูเก็ตท่องเที่ยว เส้นทาง : ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2 ภูเก็ต จุดจอดเทพกระษัตรี 0 ชั่วโมง
3 ภูเก็ต จุดจอดสะปำ 0 ชั่วโมง
4 ภูเก็ต จุดจอดท่าเรือ 0 ชั่วโมง
5 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลาง 0 ชั่วโมง
6 ภูเก็ต จุดจอดบ้านพอน 0 ชั่วโมง
7 ภูเก็ต ป้อมตำรวจเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง
8 ภูเก็ต จุดจำหน่ายตั๋วปากทางสนามบิน (เก่า) 0 ชั่วโมง
9 ภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย 0 ชั่วโมง
10 พังงา บขส. โคกกลอย 0 ชั่วโมง
11 พังงา จุดจอด อ.ท้ายเหมือง 0 ชั่วโมง
12 พังงา จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว 0 ชั่วโมง
13 พังงา จุดจอดบ้านทับละมุ 0 ชั่วโมง
14 พังงา จุดจอดมินิมาร์ทนางทอง 0 ชั่วโมง
15 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 0 ชั่วโมง
16 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 0 ชั่วโมง
17 พังงา จุดจอดแยก ต.กะไหล 0 ชั่วโมง
18 พังงา จุดจอด ต.กระโสม 0 ชั่วโมง
19 พังงา จุดจอดแยกพังงา (สามแยกวังหม้อแกง) 0 ชั่วโมง
20 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 0 ชั่วโมง
21 พังงา จุดจอดร้านอาหารลูกหมี 0 ชั่วโมง
22 พังงา จุดจอดแยกเขาต่อ 0 ชั่วโมง
23 สุราษฎร์ธานี จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน 0 ชั่วโมง
24 ชุมพร ร้านอาหารคุณสาหร่าย 0 ชั่วโมง
25 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 0 ชั่วโมง
26 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 0 ชั่วโมง
27 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 0 ชั่วโมง
28 ประจวบคีรีขันธ์ ค่ายธนรัตน์ 0 ชั่วโมง
29 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดชะอำ 0 ชั่วโมง
30 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.หัวหิน 0 ชั่วโมง
31 เพชรบุรี จุดจอดบิ๊กซีเพชรบุรี 0 ชั่วโมง
32 เพชรบุรี จุดจอดรพ.เพชรรัตน์ 0 ชั่วโมง
33 สมุทรสงคราม จุดจอดแยกแม่กลอง 0 ชั่วโมง
34 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 0 ชั่วโมง
35 กรุงเทพมหานคร จุดจอดแสมดำ 0 ชั่วโมง
36 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
37 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร ภูเก็ตท่องเที่ยว

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต   สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว (หน้า บขส.ภูเก็ต)

โทร. 0-7622-2107-9

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        ชั้น 1 ช่องหมายเลข 63, 64

โทร. 0-2894-6144-5

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29

โทร. 0-2936-1388

 

ภูเก็ตท่องเที่ยว ที่ตั้ง : 154/7 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ : 0-2894-6144-5,0-7622-2107-9

โทรสาร : 0-7622-1939

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)