คลังเก็บป้ายกำกับ: จองตั๋วรถทัวร์ไปชะอำ

บางสะพานทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ บางสะพานทัวร์ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.thaibustickets.com  เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ บางสะพานทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร บางสะพานทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

บางสะพานทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง

66   กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย     ระยะเวลา 7 ชม.

66   กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย – มาบอำมฤต (วินเสริมพิเศษ) ระยะเวลา 7 ชม.

66   กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย (วินเสริมพิเศษ)     ระยะเวลา 7 ชม.

66   กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่    ระยะเวลา 7 ชม.

66   กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต    ระยะเวลา 7 ชม.

66   กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต (วินเสริม พิเศษ)   ระยะเวลา 7 ชม.

66   บางสะพานน้อย – กรุงเทพฯ     ระยะเวลา 7 ชม.

66   บางสะพานใหญ่ – กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 7 ชม.

66   มาบอำมฤต – กรุงเทพ      ระยะเวลา 7 ชม.

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 1 ชั่วโมง
3 เพชรบุรี จุดจอดแยกวังมะนาว 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 เพชรบุรี จุดจอดชะอำ 2 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.หัวหิน 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสามร้อยยอด 2 ชั่วโมง  40 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 2 ชั่วโมง  50 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 3 ชั่วโมง  10 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหิน 3 ชั่วโมง  20 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านต้นเกตุ 3 ชั่วโมง  30 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดห้วยยาง 3 ชั่วโมง  40 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 3 ชั่วโมง  50 นาที
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 4 ชั่วโมง
16 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหอย 4 ชั่วโมง  10 นาที
17 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 4 ชั่วโมง  20 นาที
18 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 4 ชั่วโมง  30 นาที
19 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเกาะยายฉิม 4 ชั่วโมง  50 นาที
20 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 5 ชั่วโมง
21 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดตลาดบางสะพานน้อย 5 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย – มาบอำมฤต (วินเสริมพิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดตลาดบางสะพานน้อย 7 ชั่วโมง
3 ชุมพร จุดจอดมาบอำมฤต 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย (วินเสริมพิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดตลาดบางสะพานน้อย 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 1 ชั่วโมง
3 เพชรบุรี จุดจอดแยกวังมะนาว 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 เพชรบุรี จุดจอดชะอำ 2 ชั่วโมง
6 เพชรบุรี จุดจอดหัวหิน 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสามร้อยยอด 2 ชั่วโมง  39 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 2 ชั่วโมง  50 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 3 ชั่วโมง  10 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหิน 3 ชั่วโมง  20 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านต้นเกตุ 3 ชั่วโมง  30 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดห้วยยาง 3 ชั่วโมง  40 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 3 ชั่วโมง  50 นาที
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 4 ชั่วโมง
16 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหอย 4 ชั่วโมง  10 นาที
17 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 4 ชั่วโมง  20 นาที
18 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 4 ชั่วโมง  30 นาที
19 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเกาะยายฉิม 4 ชั่วโมง  50 นาที
20 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 เพชรบุรี จุดจอดแยกวังมะนาว 1 ชั่วโมง
4 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 1 ชั่วโมง
5 เพชรบุรี จุดจอดชะอำ 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 เพชรบุรี จุดจอดหัวหิน 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 2 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสามร้อยยอด 2 ชั่วโมง  10 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 3 ชั่วโมง
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหิน 3 ชั่วโมง  20 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านต้นเกตุ 3 ชั่วโมง  30 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดห้วยยาง 3 ชั่วโมง  40 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 4 ชั่วโมง
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 4 ชั่วโมง  10 นาที
16 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหอย 5 ชั่วโมง
17 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 5 ชั่วโมง  20 นาที
18 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 5 ชั่วโมง  30 นาที
19 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเกาะยายฉิม 5 ชั่วโมง  40 นาที
20 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 5 ชั่วโมง  50 นาที
21 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดตลาดบางสะพานน้อย 6 ชั่วโมง
22 ชุมพร จุดจอดมาบอำมฤต 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต (วินเสริม พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดมาบอำมฤต 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : บางสะพานน้อย – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพาน
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 1 ชั่วโมง  1 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเกาะยายฉิม 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 2 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหอย 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 2 ชั่วโมง  40 นาที
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 2 ชั่วโมง  50 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดห้วยยาง 3 ชั่วโมง  10 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านต้นเกตุ 3 ชั่วโมง  20 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหิน 3 ชั่วโมง  30 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 3 ชั่วโมง  40 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 3 ชั่วโมง  50 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสามร้อยยอด 4 ชั่วโมง
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 4 ชั่วโมง  10 นาที
16 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.หัวหิน 4 ชั่วโมง  20 นาที
17 เพชรบุรี จุดจอดชะอำ 4 ชั่วโมง  30 นาที
18 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 4 ชั่วโมง  50 นาที
19 เพชรบุรี จุดจอดแยกวังมะนาว 5 ชั่วโมง
20 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 5 ชั่วโมง  20 นาที
21 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : บางสะพานใหญ่ – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเกาะยายฉิม 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 2 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหอย 2 ชั่วโมง  40 นาที
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 3 ชั่วโมง  10 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดห้วยยาง 3 ชั่วโมง  50 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านต้นเกตุ 4 ชั่วโมง  10 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหิน 4 ชั่วโมง  30 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 4 ชั่วโมง  50 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 5 ชั่วโมง  10 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสามร้อยยอด 5 ชั่วโมง  30 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 5 ชั่วโมง  50 นาที
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.หัวหิน 6 ชั่วโมง  10 นาที
16 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดชะอำ 6 ชั่วโมง  30 นาที
17 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 6 ชั่วโมง  40 นาที
18 เพชรบุรี จุดจอดแยกวังมะนาว 6 ชั่วโมง  50 นาที
19 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 6 ชั่วโมง  55 นาที
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : มาบอำมฤต – กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชุมพร จุดจอดมาบอำมฤต
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดตลาดบางสะพานน้อย 1 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเกาะยายฉิม 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 2 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหอย 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 2 ชั่วโมง  40 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 2 ชั่วโมง  50 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดห้วยยาง 3 ชั่วโมง  10 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านต้นเกตุ 3 ชั่วโมง  20 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหิน 3 ชั่วโมง  30 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 3 ชั่วโมง  40 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 3 ชั่วโมง  50 นาที
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสามร้อยยอด 4 ชั่วโมง
16 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 4 ชั่วโมง  10 นาที
17 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.หัวหิน 4 ชั่วโมง  20 นาที
18 เพชรบุรี จุดจอดชะอำ 4 ชั่วโมง  30 นาที
19 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 4 ชั่วโมง  50 นาที
20 เพชรบุรี จุดจอดแยกวังมะนาว 5 ชั่วโมง
21 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 5 ชั่วโมง  20 นาที
22 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 6 ชั่วโมง

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร บางสะพานทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ใหม่ ช่อง 22,93

โทร. 081-8298641,081-8297752

 

บางสะพานทัวร์ ที่ตั้ง : 41/13 หมู่ 18 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์ : 02-8859128

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)