คลังเก็บป้ายกำกับ: จุดจอดรถเพชรประเสริฐ

บริษัทเพชรประเสริฐ

จองตั๋วรถทัวร์ เพชรประเสริฐ อุบลราชธานี-เชียงใหม่ ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

 วิธีจองตั๋วรถทัวร์ เพชรประเสริฐ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร เพชรประเสริฐ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

 เพชรประเสริฐ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายเหนือ)

829 ตาก – แม่สอด (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 พิษณุโลก-เชียงใหม่ (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 หล่มสัก – เชียงใหม่ (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
829 หล่มสัก – แม่สอด (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 เชียงใหม่ – พิษณุโลก(พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 เชียงใหม่ – หล่มสัก ระยะเวลา ชม.
829 แม่สอด – หล่มสัก(พิเศษ) ระยะเวลา ชม.

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ตาก – แม่สอด (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก
2 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 4 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : พิษณุโลก-เชียงใหม่ (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก
2 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 1 ชั่วโมง  45 นาที
3 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  45 นาที
4 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 3 ชั่วโมง  45 นาที
5 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 5 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 5 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : หล่มสัก – เชียงใหม่ (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 2 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 4 ชั่วโมง
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 5 ชั่วโมง  30 นาที
5 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 7 ชั่วโมง  30 นาที
6 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 8 ชั่วโมง  30 นาที
7 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : หล่มสัก – แม่สอด (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
2 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 2 ชั่วโมง  15 นาที
4 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 2 ชั่วโมง  15 นาที
5 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 4 ชั่วโมง  15 นาที
6 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 4 ชั่วโมง  45 นาที
7 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 5 ชั่วโมง  30 นาที
8 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 7 ชั่วโมง  5 นาที
9 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 7 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – พิษณุโลก(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  25 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – หล่มสัก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  25 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  25 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – หล่มสัก(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  55 นาที
4 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 2 ชั่วโมง  40 นาที
5 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 3 ชั่วโมง  10 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 4 ชั่วโมง  10 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 5 ชั่วโมง  10 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 6 ชั่วโมง  15 นาที

 เพชรประเสริฐ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายอีสานไปเหนือ)

874 ขอนแก่น – มหาสารคาม (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
829 ขอนแก่น – แม่สอด ระยะเวลา ชม.
876 นครพนม – เชียงใหม่ ระยะเวลา R 15:00 ชม.
876 นครพนม – เชียงใหม่ ระยะเวลา 09:30น ชม.
876 นครพนม – เชียงใหม่ (ด่วน) ระยะเวลา 17:00 ชม.
876 บึงกาฬ – เชียงใหม่ ระยะเวลา ชม.
829 พิษณุโลก – มุกดาหาร ระยะเวลา ชม.
874 มหาสารคาม – เชียงใหม่ (พิเศษ) ระยะเวลา เหมา ชม.
829 มุกดาหาร – พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
829 มุกดาหาร – แม่สอด ระยะเวลา ชม.
876 อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ระยะเวลา 14/15 ชม.
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ระยะเวลา 12:45 น. ชม.
874 อุบลราชธานี – เชียงใหม่ ระยะเวลา 07:30 น. ชม.
874 อุบลราชธานี -เชียงใหม่(ด่วน) ระยะเวลา 17:45 ชม.
874 อุบลราชธานี-หล่มสัก ระยะเวลา ไว้ใช้งาน ชม.
876 เชียงใหม่ – นครพนม ระยะเวลา R17:30 ชม.
876 เชียงใหม่ – นครพนม ระยะเวลา 09:30น ชม.
876 เชียงใหม่ – นครพนม (ด่วน) ระยะเวลา 19:30 ชม.
876 เชียงใหม่ – บึงกาฬ ระยะเวลา ชม.
874 เชียงใหม่ – มหาสารคาม(พิเศษ) ระยะเวลา เหมา ชม.
876 เชียงใหม่ – อุดรธานี (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ระยะเวลา 12/16 ชม.
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ระยะเวลา 19:00 น. ชม.
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี ระยะเวลา 8:30 น. ชม.
874 เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน) ระยะเวลา 20:00 ชม.
829 แม่สอด – ขอนแก่น ระยะเวลา ชม.
829 แม่สอด – มุกดาหาร ระยะเวลา ชม.

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ขอนแก่น – มหาสารคาม (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
2 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 1 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ขอนแก่น – แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 1 ชั่วโมง  15 นาที
3 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  15 นาที
6 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 7 ชั่วโมง  10 นาที
8 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 7 ชั่วโมง  55 นาที
9 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 9 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : นครพนม – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
2 สกลนคร จุดจอดกุสุมาลย์ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สกลนคร จุดจอดท่าแร่ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 2 ชั่วโมง
6 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 2 ชั่วโมง  35 นาที
7 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 3 ชั่วโมง  45 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 4 ชั่วโมง  45 นาที
9 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 5 ชั่วโมง
10 เลย วังสะพุง 6 ชั่วโมง
11 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 6 ชั่วโมง  30 นาที
12 เลย ท่าภูเรือ 7 ชั่วโมง  30 นาที
13 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 8 ชั่วโมง  25 นาที
15 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 10 ชั่วโมง  10 นาที
16 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 11 ชั่วโมง  45 นาที
17 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 12 ชั่วโมง  35 นาที
18 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 14 ชั่วโมง
19 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 15 ชั่วโมง
20 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 15 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : นครพนม – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
2 สกลนคร จุดจอดกุสุมาลย์ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สกลนคร จุดจอดท่าแร่ 1 ชั่วโมง  5 นาที
4 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 2 ชั่วโมง
6 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 2 ชั่วโมง  35 นาที
7 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 3 ชั่วโมง  45 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 4 ชั่วโมง  30 นาที
9 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 5 ชั่วโมง
10 เลย วังสะพุง 6 ชั่วโมง
11 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 6 ชั่วโมง  30 นาที
12 เลย ท่าภูเรือ 7 ชั่วโมง  30 นาที
13 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 8 ชั่วโมง  30 นาที
15 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 10 ชั่วโมง  30 นาที
16 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 12 ชั่วโมง  30 นาที
17 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 13 ชั่วโมง  30 นาที
18 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 14 ชั่วโมง  45 นาที
19 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 15 ชั่วโมง  30 นาที
20 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 15 ชั่วโมง  55 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : นครพนม – เชียงใหม่ (ด่วน)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม
2 สกลนคร จุดจอดกุสุมาลย์ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สกลนคร จุดจอดท่าแร่ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 2 ชั่วโมง
6 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 2 ชั่วโมง  35 นาที
7 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 3 ชั่วโมง  45 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 4 ชั่วโมง  45 นาที
9 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 5 ชั่วโมง
10 เลย วังสะพุง 6 ชั่วโมง
11 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 6 ชั่วโมง  30 นาที
12 เลย ท่าภูเรือ 7 ชั่วโมง  15 นาที
13 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
14 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 8 ชั่วโมง  25 นาที
15 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 10 ชั่วโมง  50 นาที
16 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 12 ชั่วโมง  15 นาที
17 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 13 ชั่วโมง  15 นาที
18 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 13 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : บึงกาฬ – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 สกลนคร จุดจอดคำตากล้า 1 ชั่วโมง
5 สกลนคร จุดจอด อ.วานรนิวาส 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 2 ชั่วโมง
7 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 2 ชั่วโมง  35 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 3 ชั่วโมง  45 นาที
9 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 4 ชั่วโมง  45 นาที
10 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 5 ชั่วโมง
11 เลย วังสะพุง 6 ชั่วโมง
12 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 เลย ท่าภูเรือ 7 ชั่วโมง  30 นาที
14 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
15 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 8 ชั่วโมง  25 นาที
16 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 10 ชั่วโมง  10 นาที
17 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 11 ชั่วโมง  45 นาที
18 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 12 ชั่วโมง  35 นาที
19 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 14 ชั่วโมง
20 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 15 ชั่วโมง
21 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 15 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : พิษณุโลก – มุกดาหาร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 2 ชั่วโมง  15 นาที
5 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 2 ชั่วโมง  30 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 3 ชั่วโมง  45 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 6 ชั่วโมง
9 กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ 6 ชั่วโมง  45 นาที
10 กาฬสินธุ์ จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง 7 ชั่วโมง  45 นาที
12 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ 8 ชั่วโมง
13 มุกดาหาร จุดจอด อ.หนองสูง 8 ชั่วโมง  30 นาที
14 มุกดาหาร จุดจอด อ.คำชะอี 8 ชั่วโมง  45 นาที
15 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 9 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : มหาสารคาม – เชียงใหม่ (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
2 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : มุกดาหาร – พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
2 มุกดาหาร จุดจอด อ.คำชะอี 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 มุกดาหาร จุดจอด อ.หนองสูง 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง 1 ชั่วโมง  35 นาที
6 กาฬสินธุ์ จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ 2 ชั่วโมง  35 นาที
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 3 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  50 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 5 ชั่วโมง
11 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 7 ชั่วโมง
12 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  15 นาที
13 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 8 ชั่วโมง  45 นาที
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 9 ชั่วโมง  45 นาที
15 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : มุกดาหาร – แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
2 มุกดาหาร จุดจอด อ.คำชะอี 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 มุกดาหาร จุดจอด อ.หนองสูง 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง 1 ชั่วโมง  35 นาที
6 กาฬสินธุ์ จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ 2 ชั่วโมง  35 นาที
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 3 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 5 ชั่วโมง
11 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 7 ชั่วโมง
12 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  15 นาที
13 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 8 ชั่วโมง  45 นาที
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 9 ชั่วโมง  30 นาที
15 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 10 ชั่วโมง  45 นาที
16 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 11 ชั่วโมง  15 นาที
17 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 12 ชั่วโมง
18 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 14 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี
2 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 1 ชั่วโมง
3 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 1 ชั่วโมง  15 นาที
4 เลย วังสะพุง 2 ชั่วโมง  15 นาที
5 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 2 ชั่วโมง  45 นาที
6 เลย ท่าภูเรือ 3 ชั่วโมง  45 นาที
7 เลย ท่าด่านซ้าย 4 ชั่วโมง  15 นาที
8 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 4 ชั่วโมง  40 นาที
9 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  25 นาที
10 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 7 ชั่วโมง
11 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 8 ชั่วโมง
12 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 9 ชั่วโมง  15 นาที
13 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 10 ชั่วโมง  15 นาที
14 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 10 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : อุบลราชธานี – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 3 ชั่วโมง  25 นาที
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 4 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 5 ชั่วโมง  45 นาที
11 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 8 ชั่วโมง
12 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 8 ชั่วโมง  10 นาที
13 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 10 ชั่วโมง  15 นาที
14 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 11 ชั่วโมง  35 นาที
15 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 12 ชั่วโมง  20 นาที
16 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 13 ชั่วโมง  45 นาที
17 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 14 ชั่วโมง  25 นาที
18 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 14 ชั่วโมง  55 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : อุบลราชธานี – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 2 ชั่วโมง  40 นาที
4 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 3 ชั่วโมง  25 นาที
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  30 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 5 ชั่วโมง  45 นาที
7 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 8 ชั่วโมง
8 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 8 ชั่วโมง  10 นาที
9 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 10 ชั่วโมง  15 นาที
10 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 11 ชั่วโมง  35 นาที
11 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 12 ชั่วโมง  20 นาที
12 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 13 ชั่วโมง  55 นาที
13 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 14 ชั่วโมง  30 นาที
14 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 15 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : อุบลราชธานี – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 3 ชั่วโมง  25 นาที
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 4 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  45 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 5 ชั่วโมง  45 นาที
11 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 8 ชั่วโมง  5 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 8 ชั่วโมง  25 นาที
13 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 10 ชั่วโมง  30 นาที
14 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 12 ชั่วโมง  30 นาที
15 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 13 ชั่วโมง  20 นาที
16 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 14 ชั่วโมง  40 นาที
17 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 15 ชั่วโมง  50 นาที
18 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 16 ชั่วโมง  10 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : อุบลราชธานี -เชียงใหม่(ด่วน)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 1 ชั่วโมง  20 นาที
3 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 2 ชั่วโมง  40 นาที
4 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 3 ชั่วโมง  20 นาที
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  30 นาที
6 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  15 นาที
7 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 9 ชั่วโมง  15 นาที
8 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 11 ชั่วโมง  15 นาที
9 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 12 ชั่วโมง  15 นาที
10 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 13 ชั่วโมง  15 นาที
11 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 13 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : อุบลราชธานี-หล่มสัก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 3 ชั่วโมง  20 นาที
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 4 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 5 ชั่วโมง  45 นาที
11 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 7 ชั่วโมง  10 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – นครพนม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  50 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 4 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
9 เลย ท่าภูเรือ 8 ชั่วโมง  30 นาที
10 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 9 ชั่วโมง  30 นาที
11 เลย วังสะพุง 9 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 10 ชั่วโมง  45 นาที
14 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 11 ชั่วโมง  45 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 12 ชั่วโมง  45 นาที
16 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 13 ชั่วโมง  20 นาที
17 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร 13 ชั่วโมง  55 นาที
18 สกลนคร จุดจอดท่าแร่ 14 ชั่วโมง  40 นาที
19 สกลนคร จุดจอดกุสุมาลย์ 14 ชั่วโมง  55 นาที
20 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม 15 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – นครพนม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  50 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
9 เลย ท่าภูเรือ 8 ชั่วโมง  30 นาที
10 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 9 ชั่วโมง  30 นาที
11 เลย วังสะพุง 10 ชั่วโมง
12 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 11 ชั่วโมง
13 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 11 ชั่วโมง  30 นาที
14 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 12 ชั่วโมง  30 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 13 ชั่วโมง  40 นาที
16 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 14 ชั่วโมง  15 นาที
17 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร 14 ชั่วโมง  45 นาที
18 สกลนคร จุดจอดท่าแร่ 15 ชั่วโมง  15 นาที
19 สกลนคร จุดจอดกุสุมาลย์ 15 ชั่วโมง  45 นาที
20 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม 16 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – นครพนม (ด่วน)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  50 นาที
5 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 5 ชั่วโมง  45 นาที
6 เลย ท่าด่านซ้าย 6 ชั่วโมง  15 นาที
7 เลย ท่าภูเรือ 6 ชั่วโมง  45 นาที
8 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 7 ชั่วโมง  45 นาที
9 เลย วังสะพุง 8 ชั่วโมง  5 นาที
10 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 8 ชั่วโมง  45 นาที
11 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 9 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 10 ชั่วโมง
13 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 11 ชั่วโมง
14 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 11 ชั่วโมง  35 นาที
15 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร 12 ชั่วโมง  10 นาที
16 สกลนคร จุดจอดท่าแร่ 12 ชั่วโมง  55 นาที
17 สกลนคร จุดจอดกุสุมาลย์ 13 ชั่วโมง  10 นาที
18 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม 13 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  50 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 4 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
9 เลย ท่าภูเรือ 8 ชั่วโมง  30 นาที
10 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 9 ชั่วโมง  30 นาที
11 เลย วังสะพุง 9 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 10 ชั่วโมง  45 นาที
14 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 11 ชั่วโมง  45 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 12 ชั่วโมง  45 นาที
16 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 13 ชั่วโมง  20 นาที
17 สกลนคร จุดจอด อ.วานรนิวาส 13 ชั่วโมง  50 นาที
18 สกลนคร จุดจอดคำตากล้า 14 ชั่วโมง  20 นาที
19 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 14 ชั่วโมง  40 นาที
20 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 15 ชั่วโมง
21 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 15 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – มหาสารคาม(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – อุดรธานี (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  50 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 4 ชั่วโมง
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง
9 เลย ท่าภูเรือ 8 ชั่วโมง  30 นาที
10 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 9 ชั่วโมง  30 นาที
11 เลย วังสะพุง 9 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 10 ชั่วโมง  45 นาที
14 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 11 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  25 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  15 นาที
8 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 7 ชั่วโมง  35 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 9 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 10 ชั่วโมง  35 นาที
11 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 11 ชั่วโมง  5 นาที
12 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 11 ชั่วโมง  35 นาที
13 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 12 ชั่วโมง  45 นาที
14 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 13 ชั่วโมง  15 นาที
15 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 13 ชั่วโมง  45 นาที
16 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 14 ชั่วโมง  15 นาที
17 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 14 ชั่วโมง  45 นาที
18 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 15 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  40 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  30 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  20 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  5 นาที
8 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 7 ชั่วโมง  25 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 9 ชั่วโมง  20 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 10 ชั่วโมง  35 นาที
11 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 11 ชั่วโมง  5 นาที
12 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 11 ชั่วโมง  35 นาที
13 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 12 ชั่วโมง  5 นาที
14 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 12 ชั่วโมง  35 นาที
15 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 13 ชั่วโมง  15 นาที
16 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 13 ชั่วโมง  45 นาที
17 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 14 ชั่วโมง  15 นาที
18 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 14 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  50 นาที
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 3 ชั่วโมง  40 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  15 นาที
8 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 7 ชั่วโมง  35 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 10 ชั่วโมง  15 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที
11 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 12 ชั่วโมง
12 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 12 ชั่วโมง  30 นาที
13 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 13 ชั่วโมง  10 นาที
14 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 13 ชั่วโมง  45 นาที
15 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 14 ชั่วโมง  15 นาที
16 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 14 ชั่วโมง  45 นาที
17 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 15 ชั่วโมง  15 นาที
18 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 15 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : เชียงใหม่ – อุบลราชธานี(ด่วน)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง
6 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง  45 นาที
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 10 ชั่วโมง  35 นาที
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 11 ชั่วโมง  5 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 12 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 14 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – ขอนแก่น

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  55 นาที
4 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 2 ชั่วโมง  40 นาที
5 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 3 ชั่วโมง  10 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 4 ชั่วโมง  10 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 5 ชั่วโมง  10 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 6 ชั่วโมง  15 นาที
9 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 6 ชั่วโมง  45 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 8 ชั่วโมง  40 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – มุกดาหาร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  55 นาที
4 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 2 ชั่วโมง  40 นาที
5 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 3 ชั่วโมง  10 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 4 ชั่วโมง  10 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 5 ชั่วโมง  10 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 6 ชั่วโมง  15 นาที
9 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 6 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 8 ชั่วโมง  40 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง  55 นาที
12 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 10 ชั่วโมง  40 นาที
13 กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ 11 ชั่วโมง  25 นาที
14 กาฬสินธุ์ จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ 11 ชั่วโมง  55 นาที
15 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง 12 ชั่วโมง  10 นาที
16 กาฬสินธุ์ จุดจอดสี่แยกศาลเจ้าพ่อปู่ 12 ชั่วโมง  40 นาที
17 มุกดาหาร จุดจอด อ.หนองสูง 13 ชั่วโมง  10 นาที
18 มุกดาหาร จุดจอด อ.คำชะอี 13 ชั่วโมง  25 นาที
19 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 13 ชั่วโมง  55 นาที

 เพชรประเสริฐ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายตะวันออกไปเหนือ)

638 ตราด – พิษณุโลก ระยะเวลา ชม.
638 ตราด – แม่สอด ระยะเวลา ชม.
638 ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด ระยะเวลา ชม.
138 พัทยา – หล่มสัก ระยะเวลา ชม.
638 พัทยา – แม่สอด ระยะเวลา ชม.
638 พิษณุโลก – ตราด ระยะเวลา ชม.
638 พิษณุโลก – ระยอง ระยะเวลา ชม.
138 ระยอง – หล่มสัก ระยะเวลา ชม.
638 ระยอง – พิษณุโลก ระยะเวลา 8:45 ชม.
638 ระยอง – แม่สอด ระยะเวลา ชม.
138 หล่มสัก – พัทยา ระยะเวลา ชม.
138 หล่มสัก – ระยอง ระยะเวลา ชม.
638 แม่สอด – ตราด ระยะเวลา ชม.
638 แม่สอด – ตลาดโรงเกลือ ระยะเวลา ชม.
638 แม่สอด – พัทยา ระยะเวลา ชม.
638 แม่สอด – ระยอง ระยะเวลา ชม.

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ตราด – พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
2 ตราด จุดจอด อ.แหลมงอบ 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 1 ชั่วโมง
5 จันทบุรี จุดจอด ต.หนองคล้า 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม 1 ชั่วโมง  55 นาที
7 ระยอง ท่า อ.แกลง 2 ชั่วโมง  15 นาที
8 ระยอง ท่าระยอง 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 ระยอง ท่ามาบตาพุด 3 ชั่วโมง  35 นาที
11 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 3 ชั่วโมง  45 นาที
12 ชลบุรี ท่าพัทยา 5 ชั่วโมง
13 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 5 ชั่วโมง  15 นาที
14 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
15 ชลบุรี ท่าชลบุรี 6 ชั่วโมง
16 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 7 ชั่วโมง
17 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 8 ชั่วโมง
18 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 8 ชั่วโมง  15 นาที
19 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 8 ชั่วโมง  30 นาที
20 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 11 ชั่วโมง  30 นาที
21 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง) 12 ชั่วโมง  45 นาที
22 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 13 ชั่วโมง  15 นาที
23 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 13 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ตราด – แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด
2 ตราด จุดจอด ต.แสนตุ้ง 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 1 ชั่วโมง
5 จันทบุรี จุดจอด ต.หนองคล้า 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม 1 ชั่วโมง  55 นาที
7 ระยอง ท่า อ.แกลง 2 ชั่วโมง  15 นาที
8 ระยอง ท่าระยอง 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 ระยอง ท่ามาบตาพุด 3 ชั่วโมง  35 นาที
11 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 3 ชั่วโมง  45 นาที
12 ชลบุรี ท่าพัทยา 5 ชั่วโมง
13 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 5 ชั่วโมง  15 นาที
14 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
15 ชลบุรี ท่าชลบุรี 6 ชั่วโมง
16 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 7 ชั่วโมง  15 นาที
17 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 7 ชั่วโมง  30 นาที
18 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 7 ชั่วโมง  45 นาที
19 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 10 ชั่วโมง  15 นาที
20 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 10 ชั่วโมง  50 นาที
21 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 11 ชั่วโมง  10 นาที
22 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 11 ชั่วโมง  55 นาที
23 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 12 ชั่วโมง  25 นาที
24 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 12 ชั่วโมง  55 นาที
25 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 14 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สระแก้ว ตลาดอินโดจีน
2 สระแก้ว จุดจอดตลาดโรงเกลือ 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 สระแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 สระแก้ว จุดจอด อ.วัฒนานคร 0 ชั่วโมง  35 นาที
5 สระแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว 1 ชั่วโมง  5 นาที
6 ปราจีนบุรี แยกกบินทร์บุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ปราจีนบุรี คลองรั้ง 1 ชั่วโมง  50 นาที
8 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง
9 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 4 ชั่วโมง  10 นาที
10 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 4 ชั่วโมง  45 นาที
11 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 5 ชั่วโมง
12 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 7 ชั่วโมง  30 นาที
13 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 8 ชั่วโมง
14 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 8 ชั่วโมง  15 นาที
15 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 9 ชั่วโมง
16 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 9 ชั่วโมง  30 นาที
17 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 10 ชั่วโมง
18 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : พัทยา – หล่มสัก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง
4 ชลบุรี ท่าชลบุรี 1 ชั่วโมง  15 นาที
5 สระบุรี ท่าสระบุรี 4 ชั่วโมง  25 นาที
6 ลพบุรี ท่าลำนารายณ์ 5 ชั่วโมง  20 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่าบ้านกลาง 6 ชั่วโมง  5 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่าพุเตย 6 ชั่วโมง  15 นาที
9 เพชรบูรณ์ ท่าวิเชียรบุรี 6 ชั่วโมง  25 นาที
10 เพชรบูรณ์ ท่าสมอทอด 6 ชั่วโมง  40 นาที
11 เพชรบูรณ์ ท่าหนองไผ่ 7 ชั่วโมง
12 เพชรบูรณ์ ท่านาเฉลียง 7 ชั่วโมง  15 นาที
13 เพชรบูรณ์ ท่าวังชมพู 7 ชั่วโมง  35 นาที
14 เพชรบูรณ์ ท่าเพชรบูรณ์ 7 ชั่วโมง  50 นาที
15 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 8 ชั่วโมง
16 เพชรบูรณ์ ท่าพล 8 ชั่วโมง  25 นาที
17 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 8 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : พัทยา – แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 ชลบุรี ท่าชลบุรี 1 ชั่วโมง
5 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 2 ชั่วโมง  35 นาที
8 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 2 ชั่วโมง  50 นาที
9 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 6 ชั่วโมง  20 นาที
10 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 6 ชั่วโมง  20 นาที
11 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 6 ชั่วโมง  40 นาที
12 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 7 ชั่วโมง  25 นาที
13 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 7 ชั่วโมง  55 นาที
14 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 8 ชั่วโมง  25 นาที
15 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : พิษณุโลก – ตราด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง) 0 ชั่วโมง  55 นาที
5 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 4 ชั่วโมง  30 นาที
7 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 4 ชั่วโมง  45 นาที
8 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 5 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 6 ชั่วโมง
10 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 7 ชั่วโมง
11 ชลบุรี ท่าชลบุรี 7 ชั่วโมง  15 นาที
12 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 7 ชั่วโมง  30 นาที
13 ชลบุรี ท่าพัทยา 7 ชั่วโมง  45 นาที
14 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 8 ชั่วโมง  45 นาที
15 ระยอง ท่ามาบตาพุด 8 ชั่วโมง  55 นาที
16 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 9 ชั่วโมง  5 นาที
17 ระยอง ท่าระยอง 9 ชั่วโมง  20 นาที
18 ระยอง ท่า อ.แกลง 10 ชั่วโมง  10 นาที
19 จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม 10 ชั่วโมง  30 นาที
20 จันทบุรี จุดจอด ต.หนองคล้า 10 ชั่วโมง  50 นาที
21 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 11 ชั่วโมง  30 นาที
22 จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง 12 ชั่วโมง
23 ตราด จุดจอด ต.แสนตุ้ง 12 ชั่วโมง  25 นาที
24 ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด 13 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : พิษณุโลก – ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง) 0 ชั่วโมง  55 นาที
5 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 4 ชั่วโมง  30 นาที
7 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 4 ชั่วโมง  45 นาที
8 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 5 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 6 ชั่วโมง
10 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 6 ชั่วโมง
11 ชลบุรี ท่าชลบุรี 7 ชั่วโมง
12 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 7 ชั่วโมง  55 นาที
13 ชลบุรี ท่าพัทยา 8 ชั่วโมง  15 นาที
14 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 8 ชั่วโมง  45 นาที
15 ระยอง ท่ามาบตาพุด 8 ชั่วโมง  55 นาที
16 ระยอง ท่าระยอง 9 ชั่วโมง  5 นาที
17 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 9 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ระยอง – หล่มสัก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง ท่าระยอง
2 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 1 ชั่วโมง
6 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  45 นาที
7 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 2 ชั่วโมง  5 นาที
8 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
9 ชลบุรี ท่าชลบุรี 2 ชั่วโมง  45 นาที
10 สระบุรี ท่าสระบุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
11 ลพบุรี ท่าลำนารายณ์ 7 ชั่วโมง  5 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่าบ้านกลาง 7 ชั่วโมง  50 นาที
13 เพชรบูรณ์ ท่าพุเตย 8 ชั่วโมง
14 เพชรบูรณ์ ท่าวิเชียรบุรี 8 ชั่วโมง  10 นาที
15 เพชรบูรณ์ ท่าสมอทอด 8 ชั่วโมง  25 นาที
16 เพชรบูรณ์ ท่าหนองไผ่ 8 ชั่วโมง  40 นาที
17 เพชรบูรณ์ ท่านาเฉลียง 8 ชั่วโมง  55 นาที
18 เพชรบูรณ์ ท่าวังชมพู 9 ชั่วโมง  10 นาที
19 เพชรบูรณ์ ท่าเพชรบูรณ์ 9 ชั่วโมง  20 นาที
20 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 9 ชั่วโมง  30 นาที
21 เพชรบูรณ์ ท่าพล 9 ชั่วโมง  55 นาที
22 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 10 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ระยอง – พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง ท่าระยอง
2 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 2 ชั่วโมง  45 นาที
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง
10 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 4 ชั่วโมง
11 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 4 ชั่วโมง  15 นาที
12 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 4 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 7 ชั่วโมง  45 นาที
14 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี (ปลวกสูง) 9 ชั่วโมง
15 พิษณุโลก จุดจอด ม.นเรศวร 9 ชั่วโมง  20 นาที
16 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 9 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : ระยอง – แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง ท่าระยอง
2 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 2 ชั่วโมง  45 นาที
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 4 ชั่วโมง  45 นาที
11 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 5 ชั่วโมง
12 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 5 ชั่วโมง  15 นาที
13 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 7 ชั่วโมง  45 นาที
14 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 8 ชั่วโมง  25 นาที
15 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 8 ชั่วโมง  45 นาที
16 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 9 ชั่วโมง  30 นาที
17 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 10 ชั่วโมง
18 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 10 ชั่วโมง  30 นาที
19 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 12 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : หล่มสัก – พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
2 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 เพชรบูรณ์ ท่าพล 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 เพชรบูรณ์ ท่าเพชรบูรณ์ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 0 ชั่วโมง  55 นาที
6 เพชรบูรณ์ ท่าวังชมพู 1 ชั่วโมง  20 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่านาเฉลียง 1 ชั่วโมง  35 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่าหนองไผ่ 1 ชั่วโมง  45 นาที
9 เพชรบูรณ์ ท่าสมอทอด 2 ชั่วโมง  10 นาที
10 เพชรบูรณ์ ท่าวิเชียรบุรี 2 ชั่วโมง  20 นาที
11 เพชรบูรณ์ ท่าพุเตย 2 ชั่วโมง  30 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่าบ้านกลาง 2 ชั่วโมง  35 นาที
13 ลพบุรี ท่าลำนารายณ์ 2 ชั่วโมง  50 นาที
14 ลพบุรี ท่าม่วงค่อม 4 ชั่วโมง
15 ลพบุรี ท่าซอย 12 4 ชั่วโมง  15 นาที
16 สระบุรี ท่าสระบุรี 5 ชั่วโมง  15 นาที
17 ชลบุรี ท่าชลบุรี 8 ชั่วโมง  15 นาที
18 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 8 ชั่วโมง  45 นาที
19 ชลบุรี ท่าพัทยา 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : หล่มสัก – ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
2 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 เพชรบูรณ์ ท่าพล 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 เพชรบูรณ์ ท่าเพชรบูรณ์ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 0 ชั่วโมง  55 นาที
6 เพชรบูรณ์ ท่าวังชมพู 1 ชั่วโมง  20 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่านาเฉลียง 1 ชั่วโมง  35 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่าหนองไผ่ 1 ชั่วโมง  45 นาที
9 เพชรบูรณ์ ท่าสมอทอด 2 ชั่วโมง  10 นาที
10 เพชรบูรณ์ ท่าวิเชียรบุรี 2 ชั่วโมง  20 นาที
11 เพชรบูรณ์ ท่าพุเตย 2 ชั่วโมง  30 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่าบ้านกลาง 2 ชั่วโมง  35 นาที
13 ลพบุรี ท่าลำนารายณ์ 2 ชั่วโมง  50 นาที
14 ลพบุรี ท่าม่วงค่อม 4 ชั่วโมง
15 ลพบุรี ท่าซอย 12 4 ชั่วโมง  15 นาที
16 สระบุรี ท่าสระบุรี 5 ชั่วโมง
17 ชลบุรี ท่าชลบุรี 7 ชั่วโมง  15 นาที
18 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 7 ชั่วโมง  45 นาที
19 ชลบุรี ท่าพัทยา 8 ชั่วโมง
20 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 8 ชั่วโมง  20 นาที
21 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 9 ชั่วโมง
22 ระยอง ท่ามาบตาพุด 9 ชั่วโมง  15 นาที
23 ระยอง ท่าระยอง 9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – ตราด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  45 นาที
4 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 2 ชั่วโมง  10 นาที
5 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 2 ชั่วโมง  55 นาที
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 4 ชั่วโมง
8 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 7 ชั่วโมง  30 นาที
9 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 7 ชั่วโมง  45 นาที
10 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 8 ชั่วโมง
11 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 9 ชั่วโมง
12 ชลบุรี ท่าชลบุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
13 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 9 ชั่วโมง  35 นาที
14 ชลบุรี ท่าพัทยา 9 ชั่วโมง  50 นาที
15 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 10 ชั่วโมง  30 นาที
16 ระยอง ท่ามาบตาพุด 10 ชั่วโมง  40 นาที
17 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 10 ชั่วโมง  50 นาที
18 ระยอง ท่าระยอง 11 ชั่วโมง  5 นาที
19 ระยอง ท่า อ.แกลง 11 ชั่วโมง  55 นาที
20 จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม 12 ชั่วโมง  10 นาที
21 จันทบุรี จุดจอด ต.หนองคล้า 12 ชั่วโมง  20 นาที
22 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 13 ชั่วโมง
23 จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง 13 ชั่วโมง  30 นาที
24 ตราด จุดจอด ต.แสนตุ้ง 14 ชั่วโมง
25 ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด 14 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – ตลาดโรงเกลือ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  45 นาที
4 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 2 ชั่วโมง  10 นาที
5 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 2 ชั่วโมง  45 นาที
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 4 ชั่วโมง  30 นาที
9 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 6 ชั่วโมง  50 นาที
10 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 7 ชั่วโมง
11 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 7 ชั่วโมง  20 นาที
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 8 ชั่วโมง  20 นาที
13 ปราจีนบุรี คลองรั้ง 9 ชั่วโมง
14 ปราจีนบุรี แยกกบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
15 สระแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว 9 ชั่วโมง  40 นาที
16 สระแก้ว จุดจอด อ.วัฒนานคร 10 ชั่วโมง
17 สระแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ 10 ชั่วโมง  45 นาที
18 สระแก้ว จุดจอดตลาดโรงเกลือ 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  45 นาที
4 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 2 ชั่วโมง  10 นาที
5 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 2 ชั่วโมง  55 นาที
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 4 ชั่วโมง
8 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 5 ชั่วโมง
9 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 8 ชั่วโมง
11 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 8 ชั่วโมง  30 นาที
12 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 10 ชั่วโมง
13 ชลบุรี ท่าชลบุรี 10 ชั่วโมง  15 นาที
14 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 11 ชั่วโมง
15 ชลบุรี ท่าพัทยา 11 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  45 นาที
4 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 2 ชั่วโมง  20 นาที
5 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 2 ชั่วโมง  55 นาที
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 4 ชั่วโมง
8 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 5 ชั่วโมง
9 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 7 ชั่วโมง  45 นาที
11 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 8 ชั่วโมง
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 9 ชั่วโมง
13 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 9 ชั่วโมง  30 นาที
14 ชลบุรี ท่าชลบุรี 9 ชั่วโมง  45 นาที
15 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 10 ชั่วโมง  25 นาที
16 ชลบุรี ท่าพัทยา 10 ชั่วโมง  45 นาที
17 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 11 ชั่วโมง  15 นาที
18 ระยอง ท่ามาบตาพุด 11 ชั่วโมง  25 นาที
19 ระยอง ท่าระยอง 11 ชั่วโมง  35 นาที
20 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 11 ชั่วโมง  45 นาที

เพชรประเสริฐ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายตะวันตกไปเหนือ)

878 สวนผึ้ง – แม่สอด ระยะเวลา 10 ชม.
878 แม่สอด – สวนผึ้ง ระยะเวลา 10 ชม.

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : สวนผึ้ง – แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ราชบุรี สวนผึ้ง
2 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  45 นาที
3 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 2 ชั่วโมง  45 นาที
4 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 6 ชั่วโมง  45 นาที
5 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 7 ชั่วโมง  15 นาที
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 8 ชั่วโมง  15 นาที
7 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 8 ชั่วโมง  45 นาที
8 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 9 ชั่วโมง  15 นาที
9 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 9 ชั่วโมง  45 นาที
10 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เพชรประเสริฐ เส้นทาง : แม่สอด – สวนผึ้ง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 2 ชั่วโมง
4 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 3 ชั่วโมง
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 4 ชั่วโมง
8 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 5 ชั่วโมง
9 สิงห์บุรี สิงห์บุรี 6 ชั่วโมง  35 นาที
10 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 9 ชั่วโมง
11 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 9 ชั่วโมง  30 นาที
12 ราชบุรี สวนผึ้ง 11 ชั่วโมง  30 นาที

 จุดรับตั๋วโดยสาร เพชรประเสริฐ

-จุดจอดมหาชัย     ท่ามหาชัย

โทร. 087-5676630 , 086-4451455

-ท่าลำนารายณ์      ร้านอาหารลำนารายณ์

โทร. 0-3646-2500

-บ้านฉาง     หน้าธนาคารออมสิน

โทร. 08-6938-6446,0-3860-3745

-ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3)     เซเว่น อิเลฟเว่น ปั๊ม ปตท รามอินทรา กม3

โทร. 0-5672-0720

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์   ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส นครสววรค์

โทร. 0-5622-3323

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส กำแพงเพชร

โทร. 0-5579-9949

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น      ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ขอนแก่น

โทร. 0-4323-6499,08-6459-0093

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก    ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ตาก

โทร. 0-5551-2777

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก     ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส พิษณุโลก

โทร. 0-5521-1344

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร      ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส มุกดาหาร

โทร. 0-4261-4647

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ลำปาง

โทร. 0-5352-5161

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด        ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส แม่สอด

โทร. 08-6445-1455

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส ชุมแพ

โทร. 0-4331-1525

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก         ช่องรับตั๋วเพชรประเสริฐ บขส หล่มสัก

โทร. 0-5670-164, 0-5670-2725

-สวนผึ้ง       สวนผึ้ง

โทร. 088-5676630,086-4451455

 เพชรประเสริฐ ที่ตั้ง : 31/10 ถนนศึกษาเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์ : 0-5672-0720

โทรสาร : 0-5671-1142

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)