คลังเก็บป้ายกำกับ: จุดรับตั๋วโดยสาร เปรมประชาขนส่ง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง

เปรมประชาขนส่ง ที่ตั้ง : 464 ถนน ซุปเปรอ์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 0-5324-4737,0-5324-2767 โทรสาร : 0-5324-4737

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : ขุนยวม – แม่สะเรียง – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หางปอน เมืองปอน 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หนองแห้ง ท่าหินส้ม 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่โถ 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาหลวง แม่สุ 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปาง 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
13 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง
14 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง
15 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง
16 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง
17 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
18 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง
19 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง
20 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : ปาย-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปิง 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ห้วยน้ำดัง ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่เลา อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ป่าแป๋ 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สบเปิง 0 ชั่วโมง
9 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง
10 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : ปาย-แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทรายงาม 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางแปก กิ่วลม 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.กิ่วลม 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.น้ำริน 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ลานา 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.น้ำแข็ง น้ำกัด แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยสะลอบ 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยผา ถ้ำปลา 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าป่าส้าน 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางหมู 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว
2 เชียงใหม่ จุดจอด ขุนแจ สามลี่ ทุ่งท่า 0 ชั่วโมง
3 เชียงราย ป่าตึง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด แม่แลนน้อย ห้วยทราย หินลาด ป่าตึง เวียงป่าเป้า 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว
2 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ทรายมูล สหกรณ์แปลง2 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด บ.เขื่อนผาก ป่าตุ้ม บ้านหม้อป่าจี้ ทุ่งหลวง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด บ.หนองบัว ห้วยขง แม่เหี๊ยะ ร่มเกล้า 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ประดู่ แม่แพง ห้วยจู แม่พวก แม่แวน 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด ต.แม่ปั๋ง 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ห้วยทราย 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ทุ่งแดง บ้านหลวง โหล่งขอด ฮ่างต่ำ ป่าห้า 0 ชั่วโมง
9 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ป่าไม้ ห้วยน้ำจาง ถ้ำบัวตอง 0 ชั่วโมง
10 เชียงใหม่ จุดจอด บ.นาเม็ง แมืองวะ 0 ชั่วโมง
11 เชียงใหม่ จุดจอด บ.แม่หอพระ บ้านผึ้ง 0 ชั่วโมง
12 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ห้วยส้ม แม่นาป๊าก วัดเทพนิมิตร 0 ชั่วโมง
13 เชียงใหม่ จุดจอด แม่แฝก ร่มหลวง เจดีย์แม่ครัว ร่มโพธิ์ 0 ชั่วโมง
14 เชียงใหม่ จุดจอด เอื้ออาทร หนองหาร ตชด. แม่เตาไห 0 ชั่วโมง
15 เชียงใหม่ จุดจอด มหาลัยแม่โจ้ 0 ชั่วโมง
16 เชียงใหม่ จุดจอด ลิขิตชีวัน ตลาดรุ่งเจริญ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 0 ชั่วโมง
17 เชียงใหม่ จุดจอด เทพปัญญา รวมโชค 0 ชั่วโมง
18 เชียงใหม่ จุดจอด กาดหลวง 0 ชั่วโมง
19 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว
2 เชียงใหม่ จุดจอด ป่าฮิ้น ป่าตอง 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด ปางมะกง ปางมะเยา ปางมะกู้ แม่ปาน กิวไฮ 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด ปิงโค้ง 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด ค่ายพิชิตปรีชา เมืองงาย 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.เชียงดาว 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด แก่งปันเต้า 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด แม่ทะลาย ปางช้าง ทับเดื่อ 0 ชั่วโมง
9 เชียงใหม่ จุดจอด ปางกว้าว เขื่อนแม่งัด แม่แตง แม่มาลัย สลวง ร่ำเปิง 0 ชั่วโมง
10 เชียงใหม่ จุดจอดรถ ห้วยน้ำริน หนองอาบช้าง เหมืองผ่า แม่ริม 0 ชั่วโมง
11 เชียงใหม่ จุดจอดโรงพยาบาลนครพิงค์ 0 ชั่วโมง
12 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่ – แกรนแคนยอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่ – แม่สะเรียง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-ปาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สบเปิง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ป่าแป๋ 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่เลา อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ห้วยน้ำดัง ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปิง 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 3 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-ปาย ONE DAY Trip

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สบเปิง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ป่าแป๋ 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่เลา อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ห้วยน้ำดัง ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปิง 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 3 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทรายงาม 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางแปก กิ่วลม 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.กิ่วลม 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.น้ำริน 0 ชั่วโมง
15 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง 4 ชั่วโมง
16 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ลานา 0 ชั่วโมง
17 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.น้ำแข็ง น้ำกัด แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
18 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
19 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยสะลอบ 0 ชั่วโมง
20 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยผา ถ้ำปลา 0 ชั่วโมง
21 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าป่าส้าน 0 ชั่วโมง
22 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางหมู 0 ชั่วโมง
23 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่
2 เชียงใหม่ จุดจอด กาดหลวง 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด เทพปัญญา รวมโชค 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด ลิขิตชีวัน ตลาดรุ่งเจริญ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด มหาลัยแม่โจ้ 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด เอื้ออาทร หนองหาร ตชด. แม่เตาไห 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด แม่แฝก ร่มหลวง เจดีย์แม่ครัว ร่มโพธิ์ 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ห้วยส้ม แม่นาป๊าก วัดเทพนิมิตร 0 ชั่วโมง
9 เชียงใหม่ จุดจอด บ.แม่หอพระ บ้านผึ้ง 0 ชั่วโมง
10 เชียงใหม่ จุดจอด บ.นาเม็ง แมืองวะ 0 ชั่วโมง
11 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ป่าไม้ ห้วยน้ำจาง ถ้ำบัวตอง 0 ชั่วโมง
12 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ทุ่งแดง บ้านหลวง โหล่งขอด ฮ่างต่ำ ป่าห้า 0 ชั่วโมง
13 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ห้วยทราย 0 ชั่วโมง
14 เชียงใหม่ จุดจอด ต.แม่ปั๋ง 0 ชั่วโมง
15 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ประดู่ แม่แพง ห้วยจู แม่พวก แม่แวน 0 ชั่วโมง
16 เชียงใหม่ จุดจอด บ.หนองบัว ห้วยขง แม่เหี๊ยะ ร่มเกล้า 0 ชั่วโมง
17 เชียงใหม่ จุดจอด บ.เขื่อนผาก ป่าตุ้ม บ้านหม้อป่าจี้ ทุ่งหลวง 0 ชั่วโมง
18 เชียงใหม่ จุดจอด บ.ทรายมูล สหกรณ์แปลง2 0 ชั่วโมง
19 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่
2 เชียงใหม่ จุดจอดโรงพยาบาลนครพิงค์ 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอดรถ ห้วยน้ำริน หนองอาบช้าง เหมืองผ่า แม่ริม 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด ปางกว้าว เขื่อนแม่งัด แม่แตง แม่มาลัย สลวง ร่ำเปิง 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด แม่ทะลาย ปางช้าง ทับเดื่อ 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด แก่งปันเต้า 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด อ.เชียงดาว 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด ค่ายพิชิตปรีชา เมืองงาย 0 ชั่วโมง
9 เชียงใหม่ จุดจอด ปิงโค้ง 0 ชั่วโมง
10 เชียงใหม่ จุดจอด ปางมะกง ปางมะเยา ปางมะกู้ แม่ปาน กิวไฮ 0 ชั่วโมง
11 เชียงใหม่ จุดจอด ป่าฮิ้น ป่าตอง 0 ชั่วโมง
12 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-เชียงราย ONE DAY Trip

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ One Day Trip
2 เชียงใหม่ One Day Trip 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-แม่สะเรียง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 3 ชั่วโมง  30 นาที
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
15 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปาง 0 ชั่วโมง
16 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาหลวง แม่สุ 0 ชั่วโมง
17 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่โถ 0 ชั่วโมง
18 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หนองแห้ง ท่าหินส้ม 0 ชั่วโมง
19 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หางปอน เมืองปอน 0 ชั่วโมง
20 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
15 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปาง 0 ชั่วโมง
16 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาหลวง แม่สุ 0 ชั่วโมง
17 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่โถ 0 ชั่วโมง
18 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หนองแห้ง ท่าหินส้ม 0 ชั่วโมง
19 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หางปอน เมืองปอน 0 ชั่วโมง
20 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง
21 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
22 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่ง แม่จ๋า 0 ชั่วโมง
23 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ป่าลาน 0 ชั่วโมง
24 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่งการ 0 ชั่วโมง
25 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : เวียงป่าเป้า-ขุนแจ-พร้าว

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ จุดจอด แม่แลนน้อย ห้วยทราย หินลาด ป่าตึง เวียงป่าเป้า
2 เชียงใหม่ จุดจอด ขุนแจ สามลี่ ทุ่งท่า 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ จุดจอดท่ารถอ.พร้าว 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่สะเรียง – เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง
2 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่สะเรียง-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
4 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง
7 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง
8 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
9 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง
10 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง
11 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปาง 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาหลวง แม่สุ 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่โถ 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หนองแห้ง ท่าหินส้ม 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หางปอน เมืองปอน 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่ง แม่จ๋า 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ป่าลาน 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่งการ 0 ชั่วโมง
15 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่งการ 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ป่าลาน 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่ง แม่จ๋า 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หางปอน เมืองปอน 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หนองแห้ง ท่าหินส้ม 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่โถ 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาหลวง แม่สุ 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปาง 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
15 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่งการ 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ป่าลาน 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยโป่ง แม่จ๋า 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หางปอน เมืองปอน 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.หนองแห้ง ท่าหินส้ม 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่โถ 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาหลวง แม่สุ 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปาง 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าผาบุ้ม แม่เตี๊ย ทุ่งรวงทอง 0 ชั่วโมง
15 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง
16 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
17 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยกุ้ง แม่ลาย แม่เหาะ 0 ชั่วโมง
18 เชียงใหม่ จุดจอด อ.บ่อสลี่ กองลอย 0 ชั่วโมง
19 เชียงใหม่ จุดจอด ม.แม่สนาม 0 ชั่วโมง
20 เชียงใหม่ จุดจอด อ.อมก๋อย บ่อหลวง กิ่วลม 0 ชั่วโมง
21 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แจ่ม 0 ชั่วโมง
22 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
23 เชียงใหม่ จุดจอด อ.จอมทอง 0 ชั่วโมง
24 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สันป่าตอง 0 ชั่วโมง
25 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางหมู 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าป่าส้าน 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยผา ถ้ำปลา 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยสะลอบ 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.น้ำแข็ง น้ำกัด แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ลานา 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.น้ำริน 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.กิ่วลม 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางแปก กิ่วลม 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทรายงาม 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ. ปาย 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางหมู 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ท่าป่าส้าน 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยผา ถ้ำปลา 0 ชั่วโมง
5 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ห้วยสะลอบ 0 ชั่วโมง
6 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
7 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.น้ำแข็ง น้ำกัด แม่สุยะ 0 ชั่วโมง
8 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ลานา 0 ชั่วโมง
9 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปางมะผ้า สบป่อง 0 ชั่วโมง
10 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.น้ำริน 0 ชั่วโมง
11 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.กิ่วลม 0 ชั่วโมง
12 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ปางแปก กิ่วลม 0 ชั่วโมง
13 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ทรายงาม 0 ชั่วโมง
14 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ปาย 0 ชั่วโมง
15 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.แม่ปิง 0 ชั่วโมง
16 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
17 แม่ฮ่องสอน จุดจอด ห้วยน้ำดัง ม.ศาลามูเซอ 0 ชั่วโมง
18 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
19 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่เลา อ.แม่แสะ 0 ชั่วโมง
20 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ป่าแป๋ 0 ชั่วโมง
21 เชียงใหม่ จุดจอด อ.สบเปิง 0 ชั่วโมง
22 เชียงใหม่ จุดจอด อ.แม่มาลัย 0 ชั่วโมง
23 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 8 ชั่วโมง

จุดจอดรถ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง : แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 แม่ฮ่องสอน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน
2 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.ขุนยวม 0 ชั่วโมง
3 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่ลาน้อย 0 ชั่วโมง
4 แม่ฮ่องสอน จุดจอด อ.แม่สะเรียง 0 ชั่วโมง
5 เชียงใหม่ จุดจอด อ.ฮอด 0 ชั่วโมง
6 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 0 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร เปรมประชาขนส่ง

-จุดจอด อ.ปาย      จุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย

โทร. 0-5306-4307

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)  ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47

โทร. 0-5330-4748

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน   ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน

โทร. 0-5368-4100

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ เปรมประชาขนส่ง ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร เปรมประชาขนส่ง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที