คลังเก็บป้ายกำกับ: จุดรับตั๋วโดยสาร ไทยสงวนทัวร์

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *กทม – ยโสธร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง
3 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *กทม- อำนาจเจริญ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
3 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 0 ชั่วโมง
4 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 0 ชั่วโมง
5 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *กทม-กุดชุม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 8 ชั่วโมง
3 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 8 ชั่วโมง  30 นาที
4 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *กทม-ธาตุฯ(86)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 7 ชั่วโมง  40 นาที
12 ยโสธร จุดจอดบ้านโคกยาว 7 ชั่วโมง  50 นาที
13 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 8 ชั่วโมง
14 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 8 ชั่วโมง  10 นาที
15 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 8 ชั่วโมง  20 นาที
16 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 8 ชั่วโมง  30 นาที
17 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 8 ชั่วโมง  35 นาที
18 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 8 ชั่วโมง  45 นาที
19 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 9 ชั่วโมง
20 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 9 ชั่วโมง  30 นาที
21 มุกดาหาร จุดจอดบ้านสามขา 10 ชั่วโมง  15 นาที
22 มุกดาหาร จุดจอด ต.คำป่าหลาย 10 ชั่วโมง  20 นาที
23 นครพนม จุดจอดบ้านดอนสวรรค์ 10 ชั่วโมง  25 นาที
24 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม 10 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *กทม-นิคมฯ(86)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  15 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 7 ชั่วโมง  40 นาที
11 ยโสธร จุดจอดบ้านโคกยาว 7 ชั่วโมง  50 นาที
12 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 8 ชั่วโมง
13 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 8 ชั่วโมง  10 นาที
14 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 8 ชั่วโมง  20 นาที
15 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 8 ชั่วโมง  30 นาที
16 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 8 ชั่วโมง  35 นาที
17 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 8 ชั่วโมง  45 นาที
18 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 9 ชั่วโมง
19 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *กทม-นิคมฯ(928)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี จุดจอดสระบุรี 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 0 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 0 ชั่วโมง
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 0 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 0 ชั่วโมง
10 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 0 ชั่วโมง
11 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 0 ชั่วโมง
12 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ 0 ชั่วโมง
13 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 0 ชั่วโมง
14 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 0 ชั่วโมง
15 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 0 ชั่วโมง
16 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 0 ชั่วโมง
17 ยโสธร จุดจอดโคกสำราญ 0 ชั่วโมง
18 ยโสธร จุดจอดหนองยาง 0 ชั่วโมง
19 ยโสธร จุดจอดนากอก 0 ชั่วโมง
20 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 0 ชั่วโมง
21 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 0 ชั่วโมง
22 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 0 ชั่วโมง
23 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *กทม-มุกฯ(86)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 7 ชั่วโมง  40 นาที
11 ยโสธร จุดจอดบ้านโคกยาว 7 ชั่วโมง  50 นาที
12 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 8 ชั่วโมง
13 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 8 ชั่วโมง  10 นาที
14 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 8 ชั่วโมง  20 นาที
15 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 8 ชั่วโมง  30 นาที
16 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 8 ชั่วโมง  35 นาที
17 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 8 ชั่วโมง  45 นาที
18 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 9 ชั่วโมง
19 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 10 ชั่วโมง  30 นาที
20 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม 0 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *กทม-มุกฯ(928)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี จุดจอดสระบุรี 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 0 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 0 ชั่วโมง
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 0 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 0 ชั่วโมง
10 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 0 ชั่วโมง
11 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 0 ชั่วโมง
12 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ 0 ชั่วโมง
13 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 0 ชั่วโมง
14 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 0 ชั่วโมง
15 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 0 ชั่วโมง
16 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 0 ชั่วโมง
17 ยโสธร จุดจอดโคกสำราญ 0 ชั่วโมง
18 ยโสธร จุดจอดนากอก 0 ชั่วโมง
19 ยโสธร จุดจอดหนองยาง 0 ชั่วโมง
20 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 0 ชั่วโมง
21 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 0 ชั่วโมง
22 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 0 ชั่วโมง
23 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 0 ชั่วโมง
24 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *กทม-หนองไฮ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 0 ชั่วโมง
3 อำนาจเจริญ โพนทอง 0 ชั่วโมง
4 อำนาจเจริญ หนองไฮ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *กทม-เลิงฯ(86)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 7 ชั่วโมง  40 นาที
11 ยโสธร จุดจอดบ้านโคกยาว 7 ชั่วโมง  50 นาที
12 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 8 ชั่วโมง
13 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 8 ชั่วโมง  10 นาที
14 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 8 ชั่วโมง  20 นาที
15 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 8 ชั่วโมง  30 นาที
16 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 8 ชั่วโมง  35 นาที
17 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *กทม-เลิงฯ(928)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  15 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 8 ชั่วโมง
11 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 9 ชั่วโมง
12 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ 9 ชั่วโมง
13 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 9 ชั่วโมง  15 นาที
14 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 9 ชั่วโมง  15 นาที
15 อำนาจเจริญ จุดจอดไร่สีสุก 9 ชั่วโมง  20 นาที
16 ยโสธร จุดจอดหนองยาง 9 ชั่วโมง  20 นาที
17 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 9 ชั่วโมง  30 นาที
18 ยโสธร จุดจอดโคกสำราญ 9 ชั่วโมง  30 นาที
19 ยโสธร จุดจอดหนองยาง 9 ชั่วโมง  30 นาที
20 ยโสธร จุดจอดนากอก 9 ชั่วโมง  30 นาที
21 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *กุดชุม-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม
2 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 0 ชั่วโมง
3 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 0 ชั่วโมง
4 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *ธาตพนม-กทม.

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
2 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 1 ชั่วโมง
3 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 1 ชั่วโมง  55 นาที
7 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ยโสธร ไทยเจริญ 2 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 2 ชั่วโมง  20 นาที
10 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 2 ชั่วโมง  35 นาที
11 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 2 ชั่วโมง  50 นาที
12 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 3 ชั่วโมง  10 นาที
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *นิคม-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย
2 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 0 ชั่วโมง
4 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 0 ชั่วโมง
5 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 0 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *มุกดาหาร-กทม.

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
2 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 1 ชั่วโมง
5 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ยโสธร ไทยเจริญ 1 ชั่วโมง  45 นาที
8 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 1 ชั่วโมง  45 นาที
9 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 1 ชั่วโมง  45 นาที
10 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 2 ชั่วโมง
11 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 2 ชั่วโมง  25 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  10 นาที
13 สระบุรี จุดจอดสระบุรี 9 ชั่วโมง
14 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 10 ชั่วโมง
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *อำนาจ-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *เลิงใหม่-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่
2 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 0 ชั่วโมง
3 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ยโสธร ไทยเจริญ 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 0 ชั่วโมง  30 นาที
6 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 0 ชั่วโมง  40 นาที
7 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 1 ชั่วโมง
8 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 1 ชั่วโมง  15 นาที
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : *เลิงใหม่-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่
2 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 1 ชั่วโมง
6 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 2 ชั่วโมง
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : กทม – คำเดือย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี จุดจอดสระบุรี(หน้าโลตัส) 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 0 ชั่วโมง
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 8 ชั่วโมง
12 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 8 ชั่วโมง  45 นาที
13 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ 9 ชั่วโมง
14 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 9 ชั่วโมง  15 นาที
15 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 9 ชั่วโมง  30 นาที
16 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 9 ชั่วโมง  50 นาที
17 อำนาจเจริญ โพนทอง 10 ชั่วโมง  10 นาที
18 อำนาจเจริญ หนองไฮ 10 ชั่วโมง  30 นาที
19 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : กทม-ธาตุพนม(86)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  40 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 7 ชั่วโมง  40 นาที
11 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 7 ชั่วโมง  50 นาที
12 ยโสธร จุดจอดทุ่งแต้ 7 ชั่วโมง  50 นาที
13 ยโสธร จุดจอดบ้านโคกยาว 7 ชั่วโมง  50 นาที
14 ยโสธร จุดจอดห้วยแก้ง 8 ชั่วโมง
15 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 8 ชั่วโมง
16 ยโสธร จุดจอดซ่งแย้ 8 ชั่วโมง  10 นาที
17 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 8 ชั่วโมง  20 นาที
18 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 8 ชั่วโมง  40 นาที
19 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 8 ชั่วโมง  50 นาที
20 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 9 ชั่วโมง
21 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 9 ชั่วโมง  15 นาที
22 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 9 ชั่วโมง  30 นาที
23 มุกดาหาร จุดจอดคำอาฮวน 9 ชั่วโมง  30 นาที
24 มุกดาหาร จุดจอดดงมัน 9 ชั่วโมง  45 นาที
25 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 10 ชั่วโมง
26 มุกดาหาร จุดจอดบ้านสามขา 10 ชั่วโมง  30 นาที
27 มุกดาหาร จุดจอด ต.คำป่าหลาย 10 ชั่วโมง  30 นาที
28 มุกดาหาร จุดจอดดอนสวรรค์ 10 ชั่วโมง  30 นาที
29 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม 10 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : กทม-มุกฯ(86)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 0 ชั่วโมง
11 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 7 ชั่วโมง  40 นาที
12 ยโสธร จุดจอดทุ่งแต้ 0 ชั่วโมง
13 ยโสธร จุดจอดบ้านโคกยาว 7 ชั่วโมง  50 นาที
14 ยโสธร จุดจอดห้วยแก้ง 0 ชั่วโมง
15 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 8 ชั่วโมง
16 ยโสธร จุดจอดซ่งแย้ 0 ชั่วโมง
17 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 8 ชั่วโมง  10 นาที
18 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 8 ชั่วโมง  20 นาที
19 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 8 ชั่วโมง  30 นาที
20 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 8 ชั่วโมง  35 นาที
21 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 8 ชั่วโมง  45 นาที
22 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 9 ชั่วโมง
23 มุกดาหาร จุดจอดดงมัน 0 ชั่วโมง
24 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 10 ชั่วโมง  30 นาที
25 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : กทม-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 0 ชั่วโมง
5 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง
6 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : กทม-อำนาจ-ธาตุพนม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 8 ชั่วโมง
11 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 9 ชั่วโมง
12 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ 9 ชั่วโมง  30 นาที
13 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 9 ชั่วโมง  40 นาที
14 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 9 ชั่วโมง  45 นาที
15 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 9 ชั่วโมง  50 นาที
16 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 10 ชั่วโมง
17 ยโสธร จุดจอดโคกสำราญ 10 ชั่วโมง  5 นาที
18 ยโสธร จุดจอดหนองยาง 10 ชั่วโมง  10 นาที
19 ยโสธร จุดจอดนากอก 10 ชั่วโมง  15 นาที
20 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 10 ชั่วโมง  20 นาที
21 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 10 ชั่วโมง  30 นาที
22 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 10 ชั่วโมง  40 นาที
23 มุกดาหาร จุดจอดบ้านสามขา 10 ชั่วโมง  45 นาที
24 มุกดาหาร จุดจอด ต.คำป่าหลาย 10 ชั่วโมง  50 นาที
25 มุกดาหาร จุดจอดดอนสวรรค์ 10 ชั่วโมง  55 นาที
26 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : กทม-อำนาจ-นิคมฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 8 ชั่วโมง
11 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 9 ชั่วโมง
12 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ 9 ชั่วโมง  30 นาที
13 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 9 ชั่วโมง  40 นาที
14 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 9 ชั่วโมง  45 นาที
15 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 9 ชั่วโมง  50 นาที
16 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 10 ชั่วโมง
17 ยโสธร จุดจอดโคกสำราญ 10 ชั่วโมง  5 นาที
18 ยโสธร จุดจอดหนองยาง 10 ชั่วโมง  10 นาที
19 ยโสธร จุดจอดนากอก 10 ชั่วโมง  15 นาที
20 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 10 ชั่วโมง  20 นาที
21 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 10 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : กทม-อำนาจ-มุกฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 8 ชั่วโมง
12 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 9 ชั่วโมง
13 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ 9 ชั่วโมง  30 นาที
14 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 9 ชั่วโมง  40 นาที
15 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 9 ชั่วโมง  45 นาที
16 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 9 ชั่วโมง  50 นาที
17 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 10 ชั่วโมง
18 ยโสธร จุดจอดโคกสำราญ 10 ชั่วโมง  5 นาที
19 ยโสธร จุดจอดหนองยาง 10 ชั่วโมง  10 นาที
20 ยโสธร จุดจอดนากอก 10 ชั่วโมง  15 นาที
21 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 10 ชั่วโมง  20 นาที
22 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 10 ชั่วโมง  30 นาที
23 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 10 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : กทม-เลิง(86)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  15 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 0 ชั่วโมง
11 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 7 ชั่วโมง  40 นาที
12 ยโสธร จุดจอดบ้านโคกยาว 7 ชั่วโมง  50 นาที
13 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 8 ชั่วโมง
14 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 8 ชั่วโมง  10 นาที
15 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 8 ชั่วโมง  20 นาที
16 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 8 ชั่วโมง  30 นาที
17 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 8 ชั่วโมง  35 นาที
18 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : กทม-เลิงใหม่(928)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  20 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 6 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา กม.0 6 ชั่วโมง  20 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 7 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง  20 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 8 ชั่วโมง
12 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 8 ชั่วโมง  30 นาที
13 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ 8 ชั่วโมง  45 นาที
14 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 9 ชั่วโมง
15 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 9 ชั่วโมง
16 อำนาจเจริญ จุดจอดไร่สีสุก 9 ชั่วโมง
17 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 9 ชั่วโมง  20 นาที
18 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 9 ชั่วโมง  40 นาที
19 ยโสธร จุดจอดโคกสำราญ 9 ชั่วโมง  40 นาที
20 ยโสธร จุดจอดหนองยาง 9 ชั่วโมง  40 นาที
21 ยโสธร จุดจอดนากอก 9 ชั่วโมง  50 นาที
22 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : กทม.-มุกดาหาร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 0 ชั่วโมง
3 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 0 ชั่วโมง
4 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 0 ชั่วโมง
5 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 0 ชั่วโมง
6 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 0 ชั่วโมง
7 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 0 ชั่วโมง
8 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 0 ชั่วโมง
9 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 0 ชั่วโมง
10 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 0 ชั่วโมง
11 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : กุดชุม-กทม VIP

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : คำเดือย – กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อำนาจเจริญ หนองไฮ
2 อำนาจเจริญ โพนทอง 1 ชั่วโมง
3 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 1 ชั่วโมง
4 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 1 ชั่วโมง  35 นาที
6 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 2 ชั่วโมง
7 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 2 ชั่วโมง  25 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 3 ชั่วโมง  5 นาที
10 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  55 นาที
11 สระบุรี จุดจอดสระบุรี(หน้าโลตัส) 10 ชั่วโมง  10 นาที
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : ธาตุ-อำนาจ-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
2 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 1 ชั่วโมง
3 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 1 ชั่วโมง  45 นาที
5 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 2 ชั่วโมง
6 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 2 ชั่วโมง  5 นาที
7 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 2 ชั่วโมง  15 นาที
8 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 2 ชั่วโมง  25 นาที
9 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 2 ชั่วโมง  55 นาที
10 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 3 ชั่วโมง  20 นาที
11 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 3 ชั่วโมง  50 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 9 ชั่วโมง  30 นาที
13 สระบุรี จุดจอดสระบุรี 0 ชั่วโมง
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : ธาตุพนม-กุดชุม-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม
2 นครพนม จุดจอดบ้านดอนสวรรค์ 0 ชั่วโมง
3 มุกดาหาร จุดจอด ต.คำป่าหลาย 0 ชั่วโมง
4 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 1 ชั่วโมง
5 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 1 ชั่วโมง  50 นาที
8 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 1 ชั่วโมง  50 นาที
9 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 2 ชั่วโมง  10 นาที
10 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 2 ชั่วโมง  20 นาที
11 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 2 ชั่วโมง  30 นาที
12 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 2 ชั่วโมง  45 นาที
13 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 2 ชั่วโมง  55 นาที
14 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  15 นาที
15 สระบุรี จุดจอดสระบุรี 9 ชั่วโมง  30 นาที
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : ป่าติ้ว-กทม VIP

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว
2 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : มุกดาหาร-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
2 มุกดาหาร จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 ยโสธร จุดจอด ต.กุดแห่ 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 1 ชั่วโมง
6 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 1 ชั่วโมง  5 นาที
7 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 1 ชั่วโมง  15 นาที
8 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ 1 ชั่วโมง  30 นาที
9 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 1 ชั่วโมง  40 นาที
10 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 2 ชั่วโมง  20 นาที
11 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 2 ชั่วโมง  50 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  20 นาที
13 สระบุรี จุดจอดสระบุรี(หน้าโลตัส) 9 ชั่วโมง  30 นาที
14 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 10 ชั่วโมง  25 นาที
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : เลิงนกทาใหม่-กทม.

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่
2 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาเก่า 0 ชั่วโมง
3 ยโสธร จุดจอดภูกลอย 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ยโสธร ไทยเจริญ 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 ยโสธร จุดจอด ต.คำเตย 0 ชั่วโมง  30 นาที
6 ยโสธร จุดจอด อ.กุดชุม 0 ชั่วโมง  45 นาที
7 ยโสธร จุดจอดบ้านโคกยาว 0 ชั่วโมง  50 นาที
8 ยโสธร จุดจอด อ.ทรายมูล 1 ชั่วโมง
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 1 ชั่วโมง  10 นาที
10 ร้อยเอ็ด แยกพนมไพร 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 0 ชั่วโมง
13 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง
14 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
15 สระบุรี จุดจอดสระบุรี 0 ชั่วโมง
16 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 0 ชั่วโมง
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ไทยสงวนทัวร์ เส้นทาง : เลิงใหม่-กทม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่
2 ยโสธร จุดจอดห้วยสะแบก 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 ยโสธร จุดจอดหนองสามสี 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.เสนางคนิคม 0 ชั่วโมง  25 นาที
5 อำนาจเจริญ จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ 0 ชั่วโมง  25 นาที
6 อำนาจเจริญ จุดจอด ต.นาผือ 0 ชั่วโมง  40 นาที
7 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 1 ชั่วโมง
8 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 1 ชั่วโมง  30 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 2 ชั่วโมง
10 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 สระบุรี จุดจอดสระบุรี 8 ชั่วโมง  45 นาที
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดรับตั๋วโดยสาร ไทยสงวนทัวร์

-จุดจอด อ.กุดชุม   จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์)

โทร. 08-7443-3003

-จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย  จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย

โทร. 08-0601-7362

-จุดจอด อ.ป่าติ้ว    จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว

โทร. 08-1876-7959

-จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่    จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร)

โทร. 08-7431-0483

-จุดจอดหนองสามสี         จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ หนองสามสี (ปั้มน้ำมัน)

โทร. 08-1718-2216

-จุดจอดเลิงนกทาใหม่      จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์)

โทร. 08-4955-9374, 08-6720-0170

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร      ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

โทร. 08-9278-8994

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร

โทร. 08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย)

โทร. 08-2876-8495, 08-5769-3211

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม       จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม

โทร. 08-1421-4746

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9

โทร. 0-2936-0582

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ไทยสงวนทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ไทยสงวนทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ไทยสงวนทัวร์ ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-2936-0582

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)