คลังเก็บป้ายกำกับ: รถทัวร์บิงกาฬ-ด่านนอก

บริษัทปิยะประเสริฐทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ ปิยะประเสริฐทัวร์ ด่านนอก-บึงกาฬ ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ปิยะประเสริฐทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ปิยะประเสริฐทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ปิยะประเสริฐทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(ภาคใต้ไปภาคอีสาน)

840 ด่านนอก – บึงกาฬ ระยะเวลา ชม.
840 บึงกาฬ – ด่านนอก ระยะเวลา ชม.

จุดจอดรถ ปิยะประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : ด่านนอก – บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา จุดจอด อ.ด่านนอก
2 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สงขลา จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา 0 ชั่วโมง
4 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 2 ชั่วโมง
6 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 2 ชั่วโมง  30 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 3 ชั่วโมง  20 นาที
10 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 4 ชั่วโมง
11 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด 5 ชั่วโมง
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดเกษตร 5 ชั่วโมง
13 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 5 ชั่วโมง  30 นาที
14 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 6 ชั่วโมง
15 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี 9 ชั่วโมง  45 นาที
16 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 9 ชั่วโมง  45 นาที
17 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 21 ชั่วโมง  30 นาที
18 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 22 ชั่วโมง
19 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 22 ชั่วโมง  30 นาที
20 ขอนแก่น จุดจอดเขาสวนกวาง 23 ชั่วโมง
21 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 23 ชั่วโมง  30 นาที
22 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 24 ชั่วโมง  30 นาที
23 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 25 ชั่วโมง  30 นาที
24 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 27 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ปิยะประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : บึงกาฬ – ด่านนอก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 2 ชั่วโมง
3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  30 นาที
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอดเขาสวนกวาง 5 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  30 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  10 นาที
10 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 0 ชั่วโมง
11 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด 0 ชั่วโมง
12 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดเกษตร 0 ชั่วโมง
13 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 18 ชั่วโมง
14 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 20 ชั่วโมง
15 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 22 ชั่วโมง  30 นาที
16 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 23 ชั่วโมง  30 นาที
17 สงขลา จุดจอด อ.ด่านนอก 24 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร ปิยะประเสริฐทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น      จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.ขอนแก่น

โทร. 043-247333 , 043-235888

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช    จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ทุ่งสง

โทร. 089-4741325

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ         จุดจำหน่ายตั๋วชาญทัวร์ จ.บึงกาฬ

โทร. 042-491010 , 083-3477658

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง  จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ.พัทลุง

โทร. 087-2930186

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ      จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.ด่านนอก

โทร. 081-0936459

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31

โทร. 074-311077

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย     จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.หนองคาย

โทร. 042-460205 , 0885620632

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี        จุดจำหน่ายตั๋ว ชาญทัวร์ จ.อุดรธานี

โทร. 042-343403 , 083-6603510

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่      จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.หาดใหญ่

โทร. 074-465203

ปิยะประเสริฐทัวร์ ที่ตั้ง : 26/39 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์ : 02-8857983-4

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)