คลังเก็บป้ายกำกับ: วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ระยองทัวร์

จุดจอดรถ ระยองทัวร์

จุดจอดรถ ระยองทัวร์ เส้นทาง : ระยอง-สายใต้(รถตู้)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง จุดจอด ท่าเรือบ้านเพ 0 ชั่วโมง
3 ระยอง สำนักงานระยองทัวร์ 0 ชั่วโมง
4 ระยอง จุดจอดคามิโอ้ 0 ชั่วโมง
5 ระยอง จุดจอดแหลมทอง 0 ชั่วโมง
6 ระยอง จุดจอดอบจ.ระยอง 0 ชั่วโมง
7 ระยอง จุดจอดสะพานลอยทับมา 0 ชั่วโมง
8 ระยอง จุดจอดมาบข่า 0 ชั่วโมง
9 ชลบุรี จุดจอด กม10 0 ชั่วโมง
10 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง
11 ระยอง จุดจอดแยกหนองบอน 0 ชั่วโมง
12 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง
13 กรุงเทพมหานคร จุดจอดบางนา 0 ชั่วโมง
14 กรุงเทพมหานคร จุดจอดบางพลี 0 ชั่วโมง
15 กรุงเทพมหานคร พระราม9 0 ชั่วโมง
16 กรุงเทพมหานคร ระยอง บ้านเพ-สายใต้ 0 ชั่วโมง
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ระยองทัวร์ เส้นทาง : ระยอง-หมอชิต(รถตู้)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง จุดจอด ท่าเรือบ้านเพ 0 ชั่วโมง
3 ระยอง บ้านเพท่าเรือโชคกฤษดา 0 ชั่วโมง
4 ระยอง บ้านเพโชคมานะ 0 ชั่วโมง
5 ระยอง สำนักงานระยองทัวร์ 0 ชั่วโมง
6 ระยอง จุดจอดคามิโอ้ 0 ชั่วโมง
7 ระยอง จุดจอดแหลมทอง 0 ชั่วโมง
8 ระยอง จุดจอดสะพานลอยทับมา 0 ชั่วโมง
9 ระยอง จุดจอดมาบข่า 0 ชั่วโมง
10 ระยอง จุดจอดอบจ.ระยอง 0 ชั่วโมง
11 ชลบุรี จุดจอด กม10 0 ชั่วโมง
12 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง
13 ระยอง จุดจอดแยกหนองบอน 0 ชั่วโมง
14 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง
15 กรุงเทพมหานคร จุดจอดบางนา 0 ชั่วโมง
16 กรุงเทพมหานคร จุดจอดบางพลี 0 ชั่วโมง
17 กรุงเทพมหานคร จุดจอดอนุเสาวรีย์ 0 ชั่วโมง
18 กรุงเทพมหานคร จุดจอดอนุเสาวรีย์ 0 ชั่วโมง
19 กรุงเทพมหานคร ระยอง บ้านเพ-หมอชิต 0 ชั่วโมง
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ระยองทัวร์ เส้นทาง : ระยอง-เอกมัย(รถตู้)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง จุดจอด ท่าเรือบ้านเพ 0 ชั่วโมง
3 ระยอง สำนักงานระยองทัวร์ 0 ชั่วโมง
4 ระยอง จุดจอดคามิโอ้ 0 ชั่วโมง
5 ระยอง จุดจอดแหลมทอง 0 ชั่วโมง
6 ระยอง จุดจอดสะพานลอยทับมา 0 ชั่วโมง
7 ระยอง จุดจอดมาบข่า 0 ชั่วโมง
8 ระยอง จุดจอดอบจ.ระยอง 0 ชั่วโมง
9 ชลบุรี จุดจอด กม10 0 ชั่วโมง
10 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง
11 ระยอง จุดจอดแยกหนองบอน 0 ชั่วโมง
12 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง
13 กรุงเทพมหานคร จุดจอดบางนา 0 ชั่วโมง
14 กรุงเทพมหานคร จุดจอดบางพลี 0 ชั่วโมง
15 กรุงเทพมหานคร ระยอง บ้านเพ-เอกมัย 0 ชั่วโมง
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย1) 0 ชั่วโมง
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ระยองทัวร์ เส้นทาง : สายใต้-ระยอง(รถตู้)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชลบุรี จุดจอด กม10 0 ชั่วโมง
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง
4 กรุงเทพมหานคร จุดจอดแยกหนองบอน 0 ชั่วโมง
5 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง
6 ระยอง จุดจอด ท่าเรือบ้านเพ 0 ชั่วโมง
7 ระยอง สำนักงานระยองทัวร์ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ระยองทัวร์ เส้นทาง : หมอชิต-ระยอง(รถตู้)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 ชลบุรี จุดจอด กม10 0 ชั่วโมง
4 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง
5 กรุงเทพมหานคร จุดจอดแยกหนองบอน 0 ชั่วโมง
6 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง
7 ระยอง สำนักงานระยองทัวร์ 0 ชั่วโมง
8 ระยอง จุดจอด ท่าเรือบ้านเพ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ระยองทัวร์ เส้นทาง : เอกมัย-ระยอง(รถตุ้)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)
2 กรุงเทพมหานคร จุดจอดบางนา 0 ชั่วโมง
3 ชลบุรี จุดจอด กม10 0 ชั่วโมง
4 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง
5 กรุงเทพมหานคร จุดจอดแยกหนองบอน 0 ชั่วโมง
6 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง
7 ระยอง สำนักงานระยองทัวร์ 0 ชั่วโมง
8 ระยอง จุดจอด ท่าเรือบ้านเพ 0 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร ระยองทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)         ช่องหมายเลข 82

โทร. 086-3203210

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)        ช่องหมายเลข 29

โทร. 081-4675811

-สำนักงานระยองทัวร์       บริษัท ระยองทัวร์ จำกัด

โทร. 038-861354-5

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ระยองทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ระยองทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ระยองทัวร์ ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 08-6367-8511

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)