คลังเก็บป้ายกำกับ: ศรีมงคลขนส่ง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : กาญจนบุรี – ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
2 กาญจนบุรี ท่าม่วง 0 ชั่วโมง
3 กาญจนบุรี ท่าเรือ 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 กาญจนบุรี ท่ามะกา 0 ชั่วโมง  15 นาที
5 กาญจนบุรี อ.บ้านโป่ง 0 ชั่วโมง  30 นาที
6 นครปฐม นครปฐม 0 ชั่วโมง  40 นาที
7 กรุงเทพมหานคร พระราม2 0 ชั่วโมง  50 นาที
8 สมุทรปราการ พระประแดง 0 ชั่วโมง  30 นาที
9 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง
10 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 1 ชั่วโมง
11 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง  20 นาที
12 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  15 นาที
13 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง  25 นาที
14 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  25 นาที
15 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  55 นาที
16 ชลบุรี จุดจอด กม10 0 ชั่วโมง
17 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
18 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  20 นาที
19 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 0 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : กาญจนบุรี – หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
2 กาญจนบุรี พนมทวน 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 สุพรรณบุรี อู่ทอง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 สุพรรณบุรี สถานีขนส่งจังหวัด สุพรรณบุรี 0 ชั่วโมง
5 อ่างทอง สถานีขนส่งจังหวัด อ่างทอง 0 ชั่วโมง
6 อ่างทอง ท่าเรือ อ่างทอง 0 ชั่วโมง
7 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 3 ชั่วโมง  15 นาที
8 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
12 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโนนสะอาด 10 ชั่วโมง
13 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
14 อุดรธานี จุดจอดบ้านน้ำสวย 0 ชั่วโมง
15 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง
16 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 10 ชั่วโมง  30 นาที
17 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : ชลบุรี – อุบลราชธานี (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
2 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
4 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 0 ชั่วโมง
5 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.กระสัง 0 ชั่วโมง
6 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
7 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 0 ชั่วโมง
8 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.กันทรารมย์ 0 ชั่วโมง
9 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : ชลบุรี-นครราชสีมา (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
2 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : ชลบุรี-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
2 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
3 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 0 ชั่วโมง
6 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง
7 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 0 ชั่วโมง
8 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 0 ชั่วโมง
9 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านหนองยาว 0 ชั่วโมง
10 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 0 ชั่วโมง
11 อุบลราชธานี จุดจอดนาเจริญ 0 ชั่วโมง
12 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.ขุขันธ์ 0 ชั่วโมง
13 ศรีสะเกษ จุดจอดบ้านกราม 0 ชั่วโมง
14 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกหัวช้าง 0 ชั่วโมง
15 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 0 ชั่วโมง
16 อุบลราชธานี จุดจอดเดชอุดม 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : นครราชสีมา – กาญจนบุรี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง
4 อ่างทอง ท่าเรือ อ่างทอง 0 ชั่วโมง
5 อ่างทอง สถานีขนส่งจังหวัด อ่างทอง 0 ชั่วโมง
6 สุพรรณบุรี สถานีขนส่งจังหวัด สุพรรณบุรี 0 ชั่วโมง
7 สุพรรณบุรี อู่ทอง 0 ชั่วโมง
8 กาญจนบุรี พนมทวน 0 ชั่วโมง
9 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี 0 ชั่วโมง

เส้นทาง : นครราชสีมา – พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 นครราชสีมา ปักธงชัย 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 3 ชั่วโมง  5 นาที
5 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  55 นาที
6 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 4 ชั่วโมง  10 นาที
7 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 4 ชั่วโมง  30 นาที
8 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 5 ชั่วโมง
9 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
10 ชลบุรี หนองมน 5 ชั่วโมง  15 นาที
11 ชลบุรี ท่าศรีราชา 5 ชั่วโมง  30 นาที
12 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 5 ชั่วโมง  45 นาที
13 ชลบุรี ท่าพัทยา 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : นครราชสีมา – หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโนนสะอาด 0 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 0 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
6 อุดรธานี จุดจอดบ้านน้ำสวย 0 ชั่วโมง
7 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง
8 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : นครราชสีมา-อุบลราชธานี(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.ลำปลายมาศ 1 ชั่วโมง  25 นาที
3 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 2 ชั่วโมง  50 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.กระสัง 3 ชั่วโมง  25 นาที
5 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 3 ชั่วโมง  50 นาที
6 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ 4 ชั่วโมง  20 นาที
7 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ 4 ชั่วโมง  45 นาที
8 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.อุทุมพร 5 ชั่วโมง  10 นาที
9 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : นครราชสีมา-เดชอุดม (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 0 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง
4 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 0 ชั่วโมง
5 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 0 ชั่วโมง
6 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 0 ชั่วโมง
7 อุบลราชธานี จุดจอดนาเจริญ 0 ชั่วโมง
8 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.ขุขันธ์ 0 ชั่วโมง
9 ศรีสะเกษ จุดจอดบ้านกราม 0 ชั่วโมง
10 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกหัวช้าง 0 ชั่วโมง
11 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 0 ชั่วโมง
12 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านหนองยาว 0 ชั่วโมง
13 อุบลราชธานี จุดจอดเดชอุดม 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : บุรีรัมย์-พัทยา(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์
2 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 0 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.ลำปลายมาศ 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา ปักธงชัย 0 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา กม.79 0 ชั่วโมง
7 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 0 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา จุดจอด ต.เขาหินซ้อน 0 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 0 ชั่วโมง
10 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 0 ชั่วโมง
11 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง
12 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 0 ชั่วโมง
13 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 0 ชั่วโมง
14 ชลบุรี นิคมอมตะ 0 ชั่วโมง
15 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง
16 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
17 ชลบุรี อ่างศิลา 0 ชั่วโมง
18 ชลบุรี บางแสน 0 ชั่วโมง
19 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง
20 ชลบุรี บางพระ 0 ชั่วโมง
21 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง
22 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง
23 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 0 ชั่วโมง
24 ชลบุรี แหลมทอง 0 ชั่วโมง
25 ชลบุรี โรงโป๊ะ 0 ชั่วโมง
26 ชลบุรี บางละมุง 0 ชั่วโมง
27 ชลบุรี นาเกลือ 0 ชั่วโมง
28 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : พัทยา – นครราชสีมา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 ชลบุรี หนองมน 1 ชั่วโมง
5 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง  15 นาที
7 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 2 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 2 ชั่วโมง  20 นาที
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง  50 นาที
10 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 3 ชั่วโมง  50 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครราชสีมา ปักธงชัย 5 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : พัทยา – นางรอง – เดชอุดม (สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 1 ชั่วโมง
6 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง
7 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 0 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 0 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง
10 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 0 ชั่วโมง
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 0 ชั่วโมง
12 นครราชสีมา ปักธงชัย 0 ชั่วโมง
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  20 นาที
14 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 7 ชั่วโมง
15 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 7 ชั่วโมง  30 นาที
16 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 8 ชั่วโมง
17 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 9 ชั่วโมง
18 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านหนองยาว 0 ชั่วโมง
19 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 9 ชั่วโมง  30 นาที
20 อุบลราชธานี จุดจอดนาเจริญ 0 ชั่วโมง
21 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.ขุขันธ์ 10 ชั่วโมง
22 ศรีสะเกษ จุดจอดบ้านกราม 0 ชั่วโมง
23 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกหัวช้าง 0 ชั่วโมง
24 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 11 ชั่วโมง
25 อุบลราชธานี จุดจอดเดชอุดม 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : พัทยา – สุรินทร์ (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง
4 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง
5 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง
6 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
8 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 0 ชั่วโมง
9 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : พัทยา – อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 1 ชั่วโมง
6 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง
7 ชลบุรี บางปะกง 1 ชั่วโมง  30 นาที
8 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 1 ชั่วโมง  30 นาที
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง
10 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 3 ชั่วโมง
12 นครราชสีมา ปักธงชัย 6 ชั่วโมง
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
14 นครราชสีมา จุดจอด อ.จักราช 0 ชั่วโมง
15 นครราชสีมา จุดจอด อ.ห้วยแถลง 0 ชั่วโมง
16 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.ลำปลายมาศ 8 ชั่วโมง
17 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 8 ชั่วโมง
18 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.กระสัง 8 ชั่วโมง
19 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 9 ชั่วโมง
20 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ 9 ชั่วโมง  30 นาที
21 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ 10 ชั่วโมง
22 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.ห้วยทับทัน 0 ชั่วโมง
23 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.อุทุมพร 10 ชั่วโมง  30 นาที
24 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกส้มปล่อย 0 ชั่วโมง
25 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 11 ชั่วโมง
26 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.กันทรารมย์ 11 ชั่วโมง  30 นาที
27 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : พัทยา-นครราชสีมา-นางรอง-สังขะ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 ชลบุรี หนองมน 1 ชั่วโมง
5 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง  15 นาที
7 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 2 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง  50 นาที
9 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 3 ชั่วโมง  50 นาที
10 ปราจีนบุรี แยกกบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  30 นาที
11 นครราชสีมา ปักธงชัย 5 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
13 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 6 ชั่วโมง  40 นาที
14 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 7 ชั่วโมง  20 นาที
15 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 8 ชั่วโมง
16 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 8 ชั่วโมง  40 นาที
17 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : พัทยา-สุรินทร์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 ชลบุรี หนองมน 1 ชั่วโมง
5 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง  15 นาที
7 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 2 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 2 ชั่วโมง  20 นาที
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง  50 นาที
10 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 3 ชั่วโมง  50 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครราชสีมา ปักธงชัย 5 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
14 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.ลำปลายมาศ 0 ชั่วโมง
15 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 8 ชั่วโมง
16 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.กระสัง 0 ชั่วโมง
17 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 9 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : ระยอง – กาญจนบุรี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ชลบุรี จุดจอด กม10 0 ชั่วโมง
5 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  30 นาที
6 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
8 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  15 นาที
9 ชลบุรี หนองมน 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 2 ชั่วโมง  45 นาที
11 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 2 ชั่วโมง  45 นาที
12 สมุทรปราการ พระประแดง 4 ชั่วโมง
13 กรุงเทพมหานคร พระราม2 4 ชั่วโมง  15 นาที
14 นครปฐม นครปฐม 4 ชั่วโมง  30 นาที
15 กาญจนบุรี อ.บ้านโป่ง 4 ชั่วโมง  45 นาที
16 กาญจนบุรี ท่ามะกา 5 ชั่วโมง
17 กาญจนบุรี ท่าเรือ 5 ชั่วโมง  15 นาที
18 กาญจนบุรี ท่าม่วง 5 ชั่วโมง  30 นาที
19 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : ศรีราชา-อุบลราชธานี(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าศรีราชา
2 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
3 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : ศรีษะเกษ-พัทยา(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
2 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.อุทุมพร 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ 1 ชั่วโมง
4 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ 1 ชั่วโมง  25 นาที
5 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 2 ชั่วโมง
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง
8 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 0 ชั่วโมง
9 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง
10 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
11 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง
12 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง
13 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าพัทยา 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : ศีขรภูมิ-พัทยา(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ
2 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : สังขะ – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ
2 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา ปักธงชัย 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 0 ชั่วโมง
6 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 0 ชั่วโมง
7 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 0 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 0 ชั่วโมง
10 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง
11 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
12 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง
13 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง
15 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : สังขะ – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ
2 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา ปักธงชัย 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 0 ชั่วโมง
6 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 0 ชั่วโมง
7 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 0 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 0 ชั่วโมง
10 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง
11 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
12 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง
13 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง
15 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : สำโรงทาบ – พัทยา (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ
2 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ 0 ชั่วโมง
3 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
4 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 0 ชั่วโมง
5 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง
6 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง
7 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
8 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง
9 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง
10 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง
11 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : สุรินทร์-พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
2 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.กระสัง 0 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 1 ชั่วโมง
4 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.ลำปลายมาศ 0 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา ปักธงชัย 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  30 นาที
8 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 6 ชั่วโมง  5 นาที
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 6 ชั่วโมง  55 นาที
10 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 7 ชั่วโมง  10 นาที
11 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 7 ชั่วโมง  30 นาที
12 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 8 ชั่วโมง
13 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
14 ชลบุรี หนองมน 8 ชั่วโมง  15 นาที
15 ชลบุรี ท่าศรีราชา 8 ชั่วโมง  30 นาที
16 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 8 ชั่วโมง  45 นาที
17 ชลบุรี ท่าพัทยา 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : สุรินทร์-พัทยา(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
2 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 1 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง
4 ชลบุรี ท่าพัทยา 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : หนองคาย – กาญจนบุรี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 อุดรธานี จุดจอดบ้านน้ำสวย 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโนนสะอาด 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 นครราชสีมา ปากช่อง 1 ชั่วโมง  5 นาที
11 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  30 นาที
12 อ่างทอง ท่าเรือ อ่างทอง 0 ชั่วโมง  50 นาที
13 อ่างทอง สถานีขนส่งจังหวัด อ่างทอง 0 ชั่วโมง  30 นาที
14 สุพรรณบุรี สถานีขนส่งจังหวัด สุพรรณบุรี 0 ชั่วโมง  55 นาที
15 สุพรรณบุรี อู่ทอง 0 ชั่วโมง  45 นาที
16 กาญจนบุรี พนมทวน 1 ชั่วโมง  30 นาที
17 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี 11 ชั่วโมง  30 นาที

 

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : อุทุมพร-พัทยา(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.อุทุมพร
2 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ 0 ชั่วโมง
3 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ 0 ชั่วโมง
4 ชลบุรี ท่าพัทยา 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : อุบลราชธานี – พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 1 ชั่วโมง
3 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.อุทุมพร 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ 2 ชั่วโมง
5 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ 2 ชั่วโมง  30 นาที
6 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 3 ชั่วโมง
7 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.กระสัง 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 4 ชั่วโมง
9 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.ลำปลายมาศ 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง
11 นครราชสีมา ปักธงชัย 6 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครราชสีมา กม.79 7 ชั่วโมง
13 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 7 ชั่วโมง  30 นาที
14 ฉะเชิงเทรา จุดจอด ต.เขาหินซ้อน 8 ชั่วโมง  30 นาที
15 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 9 ชั่วโมง
16 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 9 ชั่วโมง
17 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 9 ชั่วโมง  50 นาที
18 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 10 ชั่วโมง  15 นาที
19 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 10 ชั่วโมง  35 นาที
20 ชลบุรี นิคมอมตะ 11 ชั่วโมง
21 ชลบุรี อ่างศิลา 11 ชั่วโมง
22 ชลบุรี บางแสน 11 ชั่วโมง
23 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 11 ชั่วโมง  30 นาที
24 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 11 ชั่วโมง  30 นาที
25 ชลบุรี หนองมน 11 ชั่วโมง  40 นาที
26 ชลบุรี บางพระ 11 ชั่วโมง  30 นาที
27 ชลบุรี ท่าศรีราชา 11 ชั่วโมง  45 นาที
28 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 11 ชั่วโมง  45 นาที
29 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 11 ชั่วโมง  30 นาที
30 ชลบุรี แหลมทอง 11 ชั่วโมง  30 นาที
31 ชลบุรี โรงโป๊ะ 11 ชั่วโมง  45 นาที
32 ชลบุรี บางละมุง 11 ชั่วโมง  45 นาที
33 ชลบุรี นาเกลือ 11 ชั่วโมง  30 นาที
34 ชลบุรี ท่าพัทยา 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : อ่าวอุดม – โคราช (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม
2 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : อ่าวอุดม-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม
2 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 0 ชั่วโมง
3 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 0 ชั่วโมง
4 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง
5 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 0 ชั่วโมง
6 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 0 ชั่วโมง
7 นครราชสีมา ปักธงชัย 0 ชั่วโมง
8 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
9 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 0 ชั่วโมง
10 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง
11 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 0 ชั่วโมง
12 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 0 ชั่วโมง
13 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านหนองยาว 0 ชั่วโมง
14 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 0 ชั่วโมง
15 อุบลราชธานี จุดจอดนาเจริญ 0 ชั่วโมง
16 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.ขุขันธ์ 0 ชั่วโมง
17 ศรีสะเกษ จุดจอดบ้านกราม 0 ชั่วโมง
18 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกหัวช้าง 0 ชั่วโมง
19 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 0 ชั่วโมง
20 อุบลราชธานี จุดจอดเดชอุดม 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : อ่าวอุดม-อุบลราชธานี(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม
2 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
3 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : เดชอุดม – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอดเดชอุดม
2 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.ขุขันธ์ 0 ชั่วโมง  55 นาที
4 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 3 ชั่วโมง  15 นาที
6 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 4 ชั่วโมง  25 นาที
7 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง  30 นาที
8 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 0 ชั่วโมง  20 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
10 นครราชสีมา ปักธงชัย 6 ชั่วโมง  30 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 1 ชั่วโมง  50 นาที
12 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 0 ชั่วโมง  40 นาที
13 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง  50 นาที
14 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 0 ชั่วโมง  15 นาที
15 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 0 ชั่วโมง  20 นาที
16 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง  45 นาที
17 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง  45 นาที
18 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง  15 นาที
19 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  20 นาที
20 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  20 นาที
21 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : เดชอุดม -นางรอง-พัทยา (ทดสอบห้ามขาย)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอดเดชอุดม
2 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 0 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง
4 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร ศรีมงคลขนส่ง

-ท่าพัทยา     สำนักงานศรีมงคล พัทยา ถนนพัทยากลาง สาย3

โทร. 038-424085

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วศรีมงคลขนส่ง โคราช

โทร. 044-251511

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ศรีมงคลขนส่ง ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ศรีมงคลขนส่ง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ศรีมงคลขนส่ง ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-4435-9283

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)