คลังเก็บป้ายกำกับ: สถานีขนส่งหมอชิต 2

สยามเฟิสท์ทัวร์ แจ้งเปลี่ยนจุดขึ้นรถเทศกาลปีใหม่

สยามเฟิสท์ทัวร์ แจ้งเปลี่ยนจุดขึ้นรถเทศกาลปีใหม่ รายละเอียดดังนี้

-สำหรับ เที่ยวรถที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 29-31 ธันวาคม 2560 เที่ยวรถที่ออกจาก กรุงเทพฯ. ทุกเที่ยวเวลา จะออกจาก สำนักงานสยามเฟิสท์ทัวร์ ถ.ประชานิเวศน์ 1 (ซอยวัดเสมียนนารี) ที่เดียวเท่านั้น

** รถจะไม่เข้าสถานีขนส่งหมอชิต 2**

ปสยามเฟิสท์ทัวร์