คลังเก็บป้ายกำกับ: bus booking thailand

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดสวนลิง 0 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดหนองแวงใหญ่ 0 ชั่วโมง
6 อุดรธานี จุดจอดคอนสาย 0 ชั่วโมง
7 อุดรธานี จุดจอดหนองบัวแดง 0 ชั่วโมง
8 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง
9 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 0 ชั่วโมง
10 อุดรธานี จุดจอดทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 0 ชั่วโมง
12 หนองคาย จุดจอดคำปะกั้ง 0 ชั่วโมง
13 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 0 ชั่วโมง
14 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 0 ชั่วโมง
15 หนองคาย จุดจอดโซ่พิสัย 0 ชั่วโมง
16 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 0 ชั่วโมง
17 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง
18 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง
19 บึงกาฬ จุดจอดโนนสมบูรณ์ 0 ชั่วโมง
20 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-คำใหญ่-ชื่นชม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  45 นาที
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง
4 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 มหาสารคาม จุดจอดบ้านเขื่อน 6 ชั่วโมง  45 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดบ้านจาน 6 ชั่วโมง  55 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.ซำสูง 7 ชั่วโมง  10 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.กระนวน 7 ชั่วโมง  35 นาที
9 กาฬสินธุ์ จุดจอด ต.คำใหญ่ 7 ชั่วโมง  55 นาที
10 อำนาจเจริญ จุดจอด กุดปลาดุก 8 ชั่วโมง  25 นาที
11 อำนาจเจริญ จุดจอด ชื่นชม 8 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
6 อุดรธานี จุดจอดสวนลิง 0 ชั่วโมง
7 อุดรธานี จุดจอดหนองแวงใหญ่ 0 ชั่วโมง
8 อุดรธานี จุดจอดคอนสาย 0 ชั่วโมง
9 อุดรธานี จุดจอดหนองบัวแดง 0 ชั่วโมง
10 อุดรธานี จุดจอดพังงู 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอดกุดจิก 0 ชั่วโมง
13 สกลนคร จุดจอดบ้านต้าย 0 ชั่วโมง
14 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 0 ชั่วโมง
15 สกลนคร จุดจอดโคกสี 0 ชั่วโมง
16 สกลนคร จุดจอดโคกคอน 0 ชั่วโมง
17 สกลนคร จุดจอดบ้านดงบัง 0 ชั่วโมง
18 สกลนคร จุดจอดบ้านเหล่า 0 ชั่วโมง
19 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 0 ชั่วโมง
20 สกลนคร จุดจอดกุดเรือคำ 0 ชั่วโมง
21 สกลนคร จุดจอด อ.บ้านม่วง 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
4 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 0 ชั่วโมง
6 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
7 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง
8 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 0 ชั่วโมง
9 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 0 ชั่วโมง
10 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 0 ชั่วโมง
11 บึงกาฬ จุดจอดหอคำ 0 ชั่วโมง
12 บึงกาฬ จุดจอดไคสี 0 ชั่วโมง
13 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
4 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 0 ชั่วโมง
6 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
7 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง
8 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 0 ชั่วโมง
9 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 0 ชั่วโมง
10 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 0 ชั่วโมง
11 บึงกาฬ จุดจอดหอคำ 0 ชั่วโมง
12 บึงกาฬ จุดจอดไคสี 0 ชั่วโมง
13 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง
14 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 0 ชั่วโมง
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า 13 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 6 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 6 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 6 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 6 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอดศรีบุญเรือง 6 ชั่วโมง
7 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 7 ชั่วโมง  30 นาที
9 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 8 ชั่วโมง
10 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 8 ชั่วโมง
11 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 8 ชั่วโมง
12 หนองบัวลำภู จุดจอดแยกข้าวสาร 8 ชั่วโมง
13 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ 8 ชั่วโมง
14 อุดรธานี จุดจอดบ้านกลางใหญ่ 8 ชั่วโมง
15 อุดรธานี จุดจอดแยกสามเหลี่ยม 9 ชั่วโมง
16 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำโสม 9 ชั่วโมง
17 อุดรธานี จุดจอดบ้านก้อง 9 ชั่วโมง
18 อุดรธานี จุดจอดบ้านนาคำน้อย 10 ชั่วโมง
19 อุดรธานี จุดจอด อ.นายูง 10 ชั่วโมง
20 อุดรธานี จุดจอดบ้านนาต้อง 10 ชั่วโมง
21 หนองคาย จุดจอด อ.สังคม 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 6 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 6 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 6 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 6 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอดศรีบุญเรือง 6 ชั่วโมง
7 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 7 ชั่วโมง  30 นาที
9 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 8 ชั่วโมง
10 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 8 ชั่วโมง
11 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 8 ชั่วโมง
12 หนองบัวลำภู จุดจอดสุวรรณคูหา 8 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : ชื่นชม-คำใหญ่-ขอนแก่น-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มหาสารคาม จุดจอดชื่นชม
2 มหาสารคาม จุดจอดกุดปลาดุก 0 ชั่วโมง
3 กาฬสินธุ์ จุดจอด ต.คำใหญ่ 0 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.กระนวน 0 ชั่วโมง  20 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.ซำสูง 0 ชั่วโมง  45 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดบ้านจาน 0 ชั่วโมง  50 นาที
7 มหาสารคาม จุดจอดบ้านเขื่อน 1 ชั่วโมง  10 นาที
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 1 ชั่วโมง  25 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 1 ชั่วโมง  55 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 2 ชั่วโมง  20 นาที
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 7 ชั่วโมง  55 นาที

 จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ บริษัทสวัสดีอีสาน
2 บึงกาฬ จุดจอดโนนสมบูรณ์ 0 ชั่วโมง
3 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง
4 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง
5 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 0 ชั่วโมง
6 หนองคาย จุดจอดโซ่พิสัย 0 ชั่วโมง
7 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 0 ชั่วโมง
8 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 0 ชั่วโมง
9 หนองคาย จุดจอดคำปะกั้ง 0 ชั่วโมง
10 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอดทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 0 ชั่วโมง
13 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง
14 อุดรธานี จุดจอดหนองบัวแดง 0 ชั่วโมง
15 อุดรธานี จุดจอดคอนสาย 0 ชั่วโมง
16 อุดรธานี จุดจอดหนองแวงใหญ่ 0 ชั่วโมง
17 อุดรธานี จุดจอดสวนลิง 0 ชั่วโมง
18 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
19 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ บริษัทสวัสดีอีสาน
2 บึงกาฬ จุดจอดไคสี 0 ชั่วโมง
3 บึงกาฬ จุดจอดหอคำ 0 ชั่วโมง
4 หนองคาย จุดจอดปากคาด 0 ชั่วโมง
5 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 0 ชั่วโมง
6 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 0 ชั่วโมง
7 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง
8 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
9 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 0 ชั่วโมง
10 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 5 ชั่วโมง  15 นาที
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  15 นาที

 จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : บุ่งคล้า-หนองคาย-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า
2 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 0 ชั่วโมง
3 บึงกาฬ บริษัทสวัสดีอีสาน 0 ชั่วโมง
4 บึงกาฬ จุดจอดไคสี 0 ชั่วโมง
5 บึงกาฬ จุดจอดหอคำ 0 ชั่วโมง
6 หนองคาย จุดจอดปากคาด 0 ชั่วโมง
7 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 0 ชั่วโมง
8 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 0 ชั่วโมง
9 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง
10 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 0 ชั่วโมง
12 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง
13 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง  15 นาที
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สกลนคร จุดจอด อ.บ้านม่วง
2 สกลนคร จุดจอดกุดเรือคำ 0 ชั่วโมง
3 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 0 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดบ้านเหล่า 0 ชั่วโมง
5 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านดงบัง 0 ชั่วโมง
6 สกลนคร จุดจอดโคกคอน 0 ชั่วโมง
7 สกลนคร จุดจอดโคกสี 0 ชั่วโมง
8 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 0 ชั่วโมง
9 สกลนคร จุดจอดบ้านต้าย 0 ชั่วโมง
10 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอดพังงู 0 ชั่วโมง
13 อุดรธานี จุดจอดหนองบัวแดง 0 ชั่วโมง
14 อุดรธานี จุดจอดคอนสาย 0 ชั่วโมง
15 อุดรธานี จุดจอดหนองแวงใหญ่ 0 ชั่วโมง
16 อุดรธานี จุดจอดสวนลิง 0 ชั่วโมง
17 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
18 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 4 ชั่วโมง  30 นาที
19 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
20 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
21 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.สังคม
2 อุดรธานี จุดจอดบ้านนาต้อง 0 ชั่วโมง
3 อุดรธานี จุดจอด อ.นายูง 0 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดบ้านนาคำน้อย 0 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดบ้านก้อง 0 ชั่วโมง
6 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำโสม 1 ชั่วโมง
7 อุดรธานี จุดจอดแยกสามเหลี่ยม 0 ชั่วโมง
8 อุดรธานี จุดจอดบ้านกลางใหญ่ 0 ชั่วโมง
9 อุดรธานี บ้านผือ 0 ชั่วโมง
10 หนองบัวลำภู จุดจอดแยกข้าวสาร 0 ชั่วโมง
11 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 0 ชั่วโมง
12 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 0 ชั่วโมง
13 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 0 ชั่วโมง
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 0 ชั่วโมง
15 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 3 ชั่วโมง  30 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดศรีบุญเรือง 0 ชั่วโมง
17 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 0 ชั่วโมง
18 ขอนแก่น ภูเวียง 0 ชั่วโมง
19 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง
20 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 0 ชั่วโมง
21 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองบัวลำภู จุดจอดสุวรรณคูหา
2 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 0 ชั่วโมง
3 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 0 ชั่วโมง
4 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 0 ชั่วโมง
5 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 0 ชั่วโมง
6 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอดศรีบุญเรือง 0 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 0 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น ภูเวียง 0 ชั่วโมง
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง
11 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 0 ชั่วโมง
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

 จุดรับตั๋วโดยสาร สวัสดีอีสาน

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น      บขส.3, ช่อง13

โทร. 098-2062514 , 083-3441828

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ         สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ

โทร. 0-4249-1571

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู

โทร. 087-2208994

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64

โทร. 0-2537-8611,0-2936-3001

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ สวัสดีอีสาน ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร สวัสดีอีสาน ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

สวัสดีอีสาน ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-2537-8611

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

พรนิภา จันทบุรี

พรนิภา จันทบุรี ที่ตั้ง : หจก.ประสงค์กิจทรานสปอร์ท พรนิภาทัวร์ 90/3 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 039-311476  Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.))

จองตั๋วรถทัวร์ พรนิภา จันทบุรี ผ่านระบบออนไลน์ที่www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ที่สนใจเดินทางกับ พรนิภา จันทบุรี สามารถจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร พรนิภา จันทบุรี ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

พรนิภา จันทบุรี รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายตะวันออก)

9907 จันทบุรี-เอกมัย-หมอชิต ระยะเวลา ชม.
9907 หมอชิต-เอกมัย-จันทบุรี ระยะเวลา ชม.

 จุดจอดรถ พรนิภา จันทบุรี เส้นทาง : จันทบุรี-เอกมัย-หมอชิต

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี
2 จันทบุรี สำนักงานพรนิภาทัวร์ จ.จันทบุรี 0 ชั่วโมง
3 จันทบุรี จุดจอด เนินสูง 0 ชั่วโมง
4 จันทบุรี จุดจอด ต.หนองคล้า 0 ชั่วโมง
5 จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม 0 ชั่วโมง
6 ระยอง จุดจอด ประแสร์ 0 ชั่วโมง
7 ระยอง จุดจอด ต.สามย่าน 0 ชั่วโมง
8 ระยอง จุดจอด อ.วังจันทร์ 0 ชั่วโมง
9 กรุงเทพมหานคร จุดจอด ศรีนครินทร์ 0 ชั่วโมง
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) 0 ชั่วโมง
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ พรนิภา จันทบุรี เส้นทาง : หมอชิต-เอกมัย-จันทบุรี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) 0 ชั่วโมง
3 กรุงเทพมหานคร จุดจอด ศรีนครินทร์ 0 ชั่วโมง
4 จันทบุรี สำนักงานพรนิภาทัวร์ จ.จันทบุรี 0 ชั่วโมง
5 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 0 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร พรนิภา จันทบุรี

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี         ช่องจำหน่ายตั๋ว พรนิภา จันทบุรี

โทร. 039-301199

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 1 ช่องหมายเลข 45

โทร. 02-9362256

-สำนักงานพรนิภาทัวร์ จ.จันทบุรี         พรนิภาทัวร์ (ประสงค์กิจทรานสปอร์ต)

โทร. 039-311476