คลังเก็บป้ายกำกับ: thai ticket bus

ซันบัส

จองตั๋วรถทัวร์ ซันบัส กรุงเทพ-เลย ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ซันบัส ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ซันบัส ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ซันบัส รถเปิดให้บริการเส้นทาง

29   กรุงเทพ-ผานกเค้า ระยะเวลา ชม.

28   กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)    ระยะเวลา 4.50 ชม.

29   กรุงเทพฯ-ชุมแพ   ระยะเวลา ุ6.30 ชม.

29   กรุงเทพฯ-เชียงคาน     ระยะเวลา ชม.

29   กรุงเทพฯ-เลย ระยะเวลา ชม.

29   กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน     ระยะเวลา 8.30 ชม.

28   ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)    ระยะเวลา 4.50 ชม.

29   ชุมแพ-กรุงเทพฯ   ระยะเวลา ุ6.30 ชม.

29   ผานกเค้า-กรุงเทพฯ     ระยะเวลา ชม.

29   เชียงคาน-กรุงเทพฯ     ระยะเวลา ชม.

29   เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ     ระยะเวลา 8.30 ชม.

29   เลย-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม      

                                         

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ซันบัส

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)   ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1

โทร. 0-2936-3369

-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย      ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส

โทร. 086-7586111 , 090-3355934

-เชียงคาน     ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน

โทร. 089-8402295

 

ซันบัส ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 08-1790-2043

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

407 พัฒนา

จองตั๋วรถทัวร์ 407 พัฒนา กรุงเทพ-อุดรธานี ผ่าน www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

วิธีจองตั๋วรถทัวร์407 พัฒนา ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสวัสดีทั่วไทย ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

407 พัฒนา รถเปิดให้บริการเส้นทาง

79        DIS กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)       

943a   DIS กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)   

79        DIS บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(สายใหม่)       

943a   DIS บุ้งคล้า-กรุงเทพฯ(สายเก่า)   

79        กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)   

5d       กรุงเทพฯ-นาวัง      

5e        กรุงเทพฯ-นาวัง-บ้านผือ    

5f        กรุงเทพฯ-น้ำโสม    

97g     กรุงเทพฯ-นิคมน้ำอูน         

79a     กรุงเทพฯ-บ้านดุง   

5b       กรุงเทพฯ-บ้านผือ   

97a     กรุงเทพฯ-บ้านม่วง

33        กรุงเทพฯ-บ้านแพง

943     กรุงเทพฯ-บึงกาฬ(สายเก่า)           

943a   กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)

943c   กรุงเทพฯ-ปากคาด 

97        กรุงเทพฯ-พังโคน   

22c      กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์         

933     กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่       

97        กรุงเทพฯ-สว่างแดนดิน     

933a   กรุงเทพฯ-สังคม     

5a        กรุงเทพฯ-สุวรรณคูหา-ดงมะไฟ  

23        กรุงเทพฯ-หนองคาย          

5C       กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู    

22a     กรุงเทพฯ-อุดรธานี 

79b     กรุงเทพฯ-โซ่พิสัย   

943b   กรุงเทพฯ-โพนพิสัย

79h     กรุงเทพฯ-ไชยวาน 

590L  ขอนแก่น-ระยอง      

590W ชลบุรี-หนองคาย     

590B  ชลบุรี-อุดรธานี        

5d       นาวัง-กรุงเทพฯ      

5f        น้ำโสม-กรุงเทพ       

97g     นิคมน้ำอูน-กรุงเทพ

590H  บ่อวิน-หนองคาย     

79a     บ้านดุง-กรุงเทพฯ   

5b       บ้านผือ-กรุงเทพฯ   

5e        บ้านผือ-นาวัง-กรุงเทพฯ    

97a     บ้านม่วง-กรุงเทพ   

33        บ้านแพง-กรุงเทพ   

79        บึงกาฬ กุมภวาปี-กรุงเทพ 

590I    บึงกาฬ นค-ระยอง  

943     บึงกาฬ-กรุงเทพฯ   

590X  บึงกาฬ-ระยอง        

943a   บุ้งคล้า-กรุงเทพ       

590J   บุ้งคล้า-นค-ระยอง  

943c   ปากคาด-กรุงเทพฯ 

590Z  ปากคาด-ระยอง บ่อวิน       

590R  ปากคาด-ระยอง พัทยา       

97        พังโคน-กรุงเทพ      

590U  พัทยา-หนองคาย     

590C  พัทยา-อุดรธานี        

22c      พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพ

590G  ระยอง บ่อวิน-หนองคาย    

590L  ระยอง-ขอนแก่น      

590J   ระยอง-นค-บุ้งคล้า  

590Z  ระยอง-บ่อวิน-ปากคาด      

590O  ระยอง-บ่อวิน-ศรีเชียงใหม่

590X  ระยอง-บึงกาฬ        

590I    ระยอง-บึงกาฬ นค  

590R  ระยอง-พัทยา-ปากคาด       

590M ระยอง-ศรีเชียงใหม่

590     ระยอง-หนองคาย    

590D  ระยอง-อุดรธานี       

933     ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพ          

590O  ศรีเชียงใหม่-บ่อวิน-ระยอง

590M ศรีเชียงใหม่-ระยอง 

933a   สังคม-กรุงเทพ        

5a        สุวรรณคูหา-กรุงเทพ          

590A  หนองคาย – บ่อวิน   

23        หนองคาย-กรุงเทพ 

590U  หนองคาย-พัทยา     

590     หนองคาย-ระยอง    

590G  หนองคาย-ระยอง บ่อวิน    

590N  หนองคาย-แหลมงอบ         

5C       หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ    

22a     อุดรธานี-กรุงเทพ    

590B  อุดรธานี-ชลบุรี        

590C  อุดรธานี-พัทยา        

590D  อุดรธานี-ระยอง       

590N  แหลมงอบ-หนองคาย         

79b     โซ่พิสัย-กรุงเทพ      

943b   โพนพิสัย-กรุงเทพฯ

79h     ไชยวาน-กรุงเทพฯ 

                                                                                   

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร 407 พัฒนา

-จุดจอด อ.น้ำโสม     ออฟฟิตจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ใน บขส)

โทร. 081-369-6742

-จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน          จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน

โทร. 087-9251009

-จุดจอด อ.บุ่งคล้า     หน้าตลาดสดบุ่งคล้า

โทร. 042499067

-จุดจอด อ.พังโคน    ตรงข้ามร้านขายยาแสงเจริญเภสัช

โทร. 042771108

-จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่        ตรงข้ามธนาคารกสิกรสาขาย่อยศรีเชียงใหม่

โทร. 042451070

-จุดจอด อ.สังคม      จุดจอด อ.สังคม

โทร. 042-441095

-จุดจอดสุวรรณคูหา จุดจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ตลาดนัดคลองถมวันจันทร์)

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ   บขส.บึงกาฬ

โทร. 042-492122

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ติดถนนใหญ่ หน้าทางเข้า บขส

โทร. 04-224-3800

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)      ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 10-12,107,108

โทร. 02-936-0081

 

407 พัฒนา ที่ตั้ง :  81,83 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2992-3475

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

ศรีมงคลขนส่ง

จองตั๋วรถทัวร์ศรีมงคลขนส่ง พัทยา – อุบลราชธานี ผ่าน www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ศรีมงคลขนส่ง ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสวัสดีทั่วไทย ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ศรีมงคลขนส่งรถเปิดให้บริการเส้นทาง

786     กาญจนบุรี – ระยอง  ระยะเวลา 6 ชม.

838     กาญจนบุรี – หนองคาย        ระยะเวลา 13 ชม.

589     ชลบุรี – อุบลราชธานี (พิเศษ)         ระยะเวลา 12 ชม.

589     ชลบุรี-นครราชสีมา (พิเศษ)           ระยะเวลา ชม.

589     ชลบุรี-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ)   ระยะเวลา ชม.

838     นครราชสีมา – กาญจนบุรี   ระยะเวลา ชม.

589     นครราชสีมา – พัทยา           ระยะเวลา 6 ชม.

838     นครราชสีมา – หนองคาย    ระยะเวลา ชม.

589     นครราชสีมา-อุบลราชธานี(พิเศษ)            ระยะเวลา 6 ชม.

589     นครราชสีมา-เดชอุดม (พิเศษ)       ระยะเวลา ชม.

589     บุรีรัมย์-พัทยา(พิเศษ)          ระยะเวลา ชม.

589     พัทยา – นครราชสีมา           ระยะเวลา 6 ชม.

589     พัทยา – นางรอง – เดชอุดม (สายใหม่)      ระยะเวลา ชม.

589     พัทยา – สุรินทร์ (พิเศษ)      ระยะเวลา ชม.

589     พัทยา – อุบลราชธานี           ระยะเวลา 13 ชม.

589     พัทยา-นครราชสีมา-นางรอง-สังขะ          ระยะเวลา ชม.

589     พัทยา-สุรินทร์           ระยะเวลา 9 ชม.

786     ระยอง – กาญจนบุรี  ระยะเวลา 6 ชม.

589     ศรีราชา-อุบลราชธานี(พิเศษ)         ระยะเวลา 12 ชม.

589     ศรีษะเกษ-พัทยา(พิเศษ)      ระยะเวลา 11 ชม.

589     ศีขรภูมิ-พัทยา(พิเศษ)         ระยะเวลา ชม.

589     สังขะ – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )          ระยะเวลา ชม.

589     สำโรงทาบ – พัทยา (พิเศษ) ระยะเวลา ชม.

589     สุรินทร์-พัทยา           ระยะเวลา 9 ชม.

589     สุรินทร์-พัทยา(พิเศษ)         ระยะเวลา 9 ชม.

838     หนองคาย – กาญจนบุรี        ระยะเวลา 13 ชม.

589     อุทุมพร-พัทยา(พิเศษ)         ระยะเวลา 11 ชม.

589     อุบลราชธานี – พัทยา           ระยะเวลา 12 ชม.

589     อ่าวอุดม – โคราช (พิเศษ)    ระยะเวลา ชม.

589     อ่าวอุดม-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ)          ระยะเวลา 11 ชม.

589     อ่าวอุดม-อุบลราชธานี(พิเศษ)        ระยะเวลา 12 ชม.

589     เดชอุดม – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )     ระยะเวลา ชม.

589     เดชอุดม -นางรอง-พัทยา (ทดสอบห้ามขาย)       ระยะเวลา 12 ชม.

589     เดชอุดม- พัทยา (ทดสอบห้ามขาย)           ระยะเวลา 8 ชม.                                                                                 

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารศรีมงคลขนส่ง

-ท่าพัทยา       สำนักงานศรีมงคล พัทยา ถนนพัทยากลาง สาย3

โทร. 038-424085

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา     ช่องจำหน่ายตั๋วศรีมงคลขนส่ง โคราช

โทร. 044-251511

 

ศรีมงคลขนส่ง ที่ตั้ง :  

โทรศัพท์ : 0-4435-9283

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)