คลังเก็บป้ายกำกับ: thaibus

สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต (Phuket bus terminal 2)

สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต (Phuket bus terminal 2)

ที่ตั้ง ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เมื่อท่านเดินทางมาถึงก็จะมีรถโดยสารบริการ ชื่อ รถโพถ้อง ซึ่งเป็นรถโดยสารที่จะพาท่านไปที่ต่างๆในตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งจะจอดรอรับส่งอยู่ใน บขส.แห่งนี้ หรือจะเดินมารอที่ข้างหน้า บขส.เพื่อใช้บริการรถโดยสารที่วิ่งผ่านเพื่อเดินทางต่อเข้าตัวเมืองหรือออกนอกเมืองก็ได้ รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างก็มีให้บริการ(แนะนำให้ตกลงราคาให้เรียบร้อยก่อนใช้บริการ) หรือจะใช้บริการรถแท็กซี่

สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งนี้ มีรถให้บริการในเส้นทางต่างๆ เช่น ภูเก็ต-หาดใหญ่  ภเก็ต-กรุงเทพ  ภูเก็ต-พังงา  ภูเก็ต-เชียงราย เป็นต้น มีบริษัทรถทัวร์เช่น ภูเก็ตท่องเที่ยว เซ็นทรัลทัวร์  รถบขส. รุ่งกิจทัวร์ เป็นต้น

สยามเดินรถ

จองตั๋วรถทัวร์สยามเดินรถ กรุงเทพ-เบตง ผ่าน www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

วิธีจองตั๋วรถทัวร์สยามเดินรถ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายุรเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสวัสดีทั่วไทย ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

สยามเดินรถเปิดให้บริการเส้นทาง

9917   กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ          

9917   กรุงเทพฯ – นราธิวาส         

9914   กรุงเทพฯ – นาทวี    

9917   กรุงเทพฯ – ปัตตานี 

992     กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์    

987     กรุงเทพฯ – ยะลา     

987     กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง    

973     กรุงเทพฯ – สงขลา  

992     กรุงเทพฯ – หาดใหญ่          

992     กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก   

982     กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า)     

982     กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่)   

992     กรุงเทพฯ – หาดใหญ่(เข้าสงขลา) 

992     ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ   

9917   นราธิวาส – กรุงเทพฯ         

9914   นาทวี – กรุงเทพ       

9917   ปัตตานี – กรุงเทพฯ 

992     ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ    

987     ยะลา – กรุงเทพฯ     

973     สงขลา – กรุงเทพฯ  

973     สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)         

973     สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)  

982     สงขาล-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ          

9917   สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ       

992     หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ          

982     หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)     

982     หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายใหม่)   

987     เบตง – ยะลา – กรุงเทพฯ                                                                           

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสยามเดินรถ

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา    ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 32,33,34

โทร. 074-311077

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่            ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่

โทร. 074-429525,074-234638

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)  ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60

โทร. 02-894-6160-2

 

สยามเดินรถ ที่ตั้ง :  

โทรศัพท์ : 0-2885-7961

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

สวัสดีสุรินทร์

จองตั๋วรถทัวร์สวัสดีสุรินทร์ ผ่าน www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

วิธีจองตั๋วรถทัวร์สวัสดีสุรินทร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสวัสดีทั่วไทย ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

สวัสดีสุรินทร์เปิดให้บริการเส้นทาง

31        กรุงเทพฯ-สุรินทร์    ระยะเวลา 5.30 ชม.

31        สุรินทร์-กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 5.30 ชม.                                                            

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสวัสดีสุรินทร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์   ช่องขายตั๋วสวัสดีสุรินทร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์

โทร. 061-6476888,044-530099

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)      ชั้น 3 ช่องหมายเลข 88

โทร. 0-2936-9994,061-6476999

 

สวัสดีสุรินทร์ ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

สวัสดีอีสาน

จองตั๋วรถทัวร์สวัสดีอีสาน ผ่าน www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

วิธีจองตั๋วรถทัวร์สวัสดีอีสาน ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสวัสดีทั่วไทย ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

สวัสดีอีสานเปิดให้บริการเส้นทาง

79        กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ          ระยะเวลา 10.00 ชม.

20        กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-คำใหญ่-ชื่นชม         ระยะเวลา 8.00 ชม.

97        กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง  ระยะเวลา 9 ชม.

943     กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ        ระยะเวลา 10.00 ชม.

943     กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า         ระยะเวลา 10.00 ชม.

5          กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม     ระยะเวลา 10.00 ชม.

5          กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา       ระยะเวลา 8.00 ชม.

20        ชื่นชม-คำใหญ่-ขอนแก่น-กรุงเทพฯ         ระยะเวลา 8.00 ชม.

79        บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ          ระยะเวลา 11.00 ชม.

943     บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ        ระยะเวลา 10.30 ชม.

943     บุ่งคล้า-หนองคาย-กรุงเทพฯ         ระยะเวลา 10.00 ชม.

97        บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ  ระยะเวลา 10.00 ชม.

5          สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ     ระยะเวลา 10.30 ชม.

5          สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ       ระยะเวลา 8.00 ชม                                                              

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสวัสดีอีสาน

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น            บขส.3, ช่อง13

โทร. 098-2062514 , 083-3441828

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ   สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ

โทร. 0-4249-1571

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู    สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู

โทร. 087-2208994

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)      ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64

โทร. 0-2537-8611,0-2936-3001

 

สวัสดีอีสาน ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-2537-8611

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)