คลังเก็บป้ายกำกับ: thailand bus ticket

วิธีค้นหาเที่ยวรถทัวร์จาก ระยอง ไป กรุงเทพ

วิธีค้นหาเที่ยวรถทัวร์จาก ระยอง ไป กรุงเทพ เข้าไปที่ www.thaibustickets.com ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถตามรูปภาพ

io1

เมื่อกรอกข้อมูลตามภาพจนครบแล้วคลิกที่ ค้นหาเที่ยวรถ แล้วก็จะเจอรถที่ให้บริการและเที่ยวรถตามรูปภาพข้างล่าง ง่ายนิดเดียว สะดวก รวดเร็ว ในการหาเที่ยวรถ

io

จุดจอดรถ ศรีตรังทัวร์

จุดจอดรถ ศรีตรังทัวร์ เส้นทาง : ภูเก็ต – สุไหงโกลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2 ภูเก็ต จุดจอดอนุสาวรีย์ 0 ชั่วโมง
3 ภูเก็ต จุดจอดตลาดเมืองถลาง 0 ชั่วโมง
4 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลาง 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลางใหม่ 0 ชั่วโมง  45 นาที
6 ภูเก็ต ป้อมตำรวจเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง
7 ภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย 0 ชั่วโมง  50 นาที
8 พังงา จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย 0 ชั่วโมง  55 นาที
9 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 1 ชั่วโมง
10 พังงา จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ อ.ทับปุด 1 ชั่วโมง  10 นาที
11 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 1 ชั่วโมง  30 นาที
12 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 2 ชั่วโมง  30 นาที
13 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 2 ชั่วโมง  35 นาที
14 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 2 ชั่วโมง  40 นาที
15 กระบี่ จุดจอดลิกไนท์ 3 ชั่วโมง
16 กระบี่ ห้วยน้ำขาว 3 ชั่วโมง  20 นาที
17 กระบี่ คลองพล 3 ชั่วโมง  40 นาที
18 กระบี่ ทรายขาว 4 ชั่วโมง
19 ตรัง ควรกุน 4 ชั่วโมง  20 นาที
20 ตรัง คลองชี 4 ชั่วโมง  30 นาที
21 ตรัง นาวง 4 ชั่วโมง  40 นาที
22 ตรัง ต้นโพธิ์ 4 ชั่วโมง  45 นาที
23 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 4 ชั่วโมง  50 นาที
24 ตรัง บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) 5 ชั่วโมง
25 ตรัง บ้านนาโยง 5 ชั่วโมง  30 นาที
26 พัทลุง จุดจอดคลองหมวย 5 ชั่วโมง  45 นาที
27 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 6 ชั่วโมง
28 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 6 ชั่วโมง  30 นาที
29 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 7 ชั่วโมง
30 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 8 ชั่วโมง  5 นาที
31 สงขลา สำโรง 8 ชั่วโมง
32 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 8 ชั่วโมง  20 นาที
33 สงขลา จุดจอด อ.เทพา 8 ชั่วโมง  29 นาที
34 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 9 ชั่วโมง
35 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 9 ชั่วโมง  30 นาที
36 ปัตตานี พระพุฒ 10 ชั่วโมง
37 นราธิวาส จุดจอด อ.ยะหริ่ง 10 ชั่วโมง  10 นาที
38 นราธิวาส จุดจอดกะลาพอ 10 ชั่วโมง  25 นาที
39 นราธิวาส จุดจอดปาลัส 10 ชั่วโมง  44 นาที
40 นราธิวาส จุดจอดสายบุรี 10 ชั่วโมง  55 นาที
41 นราธิวาส จุดจอดต้นไทร 11 ชั่วโมง  10 นาที
42 นราธิวาส จุดจอด อ.บาเจาะ 11 ชั่วโมง  20 นาที
43 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส 11 ชั่วโมง  30 นาที
44 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีตรังทัวร์ เส้นทาง : ภูเก็ต – หาดใหญ่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2 ภูเก็ต จุดจอดอนุสาวรีย์ 0 ชั่วโมง
3 ภูเก็ต จุดจอดตลาดเมืองถลาง 0 ชั่วโมง
4 ภูเก็ต จุดจอดตัวแทนเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง  20 นาที
5 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลางใหม่ 0 ชั่วโมง  30 นาที
6 พังงา จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย 0 ชั่วโมง  30 นาที
7 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 1 ชั่วโมง
8 พังงา จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ อ.ทับปุด 1 ชั่วโมง  10 นาที
9 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 2 ชั่วโมง
10 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 3 ชั่วโมง
11 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 3 ชั่วโมง  5 นาที
12 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 3 ชั่วโมง  7 นาที
13 กระบี่ คลองพล 0 ชั่วโมง
14 กระบี่ ห้วยน้ำขาว 0 ชั่วโมง
15 กระบี่ ทรายขาว 3 ชั่วโมง  10 นาที
16 ตรัง ควรกุน 3 ชั่วโมง  15 นาที
17 ตรัง คลองชี 3 ชั่วโมง  20 นาที
18 ตรัง นาวง 3 ชั่วโมง  30 นาที
19 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 4 ชั่วโมง
20 ตรัง จุดจอดแยกอันดามัน 4 ชั่วโมง  30 นาที
21 ตรัง บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) 5 ชั่วโมง
22 ตรัง บ้านนาโยง 5 ชั่วโมง  20 นาที
23 พัทลุง จุดจอดคลองหมวย 5 ชั่วโมง  45 นาที
24 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 6 ชั่วโมง
25 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 6 ชั่วโมง  30 นาที
26 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 7 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ศรีตรังทัวร์ เส้นทาง : สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
2 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 นราธิวาส จุดจอด อ.บาเจาะ 1 ชั่วโมง
4 นราธิวาส จุดจอดต้นไทร 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 ปัตตานี จุดจอดปาลัส 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 นราธิวาส จุดจอด อ.ยะหริ่ง 1 ชั่วโมง  35 นาที
8 นราธิวาส จุดจอดกะลาพอ 1 ชั่วโมง  40 นาที
9 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 1 ชั่วโมง  45 นาที
10 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 3 ชั่วโมง
12 สงขลา จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย 3 ชั่วโมง  30 นาที
13 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 4 ชั่วโมง
14 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 4 ชั่วโมง  30 นาที
15 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 5 ชั่วโมง
16 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 5 ชั่วโมง  30 นาที
17 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช 6 ชั่วโมง  30 นาที

 

จุดจอดรถ ศรีตรังทัวร์ เส้นทาง : สุไหงโกลก – ภูเก็ต

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
2 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส 1 ชั่วโมง
3 นราธิวาส จุดจอด อ.บาเจาะ 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นราธิวาส จุดจอดต้นไทร 1 ชั่วโมง  40 นาที
5 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 ปัตตานี จุดจอดปาลัส 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 นราธิวาส จุดจอด อ.ยะหริ่ง 2 ชั่วโมง  15 นาที
8 นราธิวาส จุดจอดกะลาพอ 2 ชั่วโมง  20 นาที
9 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 3 ชั่วโมง
11 ปัตตานี พระพุฒ 3 ชั่วโมง  20 นาที
12 สงขลา จุดจอด อ.เทพา 3 ชั่วโมง  40 นาที
13 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 3 ชั่วโมง  50 นาที
14 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 4 ชั่วโมง
15 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 5 ชั่วโมง  10 นาที
16 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 5 ชั่วโมง  30 นาที
17 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 6 ชั่วโมง
18 พัทลุง จุดจอดคลองหมวย 6 ชั่วโมง  20 นาที
19 ตรัง บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) 7 ชั่วโมง
20 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 7 ชั่วโมง  30 นาที
21 ตรัง นาวง 8 ชั่วโมง
22 ตรัง คลองชี 8 ชั่วโมง  30 นาที
23 กระบี่ คลองพล 9 ชั่วโมง
24 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 9 ชั่วโมง  30 นาที
25 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 10 ชั่วโมง
26 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 10 ชั่วโมง  30 นาที
27 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 10 ชั่วโมง  45 นาที
28 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 11 ชั่วโมง
29 พังงา บขส. โคกกลอย 11 ชั่วโมง  40 นาที
30 ภูเก็ต ป้อมตำรวจเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง
31 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลางใหม่ 0 ชั่วโมง
32 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลาง 0 ชั่วโมง
33 ภูเก็ต จุดจอดตลาดเมืองถลาง 0 ชั่วโมง
34 ภูเก็ต จุดจอดอนุสาวรีย์ 0 ชั่วโมง
35 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีตรังทัวร์ เส้นทาง : หาดใหญ่ – ภูเก็ต

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
2 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 1 ชั่วโมง
3 พัทลุง ท่ามิหรำ (โคนมเก่า) 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 พัทลุง จุดจอดคลองหมวย 1 ชั่วโมง  50 นาที
5 ตรัง บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) 2 ชั่วโมง  15 นาที
6 ตรัง จุดจอดห้วยยอด 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 ตรัง นาวง 2 ชั่วโมง  45 นาที
8 ตรัง คลองชี 3 ชั่วโมง
9 ตรัง ควรกุน 3 ชั่วโมง  20 นาที
10 กระบี่ ทรายขาว 3 ชั่วโมง  30 นาที
11 กระบี่ คลองพล 3 ชั่วโมง  40 นาที
12 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 4 ชั่วโมง
13 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 4 ชั่วโมง  30 นาที
14 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 5 ชั่วโมง
15 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 5 ชั่วโมง  30 นาที
16 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 6 ชั่วโมง
17 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 6 ชั่วโมง  20 นาที
18 พังงา จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย 6 ชั่วโมง  40 นาที
19 ภูเก็ต จุดจอดตัวแทนเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง
20 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลางใหม่ 0 ชั่วโมง
21 ภูเก็ต จุดจอดตลาดเมืองถลาง 0 ชั่วโมง
22 ภูเก็ต จุดจอดอนุสาวรีย์ 0 ชั่วโมง
23 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 7 ชั่วโมง

 

จุดรับตั๋วโดยสาร ศรีตรังทัวร์

-บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)   สำนักงานศรีตรังทัวร์ (หน้า บขส.ตรัง)

โทร. 0-7521-8309 091-0434312 ( For English 084-1545923)

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต   ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์

โทร. 08-6476-8287

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่      ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์

โทร. 08-6476-8285

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ศรีตรังทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ศรีตรังทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ศรีตรังทัวร์ ที่ตั้ง : 243 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

โทรศัพท์ : 0-7521-8309

โทรสาร : 0-7521-9173

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – นาทวี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 10 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 10 ชั่วโมง  20 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 10 ชั่วโมง  45 นาที
10 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 10 ชั่วโมง  40 นาที
11 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
12 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
13 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง  50 นาที
14 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 0 ชั่วโมง
15 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
16 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  35 นาที
17 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 12 ชั่วโมง
18 สงขลา แยกคูหา 0 ชั่วโมง
19 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง  15 นาที
20 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 12 ชั่วโมง  25 นาที
21 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นาทวี 12 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – สงขลา – หาดใหญ่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 7 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 0 ชั่วโมง
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดการะเกด 0 ชั่วโมง
11 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 0 ชั่วโมง
12 สงขลา จุดจอดสี่แยกรับแพรก อ.ระโนด 0 ชั่วโมง
13 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 0 ชั่วโมง
14 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง
15 พัทลุง ชุมพล 0 ชั่วโมง
16 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 0 ชั่วโมง
17 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง
18 สงขลา สิงหนคร 0 ชั่วโมง
19 สงขลา จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย 0 ชั่วโมง
20 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 0 ชั่วโมง
21 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 13 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 7 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  30 นาที
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 10 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 10 ชั่วโมง  20 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 10 ชั่วโมง  45 นาที
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง
11 นครศรีธรรมราช จุดจอดการะเกด 0 ชั่วโมง
12 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 11 ชั่วโมง
13 สงขลา จุดจอดสี่แยกรับแพรก อ.ระโนด 11 ชั่วโมง  30 นาที
14 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 11 ชั่วโมง  45 นาที
15 สงขลา เจดีย์งาม 11 ชั่วโมง  40 นาที
16 พัทลุง ชุมพล 11 ชั่วโมง  55 นาที
17 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 12 ชั่วโมง
18 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 12 ชั่วโมง  20 นาที
19 สงขลา สิงหนคร 12 ชั่วโมง  25 นาที
20 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 3 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 7 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 10 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 10 ชั่วโมง  20 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 10 ชั่วโมง  35 นาที
10 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 10 ชั่วโมง  40 นาที
11 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
12 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
13 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง  50 นาที
14 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 11 ชั่วโมง
15 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 11 ชั่วโมง  10 นาที
16 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  20 นาที
17 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 12 ชั่วโมง
18 สงขลา แยกคูหา 12 ชั่วโมง  10 นาที
19 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 7 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 10 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 10 ชั่วโมง  20 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 10 ชั่วโมง  35 นาที
10 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 10 ชั่วโมง  40 นาที
11 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
12 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
13 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง  50 นาที
14 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 11 ชั่วโมง
15 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 11 ชั่วโมง  10 นาที
16 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  35 นาที
17 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 12 ชั่วโมง
18 สงขลา แยกคูหา 11 ชั่วโมง  10 นาที
19 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง  15 นาที
20 สงขลา จุดจอดคลองแงะ 0 ชั่วโมง
21 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 12 ชั่วโมง  35 นาที
22 สงขลา จุดจอด อ.ด่านนอก 12 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 7 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 10 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 10 ชั่วโมง  20 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 10 ชั่วโมง  35 นาที
10 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 10 ชั่วโมง  40 นาที
11 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
12 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
13 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง  50 นาที
14 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 11 ชั่วโมง
15 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 11 ชั่วโมง  10 นาที
16 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  35 นาที
17 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 12 ชั่วโมง
18 สงขลา แยกคูหา 12 ชั่วโมง  10 นาที
19 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง  15 นาที
20 สงขลา จุดจอดคลองแงะ 0 ชั่วโมง
21 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 12 ชั่วโมง  25 นาที
22 สงขลา จุดจอด ต.ปาดังเบซาร์ 12 ชั่วโมง  55 นาที

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  30 นาที
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 10 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 10 ชั่วโมง  20 นาที
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 10 ชั่วโมง  45 นาที
9 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 10 ชั่วโมง  40 นาที
10 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
11 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
12 พัทลุง จุดจอดแยกเอเชีย 0 ชั่วโมง
13 พัทลุง จุดจอดท่าแค 0 ชั่วโมง
14 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 11 ชั่วโมง
15 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 11 ชั่วโมง  10 นาที
16 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  35 นาที
17 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 12 ชั่วโมง
18 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 13 ชั่วโมง
19 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 13 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา จุดจอด อ.ด่านนอก
2 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 0 ชั่วโมง
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 3 ชั่วโมง
5 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 3 ชั่วโมง  30 นาที
6 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : นาทวี – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นาทวี
2 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 0 ชั่วโมง
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง
4 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 2 ชั่วโมง  50 นาที
6 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา จุดจอด ต.ปาดังเบซาร์
2 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 0 ชั่วโมง
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 3 ชั่วโมง
5 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 3 ชั่วโมง  20 นาที
6 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 4 ชั่วโมง
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
2 สงขลา รพ. สงขลา 0 ชั่วโมง  5 นาที
3 สงขลา ทางหลวงสิงหนคร 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 1 ชั่วโมง
6 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 1 ชั่วโมง
7 สงขลา จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด 1 ชั่วโมง
8 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 0 ชั่วโมง
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 2 ชั่วโมง
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 0 ชั่วโมง
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 8 ชั่วโมง  30 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 9 ชั่วโมง
14 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 10 ชั่วโมง
15 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 10 ชั่วโมง  30 นาที
16 สมุทรสาคร สมุทรสาคร 11 ชั่วโมง
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : สงขลา – กรุงเทพฯ (สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
2 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง
4 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
2 สงขลา รพ. สงขลา 0 ชั่วโมง  5 นาที
3 สงขลา ทางหลวงสิงหนคร 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 0 ชั่วโมง  40 นาที
6 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง  45 นาที
7 สงขลา จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด 0 ชั่วโมง  50 นาที
8 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 1 ชั่วโมง
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 2 ชั่วโมง
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 3 ชั่วโมง  20 นาที
12 ชุมพร จุดจอด จ.ชุมพร 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 8 ชั่วโมง  30 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 9 ชั่วโมง
15 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 10 ชั่วโมง
16 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 10 ชั่วโมง  30 นาที
17 สมุทรสาคร สมุทรสาคร 11 ชั่วโมง
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : สงขลา- กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
2 สงขลา รพ. สงขลา 0 ชั่วโมง  5 นาที
3 สงขลา ทางหลวงสิงหนคร 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 8 ชั่วโมง  30 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 9 ชั่วโมง
6 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 10 ชั่วโมง
7 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 10 ชั่วโมง  30 นาที
8 สมุทรสาคร สมุทรสาคร 11 ชั่วโมง
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
2 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง  25 นาที
3 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง
4 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 2 ชั่วโมง  55 นาที
5 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 3 ชั่วโมง  15 นาที
6 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 3 ชั่วโมง  25 นาที
7 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  25 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  55 นาที

 

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
2 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง
3 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง
5 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 2 ชั่วโมง
7 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 2 ชั่วโมง  30 นาที
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  20 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
2 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 0 ชั่วโมง
3 สงขลา จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา 0 ชั่วโมง
4 สงขลา รพ. สงขลา 1 ชั่วโมง  5 นาที
5 สงขลา ทางหลวงสิงหนคร 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง
7 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 0 ชั่วโมง
8 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง
9 สงขลา จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด 0 ชั่วโมง
10 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 0 ชั่วโมง
11 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 0 ชั่วโมง
12 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง
13 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 0 ชั่วโมง
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 9 ชั่วโมง  30 นาที
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 10 ชั่วโมง
16 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 11 ชั่วโมง
17 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 11 ชั่วโมง  30 นาที
18 สมุทรสาคร สมุทรสาคร 12 ชั่วโมง
19 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
2 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง
3 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 1 ชั่วโมง  50 นาที
5 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 2 ชั่วโมง
6 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  30 นาที

 

จุดรับตั๋วโดยสาร ศรีสยามทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 33

โทร. 074-311077

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่       ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่

โทร. 074-429525,074-428229

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)         ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62

โทร. 02-894-6160-2

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ศรีสยามทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ศรีสยามทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ศรีสยามทัวร์ ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-2885-7983-4

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จุดจอดรถ 407 พัฒนา

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : DIS กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 10 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 10 ชั่วโมง  40 นาที
14 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 11 ชั่วโมง
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 11 ชั่วโมง  20 นาที
16 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 11 ชั่วโมง  25 นาที
17 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 12 ชั่วโมง  5 นาที
18 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 12 ชั่วโมง  20 นาที
19 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : DIS กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
9 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
10 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 9 ชั่วโมง  20 นาที
11 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 9 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 11 ชั่วโมง  20 นาที
13 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 11 ชั่วโมง  40 นาที
14 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 12 ชั่วโมง  10 นาที
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 11 ชั่วโมง  40 นาที
16 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 12 ชั่วโมง  50 นาที
18 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า 13 ชั่วโมง  10 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : DIS บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 1 ชั่วโมง  25 นาที
5 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 2 ชั่วโมง  20 นาที
9 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 4 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 5 ชั่วโมง  20 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  50 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  20 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  50 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  50 นาที
17 นครราชสีมา ปากช่อง 10 ชั่วโมง  50 นาที
18 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 11 ชั่วโมง  20 นาที
19 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : DIS บุ้งคล้า-กรุงเทพฯ(สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า
2 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 1 ชั่วโมง
4 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 3 ชั่วโมง  20 นาที
8 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 3 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 4 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง  50 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 5 ชั่วโมง  20 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง  10 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  40 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 7 ชั่วโมง  10 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 9 ชั่วโมง  10 นาที
17 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 11 ชั่วโมง  40 นาที
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 13 ชั่วโมง  10 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 10 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 10 ชั่วโมง  40 นาที
14 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 11 ชั่วโมง
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 11 ชั่วโมง  20 นาที
16 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 11 ชั่วโมง  25 นาที
17 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 12 ชั่วโมง  5 นาที
18 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 12 ชั่วโมง  20 นาที
19 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-นาวัง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 10 ชั่วโมง  5 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 11 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น ภูเวียง 10 ชั่วโมง  35 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 11 ชั่วโมง  2 นาที
11 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 11 ชั่วโมง  5 นาที
12 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 11 ชั่วโมง  35 นาที
13 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 12 ชั่วโมง
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 12 ชั่วโมง  10 นาที
15 หนองบัวลำภู นาวัง 12 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-นาวัง-บ้านผือ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 10 ชั่วโมง  5 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 11 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 10 ชั่วโมง  35 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 11 ชั่วโมง  2 นาที
11 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 11 ชั่วโมง  5 นาที
12 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 11 ชั่วโมง  35 นาที
13 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 12 ชั่วโมง
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 12 ชั่วโมง  10 นาที
15 หนองบัวลำภู นาวัง 12 ชั่วโมง  40 นาที
16 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 13 ชั่วโมง
17 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 13 ชั่วโมง  10 นาที
18 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 13 ชั่วโมง  30 นาที
19 หนองบัวลำภู จุดจอดบ้านผือ 13 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-น้ำโสม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 8 ชั่วโมง
8 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 8 ชั่วโมง  10 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 8 ชั่วโมง  20 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 11 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 11 ชั่วโมง  35 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 11 ชั่วโมง  50 นาที
13 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 12 ชั่วโมง  20 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 12 ชั่วโมง  40 นาที
15 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 13 ชั่วโมง
16 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 13 ชั่วโมง  10 นาที
17 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 13 ชั่วโมง  30 นาที
18 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ 13 ชั่วโมง  50 นาที
19 อุดรธานี จุดจอดบ้านกลางใหญ่ 14 ชั่วโมง
20 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำโสม 14 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-นิคมน้ำอูน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 9 ชั่วโมง  40 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 9 ชั่วโมง  50 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 10 ชั่วโมง  5 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 11 ชั่วโมง  30 นาที
16 สกลนคร จุดจอดดอนเขือง 11 ชั่วโมง  40 นาที
17 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 12 ชั่วโมง  20 นาที
18 สกลนคร จุดจอดบ้านธาตุ 12 ชั่วโมง  40 นาที
19 สกลนคร จุดจอดวาริช 12 ชั่วโมง  50 นาที
20 สกลนคร จุดจอดบ้านกุดตะกาบ 12 ชั่วโมง  55 นาที
21 สกลนคร จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน 13 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บ้านดุง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 10 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 10 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บ้านผือ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 8 ชั่วโมง
8 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 8 ชั่วโมง  10 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 8 ชั่วโมง  20 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 11 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 11 ชั่วโมง  35 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 11 ชั่วโมง  50 นาที
13 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 12 ชั่วโมง  20 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 12 ชั่วโมง  40 นาที
15 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 13 ชั่วโมง
16 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 13 ชั่วโมง  10 นาที
17 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 13 ชั่วโมง  30 นาที
18 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ 13 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บ้านม่วง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 9 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 10 ชั่วโมง  5 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 10 ชั่วโมง  10 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 10 ชั่วโมง  20 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 10 ชั่วโมง  50 นาที
16 สกลนคร จุดจอดโคกสี 11 ชั่วโมง  20 นาที
17 สกลนคร จุดจอดกุดเรือคำ 11 ชั่วโมง  50 นาที
18 สกลนคร จุดจอด อ.บ้านม่วง 12 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บ้านแพง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  40 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  40 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  10 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.กระนวน 7 ชั่วโมง  25 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.ศรีธาตุ 8 ชั่วโมง  25 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.วังสามหมอ 8 ชั่วโมง  45 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดคำบิด 9 ชั่วโมง  15 นาที
14 สกลนคร จุดจอดวาริช 9 ชั่วโมง  30 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 9 ชั่วโมง  40 นาที
16 สกลนคร จุดจอด อ.วานรนิวาส 10 ชั่วโมง  10 นาที
17 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 10 ชั่วโมง  25 นาที
18 สกลนคร จุดจอดคำตากล้า 10 ชั่วโมง  30 นาที
19 หนองคาย จุดจอดหนองหิ้ง 11 ชั่วโมง
20 หนองคาย จุดจอดเซกา 11 ชั่วโมง  25 นาที
21 หนองคาย จุดจอด อ. บึงโขงหลง 11 ชั่วโมง  35 นาที
22 หนองคาย จุดจอดดงบัง 12 ชั่วโมง
23 นครพนม จุดจอด อ.บ้านแพง 12 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บึงกาฬ(สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 10 ชั่วโมง  5 นาที
14 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 10 ชั่วโมง  20 นาที
15 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 11 ชั่วโมง
16 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 11 ชั่วโมง  35 นาที
17 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 12 ชั่วโมง  5 นาที
18 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
9 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
10 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 9 ชั่วโมง  20 นาที
11 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 9 ชั่วโมง  40 นาที
12 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 10 ชั่วโมง  50 นาที
14 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 11 ชั่วโมง  20 นาที
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 11 ชั่วโมง  40 นาที
16 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 12 ชั่วโมง  50 นาที
18 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า 13 ชั่วโมง  10 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ปากคาด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 10 ชั่วโมง  5 นาที
14 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 10 ชั่วโมง  20 นาที
15 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 11 ชั่วโมง
16 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 11 ชั่วโมง  35 นาที
17 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 12 ชั่วโมง  5 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-พังโคน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 9 ชั่วโมง  40 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 9 ชั่วโมง  50 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 10 ชั่วโมง  5 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 11 ชั่วโมง  30 นาที
16 สกลนคร จุดจอดดอนเขือง 11 ชั่วโมง  40 นาที
17 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 12 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง  10 นาที
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง  50 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  40 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  10 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง  50 นาที
9 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 7 ชั่วโมง  20 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุดรธานี จุดจอดสามพร้าว 8 ชั่วโมง  40 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดดอนกลอย 9 ชั่วโมง  20 นาที
14 อุดรธานี จุดจอด อ.พิบูลย์รักษ์ 9 ชั่วโมง  40 นาที

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 9 ชั่วโมง  40 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 10 ชั่วโมง
14 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 10 ชั่วโมง  25 นาที
15 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สว่างแดนดิน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 9 ชั่วโมง  40 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 9 ชั่วโมง  50 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 10 ชั่วโมง  5 นาที
15 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 11 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สังคม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 10 ชั่วโมง
13 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 10 ชั่วโมง  35 นาที
14 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ 11 ชั่วโมง
15 หนองคาย จุดจอด อ.สังคม 11 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สุวรรณคูหา-ดงมะไฟ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 8 ชั่วโมง
8 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 10 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 10 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 10 ชั่วโมง  50 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 11 ชั่วโมง  5 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 11 ชั่วโมง  20 นาที
13 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 11 ชั่วโมง  50 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 12 ชั่วโมง
15 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 12 ชั่วโมง  30 นาที
16 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 12 ชั่วโมง  40 นาที
17 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 13 ชั่วโมง
18 หนองบัวลำภู จุดจอดสุวรรณคูหา 13 ชั่วโมง  20 นาที
19 หนองบัวลำภู จุดจอดดงมะไฟ 13 ชั่วโมง  25 นาที

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.สร้างคอม 9 ชั่วโมง
13 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 9 ชั่วโมง  10 นาที
14 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 10 ชั่วโมง
15 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 10 ชั่วโมง  15 นาที
16 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 10 ชั่วโมง  30 นาที

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
6 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง  50 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 8 ชั่วโมง
8 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 10 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 10 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 10 ชั่วโมง  50 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 11 ชั่วโมง  5 นาที
12 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 11 ชั่วโมง  20 นาที
13 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 11 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-อุดรธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 7 ชั่วโมง  20 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 8 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 8 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 9 ชั่วโมง  30 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 10 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-โซ่พิสัย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 10 ชั่วโมง  20 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 10 ชั่วโมง  40 นาที
14 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 11 ชั่วโมง
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 11 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-โพนพิสัย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  50 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 10 ชั่วโมง  5 นาที
14 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 10 ชั่วโมง  20 นาที
15 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ไชยวาน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศ 407 พัฒนา รังสิต 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 นครราชสีมา ปากช่อง 2 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 4 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 7 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 7 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 10 ชั่วโมง  20 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 10 ชั่วโมง  30 นาที
14 อุดรธานี จุดจอด อ.ไชยวาน 10 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ขอนแก่น-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
2 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง  45 นาที
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 1 ชั่วโมง  5 นาที
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  30 นาที
5 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  45 นาที
6 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 7 ชั่วโมง  15 นาที
7 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 7 ชั่วโมง  45 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 8 ชั่วโมง  30 นาที
9 ชลบุรี ท่าศรีราชา 9 ชั่วโมง  20 นาที
10 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 9 ชั่วโมง  30 นาที
11 ชลบุรี ท่าพัทยา 9 ชั่วโมง  50 นาที
12 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 10 ชั่วโมง  40 นาที
13 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 11 ชั่วโมง
14 ระยอง ท่ามาบตาพุด 11 ชั่วโมง  15 นาที
15 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ชลบุรี-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าชลบุรี
2 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง  45 นาที
3 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 1 ชั่วโมง  15 นาที
4 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  45 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 7 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 8 ชั่วโมง  30 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 9 ชั่วโมง  10 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 10 ชั่วโมง
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 10 ชั่วโมง  50 นาที
12 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
13 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 11 ชั่วโมง  40 นาที
14 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ชลบุรี-อุดรธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าชลบุรี
2 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง  45 นาที
3 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 1 ชั่วโมง  15 นาที
4 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  45 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 7 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 8 ชั่วโมง  30 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 9 ชั่วโมง  10 นาที
10 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 10 ชั่วโมง
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 10 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : นาวัง-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองบัวลำภู นาวัง
2 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 1 ชั่วโมง  10 นาที
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 1 ชั่วโมง  20 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 1 ชั่วโมง  30 นาที
8 ขอนแก่น ภูเวียง 1 ชั่วโมง  35 นาที
9 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 2 ชั่วโมง  20 นาที
10 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 4 ชั่วโมง  20 นาที
11 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง  50 นาที
12 นครราชสีมา ปากช่อง 7 ชั่วโมง  50 นาที
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  50 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : น้ำโสม-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำโสม
2 อุดรธานี จุดจอด อ.นายูง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดบ้านกลางใหญ่ 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ 1 ชั่วโมง
5 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 1 ชั่วโมง  40 นาที
7 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 1 ชั่วโมง  50 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 2 ชั่วโมง  10 นาที
9 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 3 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 3 ชั่วโมง  15 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 3 ชั่วโมง  30 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 6 ชั่วโมง  30 นาที
14 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 6 ชั่วโมง  40 นาที
15 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 6 ชั่วโมง  50 นาที
16 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 7 ชั่วโมง
17 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 9 ชั่วโมง  50 นาที
18 นครราชสีมา ปากช่อง 12 ชั่วโมง  50 นาที
19 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 13 ชั่วโมง  20 นาที
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 14 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : นิคมน้ำอูน-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สกลนคร จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน
2 สกลนคร จุดจอดบ้านกุดตะกาบ 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 สกลนคร จุดจอดวาริช 0 ชั่วโมง  25 นาที
4 สกลนคร จุดจอดบ้านธาตุ 0 ชั่วโมง  35 นาที
5 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 0 ชั่วโมง  55 นาที
6 สกลนคร จุดจอดดอนเขือง 1 ชั่วโมง  35 นาที
7 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 1 ชั่วโมง  45 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 2 ชั่วโมง  10 นาที
9 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 2 ชั่วโมง  25 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  35 นาที
11 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  25 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 3 ชั่วโมง  55 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 4 ชั่วโมง  25 นาที
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  15 นาที
15 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  45 นาที
16 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  15 นาที
17 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  15 นาที
18 นครราชสีมา ปากช่อง 10 ชั่วโมง  15 นาที
19 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 10 ชั่วโมง  45 นาที
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บ่อวิน-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าบ่อวิน
2 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  35 นาที
4 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 ชลบุรี ท่าชลบุรี 1 ชั่วโมง  35 นาที
6 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 2 ชั่วโมง  50 นาที
8 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  20 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  35 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  35 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 10 ชั่วโมง  5 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 10 ชั่วโมง  45 นาที
14 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 11 ชั่วโมง  35 นาที
15 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 12 ชั่วโมง  5 นาที
16 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
17 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 13 ชั่วโมง  15 นาที
18 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 13 ชั่วโมง  35 นาที

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บ้านดุง-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง
2 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 1 ชั่วโมง  40 นาที
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  40 นาที
5 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 3 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  30 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
10 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  30 นาที
11 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 9 ชั่วโมง
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บ้านผือ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ
2 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 0 ชั่วโมง  40 นาที
5 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 1 ชั่วโมง  10 นาที
6 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 1 ชั่วโมง  20 นาที
7 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 1 ชั่วโมง  50 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดหนองนาคำ 1 ชั่วโมง  45 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 2 ชั่วโมง
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 2 ชั่วโมง  40 นาที
12 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 2 ชั่วโมง  50 นาที
13 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 3 ชั่วโมง
14 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 4 ชั่วโมง  30 นาที
15 นครราชสีมา ปากช่อง 6 ชั่วโมง  30 นาที
16 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 6 ชั่วโมง  50 นาที
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  50 นาที

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บ้านม่วง-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สกลนคร จุดจอด อ.บ้านม่วง
2 สกลนคร จุดจอดกุดเรือคำ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สกลนคร จุดจอดโคกสี 1 ชั่วโมง
4 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 2 ชั่วโมง
6 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  15 นาที
8 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง
9 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 4 ชั่วโมง
10 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 4 ชั่วโมง  30 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  20 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  50 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  20 นาที
14 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  20 นาที
15 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  50 นาที
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บ้านแพง-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครพนม จุดจอด อ.บ้านแพง
2 หนองคาย จุดจอดดงบัง 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ. บึงโขงหลง 0 ชั่วโมง  35 นาที
4 หนองคาย จุดจอดเซกา 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 หนองคาย จุดจอดหนองหิ้ง 1 ชั่วโมง  10 นาที
6 สกลนคร จุดจอดคำตากล้า 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 2 ชั่วโมง  45 นาที
8 สกลนคร จุดจอด อ.วานรนิวาส 2 ชั่วโมง
9 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 สกลนคร จุดจอดวาริช 2 ชั่วโมง  40 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดคำบิด 2 ชั่วโมง  55 นาที
12 อุดรธานี จุดจอด อ.วังสามหมอ 3 ชั่วโมง  25 นาที
13 อุดรธานี จุดจอด อ.ศรีธาตุ 3 ชั่วโมง  45 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.กระนวน 4 ชั่วโมง  45 นาที
15 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 5 ชั่วโมง
16 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  10 นาที
17 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  10 นาที
18 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  10 นาที
19 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  10 นาที
20 นครราชสีมา ปากช่อง 10 ชั่วโมง  10 นาที
21 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 10 ชั่วโมง  40 นาที
22 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  10 นาที
23 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บึงกาฬ กุมภวาปี-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 1 ชั่วโมง  25 นาที
5 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 2 ชั่วโมง  20 นาที
9 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 4 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 5 ชั่วโมง  20 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  50 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  20 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  50 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  50 นาที
17 นครราชสีมา ปากช่อง 10 ชั่วโมง  50 นาที
18 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 11 ชั่วโมง  20 นาที
19 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บึงกาฬ นค-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 1 ชั่วโมง
4 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 ขอนแก่น จุดจอดหนองสองห้อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง
9 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 5 ชั่วโมง
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  30 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 7 ชั่วโมง  10 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 7 ชั่วโมง  25 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 9 ชั่วโมง  10 นาที
14 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 11 ชั่วโมง  25 นาที
15 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 12 ชั่วโมง  55 นาที
16 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 13 ชั่วโมง  25 นาที
17 ชลบุรี ท่าชลบุรี 14 ชั่วโมง  10 นาที
18 ชลบุรี ท่าศรีราชา 15 ชั่วโมง
19 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 15 ชั่วโมง  10 นาที
20 ชลบุรี ท่าพัทยา 15 ชั่วโมง  30 นาที
21 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 16 ชั่วโมง  20 นาที
22 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 16 ชั่วโมง  40 นาที
23 ระยอง ท่ามาบตาพุด 16 ชั่วโมง  55 นาที
24 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 17 ชั่วโมง  10 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บึงกาฬ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 1 ชั่วโมง
4 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 1 ชั่วโมง  35 นาที
5 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 2 ชั่วโมง  15 นาที
6 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 2 ชั่วโมง  45 นาที
8 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  45 นาที
9 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง  15 นาที
10 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 4 ชั่วโมง  45 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  35 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  5 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  35 นาที
14 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  35 นาที
15 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  35 นาที
16 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 9 ชั่วโมง  5 นาที
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : บุ้งคล้า-นค-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า
2 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 1 ชั่วโมง  15 นาที
5 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 2 ชั่วโมง  15 นาที
7 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 2 ชั่วโมง  55 นาที
8 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 3 ชั่วโมง  25 นาที
10 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 4 ชั่วโมง  15 นาที
11 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 4 ชั่วโมง  45 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 6 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง  15 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 8 ชั่วโมง  10 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  25 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 9 ชั่วโมง  10 นาที
17 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 11 ชั่วโมง  10 นาที
18 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 11 ชั่วโมง  55 นาที
19 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 12 ชั่วโมง  30 นาที
20 ชลบุรี ท่าชลบุรี 14 ชั่วโมง
21 ชลบุรี ท่าศรีราชา 14 ชั่วโมง  50 นาที
22 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 15 ชั่วโมง
23 ชลบุรี ท่าพัทยา 15 ชั่วโมง  20 นาที
24 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 16 ชั่วโมง  10 นาที
25 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 16 ชั่วโมง  30 นาที
26 ระยอง ท่ามาบตาพุด 16 ชั่วโมง  45 นาที
27 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 17 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ปากคาด-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด
2 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 1 ชั่วโมง  5 นาที
4 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 1 ชั่วโมง  45 นาที
5 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 2 ชั่วโมง
6 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 2 ชั่วโมง  15 นาที
7 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  15 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 3 ชั่วโมง  45 นาที
9 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 4 ชั่วโมง  15 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  5 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  35 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  5 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  5 นาที
14 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  5 นาที
15 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  35 นาที
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  5 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ปากคาด-ระยอง บ่อวิน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 2 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 2 ชั่วโมง  15 นาที
6 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  25 นาที
7 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 3 ชั่วโมง  15 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 7 ชั่วโมง  50 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  20 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 9 ชั่วโมง  33 นาที
13 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 11 ชั่วโมง  45 นาที
14 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 13 ชั่วโมง  15 นาที
15 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 13 ชั่วโมง  45 นาที
16 ชลบุรี ท่าชลบุรี 14 ชั่วโมง  30 นาที
17 ชลบุรี ท่าศรีราชา 15 ชั่วโมง  20 นาที
18 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 15 ชั่วโมง  30 นาที
19 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 15 ชั่วโมง  40 นาที
20 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 16 ชั่วโมง  5 นาที
21 ชลบุรี ท่าเขาไม้แก้ว 16 ชั่วโมง  17 นาที
22 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 17 ชั่วโมง  17 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ปากคาด-ระยอง พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.โซ่พิสัย 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 2 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 2 ชั่วโมง  15 นาที
6 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  25 นาที
7 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 3 ชั่วโมง  15 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 4 ชั่วโมง  5 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  45 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 6 ชั่วโมง  15 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  15 นาที
14 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 10 ชั่วโมง  30 นาที
15 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 12 ชั่วโมง
16 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 12 ชั่วโมง  30 นาที
17 ชลบุรี ท่าชลบุรี 13 ชั่วโมง  15 นาที
18 ชลบุรี ท่าศรีราชา 14 ชั่วโมง  5 นาที
19 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 14 ชั่วโมง  15 นาที
20 ชลบุรี ท่าพัทยา 14 ชั่วโมง  35 นาที
21 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 15 ชั่วโมง  25 นาที
22 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 15 ชั่วโมง  45 นาที
23 ระยอง ท่ามาบตาพุด 16 ชั่วโมง
24 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 16 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : พังโคน-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน
2 สกลนคร จุดจอดดอนเขือง 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 2 ชั่วโมง  15 นาที
5 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 2 ชั่วโมง  30 นาที
6 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 2 ชั่วโมง  45 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 5 ชั่วโมง  20 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  50 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  20 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง  20 นาที
14 นครราชสีมา ปากช่อง 10 ชั่วโมง  20 นาที
15 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 10 ชั่วโมง  50 นาที
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : พัทยา-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าชลบุรี 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง  5 นาที
6 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 2 ชั่วโมง  35 นาที
7 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  5 นาที
8 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  5 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง  50 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 11 ชั่วโมง  20 นาที
14 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 11 ชั่วโมง  50 นาที
15 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
16 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 13 ชั่วโมง
17 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 13 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : พัทยา-อุดรธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าชลบุรี 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง  5 นาที
6 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 2 ชั่วโมง  35 นาที
7 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  5 นาที
8 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  5 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 8 ชั่วโมง  20 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง  50 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 10 ชั่วโมง  30 นาที
13 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 11 ชั่วโมง  20 นาที
14 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 11 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.พิบูลย์รักษ์
2 อุดรธานี จุดจอดดอนกลอย 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดสามพร้าว 1 ชั่วโมง
4 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 2 ชั่วโมง  50 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง
10 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง  50 นาที
11 นครราชสีมา ปากช่อง 7 ชั่วโมง  30 นาที
12 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  30 นาที
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง บ่อวิน-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ชลบุรี ท่าเขาไม้แก้ว 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 1 ชั่วโมง  2 นาที
4 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 1 ชั่วโมง  27 นาที
5 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 1 ชั่วโมง  37 นาที
6 ชลบุรี ท่าศรีราชา 1 ชั่วโมง  47 นาที
7 ชลบุรี ท่าชลบุรี 2 ชั่วโมง  37 นาที
8 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  22 นาที
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 3 ชั่วโมง  52 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  22 นาที
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  37 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  22 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 9 ชั่วโมง  37 นาที
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  7 นาที
15 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 11 ชั่วโมง  47 นาที
16 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 12 ชั่วโมง  37 นาที
17 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 13 ชั่วโมง  7 นาที
18 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 14 ชั่วโมง  17 นาที
19 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 14 ชั่วโมง  37 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-ขอนแก่น

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 4 ชั่วโมง  15 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 10 ชั่วโมง  25 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 10 ชั่วโมง  45 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-นค-บุ้งคล้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 5 ชั่วโมง  15 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 6 ชั่วโมง
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  45 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 10 ชั่วโมง
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 13 ชั่วโมง
18 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 13 ชั่วโมง  30 นาที
19 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
20 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 14 ชั่วโมง  40 นาที
21 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 15 ชั่วโมง
22 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 15 ชั่วโมง  40 นาที
23 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 16 ชั่วโมง  15 นาที
24 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 16 ชั่วโมง  45 นาที
25 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 17 ชั่วโมง  15 นาที
26 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 17 ชั่วโมง  45 นาที
27 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า 18 ชั่วโมง  5 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-บ่อวิน-ปากคาด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ชลบุรี ท่าเขาไม้แก้ว 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 1 ชั่วโมง  2 นาที
4 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 1 ชั่วโมง  27 นาที
5 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 1 ชั่วโมง  37 นาที
6 ชลบุรี ท่าศรีราชา 1 ชั่วโมง  47 นาที
7 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  22 นาที
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 3 ชั่วโมง  52 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  22 นาที
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  34 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 8 ชั่วโมง  47 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 9 ชั่วโมง  17 นาที
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  2 นาที
15 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 13 ชั่วโมง  52 นาที
16 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 14 ชั่วโมง  42 นาที
17 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 14 ชั่วโมง  52 นาที
18 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 15 ชั่วโมง  7 นาที
19 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 15 ชั่วโมง  47 นาที
20 หนองคาย จุดจอดโซ่พิสัย 16 ชั่วโมง  27 นาที
21 หนองคาย จุดจอดปากคาด 17 ชั่วโมง  7 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-บ่อวิน-ศรีเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ชลบุรี ท่าเขาไม้แก้ว 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 1 ชั่วโมง  2 นาที
4 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 1 ชั่วโมง  27 นาที
5 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 1 ชั่วโมง  37 นาที
6 ชลบุรี ท่าศรีราชา 1 ชั่วโมง  47 นาที
7 ชลบุรี ท่าชลบุรี 2 ชั่วโมง  37 นาที
8 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  52 นาที
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 3 ชั่วโมง  52 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  22 นาที
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  37 นาที
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  22 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 9 ชั่วโมง  37 นาที
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  7 นาที
15 ขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ 11 ชั่วโมง  47 นาที
16 หนองบัวลำภู โนนสัง 12 ชั่วโมง  7 นาที
17 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 12 ชั่วโมง  27 นาที
18 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 12 ชั่วโมง  50 นาที
19 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 13 ชั่วโมง  10 นาที
20 หนองบัวลำภู จุดจอดสุวรรณคูหา 13 ชั่วโมง  40 นาที
21 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 14 ชั่วโมง
22 หนองบัวลำภู จุดจอดบ้านผือ 14 ชั่วโมง  20 นาที
23 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 15 ชั่วโมง
24 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ 15 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 4 ชั่วโมง  15 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  15 นาที
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที
15 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 12 ชั่วโมง
16 ขอนแก่น จุดจอด อ.กระนวน 12 ชั่วโมง  40 นาที
17 อุดรธานี จุดจอด อ.ศรีธาตุ 13 ชั่วโมง
18 อุดรธานี จุดจอด อ.วังสามหมอ 13 ชั่วโมง  50 นาที
19 สกลนคร จุดจอดวาริช 14 ชั่วโมง  15 นาที
20 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 14 ชั่วโมง  45 นาที
21 สกลนคร จุดจอด อ.วานรนิวาส 15 ชั่วโมง  10 นาที
22 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 15 ชั่วโมง  20 นาที
23 สกลนคร จุดจอดคำตากล้า 15 ชั่วโมง  35 นาที
24 หนองคาย จุดจอดพรเจริญ 16 ชั่วโมง  20 นาที
25 หนองคาย จุดจอดศรีวิไล 16 ชั่วโมง  40 นาที
26 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 17 ชั่วโมง  5 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-บึงกาฬ นค

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 4 ชั่วโมง  15 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  45 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 10 ชั่วโมง
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 13 ชั่วโมง
18 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 13 ชั่วโมง  30 นาที
19 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 14 ชั่วโมง  40 นาที
20 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 15 ชั่วโมง
21 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 15 ชั่วโมง  40 นาที
22 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 16 ชั่วโมง  10 นาที
23 หนองคาย จุดจอดปากคาด 16 ชั่วโมง  40 นาที
24 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 17 ชั่วโมง  10 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-พัทยา-ปากคาด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 4 ชั่วโมง  15 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  45 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 10 ชั่วโมง
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 13 ชั่วโมง
18 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 13 ชั่วโมง  50 นาที
19 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 14 ชั่วโมง
20 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 14 ชั่วโมง  15 นาที
21 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 14 ชั่วโมง  55 นาที
22 หนองคาย จุดจอดโซ่พิสัย 15 ชั่วโมง  35 นาที
23 หนองคาย จุดจอดปากคาด 16 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-ศรีเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 4 ชั่วโมง  15 นาที
10 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 3 ชั่วโมง
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 10 ชั่วโมง  25 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 10 ชั่วโมง  45 นาที
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  25 นาที
16 ขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ 12 ชั่วโมง  5 นาที
17 หนองบัวลำภู โนนสัง 12 ชั่วโมง  25 นาที
18 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 12 ชั่วโมง  45 นาที
19 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 13 ชั่วโมง  10 นาที
20 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 13 ชั่วโมง  30 นาที
21 หนองบัวลำภู จุดจอดสุวรรณคูหา 0 ชั่วโมง
22 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 14 ชั่วโมง
23 หนองบัวลำภู จุดจอดบ้านผือ 14 ชั่วโมง  20 นาที
24 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 15 ชั่วโมง
25 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ 15 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 5 ชั่วโมง  15 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 6 ชั่วโมง
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  45 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 10 ชั่วโมง
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 13 ชั่วโมง
18 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 13 ชั่วโมง  30 นาที
19 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
20 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 14 ชั่วโมง  40 นาที
21 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 15 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ระยอง-อุดรธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
7 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 4 ชั่วโมง  15 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 8 ชั่วโมง
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 9 ชั่วโมง  45 นาที
14 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 10 ชั่วโมง
15 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 12 ชั่วโมง  10 นาที
17 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 12 ชั่วโมง
18 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 13 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
2 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 1 ชั่วโมง
4 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 3 ชั่วโมง  10 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง
12 นครราชสีมา ปากช่อง 9 ชั่วโมง
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 9 ชั่วโมง  30 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ศรีเชียงใหม่-บ่อวิน-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่
2 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 หนองบัวลำภู จุดจอดบ้านผือ 1 ชั่วโมง  10 นาที
4 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 หนองบัวลำภู จุดจอดสุวรรณคูหา 1 ชั่วโมง  50 นาที
6 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 2 ชั่วโมง  20 นาที
7 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 2 ชั่วโมง  40 นาที
8 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 3 ชั่วโมง
9 หนองบัวลำภู โนนสัง 3 ชั่วโมง  20 นาที
10 ขอนแก่น เขื่อนอุบลรัตน์ 3 ชั่วโมง  40 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  20 นาที
12 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  50 นาที
13 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 6 ชั่วโมง  5 นาที
14 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  50 นาที
15 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 10 ชั่วโมง  5 นาที
16 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 12 ชั่วโมง  30 นาที
17 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 12 ชั่วโมง  30 นาที
18 ชลบุรี ท่าชลบุรี 13 ชั่วโมง  20 นาที
19 ชลบุรี ท่าศรีราชา 13 ชั่วโมง  45 นาที
20 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 14 ชั่วโมง  5 นาที
21 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 14 ชั่วโมง  15 นาที
22 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 14 ชั่วโมง  45 นาที
23 ชลบุรี ท่าเขาไม้แก้ว 14 ชั่วโมง  57 นาที
24 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 16 ชั่วโมง  5 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : สังคม-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.สังคม
2 หนองคาย จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ 0 ชั่วโมง  35 นาที
3 หนองคาย จุดจอดท่าบ่อ 1 ชั่วโมง
4 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 1 ชั่วโมง  35 นาที
5 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 2 ชั่วโมง  45 นาที
6 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 3 ชั่วโมง  45 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  35 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง  5 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  35 นาที
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง  35 นาที
12 นครราชสีมา ปากช่อง 9 ชั่วโมง  35 นาที
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 10 ชั่วโมง  5 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : สุวรรณคูหา-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองบัวลำภู จุดจอดดงมะไฟ
2 หนองบัวลำภู จุดจอดสุวรรณคูหา 0 ชั่วโมง  5 นาที
3 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 0 ชั่วโมง  25 นาที
4 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 0 ชั่วโมง  55 นาที
6 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 1 ชั่วโมง  25 นาที
7 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 1 ชั่วโมง  35 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 2 ชั่วโมง  5 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 2 ชั่วโมง  20 นาที
10 ขอนแก่น ภูเวียง 2 ชั่วโมง  35 นาที
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 2 ชั่วโมง  55 นาที
12 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 3 ชั่วโมง  5 นาที
13 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 5 ชั่วโมง  25 นาที
14 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 5 ชั่วโมง  25 นาที
15 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 8 ชั่วโมง  25 นาที
16 นครราชสีมา ปากช่อง 11 ชั่วโมง  25 นาที
17 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 11 ชั่วโมง  55 นาที
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 13 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : หนองคาย – บ่อวิน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  50 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  45 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
11 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 10 ชั่วโมง  45 นาที
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 11 ชั่วโมง  15 นาที
13 ชลบุรี ท่าชลบุรี 12 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าศรีราชา 12 ชั่วโมง  50 นาที
15 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 13 ชั่วโมง
16 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 13 ชั่วโมง  10 นาที
17 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 13 ชั่วโมง  35 นาที

 

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : หนองคาย-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 อุดรธานี จุดจอด อ.สร้างคอม 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง  40 นาที
7 อุดรธานี จุดจอด อ.กุมภวาปี 2 ชั่วโมง  10 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  40 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  30 นาที
14 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 9 ชั่วโมง
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : หนองคาย-พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  50 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  45 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
11 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 10 ชั่วโมง  45 นาที
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 11 ชั่วโมง  45 นาที
13 ชลบุรี ท่าชลบุรี 12 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าศรีราชา 12 ชั่วโมง  50 นาที
15 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 13 ชั่วโมง
16 ชลบุรี ท่าพัทยา 13 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : หนองคาย-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  50 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  45 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
11 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 10 ชั่วโมง  45 นาที
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 11 ชั่วโมง  45 นาที
13 ชลบุรี ท่าชลบุรี 12 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าศรีราชา 12 ชั่วโมง  50 นาที
15 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 13 ชั่วโมง
16 ชลบุรี ท่าพัทยา 13 ชั่วโมง  20 นาที
17 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 14 ชั่วโมง  10 นาที
18 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 14 ชั่วโมง  30 นาที
19 ระยอง ท่ามาบตาพุด 14 ชั่วโมง  45 นาที
20 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 15 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : หนองคาย-ระยอง บ่อวิน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง  15 นาที
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  50 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  15 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
11 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 10 ชั่วโมง  45 นาที
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 11 ชั่วโมง  15 นาที
13 ชลบุรี ท่าชลบุรี 12 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าศรีราชา 12 ชั่วโมง  50 นาที
15 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 13 ชั่วโมง
16 ชลบุรี ท่าสหพัฒฯ 13 ชั่วโมง  10 นาที
17 ชลบุรี ท่าบ่อวิน 13 ชั่วโมง  35 นาที
18 ชลบุรี ท่าเขาไม้แก้ว 13 ชั่วโมง  47 นาที
19 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 14 ชั่วโมง  37 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : หนองคาย-แหลมงอบ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  50 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  45 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
10 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
11 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 10 ชั่วโมง  45 นาที
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 11 ชั่วโมง  45 นาที
13 ชลบุรี ท่าชลบุรี 12 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าศรีราชา 12 ชั่วโมง  50 นาที
15 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 13 ชั่วโมง
16 ชลบุรี ท่าพัทยา 13 ชั่วโมง  20 นาที
17 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 14 ชั่วโมง  10 นาที
18 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 14 ชั่วโมง  30 นาที
19 ระยอง ท่ามาบตาพุด 14 ชั่วโมง  45 นาที
20 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 15 ชั่วโมง
21 ระยอง ท่า อ.แกลง 15 ชั่วโมง
22 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 16 ชั่วโมง
23 ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด 17 ชั่วโมง
24 ตราด จุดจอด อ.แหลมงอบ 17 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู
2 หนองบัวลำภู จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 ขอนแก่น ภูเวียง 1 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอดหนองแวง 3 ชั่วโมง  50 นาที
8 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 3 ชั่วโมง  50 นาที
9 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 6 ชั่วโมง  50 นาที
10 นครราชสีมา ปากช่อง 9 ชั่วโมง  50 นาที
11 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 10 ชั่วโมง  20 นาที
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : อุดรธานี-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
2 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 2 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 2 ชั่วโมง  40 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
8 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง
9 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  30 นาที
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : อุดรธานี-ชลบุรี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
2 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 1 ชั่วโมง  40 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 2 ชั่วโมง  10 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 2 ชั่วโมง  40 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 3 ชั่วโมง  55 นาที
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง  40 นาที
8 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 8 ชั่วโมง  55 นาที
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 9 ชั่วโมง  25 นาที
10 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 9 ชั่วโมง  55 นาที
11 ชลบุรี ท่าชลบุรี 10 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : อุดรธานี-พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
2 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 2 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 2 ชั่วโมง  50 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  30 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 5 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  15 นาที
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง
8 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 10 ชั่วโมง  45 นาที
10 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 10 ชั่วโมง  45 นาที
11 ชลบุรี ท่าชลบุรี 12 ชั่วโมง
12 ชลบุรี ท่าศรีราชา 12 ชั่วโมง  50 นาที
13 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 13 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าพัทยา 13 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : อุดรธานี-ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี
2 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 2 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  10 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  25 นาที
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  25 นาที
8 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 8 ชั่วโมง  40 นาที
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 10 ชั่วโมง  10 นาที
10 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 11 ชั่วโมง  10 นาที
11 ชลบุรี ท่าชลบุรี 11 ชั่วโมง  25 นาที
12 ชลบุรี ท่าศรีราชา 12 ชั่วโมง  15 นาที
13 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 12 ชั่วโมง  25 นาที
14 ชลบุรี ท่าพัทยา 12 ชั่วโมง  45 นาที
15 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 13 ชั่วโมง  35 นาที
16 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 13 ชั่วโมง  55 นาที
17 ระยอง ท่ามาบตาพุด 14 ชั่วโมง  10 นาที
18 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 14 ชั่วโมง  25 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : แหลมงอบ-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตราด จุดจอด อ.แหลมงอบ
2 ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 ระยอง ท่า อ.แกลง 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 4 ชั่วโมง
6 ระยอง ท่ามาบตาพุด 4 ชั่วโมง  10 นาที
7 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 4 ชั่วโมง  20 นาที
8 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 4 ชั่วโมง  40 นาที
9 ชลบุรี ท่าพัทยา 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 5 ชั่วโมง  40 นาที
11 ชลบุรี ท่าศรีราชา 5 ชั่วโมง  50 นาที
12 ชลบุรี ท่าชลบุรี 5 ชั่วโมง  40 นาที
13 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 6 ชั่วโมง  45 นาที
14 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 7 ชั่วโมง
15 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 8 ชั่วโมง  30 นาที
16 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 10 ชั่วโมง
17 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 11 ชั่วโมง
18 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 11 ชั่วโมง  30 นาที
19 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 12 ชั่วโมง  10 นาที
20 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 12 ชั่วโมง  50 นาที
21 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 13 ชั่วโมง  40 นาที
22 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 14 ชั่วโมง  10 นาที
23 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
24 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 15 ชั่วโมง
25 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 15 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : โซ่พิสัย-กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.โซ่พิสัย
2 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 0 ชั่วโมง  44 นาที
4 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 1 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดทุ่งใหญ่ 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 3 ชั่วโมง
7 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 3 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอดน้ำพอง 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 4 ชั่วโมง  20 นาที
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  50 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  20 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  20 นาที
13 นครราชสีมา ปากช่อง 8 ชั่วโมง  20 นาที
14 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  50 นาที
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : โพนพิสัย-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย
2 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 หนองคาย จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  55 นาที
4 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 2 ชั่วโมง  55 นาที
8 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  45 นาที
9 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  15 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  45 นาที
11 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง  45 นาที
12 นครราชสีมา ปากช่อง 6 ชั่วโมง  45 นาที
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 7 ชั่วโมง  15 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ 407 พัฒนา เส้นทาง : ไชยวาน-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอด อ.ไชยวาน
2 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง  35 นาที
4 อุดรธานี ท่ากุมภวาปีเมืองใหม่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำพอง 3 ชั่วโมง  20 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  50 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 4 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 4 ชั่วโมง  50 นาที
10 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  50 นาที
11 นครราชสีมา ปากช่อง 7 ชั่วโมง  50 นาที
12 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  20 นาที
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร 407 พัฒนา

-จุดจอด อ.น้ำโสม  ออฟฟิตจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ใน บขส)

โทร. 081-369-6742

-จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน      จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน

โทร. 087-9251009

-จุดจอด อ.บุ่งคล้า  หน้าตลาดสดบุ่งคล้า

โทร. 042499067

-จุดจอด อ.พังโคน ตรงข้ามร้านขายยาแสงเจริญเภสัช

โทร. 042771108

-จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่   ตรงข้ามธนาคารกสิกรสาขาย่อยศรีเชียงใหม่

โทร. 042451070

-จุดจอด อ.สังคม    จุดจอด อ.สังคม

โทร. 042-441095

-จุดจอดสุวรรณคูหา        จุดจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ตลาดนัดคลองถมวันจันทร์)

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ         บขส.บึงกาฬ

โทร. 042-492122

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี        ติดถนนใหญ่ หน้าทางเข้า บขส

โทร. 04-224-3800

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 10-12,107,108

โทร. 02-936-0081

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ 407 พัฒนา ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร 407 พัฒนา ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

407 พัฒนา ที่ตั้ง : 81,83 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2992-3475

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : กาญจนบุรี – ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
2 กาญจนบุรี ท่าม่วง 0 ชั่วโมง
3 กาญจนบุรี ท่าเรือ 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 กาญจนบุรี ท่ามะกา 0 ชั่วโมง  15 นาที
5 กาญจนบุรี อ.บ้านโป่ง 0 ชั่วโมง  30 นาที
6 นครปฐม นครปฐม 0 ชั่วโมง  40 นาที
7 กรุงเทพมหานคร พระราม2 0 ชั่วโมง  50 นาที
8 สมุทรปราการ พระประแดง 0 ชั่วโมง  30 นาที
9 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง
10 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 1 ชั่วโมง
11 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง  20 นาที
12 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  15 นาที
13 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง  25 นาที
14 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  25 นาที
15 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  55 นาที
16 ชลบุรี จุดจอด กม10 0 ชั่วโมง
17 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
18 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  20 นาที
19 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 0 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : กาญจนบุรี – หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี
2 กาญจนบุรี พนมทวน 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 สุพรรณบุรี อู่ทอง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 สุพรรณบุรี สถานีขนส่งจังหวัด สุพรรณบุรี 0 ชั่วโมง
5 อ่างทอง สถานีขนส่งจังหวัด อ่างทอง 0 ชั่วโมง
6 อ่างทอง ท่าเรือ อ่างทอง 0 ชั่วโมง
7 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 3 ชั่วโมง  15 นาที
8 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง
11 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
12 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโนนสะอาด 10 ชั่วโมง
13 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
14 อุดรธานี จุดจอดบ้านน้ำสวย 0 ชั่วโมง
15 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง
16 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 10 ชั่วโมง  30 นาที
17 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : ชลบุรี – อุบลราชธานี (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
2 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
4 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 0 ชั่วโมง
5 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.กระสัง 0 ชั่วโมง
6 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
7 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 0 ชั่วโมง
8 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.กันทรารมย์ 0 ชั่วโมง
9 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : ชลบุรี-นครราชสีมา (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
2 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : ชลบุรี-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี
2 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
3 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 0 ชั่วโมง
6 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง
7 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 0 ชั่วโมง
8 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 0 ชั่วโมง
9 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านหนองยาว 0 ชั่วโมง
10 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 0 ชั่วโมง
11 อุบลราชธานี จุดจอดนาเจริญ 0 ชั่วโมง
12 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.ขุขันธ์ 0 ชั่วโมง
13 ศรีสะเกษ จุดจอดบ้านกราม 0 ชั่วโมง
14 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกหัวช้าง 0 ชั่วโมง
15 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 0 ชั่วโมง
16 อุบลราชธานี จุดจอดเดชอุดม 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : นครราชสีมา – กาญจนบุรี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง
4 อ่างทอง ท่าเรือ อ่างทอง 0 ชั่วโมง
5 อ่างทอง สถานีขนส่งจังหวัด อ่างทอง 0 ชั่วโมง
6 สุพรรณบุรี สถานีขนส่งจังหวัด สุพรรณบุรี 0 ชั่วโมง
7 สุพรรณบุรี อู่ทอง 0 ชั่วโมง
8 กาญจนบุรี พนมทวน 0 ชั่วโมง
9 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี 0 ชั่วโมง

เส้นทาง : นครราชสีมา – พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 นครราชสีมา ปักธงชัย 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 3 ชั่วโมง  5 นาที
5 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  55 นาที
6 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 4 ชั่วโมง  10 นาที
7 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 4 ชั่วโมง  30 นาที
8 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 5 ชั่วโมง
9 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
10 ชลบุรี หนองมน 5 ชั่วโมง  15 นาที
11 ชลบุรี ท่าศรีราชา 5 ชั่วโมง  30 นาที
12 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 5 ชั่วโมง  45 นาที
13 ชลบุรี ท่าพัทยา 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : นครราชสีมา – หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโนนสะอาด 0 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 0 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
6 อุดรธานี จุดจอดบ้านน้ำสวย 0 ชั่วโมง
7 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง
8 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : นครราชสีมา-อุบลราชธานี(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.ลำปลายมาศ 1 ชั่วโมง  25 นาที
3 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 2 ชั่วโมง  50 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.กระสัง 3 ชั่วโมง  25 นาที
5 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 3 ชั่วโมง  50 นาที
6 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ 4 ชั่วโมง  20 นาที
7 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ 4 ชั่วโมง  45 นาที
8 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.อุทุมพร 5 ชั่วโมง  10 นาที
9 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : นครราชสีมา-เดชอุดม (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 0 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง
4 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 0 ชั่วโมง
5 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 0 ชั่วโมง
6 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 0 ชั่วโมง
7 อุบลราชธานี จุดจอดนาเจริญ 0 ชั่วโมง
8 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.ขุขันธ์ 0 ชั่วโมง
9 ศรีสะเกษ จุดจอดบ้านกราม 0 ชั่วโมง
10 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกหัวช้าง 0 ชั่วโมง
11 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 0 ชั่วโมง
12 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านหนองยาว 0 ชั่วโมง
13 อุบลราชธานี จุดจอดเดชอุดม 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : บุรีรัมย์-พัทยา(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์
2 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 0 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.ลำปลายมาศ 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา ปักธงชัย 0 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา กม.79 0 ชั่วโมง
7 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 0 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา จุดจอด ต.เขาหินซ้อน 0 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 0 ชั่วโมง
10 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 0 ชั่วโมง
11 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง
12 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 0 ชั่วโมง
13 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 0 ชั่วโมง
14 ชลบุรี นิคมอมตะ 0 ชั่วโมง
15 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง
16 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
17 ชลบุรี อ่างศิลา 0 ชั่วโมง
18 ชลบุรี บางแสน 0 ชั่วโมง
19 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง
20 ชลบุรี บางพระ 0 ชั่วโมง
21 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง
22 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง
23 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 0 ชั่วโมง
24 ชลบุรี แหลมทอง 0 ชั่วโมง
25 ชลบุรี โรงโป๊ะ 0 ชั่วโมง
26 ชลบุรี บางละมุง 0 ชั่วโมง
27 ชลบุรี นาเกลือ 0 ชั่วโมง
28 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : พัทยา – นครราชสีมา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 ชลบุรี หนองมน 1 ชั่วโมง
5 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง  15 นาที
7 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 2 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 2 ชั่วโมง  20 นาที
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง  50 นาที
10 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 3 ชั่วโมง  50 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครราชสีมา ปักธงชัย 5 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : พัทยา – นางรอง – เดชอุดม (สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 1 ชั่วโมง
6 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง
7 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 0 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 0 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง
10 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 0 ชั่วโมง
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 0 ชั่วโมง
12 นครราชสีมา ปักธงชัย 0 ชั่วโมง
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  20 นาที
14 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 7 ชั่วโมง
15 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 7 ชั่วโมง  30 นาที
16 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 8 ชั่วโมง
17 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 9 ชั่วโมง
18 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านหนองยาว 0 ชั่วโมง
19 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 9 ชั่วโมง  30 นาที
20 อุบลราชธานี จุดจอดนาเจริญ 0 ชั่วโมง
21 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.ขุขันธ์ 10 ชั่วโมง
22 ศรีสะเกษ จุดจอดบ้านกราม 0 ชั่วโมง
23 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกหัวช้าง 0 ชั่วโมง
24 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 11 ชั่วโมง
25 อุบลราชธานี จุดจอดเดชอุดม 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : พัทยา – สุรินทร์ (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง
4 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง
5 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง
6 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
8 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 0 ชั่วโมง
9 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : พัทยา – อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง  45 นาที
5 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 1 ชั่วโมง
6 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง
7 ชลบุรี บางปะกง 1 ชั่วโมง  30 นาที
8 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 1 ชั่วโมง  30 นาที
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง
10 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 3 ชั่วโมง
12 นครราชสีมา ปักธงชัย 6 ชั่วโมง
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง  30 นาที
14 นครราชสีมา จุดจอด อ.จักราช 0 ชั่วโมง
15 นครราชสีมา จุดจอด อ.ห้วยแถลง 0 ชั่วโมง
16 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.ลำปลายมาศ 8 ชั่วโมง
17 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 8 ชั่วโมง
18 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.กระสัง 8 ชั่วโมง
19 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 9 ชั่วโมง
20 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ 9 ชั่วโมง  30 นาที
21 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ 10 ชั่วโมง
22 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.ห้วยทับทัน 0 ชั่วโมง
23 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.อุทุมพร 10 ชั่วโมง  30 นาที
24 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกส้มปล่อย 0 ชั่วโมง
25 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 11 ชั่วโมง
26 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.กันทรารมย์ 11 ชั่วโมง  30 นาที
27 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : พัทยา-นครราชสีมา-นางรอง-สังขะ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 ชลบุรี หนองมน 1 ชั่วโมง
5 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง  15 นาที
7 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 2 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง  50 นาที
9 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 3 ชั่วโมง  50 นาที
10 ปราจีนบุรี แยกกบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  30 นาที
11 นครราชสีมา ปักธงชัย 5 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
13 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 6 ชั่วโมง  40 นาที
14 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 7 ชั่วโมง  20 นาที
15 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 8 ชั่วโมง
16 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 8 ชั่วโมง  40 นาที
17 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 9 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : พัทยา-สุรินทร์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 ชลบุรี หนองมน 1 ชั่วโมง
5 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง  15 นาที
7 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 2 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 2 ชั่วโมง  20 นาที
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง  50 นาที
10 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 3 ชั่วโมง  50 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 4 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครราชสีมา ปักธงชัย 5 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
14 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.ลำปลายมาศ 0 ชั่วโมง
15 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 8 ชั่วโมง
16 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.กระสัง 0 ชั่วโมง
17 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 9 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : ระยอง – กาญจนบุรี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่)
2 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ชลบุรี จุดจอด กม10 0 ชั่วโมง
5 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  30 นาที
6 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 2 ชั่วโมง
8 ชลบุรี ท่าศรีราชา 2 ชั่วโมง  15 นาที
9 ชลบุรี หนองมน 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 2 ชั่วโมง  45 นาที
11 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 2 ชั่วโมง  45 นาที
12 สมุทรปราการ พระประแดง 4 ชั่วโมง
13 กรุงเทพมหานคร พระราม2 4 ชั่วโมง  15 นาที
14 นครปฐม นครปฐม 4 ชั่วโมง  30 นาที
15 กาญจนบุรี อ.บ้านโป่ง 4 ชั่วโมง  45 นาที
16 กาญจนบุรี ท่ามะกา 5 ชั่วโมง
17 กาญจนบุรี ท่าเรือ 5 ชั่วโมง  15 นาที
18 กาญจนบุรี ท่าม่วง 5 ชั่วโมง  30 นาที
19 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี 5 ชั่วโมง  45 นาที

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : ศรีราชา-อุบลราชธานี(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าศรีราชา
2 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
3 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : ศรีษะเกษ-พัทยา(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ
2 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.อุทุมพร 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ 1 ชั่วโมง
4 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ 1 ชั่วโมง  25 นาที
5 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 2 ชั่วโมง
7 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง
8 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 0 ชั่วโมง
9 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง
10 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
11 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง
12 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง
13 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าพัทยา 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : ศีขรภูมิ-พัทยา(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ
2 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : สังขะ – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ
2 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา ปักธงชัย 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 0 ชั่วโมง
6 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 0 ชั่วโมง
7 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 0 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 0 ชั่วโมง
10 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง
11 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
12 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง
13 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง
15 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : สังขะ – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ
2 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา ปักธงชัย 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 0 ชั่วโมง
6 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 0 ชั่วโมง
7 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง
8 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 0 ชั่วโมง
9 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 0 ชั่วโมง
10 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง
11 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
12 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง
13 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง
14 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง
15 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : สำโรงทาบ – พัทยา (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ
2 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ 0 ชั่วโมง
3 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
4 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 0 ชั่วโมง
5 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง
6 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง
7 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
8 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง
9 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง
10 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง
11 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : สุรินทร์-พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
2 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.กระสัง 0 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 1 ชั่วโมง
4 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.ลำปลายมาศ 0 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา ปักธงชัย 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 5 ชั่วโมง  30 นาที
8 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 6 ชั่วโมง  5 นาที
9 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 6 ชั่วโมง  55 นาที
10 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 7 ชั่วโมง  10 นาที
11 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 7 ชั่วโมง  30 นาที
12 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 8 ชั่วโมง
13 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง
14 ชลบุรี หนองมน 8 ชั่วโมง  15 นาที
15 ชลบุรี ท่าศรีราชา 8 ชั่วโมง  30 นาที
16 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 8 ชั่วโมง  45 นาที
17 ชลบุรี ท่าพัทยา 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : สุรินทร์-พัทยา(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
2 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 1 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง
4 ชลบุรี ท่าพัทยา 9 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : หนองคาย – กาญจนบุรี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย
2 อุดรธานี จุดจอดบ้านน้ำสวย 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 1 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโนนสะอาด 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 นครราชสีมา ปากช่อง 1 ชั่วโมง  5 นาที
11 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 8 ชั่วโมง  30 นาที
12 อ่างทอง ท่าเรือ อ่างทอง 0 ชั่วโมง  50 นาที
13 อ่างทอง สถานีขนส่งจังหวัด อ่างทอง 0 ชั่วโมง  30 นาที
14 สุพรรณบุรี สถานีขนส่งจังหวัด สุพรรณบุรี 0 ชั่วโมง  55 นาที
15 สุพรรณบุรี อู่ทอง 0 ชั่วโมง  45 นาที
16 กาญจนบุรี พนมทวน 1 ชั่วโมง  30 นาที
17 กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี 11 ชั่วโมง  30 นาที

 

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : อุทุมพร-พัทยา(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.อุทุมพร
2 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ 0 ชั่วโมง
3 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ 0 ชั่วโมง
4 ชลบุรี ท่าพัทยา 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : อุบลราชธานี – พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 ศรีสะเกษ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ 1 ชั่วโมง
3 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.อุทุมพร 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 สุรินทร์ จุดจอด อ.สำโรงทาบ 2 ชั่วโมง
5 สุรินทร์ จุดจอด อ.ศีขรภูมิ 2 ชั่วโมง  30 นาที
6 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 3 ชั่วโมง
7 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.กระสัง 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 บุรีรัมย์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ 4 ชั่วโมง
9 บุรีรัมย์ จุดจอด อ.ลำปลายมาศ 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 7 ชั่วโมง
11 นครราชสีมา ปักธงชัย 6 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครราชสีมา กม.79 7 ชั่วโมง
13 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 7 ชั่วโมง  30 นาที
14 ฉะเชิงเทรา จุดจอด ต.เขาหินซ้อน 8 ชั่วโมง  30 นาที
15 ฉะเชิงเทรา จุดจอด อ.พนมสารคาม 9 ชั่วโมง
16 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 9 ชั่วโมง
17 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 9 ชั่วโมง  50 นาที
18 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 10 ชั่วโมง  15 นาที
19 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 10 ชั่วโมง  35 นาที
20 ชลบุรี นิคมอมตะ 11 ชั่วโมง
21 ชลบุรี อ่างศิลา 11 ชั่วโมง
22 ชลบุรี บางแสน 11 ชั่วโมง
23 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 11 ชั่วโมง  30 นาที
24 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 11 ชั่วโมง  30 นาที
25 ชลบุรี หนองมน 11 ชั่วโมง  40 นาที
26 ชลบุรี บางพระ 11 ชั่วโมง  30 นาที
27 ชลบุรี ท่าศรีราชา 11 ชั่วโมง  45 นาที
28 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 11 ชั่วโมง  45 นาที
29 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 11 ชั่วโมง  30 นาที
30 ชลบุรี แหลมทอง 11 ชั่วโมง  30 นาที
31 ชลบุรี โรงโป๊ะ 11 ชั่วโมง  45 นาที
32 ชลบุรี บางละมุง 11 ชั่วโมง  45 นาที
33 ชลบุรี นาเกลือ 11 ชั่วโมง  30 นาที
34 ชลบุรี ท่าพัทยา 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : อ่าวอุดม – โคราช (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม
2 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : อ่าวอุดม-นางรอง-เดชอุดม (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม
2 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 0 ชั่วโมง
3 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 0 ชั่วโมง
4 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง
5 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 0 ชั่วโมง
6 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 0 ชั่วโมง
7 นครราชสีมา ปักธงชัย 0 ชั่วโมง
8 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
9 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 0 ชั่วโมง
10 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง
11 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 0 ชั่วโมง
12 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 0 ชั่วโมง
13 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านหนองยาว 0 ชั่วโมง
14 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 0 ชั่วโมง
15 อุบลราชธานี จุดจอดนาเจริญ 0 ชั่วโมง
16 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.ขุขันธ์ 0 ชั่วโมง
17 ศรีสะเกษ จุดจอดบ้านกราม 0 ชั่วโมง
18 ศรีสะเกษ จุดจอดแยกหัวช้าง 0 ชั่วโมง
19 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 0 ชั่วโมง
20 อุบลราชธานี จุดจอดเดชอุดม 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : อ่าวอุดม-อุบลราชธานี(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม
2 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 0 ชั่วโมง
3 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 12 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : เดชอุดม – นางรอง – พัทยา (สายใหม่ )

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอดเดชอุดม
2 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 ศรีสะเกษ จุดจอด อ.ขุขันธ์ 0 ชั่วโมง  55 นาที
4 สุรินทร์ จุดจอดสังขะ 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 3 ชั่วโมง  15 นาที
6 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 4 ชั่วโมง  25 นาที
7 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง  30 นาที
8 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 0 ชั่วโมง  20 นาที
9 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 6 ชั่วโมง
10 นครราชสีมา ปักธงชัย 6 ชั่วโมง  30 นาที
11 ปราจีนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.กบินทร์บุรี 1 ชั่วโมง  50 นาที
12 ฉะเชิงเทรา คลองรั้ง 0 ชั่วโมง  40 นาที
13 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 0 ชั่วโมง  50 นาที
14 ฉะเชิงเทรา ท่าสะอ้าน 0 ชั่วโมง  15 นาที
15 ฉะเชิงเทรา บางปะกง 0 ชั่วโมง  20 นาที
16 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 0 ชั่วโมง  45 นาที
17 ชลบุรี จุดจอดเฉลิมไทย 0 ชั่วโมง  45 นาที
18 ชลบุรี หนองมน 0 ชั่วโมง  15 นาที
19 ชลบุรี ท่าศรีราชา 0 ชั่วโมง  20 นาที
20 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 0 ชั่วโมง  20 นาที
21 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ ศรีมงคลขนส่ง เส้นทาง : เดชอุดม -นางรอง-พัทยา (ทดสอบห้ามขาย)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอดเดชอุดม
2 ศรีสะเกษ จุดจอดกันทรลักษ์ 0 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 0 ชั่วโมง
4 ชลบุรี ท่าพัทยา 0 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร ศรีมงคลขนส่ง

-ท่าพัทยา     สำนักงานศรีมงคล พัทยา ถนนพัทยากลาง สาย3

โทร. 038-424085

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วศรีมงคลขนส่ง โคราช

โทร. 044-251511

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ศรีมงคลขนส่ง ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ศรีมงคลขนส่ง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ศรีมงคลขนส่ง ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-4435-9283

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จุดจอดรถ สยามเดินรถ

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ต้นไทร – ปาลัส – นราฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง
7 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  35 นาที
8 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
9 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง
10 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง
11 สงขลา จุดจอดแยก อ.จะนะ 0 ชั่วโมง
12 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 0 ชั่วโมง
13 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 13 ชั่วโมง
14 นราธิวาส จุดจอดปาลัส 13 ชั่วโมง
15 นราธิวาส จุดจอดยี่ง้อ 0 ชั่วโมง
16 นราธิวาส จุดจอดกะลาพอ 0 ชั่วโมง
17 นราธิวาส จุดจอดต้นไทร 0 ชั่วโมง
18 นราธิวาส จุดจอด อ.บาเจาะ 0 ชั่วโมง
19 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี 0 ชั่วโมง
20 นราธิวาส จุดจอดมะนังดาลำ 0 ชั่วโมง
21 นราธิวาส จุดจอด อ.ยะหริ่ง 0 ชั่วโมง
22 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส 14 ชั่วโมง
23 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ 15 ชั่วโมง
24 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก 15 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – นราธิวาส

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง
7 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  35 นาที
8 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
9 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง
10 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง
11 สงขลา จุดจอดแยก อ.จะนะ 0 ชั่วโมง
12 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 0 ชั่วโมง
13 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 13 ชั่วโมง
14 นราธิวาส จุดจอดสายบุรี 0 ชั่วโมง
15 นราธิวาส จุดจอดต้นไทร 0 ชั่วโมง
16 นราธิวาส จุดจอดปาลัส 13 ชั่วโมง
17 นราธิวาส จุดจอดยี่ง้อ 0 ชั่วโมง
18 นราธิวาส จุดจอดกะลาพอ 0 ชั่วโมง
19 นราธิวาส จุดจอด อ.บาเจาะ 0 ชั่วโมง
20 นราธิวาส จุดจอดมะนังดาลำ 0 ชั่วโมง
21 นราธิวาส จุดจอด อ.ยะหริ่ง 0 ชั่วโมง
22 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส 14 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – นาทวี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 0 ชั่วโมง
11 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 0 ชั่วโมง
12 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
13 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
14 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง  50 นาที
15 พัทลุง จุดจอดแยกเอเชีย 0 ชั่วโมง
16 พัทลุง จุดจอดท่าแค 0 ชั่วโมง
17 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 0 ชั่วโมง
18 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  35 นาที
19 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
20 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 12 ชั่วโมง
21 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง  15 นาที
22 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 12 ชั่วโมง  25 นาที
23 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นาทวี 12 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ปัตตานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง
7 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 10 ชั่วโมง  10 นาที
8 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 12 ชั่วโมง  20 นาที
9 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 11 ชั่วโมง  35 นาที
10 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง
11 สงขลา จุดจอดแยก อ.จะนะ 0 ชั่วโมง
12 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 0 ชั่วโมง
13 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 13 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง
9 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง  50 นาที
10 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
11 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
12 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
13 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  35 นาที
14 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 12 ชั่วโมง
15 พัทลุง จุดจอดคูหา 0 ชั่วโมง
16 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง  15 นาที
17 สงขลา จุดจอดคลองแงะ 0 ชั่วโมง
18 สงขลา จุดจอดทุ่งลุง 0 ชั่วโมง
19 สงขลา จุดจอดบ้านปริก 0 ชั่วโมง
20 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 12 ชั่วโมง  25 นาที
21 สงขลา จุดจอด ต.ปาดังเบซาร์ 12 ชั่วโมง  55 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ยะลา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง
7 พัทลุง จุดจอดแยกเอเชีย 10 ชั่วโมง
8 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 0 ชั่วโมง
9 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง
10 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
11 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 11 ชั่วโมง  35 นาที
12 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง
13 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 0 ชั่วโมง
14 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 0 ชั่วโมง
15 ยะลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา 14 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง  50 นาที
7 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  35 นาที
8 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
9 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 12 ชั่วโมง
10 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง  15 นาที
11 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 12 ชั่วโมง  35 นาที
12 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 0 ชั่วโมง
13 ปัตตานี บ่อทอง 13 ชั่วโมง  30 นาที
14 ปัตตานี ค่ายอิงคยุทธ 13 ชั่วโมง  45 นาที
15 ยะลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา 14 ชั่วโมง
16 ยะลา จุดจอด อ.กงปีนัง 0 ชั่วโมง
17 ยะลา จุดจอด มลายูบางกอก 0 ชั่วโมง
18 ยะลา จุดจอด อ.บันนังสตา 14 ชั่วโมง  20 นาที
19 ยะลา จุดจอด อ.ธารโต 14 ชั่วโมง  45 นาที
20 ยะลา คอกช้าง 15 ชั่วโมง
21 ยะลา จุดจอด อ.เบตง 16 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – สงขลา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 4 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  30 นาที
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 10 ชั่วโมง  45 นาที
7 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 10 ชั่วโมง  50 นาที
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 11 ชั่วโมง
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดการะเกด 0 ชั่วโมง
11 นครศรีธรรมราช จุดจอดดอนแค 0 ชั่วโมง
12 สงขลา จุดจอดสี่แยกรับแพรก อ.ระโนด 11 ชั่วโมง  25 นาที
13 สงขลา จุดจอดปากระวะ 0 ชั่วโมง
14 สงขลา จุดจอด ท่าเข็น 0 ชั่วโมง
15 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง
16 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 11 ชั่วโมง  45 นาที
17 สงขลา จุดจอด ชุมพล 0 ชั่วโมง
18 สงขลา จุดจอด ต.บ่อแดง 0 ชั่วโมง
19 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 12 ชั่วโมง
20 สงขลา จุดจอดสนามชัย 0 ชั่วโมง
21 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 12 ชั่วโมง  20 นาที
22 สงขลา สิงหนคร 12 ชั่วโมง  40 นาที
23 สงขลา จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย 12 ชั่วโมง  25 นาที
24 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 7 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยก อ.ชะอวด 0 ชั่วโมง
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง
11 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
12 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง  50 นาที
13 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 10 ชั่วโมง
14 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
15 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
16 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 11 ชั่วโมง  40 นาที
17 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  20 นาที
18 สงขลา แยกคูหา 0 ชั่วโมง
19 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 12 ชั่วโมง
20 พัทลุง จุดจอดคูหา 0 ชั่วโมง
21 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 9 ชั่วโมง  30 นาที
7 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง
9 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
10 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 9 ชั่วโมง  50 นาที
11 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
12 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
13 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  35 นาที
14 สงขลา แยกคูหา 0 ชั่วโมง
15 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 12 ชั่วโมง
16 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง  15 นาที
17 สงขลา จุดจอดคลองแงะ 0 ชั่วโมง
18 สงขลา จุดจอดทุ่งลุง 0 ชั่วโมง
19 สงขลา จุดจอดบ้านปริก 0 ชั่วโมง
20 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 0 ชั่วโมง
21 สงขลา จุดจอด อ.ด่านนอก 12 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดควนหนองหงษ์ 10 ชั่วโมง  45 นาที
8 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 10 ชั่วโมง  50 นาที
10 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 11 ชั่วโมง
11 สงขลา จุดจอดสี่แยกรับแพรก อ.ระโนด 11 ชั่วโมง  25 นาที
12 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 11 ชั่วโมง  45 นาที
13 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 12 ชั่วโมง
14 สงขลา จุดจอดพะโค๊ะ 0 ชั่วโมง
15 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 12 ชั่วโมง  20 นาที
16 สงขลา สิงหนคร 12 ชั่วโมง  40 นาที
17 สงขลา จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย 0 ชั่วโมง
18 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 13 ชั่วโมง
19 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 13 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง
10 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 0 ชั่วโมง
11 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
12 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
13 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง  50 นาที
14 พัทลุง จุดจอดแยกเอเชีย 10 ชั่วโมง  50 นาที
15 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 0 ชั่วโมง
16 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 11 ชั่วโมง  35 นาที
17 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
18 สงขลา แยกคูหา 0 ชั่วโมง
19 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง
20 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 12 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่(เข้าสงขลา)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 นครศรีธรรมราช จุดจอดถ้ำพรรณรา 0 ชั่วโมง
3 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง
4 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยก อ.ชะอวด 0 ชั่วโมง
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง
8 พัทลุง จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง
9 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 0 ชั่วโมง
10 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง
11 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 0 ชั่วโมง
12 พัทลุง จุดจอด อ.เขาชัยสน 0 ชั่วโมง
13 พัทลุง จุดจอดป่าบอน 0 ชั่วโมง
14 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง
15 สงขลา แยกคูหา 0 ชั่วโมง
16 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง
17 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 0 ชั่วโมง
18 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา จุดจอด อ.ด่านนอก
2 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 0 ชั่วโมง
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 3 ชั่วโมง
5 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 3 ชั่วโมง  30 นาที
6 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 3 ชั่วโมง  50 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : นราธิวาส – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส
2 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 3 ชั่วโมง  30 นาที
3 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 0 ชั่วโมง
4 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 13 ชั่วโมง  20 นาที
7 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 14 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : นาทวี – กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นาทวี
2 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 0 ชั่วโมง
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง
4 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 2 ชั่วโมง
5 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 3 ชั่วโมง
6 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 2 ชั่วโมง
7 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : ปัตตานี – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี
2 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 2 ชั่วโมง
3 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง
4 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
5 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 0 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง
7 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  29 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 13 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา จุดจอด ต.ปาดังเบซาร์
2 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 0 ชั่วโมง
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง
5 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 3 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 4 ชั่วโมง
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : ยะลา – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยะลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา
2 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 0 ชั่วโมง
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 2 ชั่วโมง
4 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
5 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 0 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง
7 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 13 ชั่วโมง
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 14 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : สงขลา – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
2 สงขลา รพ. สงขลา 0 ชั่วโมง  5 นาที
3 สงขลา ทางหลวงสิงหนคร 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง
5 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 0 ชั่วโมง
6 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง
7 สงขลา จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด 0 ชั่วโมง
8 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 0 ชั่วโมง
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 2 ชั่วโมง
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 3 ชั่วโมง
12 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 0 ชั่วโมง
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 8 ชั่วโมง  30 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 9 ชั่วโมง
15 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 10 ชั่วโมง
16 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 10 ชั่วโมง  30 นาที
17 สมุทรสาคร สมุทรสาคร 11 ชั่วโมง
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง
19 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
2 สงขลา รพ. สงขลา 0 ชั่วโมง  5 นาที
3 สงขลา ทางหลวงสิงหนคร 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 0 ชั่วโมง  40 นาที
6 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง  45 นาที
7 สงขลา จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด 0 ชั่วโมง  50 นาที
8 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 1 ชั่วโมง
9 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 2 ชั่วโมง
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 2 ชั่วโมง  30 นาที
11 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 3 ชั่วโมง  20 นาที
12 ชุมพร จุดจอด จ.ชุมพร 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 8 ชั่วโมง  30 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 9 ชั่วโมง
15 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 10 ชั่วโมง
16 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 10 ชั่วโมง  30 นาที
17 สมุทรสาคร สมุทรสาคร 11 ชั่วโมง
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : สงขาล-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
2 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง
3 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 2 ชั่วโมง  30 นาที
4 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง
5 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 2 ชั่วโมง  50 นาที
6 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 3 ชั่วโมง
7 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
8 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง
10 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : สุไหงโกลก – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
2 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 0 ชั่วโมง
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 4 ชั่วโมง  30 นาที
4 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
5 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 0 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 7 ชั่วโมง
7 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 14 ชั่วโมง
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 15 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
2 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง
3 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 1 ชั่วโมง  50 นาที
4 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 2 ชั่วโมง
6 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  35 นาที
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
2 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 0 ชั่วโมง
3 สงขลา จุดจอดออฟฟิตปิยะทัวร์ จ.สงขลา 0 ชั่วโมง
4 สงขลา รพ. สงขลา 1 ชั่วโมง  5 นาที
5 สงขลา ทางหลวงสิงหนคร 1 ชั่วโมง  15 นาที
6 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง
7 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 0 ชั่วโมง
8 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง
9 สงขลา จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด 0 ชั่วโมง
10 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 0 ชั่วโมง
11 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 0 ชั่วโมง
12 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง
13 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 0 ชั่วโมง
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 9 ชั่วโมง  30 นาที
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 10 ชั่วโมง
16 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 11 ชั่วโมง
17 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 11 ชั่วโมง  30 นาที
18 สมุทรสาคร สมุทรสาคร 12 ชั่วโมง
19 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่
2 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง
4 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 1 ชั่วโมง  50 นาที
5 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 2 ชั่วโมง
6 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 3 ชั่วโมง
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง
9 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง  50 นาที

จุดจอดรถ สยามเดินรถ เส้นทาง : เบตง – ยะลา – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยะลา จุดจอด อ.เบตง
2 ยะลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา 0 ชั่วโมง
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 0 ชั่วโมง
4 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 0 ชั่วโมง
5 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง
7 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 15 ชั่วโมง
8 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 16 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร สยามเดินรถ

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 32,33,34

โทร. 074-311077

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่      ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่

โทร. 074-429525,074-234638

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60

โทร. 02-894-6160-2

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ สยามเดินรถ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร สยามเดินรถ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

สยามเดินรถ ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-2885-7961

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จุดจอดรถ สวัสดีสุรินทร์

จุดจอดรถ สวัสดีสุรินทร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สุรินทร์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 4 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 4 ชั่วโมง  30 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 4 ชั่วโมง  50 นาที
5 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 5 ชั่วโมง
6 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 5 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ สวัสดีสุรินทร์ เส้นทาง : สุรินทร์-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
2 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 5 ชั่วโมง  30 นาที

 จุดรับตั๋วโดยสาร สวัสดีสุรินทร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ ช่องขายตั๋วสวัสดีสุรินทร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์

โทร. 061-6476888,044-530099

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)   ชั้น 3 ช่องหมายเลข 88

โทร. 0-2936-9994,061-6476999

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ สวัสดีสุรินทร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร สวัสดีสุรินทร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

สวัสดีสุรินทร์ ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-ดอนตาล

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
13 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง 0 ชั่วโมง
14 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก 0 ชั่วโมง
15 ร้อยเอ็ด จุดจอดโคกกลาง 0 ชั่วโมง
16 ยโสธร จุดจอดห้องแซง 0 ชั่วโมง
17 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 0 ชั่วโมง
18 มุกดาหาร จุดจอดดอนตาล 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-ธวัชดินแดง-ราชภัฏ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
13 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-มหาสารคาม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-มหาสารคาม(414)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-มุกดาหาร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง
4 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
9 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
10 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
13 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง
14 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
15 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง 0 ชั่วโมง
16 ร้อยเอ็ด จุดจอดกุฉินารายณ์ 0 ชั่วโมง
17 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-มุกดาหาร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
13 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง 0 ชั่วโมง
14 ร้อยเอ็ด จุดจอดกุฉินารายณ์ 0 ชั่วโมง
15 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-ยโสธร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดอ.ธวัชบุรี 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 0 ชั่วโมง
13 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง
4 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
9 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
4 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
5 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
7 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
4 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
5 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
6 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-ร้อยเอ็ด (552)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-หนองพอก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
13 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง 0 ชั่วโมง
14 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-หนองฟ้า-นาแพง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
13 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง 0 ชั่วโมง
14 ร้อยเอ็ด จุดจอดคำโพนสูง 0 ชั่วโมง
15 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก 0 ชั่วโมง
16 ร้อยเอ็ด จุดจอดหนองฟ้า 0 ชั่วโมง
17 ร้อยเอ็ด จุดจอดนาแพง 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง
4 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
9 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
10 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
13 ร้อยเอ็ด จุดจอดอ.ธวัชบุรี 0 ชั่วโมง
14 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 0 ชั่วโมง
15 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 0 ชั่วโมง
16 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 0 ชั่วโมง
17 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านกอก 0 ชั่วโมง
18 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 0 ชั่วโมง
19 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-อุบลราชธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
6 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด จุดจอดอ.ธวัชบุรี 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 0 ชั่วโมง
12 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร2 0 ชั่วโมง
13 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 0 ชั่วโมง
14 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านกอก 0 ชั่วโมง
15 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 0 ชั่วโมง
16 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-เขาวง-นาคู

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
13 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง 0 ชั่วโมง
14 ร้อยเอ็ด จุดจอดกุฉินารายณ์ 0 ชั่วโมง
15 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.เขาวง 0 ชั่วโมง
16 กาฬสินธุ์ จุดจอด กิ่ง อ.นาคู 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-เมยวดี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
13 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง 0 ชั่วโมง
14 ร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-เลิงนกทา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง
4 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
9 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
10 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
13 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง
14 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
15 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง 0 ชั่วโมง
16 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก 0 ชั่วโมง
17 ร้อยเอ็ด จุดจอดโคกกลาง 0 ชั่วโมง
18 ยโสธร จุดจอดห้องแซง 0 ชั่วโมง
19 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-เลิงนกทา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
4 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
5 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
6 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดโคกกลาง 0 ชั่วโมง
12 ยโสธร จุดจอดห้องแซง 0 ชั่วโมง
13 ยโสธร จุดจอดเลิงนกทาใหม่ 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-เสลภูมิ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดอ.ธวัชบุรี 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 0 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-เสลภูมิ-โพนทอง-หนองจอก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์วิภาวดี
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง
4 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
9 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
10 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
12 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
13 ร้อยเอ็ด จุดจอดอ.ธวัชบุรี 0 ชั่วโมง
14 ร้อยเอ็ด จุดจอด อ.เสลภูมิ 0 ชั่วโมง
15 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง 0 ชั่วโมง
16 ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – นาคู (online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.เขาวง 8 ชั่วโมง  30 นาที
3 กาฬสินธุ์ จุดจอด กิ่ง อ.นาคู 8 ชั่วโมง  40 นาที

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – มุกดาหาร (online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 9 ชั่วโมง  40 นาที

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ร่องคำ – กุฉิ (online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ร่องคำ 6 ชั่วโมง  20 นาที
3 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ 7 ชั่วโมง  55 นาที

จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด (online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 6 ชั่วโมง  40 นาที

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-นาคู (online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)
2 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.เขาวง 8 ชั่วโมง  30 นาที
3 กาฬสินธุ์ จุดจอด กิ่ง อ.นาคู 8 ชั่วโมง  40 นาที

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-มุกดาหาร (online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)
2 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 10 ชั่วโมง  5 นาที

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ร่องคำ-กุฉิ (online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)
2 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ร่องคำ 6 ชั่วโมง  20 นาที
3 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ 7 ชั่วโมง  55 นาที

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด (online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)
2 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 8 ชั่วโมง  5 นาที

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : มุกดาหาร – กรุงเทพฯ (online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
2 กรุงเทพมหานคร สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17) 9 ชั่วโมง  10 นาที
3 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : ร้อยเอ็ด – กรุงเทพฯ (online)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ เส้นทาง : สระบุรี-ร็อยเอ็ด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
2 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
6 มหาสารคาม จุดจอด อ.บรบือ 0 ชั่วโมง
7 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดโสกเชือก 0 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด จุดจอดธวัชดินแดง 0 ชั่วโมง
11 ร้อยเอ็ด จุดจอดราชภัฏร้อยเอ็ด 0 ชั่วโมง

 จุดรับตั๋วโดยสาร สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร      ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

โทร. 0-4261-5427,0-4263-1306

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด        ช่องจำหน่ายตั๋วสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

โทร. 0-4351-4569,0-4351-2500

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 21, 22, 36, 37

โทร. 0-2936-0864

-สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17) สำนักงานสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17)

โทร. 0-2537-8218

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ที่ตั้ง : 6/73 ซ. วิภาวดี 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0-2537-8218,0-2936-0864

โทรสาร : 0-2936-3689

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จิรัฐกาล-เขมราฐ

จองตั๋วรถทัวร์ จิรัฐกาล-เขมราฐ กรุงเทพฯ-เขมราฐ ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ จิรัฐกาล-เขมราฐ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร จิรัฐกาล-เขมราฐ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

จิรัฐกาล-เขมราฐ รถเปิดให้บริการเส้นทาง(สายอีสาน)

929 กรุงเทพฯ-เขมราฐ-โพธิ์ไทร ระยะเวลา ชม.
929 โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.

จุดจอดรถ จิรัฐกาล-เขมราฐ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-เขมราฐ-โพธิ์ไทร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 3 ชั่วโมง  50 นาที
4 นครราชสีมา จุดจอด ต.ประทาย 0 ชั่วโมง
5 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 5 ชั่วโมง  20 นาที
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 6 ชั่วโมง  20 นาที
7 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 6 ชั่วโมง  50 นาที
8 ร้อยเอ็ด แยกพนมไพร 7 ชั่วโมง  40 นาที
9 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 8 ชั่วโมง
10 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 8 ชั่วโมง  50 นาที
11 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.ประทุมราช 9 ชั่วโมง  50 นาที
13 อุบลราชธานี จุดจอด อ.หนองผือ 10 ชั่วโมง
14 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 10 ชั่วโมง
15 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านหัวนา 10 ชั่วโมง  10 นาที
16 อุบลราชธานี จุดจอด อ.โพธิ์ไทร 10 ชั่วโมง  20 นาที

 

จุดจอดรถ จิรัฐกาล-เขมราฐ เส้นทาง : โพธิ์ไทร-เขมราฐ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอด อ.โพธิ์ไทร
2 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านหัวนา 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 อุบลราชธานี จุดจอด อ.เขมราฐ 1 ชั่วโมง
4 อุบลราชธานี จุดจอด อ.หนองผือ 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 อำนาจเจริญ จุดจอด อ.ประทุมราช 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 อำนาจเจริญ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 ยโสธร จุดจอด อ.ป่าติ้ว 3 ชั่วโมง
8 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 3 ชั่วโมง  40 นาที
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง
10 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 0 ชั่วโมง
11 มหาสารคาม จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง
12 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา 0 ชั่วโมง
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) 0 ชั่วโมง
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

 

จุดรับตั๋วโดยสาร จิรัฐกาล-เขมราฐ

-จุดจอด อ.ประทุมราช จุดจำหนายตั๋วตลาดบขส.

โทร. 090-836921

-จุดจอด อ.ป่าติ้ว ตรงข้ามการไฟฟ้าป่าติ้ว

โทร. 087-7767450

-จุดจอด อ.หนองผือ     อยู่ข้างเชิดชัยทัวร์หนองผือ

โทร. 081-9762731

-จุดจอด อ.เขมราฐ      ปั๊มปตท.เขมราฐ

โทร. 081-9661298 , 083-1317231

-จุดจอด อ.โพธิ์ไทร     หน้าโลตัสโพธิ์ไทร

โทร. 084-4112134

-จุดจอดบ้านหัวนา       จุดขายตั๋วจิรัฐกาลบ้านหัวนา

โทร. 090-9580291

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร    บขส.ยโสธร

โทร. 090-0469782 , 085-3092079

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ    หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

โทร. 092-7326333 , 086-2643782

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต)  บขส.รังสิต

โทร. 095-7908521

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)    ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3

โทร. 0927325333 , 02-9360365

 

จิรัฐกาล-เขมราฐ ที่ตั้ง : 256/555 ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

ชนะภัยทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ ชนะภัยทัวร์ กรุงเทพฯ-อุบล ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ชนะภัยทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ชนะภัยทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ชนะภัยทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง

931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ-อุบลฯ(สายนอก)       ระยะเวลา 9.30 ชม.

931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)      ระยะเวลา 9.30 ชม.

931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-ธาตุน้อย-เขื่องใน-อุบลฯ (สายใน)  ระยะเวลา 10 ชม.

931 ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)       ระยะเวลา 9.30 ชม.

931 อุบลฯ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)      ระยะเวลา 9.30 ชม.

931 เขื่องใน-คำเขื่อน-มหาฯ-กรุงเทพฯ    ระยะเวลา ชม.

931 เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน)       ระยะเวลา 9 ชม.

จุดจอดรถ ชนะภัยทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ-อุบลฯ(สายนอก)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 0 ชั่วโมง
3 มหาสารคาม สำนักงานชนะภัยทัวร์(พยัคฆภูมิพิสัย) 0 ชั่วโมง
4 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 0 ชั่วโมง
5 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 0 ชั่วโมง
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดพนมไพร 0 ชั่วโมง
7 ยโสธร จุดจอดมหาชนะชัย 0 ชั่วโมง
8 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 0 ชั่วโมง
9 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านแคน 0 ชั่วโมง
10 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านกอก 10 ชั่วโมง
11 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 10 ชั่วโมง
12 อุบลราชธานี จุดจอดม่วงสามสิบ 10 ชั่วโมง
13 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ชนะภัยทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
3 มหาสารคาม สำนักงานชนะภัยทัวร์(พยัคฆภูมิพิสัย) 6 ชั่วโมง
4 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 7 ชั่วโมง
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดพนมไพร 7 ชั่วโมง  30 นาที
7 ยโสธร จุดจอดมหาชนะชัย 8 ชั่วโมง
8 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 8 ชั่วโมง  15 นาที
9 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านแคน 8 ชั่วโมง  25 นาที
10 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านกอก 8 ชั่วโมง  35 นาที
11 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 9 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ ชนะภัยทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-ธาตุน้อย-เขื่องใน-อุบลฯ (สายใน)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 6 ชั่วโมง
3 มหาสารคาม สำนักงานชนะภัยทัวร์(พยัคฆภูมิพิสัย) 6 ชั่วโมง
4 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 6 ชั่วโมง  50 นาที
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดพนมไพร 7 ชั่วโมง  30 นาที
7 ยโสธร จุดจอดมหาชนะชัย 7 ชั่วโมง  50 นาที
8 ยโสธร จุดจอดค้อวัง 8 ชั่วโมง  30 นาที
9 ศรีสะเกษ จุดจอดยางชุมน้อย 8 ชั่วโมง  40 นาที
10 อุบลราชธานี จุดจอดธาตุน้อย 8 ชั่วโมง  50 นาที
11 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 9 ชั่วโมง  10 นาที
12 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 9 ชั่วโมง  40 นาที

จุดจอดรถ ชนะภัยทัวร์ เส้นทาง : ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอดม่วงสามสิบ
2 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านกอก 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านแคน 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 ยโสธร จุดจอดมหาชนะชัย 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดพนมไพร 2 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 3 ชั่วโมง
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 3 ชั่วโมง  15 นาที
9 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 4 ชั่วโมง  15 นาที
10 กรุงเทพมหานคร ร้านอาหารประเสริฐพร 6 ชั่วโมง  40 นาที
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ชนะภัยทัวร์ เส้นทาง : อุบลฯ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี
2 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านกอก 1 ชั่วโมง
4 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านแคน 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 ยโสธร จุดจอดมหาชนะชัย 1 ชั่วโมง  40 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดพนมไพร 2 ชั่วโมง  20 นาที
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 3 ชั่วโมง
9 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 3 ชั่วโมง  20 นาที
10 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 4 ชั่วโมง
11 กรุงเทพมหานคร ร้านอาหารประเสริฐพร 6 ชั่วโมง  40 นาที
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ ชนะภัยทัวร์ เส้นทาง : เขื่องใน-คำเขื่อน-มหาฯ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน
2 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านกอก 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านแคน 0 ชั่วโมง  10 นาที
4 ยโสธร จุดจอดคำเขื่อนแก้ว 0 ชั่วโมง  20 นาที
5 ยโสธร จุดจอดมหาชนะชัย 0 ชั่วโมง  10 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ ชนะภัยทัวร์ เส้นทาง : เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุบลราชธานี จุดจอดเขื่องใน
2 อุบลราชธานี จุดจอดธาตุน้อย 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ศรีสะเกษ จุดจอดยางชุมน้อย 1 ชั่วโมง
4 ยโสธร จุดจอดค้อวัง 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ยโสธร จุดจอดมหาชนะชัย 2 ชั่วโมง
6 ร้อยเอ็ด จุดจอดพนมไพร 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 ร้อยเอ็ด จุดจอดสุวรรณภูมิ 2 ชั่วโมง  50 นาที
8 ร้อยเอ็ด จุดจอดเกษตรวิสัย 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 มหาสารคาม จุดจอดพยัคฆภูมิพิสัย 4 ชั่วโมง
10 กรุงเทพมหานคร ร้านอาหารประเสริฐพร 6 ชั่วโมง  40 นาที
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 10 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ชนะภัยทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี    ช่องจำหน่ายตั๋วบริษัทชนะภัยทัวร์อุบลฯ-กรุงเทพฯ

โทร. 09-0620-5627

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)    ชั้น 3 ช่องหมายเลข 33

โทร. 0-2936-0411

 

ชนะภัยทัวร์ ที่ตั้ง : 14/8 หมู่ 11 ซอยชนะภัย ลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230

โทรศัพท์ : 0-2570-5959,0-2936-0411

โทรสาร : 0-2570-5511

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)