คลังเก็บป้ายกำกับ: จุดจอดรถ แอร์ชัยภูมิ

จุดจอดรถ แอร์ชัยภูมิ

จุดจอดรถ แอร์ชัยภูมิ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 กรุงเทพมหานคร ม. กรุงเทพฯ 0 ชั่วโมง
3 สระบุรี จุดจอด อ.มวกเหล็ก 0 ชั่วโมง
4 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 0 ชั่วโมง
5 นครราชสีมา จุดจอด อ.สีคิ้ว 0 ชั่วโมง
6 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด 4 ชั่วโมง
7 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองบัวโคก 0 ชั่วโมง
8 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส 0 ชั่วโมง
9 ชัยภูมิ จุดจอด ต.ละหาน 0 ชั่วโมง
10 ชัยภูมิ จุดจอด ต.โนนจาน 0 ชั่วโมง
11 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย 0 ชั่วโมง
12 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 5 ชั่วโมง
13 ชัยภูมิ บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด 5 ชั่วโมง
14 ชัยภูมิ บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด 5 ชั่วโมง

จุดจอดรถ แอร์ชัยภูมิ เส้นทาง : ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชัยภูมิ บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
2 ชัยภูมิ บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด 0 ชั่วโมง
3 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 0 ชั่วโมง  10 นาที
4 ชัยภูมิ จุดจอด ต.บ้านค่าย 0 ชั่วโมง  20 นาที
5 ชัยภูมิ จุดจอด ต.โนนจาน 0 ชั่วโมง  30 นาที
6 ชัยภูมิ จุดจอด ต.ละหาน 0 ชั่วโมง  40 นาที
7 ชัยภูมิ จุดจอด อ.จตุรัส 0 ชั่วโมง  50 นาที
8 ชัยภูมิ จุดจอด ต.หนองบัวโคก 1 ชั่วโมง
9 นครราชสีมา จุดจอด อ.ด่านขุนทด 1 ชั่วโมง  20 นาที
10 นครราชสีมา จุดจอด อ.สีคิ้ว 2 ชั่วโมง  5 นาที
11 นครราชสีมา จุดจอด อ.ปากช่อง 2 ชั่วโมง  35 นาที
12 สระบุรี จุดจอด อ.มวกเหล็ก 3 ชั่วโมง  20 นาที
13 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 4 ชั่วโมง  5 นาที
14 อยุธยา ท่าวังน้อย 4 ชั่วโมง  10 นาที
15 อยุธยา จุดจอด ประตูน้ำพระอินทร์ 4 ชั่วโมง  15 นาที
16 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 4 ชั่วโมง  25 นาที
17 กรุงเทพมหานคร ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 4 ชั่วโมง  45 นาที
18 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 5 ชั่วโมง  5 นาที

จุดรับตั๋วโดยสาร แอร์ชัยภูมิ

-จุดจอด ต.บ้านค่าย         จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ

โทร. 0-4480-0490

-จุดจอด ต.ละหาน  จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ

โทร. 085-209-4361

-จุดจอด ต.หนองบัวโคก  จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ

โทร. 0-4480-2101

-จุดจอด ต.โนนจาน         จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ

โทร. 0-4489-0678

-จุดจอด อ.จตุรัส    จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ

โทร. 0-4484-0489

-จุดจอดด่านขุนทด จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ

โทร. 093-973-7044

-บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด  บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

โทร. 0-4481-1556

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29

โทร. 0-2936-0039

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ แอร์ชัยภูมิ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร แอร์ชัยภูมิ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

แอร์ชัยภูมิ ที่ตั้ง : 8/5-8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ : 0-2936-0039

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)