คลังเก็บหมวดหมู่: บริษัทรถทัวร์

วัฒนสาครทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ วัฒนสาครทัวร์ กรุงเทพฯ-โขงเจียม ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ วัฒนสาครทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร วัฒนสาครทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

วัฒนสาครทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง

955 กรุงเทพฯ-โขงเจียม     ระยะเวลา ชม.

955 กรุงเทพฯ-โขงเจียม (ท)      ระยะเวลา ชม.          

                                         

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร วัฒนสาครทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)   ชั้น 3 ช่องจำหน่ายตั๋ว 93 ก

โทร. 02-9363353

 

วัฒนสาครทัวร์ ที่ตั้ง : อู่รถวัฒนสาครทัวร์ บ้านเลขที่ 19/249 หมู่ 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต ซอย 60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0-2940-8560

โทรสาร : 0-2940-8977

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

ไทยสงวนทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ ไทยสงวนทัวร์ กรุงเทพฯ-มุกดาหาร ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ไทยสงวนทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ไทยสงวนทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ไทยสงวนทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง

86   *กทม – ยโสธร     ระยะเวลา 8 ชม.

928 *กทม- อำนาจเจริญ     ระยะเวลา ชม.

86   *กทม-กุดชุม  ระยะเวลา 9 ชม.

86   *กทม-ธาตุฯ(86)   ระยะเวลา 10.30 ชม.

86   *กทม-นิคมฯ(86)  ระยะเวลา 9 ชม.

928 *กทม-นิคมฯ(928) ระยะเวลา ชม.

86   *กทม-มุกฯ(86)     ระยะเวลา ชม.

928 *กทม-มุกฯ(928)   ระยะเวลา ชม.

928พิเศษ      *กทม-หนองไฮ     ระยะเวลา ชม.

86   *กทม-เลิงฯ(86)    ระยะเวลา ชม.

928 *กทม-เลิงฯ(928)  ระยะเวลา ชม.

86เสริม  *กุดชุม-กทม  ระยะเวลา ชม.

86เสริม  *ธาตุพนม-กทม.   ระยะเวลา ชม.

86เสริม  *นิคม-กทม    ระยะเวลา ชม.

86เสริม  *มุกดาหาร-กทม.  ระยะเวลา ชม.

928เสริม *อำนาจ-กทม ระยะเวลา ชม.

86เสริม  *เลิงใหม่-กทม      ระยะเวลา ชม.

928เสริม *เลิงใหม่-กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.

928 พิเศษ     กทม – คำเดือย     ระยะเวลา ชม.

86   กทม-ธาตุพนม(86)      ระยะเวลา ชม.

86   กทม-มุกฯ(86)      ระยะเวลา ชม.

23   กทม-หนองคาย    ระยะเวลา ชม.

928 กทม-อำนาจ-ธาตุพนม ระยะเวลา ชม.

928 กทม-อำนาจ-นิคมฯ     ระยะเวลา ชม.

928 กทม-อำนาจ-มุกฯ  ระยะเวลา ชม.

86   กทม-เลิง(86) ระยะเวลา ชม.

928 กทม-เลิงใหม่(928)      ระยะเวลา ชม.

เฉพาะกิจ      กทม.-มุกดาหาร   ระยะเวลา 11 ชม.

86VIP   กุดชุม-กทม VIP   ระยะเวลา ชม.

928 พิเศษ     คำเดือย – กรุงเทพ ระยะเวลา ชม.

86   ธาตุ-อำนาจ-กทม  ระยะเวลา ชม.

86   ธาตุพนม-กุดชุม-กทม   ระยะเวลา 10.30 ชม.

928VIP  ป่าติ้ว-กทม VIP    ระยะเวลา ชม.

928 มุกดาหาร-กทม    ระยะเวลา ชม.

86 ขาล่อง     เลิงนกทาใหม่-กทม.    ระยะเวลา ชม.

928 เลิงใหม่-กทม ระยะเวลา 10 ชม.      

                                         

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ไทยสงวนทัวร์

-จุดจอด อ.กุดชุม  จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.กุดชุม (ติดร้านขายโทรศัพท์)

โทร. 08-7443-3003

-จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย     จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.นิคมคำสร้อย

โทร. 08-0601-7362

-จุดจอด อ.ป่าติ้ว   จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ป่าติ้ว

โทร. 08-1876-7959

-จุดจอดบ้านนาไร่ใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ นาไร่ใหญ่ (ร้านขายอาหาร)

โทร. 08-7431-0483

-จุดจอดหนองสามสี     จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ หนองสามสี (ปั้มน้ำมัน)

โทร. 08-1718-2216

-จุดจอดเลิงนกทาใหม่  จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ เลิงใหม่ (ร้านขายโทรศัพท์)

โทร. 08-4955-9374, 08-6720-0170

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร   ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

โทร. 08-9278-8994

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องขายตั๋วไทยสงวนทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดยโสธร

โทร. 08-3733-3373, 08-2377-8398, 08-0463-3077, 08-6317-1247

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ      จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ จ.อำนาจเจริญ (ร้านเสริมสวย)

โทร. 08-2876-8495, 08-5769-3211

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม    จุดจำหน่ายตั๋วไทยสงวนทัวร์ อ.ธาตุพนม

โทร. 08-1421-4746

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)   ชั้น 3 ช่องหมายเลข 8,9

โทร. 0-2936-0582

 

ไทยสงวนทัวร์ ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-2936-0582

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

เทียนไชยแอร์

จองตั๋วรถทัวร์ เทียนไชยแอร์ ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ เทียนไชยแอร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร เทียนไชยแอร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

เทียนไชยแอร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง

28   กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)    ระยะเวลา 5 ชม.

9903     กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1)   ระยะเวลา 5.5 ชม.

28   ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)    ระยะเวลา 5 ชม.

9903     ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1)   ระยะเวลา 5.5 ชม.           

                                         

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร เทียนไชยแอร์

-บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด      บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ

โทร. 0-4482-3111

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)   ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72

โทร. 08-1266-9930

 

เทียนไชยแอร์ ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

สุวรรณนทีขนส่ง

จองตั๋วรถทัวร์ สุวรรณนทีขนส่ กรุงเทพฯ-หลังสวน ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ สุวรรณนทีขนส่ง ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร สุวรรณนทีขนส่ง ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

สุวรรณนทีขนส่ง รถเปิดให้บริการเส้นทาง

990 กรุงเทพฯ-ชุมพร   ระยะเวลา 6.5 ชม.

89   กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน   ระยะเวลา 8 ชม.

89   กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม ระยะเวลา 8.5 ชม.

89   กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม     ระยะเวลา ชม.

89   กรุงเทพฯ-ละแม    ระยะเวลา 8.5 ชม.

89   กรุงเทพฯ-หลังสวน      ระยะเวลา 8 ชม.

89   กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม    ระยะเวลา 8.5 ชม.

990 ชุมพร-กรุงเทพฯ   ระยะเวลา 6.5 ชม.

89   ละแม-กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 8.5 ชม.

89   ละแม-หลังสวน-กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 8.5 ชม.

89   ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 8.5 ชม.

89   ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ     ระยะเวลา ชม.

89   สวี-กรุงเทพฯ ระยะเวลา 7.5 ชม.

89   สวี-ชุมพร-กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 7.5 ชม.

89   หลังสวน-กรุงเทพฯ      ระยะเวลา 8 ชม.

89   หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ   ระยะเวลา 8 ชม.        

                                         

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร สุวรรณนทีขนส่ง

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)     ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48

โทร. 0-2894-6066

-สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร

-สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน)

โทร. 0-7754-5151

-สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)      สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)

-สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)     สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)

โทร. 0-7750-1535

 

สุวรรณนทีขนส่ง ที่ตั้ง : 45 ม.7 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม

โทรศัพท์ : 0-2894-6066-7,0-3426-2265-7

โทรสาร : 0-3226-2267

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

ซันบัส

จองตั๋วรถทัวร์ ซันบัส กรุงเทพ-เลย ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ซันบัส ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ซันบัส ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ซันบัส รถเปิดให้บริการเส้นทาง

29   กรุงเทพ-ผานกเค้า ระยะเวลา ชม.

28   กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)    ระยะเวลา 4.50 ชม.

29   กรุงเทพฯ-ชุมแพ   ระยะเวลา ุ6.30 ชม.

29   กรุงเทพฯ-เชียงคาน     ระยะเวลา ชม.

29   กรุงเทพฯ-เลย ระยะเวลา ชม.

29   กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน     ระยะเวลา 8.30 ชม.

28   ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)    ระยะเวลา 4.50 ชม.

29   ชุมแพ-กรุงเทพฯ   ระยะเวลา ุ6.30 ชม.

29   ผานกเค้า-กรุงเทพฯ     ระยะเวลา ชม.

29   เชียงคาน-กรุงเทพฯ     ระยะเวลา ชม.

29   เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ     ระยะเวลา 8.30 ชม.

29   เลย-กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม      

                                         

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ซันบัส

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)   ชั้น 3 ช่องหมายเลข 1

โทร. 0-2936-3369

-สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย      ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส

โทร. 086-7586111 , 090-3355934

-เชียงคาน     ช่องจำหน่ายตั๋วซันบัส ติด ธกส. เชียงคาน

โทร. 089-8402295

 

ซันบัส ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 08-1790-2043

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

ทรัพย์ไพศาลทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ กรุงเทพ-สตูล ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง

998 เชียรใหญ่ – บ่อล้อ – ชะอวด – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ     ระยะเวลา 10.30 ชม.

998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง  ระยะเวลา 9 ชม.

998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่     ระยะเวลา 10.30 ชม.

993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์    ระยะเวลา 8 ชม.

984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง      ระยะเวลา 10.15 ชม.

988 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล  ระยะเวลา 11.45 ชม.

984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล      ระยะเวลา 12 ชม.

989 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ป่าพยอม-โพธิ์ทอง-ใสยวน-พัทลุง  ระยะเวลา 10 ชม.

62   กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม     ระยะเวลา 9 ชม.

62   ขนอม – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 9 ชม.

984 ตรัง – กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 10.15 ชม.

989 พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ   ระยะเวลา 10 ชม.

984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 12 ชม.

988 สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 11.45 ชม        

                                         

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ทรัพย์ไพศาลทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง    จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง

โทร. 0-7521-8718

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง  จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง

โทร. 08-7032-0055,08-7072-3355,08-4300-5265

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล    จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล

โทร. 0-7472-3975

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี     จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. 0-7720-0846

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)     ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36

โทร. 0-28946040-1

-สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง)      สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)

โทร. 0-7541-2419

-สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม      สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม

โทร. 0-7552-8323

 

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ที่ตั้ง 26/37 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 10170

โทรศัพท์ : 0-2894-6040-1

โทรสาร : 0-2422-3328

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

ศรีตรังทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ ศรีตรังทัวร์ หาดใหญ่ – ภูเก็ต ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ศรีตรังทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสวัสดีทั่วไทย ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ศรีตรังทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง

746 ภูเก็ต – สุไหงโกลก      ระยะเวลา 12 ชม.

443 ภูเก็ต – หาดใหญ่  ระยะเวลา 7.30 ชม.

763 สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช      ระยะเวลา 6.30 ชม.

746 สุไหงโกลก – ภูเก็ต      ระยะเวลา 12 ชม.

443 หาดใหญ่ – ภูเก็ต  ระยะเวลา 7.30 ชม          

                                         

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ศรีตรังทัวร์

-บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง)   สำนักงานศรีตรังทัวร์ (หน้า บขส.ตรัง)

โทร. 0-7521-8309 091-0434312 ( For English 084-1545923)

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต   ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์

โทร. 08-6476-8287

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่   ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์

โทร. 08-6476-8285

 

ศรีตรังทัวร์ ที่ตั้ง 243 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

โทรศัพท์ : 0-7521-8309

โทรสาร : 0-7521-9173

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

ศรีสุเทพทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ ศรีสุเทพทัวร์ กรุงเทพฯ-ตรัง ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 
วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ศรีสุเทพทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสวัสดีทั่วไทย ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที
ศรีสุเทพทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง
62   กรุงเทพฯ – ขนอม ระยะเวลา 9 ชม.
984 กรุงเทพฯ – ตรัง    ระยะเวลา ชม.
984 กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล ระยะเวลา 12 ชม.
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่     ระยะเวลา 11.45 ชม.
981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช     ระยะเวลา 11 ชม.
981 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง   ระยะเวลา 11 ชม.
989 กรุงเทพฯ – พัทลุง ระยะเวลา ชม.
988 กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล    ระยะเวลา 13 ชม.
973 กรุงเทพฯ – สงขลา      ระยะเวลา ชม.
62   ขนอม – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 9 ชม.
984 ตรัง – กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 12 ชม.
981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (หมอชิต)    ระยะเวลา 11 ชม.
981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (หมอชิต)    ระยะเวลา 11 ชม.
981 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ เช้า(หมอชิต)     ระยะเวลา ชม.
981 ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต)  ระยะเวลา 11 ชม.
989 พัทลุง – กรุงเทพฯ ระยะเวลา ชม.
984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 12 ชม.
988 สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 13 ชม.
998 เชียรใหญ่ – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 11.45 ชม.       
                                         
จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ศรีสุเทพทัวร์
-จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์
โทร. 089-4738198
-จุดจอด อ.ขนอม  จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-528605
-จุดจอด อ.เชียรใหญ่   จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-386211
-จุดจอดบ้านบ่อล้อ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 085-5841401
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง    ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 075-215173
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช      ออฟฟิต ศรีสุเทพ
โทร. 075-348089
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล    ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 074-723435,089-6538593
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี     ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 087-4725252
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง  ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร. 089-4741352
-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง    จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง
โทร. 075-518132
-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)     ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
โทร. 02-894-6167,02-894-6166
 
ศรีสุเทพทัวร์ ที่ตั้ง :  
โทรศัพท์ : 0-2885-7983-4
โทรสาร :
Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

ศรีสยามทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ศรีสยามทัวร์ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่  ที่

www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ศรีสยามทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสวัสดีทั่วไทย ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ศรีสยามทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง

9914   กรุงเทพฯ – นาทวี    

982     กรุงเทพฯ – สงขลา – หาดใหญ่      

973     กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่า)          

973     กรุงเทพฯ – สงขลา(สายเก่าไม่มีหาดใหญ่)          

992     กรุงเทพฯ – หาดใหญ่          

992     กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ด่านนอก   

992     กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์         

982     กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา(สายใหม่) 

992     ด่านนอก – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ   

9914   นาทวี – กรุงเทพฯ    

992     ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ         

973     สงขลา – กรุงเทพฯ (สายเก่า)         

973     สงขลา – กรุงเทพฯ (สายใหม่)       

973     สงขลา – สายใต้ (สายเก่า)  

973     สงขลา- กรุงเทพฯ   

982     สงขลา-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ          

992     หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ          

982     หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายเก่า)     

982     หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (สายใหม่)               

                                                                                   

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ศรีสยามทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา    ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 33

โทร. 074-311077

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่            ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่

โทร. 074-429525,074-428229

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)  ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62

โทร. 02-894-6160-2

 

ศรีสยามทัวร์ ที่ตั้ง :  

โทรศัพท์ : 0-2885-7983-4

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

407 พัฒนา

จองตั๋วรถทัวร์ 407 พัฒนา กรุงเทพ-อุดรธานี ผ่าน www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน

วิธีจองตั๋วรถทัวร์407 พัฒนา ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านซ้ายมือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสารสวัสดีทั่วไทย ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

407 พัฒนา รถเปิดให้บริการเส้นทาง

79        DIS กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)       

943a   DIS กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)   

79        DIS บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(สายใหม่)       

943a   DIS บุ้งคล้า-กรุงเทพฯ(สายเก่า)   

79        กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ(สายใหม่)   

5d       กรุงเทพฯ-นาวัง      

5e        กรุงเทพฯ-นาวัง-บ้านผือ    

5f        กรุงเทพฯ-น้ำโสม    

97g     กรุงเทพฯ-นิคมน้ำอูน         

79a     กรุงเทพฯ-บ้านดุง   

5b       กรุงเทพฯ-บ้านผือ   

97a     กรุงเทพฯ-บ้านม่วง

33        กรุงเทพฯ-บ้านแพง

943     กรุงเทพฯ-บึงกาฬ(สายเก่า)           

943a   กรุงเทพฯ-บุ้งคล้า(สายเก่า)

943c   กรุงเทพฯ-ปากคาด 

97        กรุงเทพฯ-พังโคน   

22c      กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์         

933     กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่       

97        กรุงเทพฯ-สว่างแดนดิน     

933a   กรุงเทพฯ-สังคม     

5a        กรุงเทพฯ-สุวรรณคูหา-ดงมะไฟ  

23        กรุงเทพฯ-หนองคาย          

5C       กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู    

22a     กรุงเทพฯ-อุดรธานี 

79b     กรุงเทพฯ-โซ่พิสัย   

943b   กรุงเทพฯ-โพนพิสัย

79h     กรุงเทพฯ-ไชยวาน 

590L  ขอนแก่น-ระยอง      

590W ชลบุรี-หนองคาย     

590B  ชลบุรี-อุดรธานี        

5d       นาวัง-กรุงเทพฯ      

5f        น้ำโสม-กรุงเทพ       

97g     นิคมน้ำอูน-กรุงเทพ

590H  บ่อวิน-หนองคาย     

79a     บ้านดุง-กรุงเทพฯ   

5b       บ้านผือ-กรุงเทพฯ   

5e        บ้านผือ-นาวัง-กรุงเทพฯ    

97a     บ้านม่วง-กรุงเทพ   

33        บ้านแพง-กรุงเทพ   

79        บึงกาฬ กุมภวาปี-กรุงเทพ 

590I    บึงกาฬ นค-ระยอง  

943     บึงกาฬ-กรุงเทพฯ   

590X  บึงกาฬ-ระยอง        

943a   บุ้งคล้า-กรุงเทพ       

590J   บุ้งคล้า-นค-ระยอง  

943c   ปากคาด-กรุงเทพฯ 

590Z  ปากคาด-ระยอง บ่อวิน       

590R  ปากคาด-ระยอง พัทยา       

97        พังโคน-กรุงเทพ      

590U  พัทยา-หนองคาย     

590C  พัทยา-อุดรธานี        

22c      พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพ

590G  ระยอง บ่อวิน-หนองคาย    

590L  ระยอง-ขอนแก่น      

590J   ระยอง-นค-บุ้งคล้า  

590Z  ระยอง-บ่อวิน-ปากคาด      

590O  ระยอง-บ่อวิน-ศรีเชียงใหม่

590X  ระยอง-บึงกาฬ        

590I    ระยอง-บึงกาฬ นค  

590R  ระยอง-พัทยา-ปากคาด       

590M ระยอง-ศรีเชียงใหม่

590     ระยอง-หนองคาย    

590D  ระยอง-อุดรธานี       

933     ศรีเชียงใหม่-กรุงเทพ          

590O  ศรีเชียงใหม่-บ่อวิน-ระยอง

590M ศรีเชียงใหม่-ระยอง 

933a   สังคม-กรุงเทพ        

5a        สุวรรณคูหา-กรุงเทพ          

590A  หนองคาย – บ่อวิน   

23        หนองคาย-กรุงเทพ 

590U  หนองคาย-พัทยา     

590     หนองคาย-ระยอง    

590G  หนองคาย-ระยอง บ่อวิน    

590N  หนองคาย-แหลมงอบ         

5C       หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ    

22a     อุดรธานี-กรุงเทพ    

590B  อุดรธานี-ชลบุรี        

590C  อุดรธานี-พัทยา        

590D  อุดรธานี-ระยอง       

590N  แหลมงอบ-หนองคาย         

79b     โซ่พิสัย-กรุงเทพ      

943b   โพนพิสัย-กรุงเทพฯ

79h     ไชยวาน-กรุงเทพฯ 

                                                                                   

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร 407 พัฒนา

-จุดจอด อ.น้ำโสม     ออฟฟิตจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ใน บขส)

โทร. 081-369-6742

-จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน          จุดจอด อ.นิคมน้ำอูน

โทร. 087-9251009

-จุดจอด อ.บุ่งคล้า     หน้าตลาดสดบุ่งคล้า

โทร. 042499067

-จุดจอด อ.พังโคน    ตรงข้ามร้านขายยาแสงเจริญเภสัช

โทร. 042771108

-จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่        ตรงข้ามธนาคารกสิกรสาขาย่อยศรีเชียงใหม่

โทร. 042451070

-จุดจอด อ.สังคม      จุดจอด อ.สังคม

โทร. 042-441095

-จุดจอดสุวรรณคูหา จุดจำหน่ายตั๋ว 407 พัฒนา (ตลาดนัดคลองถมวันจันทร์)

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ   บขส.บึงกาฬ

โทร. 042-492122

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ติดถนนใหญ่ หน้าทางเข้า บขส

โทร. 04-224-3800

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)      ช่องขายตั๋วชั้น 3 ช่อง 10-12,107,108

โทร. 02-936-0081

 

407 พัฒนา ที่ตั้ง :  81,83 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2992-3475

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)