คลังเก็บป้ายกำกับ: www.thaibustickets.com

สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต (Phuket bus terminal 2)

สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต (Phuket bus terminal 2)

ที่ตั้ง ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เมื่อท่านเดินทางมาถึงก็จะมีรถโดยสารบริการ ชื่อ รถโพถ้อง ซึ่งเป็นรถโดยสารที่จะพาท่านไปที่ต่างๆในตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งจะจอดรอรับส่งอยู่ใน บขส.แห่งนี้ หรือจะเดินมารอที่ข้างหน้า บขส.เพื่อใช้บริการรถโดยสารที่วิ่งผ่านเพื่อเดินทางต่อเข้าตัวเมืองหรือออกนอกเมืองก็ได้ รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างก็มีให้บริการ(แนะนำให้ตกลงราคาให้เรียบร้อยก่อนใช้บริการ) หรือจะใช้บริการรถแท็กซี่

สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งนี้ มีรถให้บริการในเส้นทางต่างๆ เช่น ภูเก็ต-หาดใหญ่  ภเก็ต-กรุงเทพ  ภูเก็ต-พังงา  ภูเก็ต-เชียงราย เป็นต้น มีบริษัทรถทัวร์เช่น ภูเก็ตท่องเที่ยว เซ็นทรัลทัวร์  รถบขส. รุ่งกิจทัวร์ เป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง

การเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือการเดินทางเพื่อไปทำงานเราจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทางเพื่อให้การเดินทางของเราไปถึงจุดหมาย และมีความสุขกับการเดินทาง
1. เตรียมแผนการเดินทาง ว่าเราจะเดินทางโดยทางรถโดยสาร รถยนต์ส่วนตัว หรือเครื่องบิน
2. เตรียมจองตั๋วโดยสารไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เป้าหมายการเดินทางของเราเป็นไปอย่างราบรื่น และถ้าเดินทางโดยเครื่องบินเราก็จะได้ตั๋วราคาถูกด้วย
3.เตรียมที่พัก โดยการจองที่พักไว้ล่วงหน้าเพื่อเราไปถึงจะได้มีที่พักที่แน่นอน
4.หากไปรถยนต์ส่วนตัว ต้องตรวจเช็คสภาพรถยนต์ และเตรียมรถให้มีความพร้อมก่อนการเดินทาง
5.เตรียมกระเป๋าเดินทาง ควรจัดกระเป๋าเตรียมของใช้ที่จำเป็นและเหมาะสมกับยานพาหนะที่เราจะเดินทาง ถ้าไปรถยนต์ส่วนตัวก็คงไม่มีปัญหา แต่ถ้าเดินทางโดยเครื่องบินหรือรถโดยสารควรจัดกระเป๋าให้มีน้ำหนักและขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกินกำหนด
6.ควรเตรียมตัวเองให้พร้อม หากต้องขับรถเองต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนการเดินทาง ถ้ามีโรคประจำตัวต้องเตรียมยาไปให้พร้อม
7.เตรียมเงินสดให้เพียงพอต่อการเดินทาง และควรแยกเก็บไว้ในกระเป๋าต่างๆหลายๆใบ หากใบใดใบหนึ่งสูญหายเรายังคงมีเงินเหลือไว้ใช้ บัตรเครดิตก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยได้ยามฉุกเฉิน
8 พาสปอร์ต เอกสารวีซ่า และเอกสารสำคัญต่างๆ ต้องไม่ลืม และ ควรถ่ายเอกสารเก็บไว้กับกระเป๋าอื่นอีกชุด
การเตรียมอะไรมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางของแต่ละท่าน แค่นี้ก็จะทำให้การเดินทางของท่านเป็นการเดินทางที่มีความสุขที่สุด

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 1 ชั่วโมง
3 เพชรบุรี จุดจอดแยกวังมะนาว 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 เพชรบุรี จุดจอดชะอำ 2 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.หัวหิน 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสามร้อยยอด 2 ชั่วโมง  40 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 2 ชั่วโมง  50 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 3 ชั่วโมง  10 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหิน 3 ชั่วโมง  20 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านต้นเกตุ 3 ชั่วโมง  30 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดห้วยยาง 3 ชั่วโมง  40 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 3 ชั่วโมง  50 นาที
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 4 ชั่วโมง
16 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหอย 4 ชั่วโมง  10 นาที
17 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 4 ชั่วโมง  20 นาที
18 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 4 ชั่วโมง  30 นาที
19 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเกาะยายฉิม 4 ชั่วโมง  50 นาที
20 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 5 ชั่วโมง
21 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดตลาดบางสะพานน้อย 5 ชั่วโมง  20 นาที

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย – มาบอำมฤต (วินเสริมพิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดตลาดบางสะพานน้อย 7 ชั่วโมง
3 ชุมพร จุดจอดมาบอำมฤต 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – บางสะพานน้อย (วินเสริมพิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดตลาดบางสะพานน้อย 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – บางสะพานใหญ่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 1 ชั่วโมง
3 เพชรบุรี จุดจอดแยกวังมะนาว 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 เพชรบุรี จุดจอดชะอำ 2 ชั่วโมง
6 เพชรบุรี จุดจอดหัวหิน 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสามร้อยยอด 2 ชั่วโมง  39 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 2 ชั่วโมง  50 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 3 ชั่วโมง  10 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหิน 3 ชั่วโมง  20 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านต้นเกตุ 3 ชั่วโมง  30 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดห้วยยาง 3 ชั่วโมง  40 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 3 ชั่วโมง  50 นาที
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 4 ชั่วโมง
16 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหอย 4 ชั่วโมง  10 นาที
17 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 4 ชั่วโมง  20 นาที
18 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 4 ชั่วโมง  30 นาที
19 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเกาะยายฉิม 4 ชั่วโมง  50 นาที
20 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 6 ชั่วโมง

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 เพชรบุรี จุดจอดแยกวังมะนาว 1 ชั่วโมง
4 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 1 ชั่วโมง
5 เพชรบุรี จุดจอดชะอำ 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 เพชรบุรี จุดจอดหัวหิน 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 2 ชั่วโมง
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสามร้อยยอด 2 ชั่วโมง  10 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 2 ชั่วโมง  30 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 3 ชั่วโมง
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหิน 3 ชั่วโมง  20 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านต้นเกตุ 3 ชั่วโมง  30 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดห้วยยาง 3 ชั่วโมง  40 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 4 ชั่วโมง
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 4 ชั่วโมง  10 นาที
16 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหอย 5 ชั่วโมง
17 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 5 ชั่วโมง  20 นาที
18 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 5 ชั่วโมง  30 นาที
19 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเกาะยายฉิม 5 ชั่วโมง  40 นาที
20 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 5 ชั่วโมง  50 นาที
21 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดตลาดบางสะพานน้อย 6 ชั่วโมง
22 ชุมพร จุดจอดมาบอำมฤต 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – มาบอำมฤต (วินเสริม พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดมาบอำมฤต 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : บางสะพานน้อย – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพาน
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 1 ชั่วโมง  1 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเกาะยายฉิม 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 2 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 2 ชั่วโมง  10 นาที
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหอย 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 2 ชั่วโมง  40 นาที
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 2 ชั่วโมง  50 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดห้วยยาง 3 ชั่วโมง  10 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านต้นเกตุ 3 ชั่วโมง  20 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหิน 3 ชั่วโมง  30 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 3 ชั่วโมง  40 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 3 ชั่วโมง  50 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสามร้อยยอด 4 ชั่วโมง
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 4 ชั่วโมง  10 นาที
16 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.หัวหิน 4 ชั่วโมง  20 นาที
17 เพชรบุรี จุดจอดชะอำ 4 ชั่วโมง  30 นาที
18 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 4 ชั่วโมง  50 นาที
19 เพชรบุรี จุดจอดแยกวังมะนาว 5 ชั่วโมง
20 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 5 ชั่วโมง  20 นาที
21 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 6 ชั่วโมง

 

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : บางสะพานใหญ่ – กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเกาะยายฉิม 0 ชั่วโมง  40 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 2 ชั่วโมง
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหอย 2 ชั่วโมง  40 นาที
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 3 ชั่วโมง  10 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดห้วยยาง 3 ชั่วโมง  50 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านต้นเกตุ 4 ชั่วโมง  10 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหิน 4 ชั่วโมง  30 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 4 ชั่วโมง  50 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 5 ชั่วโมง  10 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสามร้อยยอด 5 ชั่วโมง  30 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 5 ชั่วโมง  50 นาที
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.หัวหิน 6 ชั่วโมง  10 นาที
16 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดชะอำ 6 ชั่วโมง  30 นาที
17 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 6 ชั่วโมง  40 นาที
18 เพชรบุรี จุดจอดแยกวังมะนาว 6 ชั่วโมง  50 นาที
19 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 6 ชั่วโมง  55 นาที
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 7 ชั่วโมง

จุดจอดรถ บางสะพานทัวร์ เส้นทาง : มาบอำมฤต – กรุงเทพ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชุมพร จุดจอดมาบอำมฤต
2 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดตลาดบางสะพานน้อย 1 ชั่วโมง
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพานใหญ่ 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเกาะยายฉิม 1 ชั่วโมง  30 นาที
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านกรูด 2 ชั่วโมง
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 2 ชั่วโมง  10 นาที
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหอย 2 ชั่วโมง  30 นาที
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านอ่างทอง 2 ชั่วโมง  40 นาที
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 2 ชั่วโมง  50 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดห้วยยาง 3 ชั่วโมง  10 นาที
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบ้านต้นเกตุ 3 ชั่วโมง  20 นาที
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดหนองหิน 3 ชั่วโมง  30 นาที
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 3 ชั่วโมง  40 นาที
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 3 ชั่วโมง  50 นาที
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสามร้อยยอด 4 ชั่วโมง
16 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 4 ชั่วโมง  10 นาที
17 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.หัวหิน 4 ชั่วโมง  20 นาที
18 เพชรบุรี จุดจอดชะอำ 4 ชั่วโมง  30 นาที
19 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 4 ชั่วโมง  50 นาที
20 เพชรบุรี จุดจอดแยกวังมะนาว 5 ชั่วโมง
21 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 5 ชั่วโมง  20 นาที
22 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 6 ชั่วโมง

จุดรับตั๋วโดยสาร บางสะพานทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        สายใต้ใหม่ ช่อง 22,93

โทร. 081-8298641,081-8297752

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ บางสะพานทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร บางสะพานทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

บางสะพานทัวร์ ที่ตั้ง : 41/13 หมู่ 18 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทรศัพท์ : 02-8859128

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

 

เทียนไชยแอร์

จองตั๋วรถทัวร์ เทียนไชยแอร์ ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ เทียนไชยแอร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร เทียนไชยแอร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

เทียนไชยแอร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง

28   กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)    ระยะเวลา 5 ชม.

9903     กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1)   ระยะเวลา 5.5 ชม.

28   ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)    ระยะเวลา 5 ชม.

9903     ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1)   ระยะเวลา 5.5 ชม.           

                                         

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร เทียนไชยแอร์

-บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด      บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ

โทร. 0-4482-3111

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)   ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72

โทร. 08-1266-9930

 

เทียนไชยแอร์ ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

ทรัพย์ไพศาลทัวร์

จองตั๋วรถทัวร์ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ กรุงเทพ-สตูล ที่ www.thaibustickets.com เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทางได้ตั๋วแน่นอน 

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ รถเปิดให้บริการเส้นทาง

998 เชียรใหญ่ – บ่อล้อ – ชะอวด – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ     ระยะเวลา 10.30 ชม.

998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง  ระยะเวลา 9 ชม.

998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่     ระยะเวลา 10.30 ชม.

993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์    ระยะเวลา 8 ชม.

984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง      ระยะเวลา 10.15 ชม.

988 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล  ระยะเวลา 11.45 ชม.

984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล      ระยะเวลา 12 ชม.

989 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ป่าพยอม-โพธิ์ทอง-ใสยวน-พัทลุง  ระยะเวลา 10 ชม.

62   กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม     ระยะเวลา 9 ชม.

62   ขนอม – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 9 ชม.

984 ตรัง – กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 10.15 ชม.

989 พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ   ระยะเวลา 10 ชม.

984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ ระยะเวลา 12 ชม.

988 สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ    ระยะเวลา 11.45 ชม        

                                         

จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร ทรัพย์ไพศาลทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง    จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง

โทร. 0-7521-8718

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง  จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง

โทร. 08-7032-0055,08-7072-3355,08-4300-5265

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล    จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล

โทร. 0-7472-3975

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี     จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร. 0-7720-0846

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)     ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36

โทร. 0-28946040-1

-สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง)      สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)

โทร. 0-7541-2419

-สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม      สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม

โทร. 0-7552-8323

 

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ที่ตั้ง 26/37 หมู่ที่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 10170

โทรศัพท์ : 0-2894-6040-1

โทรสาร : 0-2422-3328

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)