คลังเก็บป้ายกำกับ: วิธีจองตั๋วรถทัวร์ สวัสดีทั่วไทย

จุดจอดรถ สวัสดีสุรินทร์

จุดจอดรถ สวัสดีสุรินทร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สุรินทร์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 4 ชั่วโมง
3 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 4 ชั่วโมง  30 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 4 ชั่วโมง  50 นาที
5 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 5 ชั่วโมง
6 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ 5 ชั่วโมง  30 นาที

จุดจอดรถ สวัสดีสุรินทร์ เส้นทาง : สุรินทร์-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สุรินทร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์
2 สุรินทร์ จุดจอดปราสาท 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 บุรีรัมย์ จุดจอดประโคนชัย 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 บุรีรัมย์ จุดจอดนางรอง 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 บุรีรัมย์ จุดจอดหนองกี่ 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 5 ชั่วโมง  30 นาที

 จุดรับตั๋วโดยสาร สวัสดีสุรินทร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ ช่องขายตั๋วสวัสดีสุรินทร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์

โทร. 061-6476888,044-530099

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)   ชั้น 3 ช่องหมายเลข 88

โทร. 0-2936-9994,061-6476999

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ สวัสดีสุรินทร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร สวัสดีสุรินทร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

สวัสดีสุรินทร์ ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดสวนลิง 0 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดหนองแวงใหญ่ 0 ชั่วโมง
6 อุดรธานี จุดจอดคอนสาย 0 ชั่วโมง
7 อุดรธานี จุดจอดหนองบัวแดง 0 ชั่วโมง
8 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง
9 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 0 ชั่วโมง
10 อุดรธานี จุดจอดทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 0 ชั่วโมง
12 หนองคาย จุดจอดคำปะกั้ง 0 ชั่วโมง
13 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 0 ชั่วโมง
14 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 0 ชั่วโมง
15 หนองคาย จุดจอดโซ่พิสัย 0 ชั่วโมง
16 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 0 ชั่วโมง
17 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง
18 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง
19 บึงกาฬ จุดจอดโนนสมบูรณ์ 0 ชั่วโมง
20 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 11 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ขอนแก่น-คำใหญ่-ชื่นชม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 5 ชั่วโมง  45 นาที
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง
4 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 6 ชั่วโมง  30 นาที
5 มหาสารคาม จุดจอดบ้านเขื่อน 6 ชั่วโมง  45 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดบ้านจาน 6 ชั่วโมง  55 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอด อ.ซำสูง 7 ชั่วโมง  10 นาที
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.กระนวน 7 ชั่วโมง  35 นาที
9 กาฬสินธุ์ จุดจอด ต.คำใหญ่ 7 ชั่วโมง  55 นาที
10 อำนาจเจริญ จุดจอด กุดปลาดุก 8 ชั่วโมง  25 นาที
11 อำนาจเจริญ จุดจอด ชื่นชม 8 ชั่วโมง  35 นาที

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-สว่าง-บ้านม่วง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
6 อุดรธานี จุดจอดสวนลิง 0 ชั่วโมง
7 อุดรธานี จุดจอดหนองแวงใหญ่ 0 ชั่วโมง
8 อุดรธานี จุดจอดคอนสาย 0 ชั่วโมง
9 อุดรธานี จุดจอดหนองบัวแดง 0 ชั่วโมง
10 อุดรธานี จุดจอดพังงู 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอดกุดจิก 0 ชั่วโมง
13 สกลนคร จุดจอดบ้านต้าย 0 ชั่วโมง
14 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 0 ชั่วโมง
15 สกลนคร จุดจอดโคกสี 0 ชั่วโมง
16 สกลนคร จุดจอดโคกคอน 0 ชั่วโมง
17 สกลนคร จุดจอดบ้านดงบัง 0 ชั่วโมง
18 สกลนคร จุดจอดบ้านเหล่า 0 ชั่วโมง
19 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 0 ชั่วโมง
20 สกลนคร จุดจอดกุดเรือคำ 0 ชั่วโมง
21 สกลนคร จุดจอด อ.บ้านม่วง 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บึงกาฬ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
4 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 0 ชั่วโมง
6 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
7 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง
8 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 0 ชั่วโมง
9 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 0 ชั่วโมง
10 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 0 ชั่วโมง
11 บึงกาฬ จุดจอดหอคำ 0 ชั่วโมง
12 บึงกาฬ จุดจอดไคสี 0 ชั่วโมง
13 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองคาย-บุ่งคล้า

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง  30 นาที
3 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
4 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 0 ชั่วโมง
6 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
7 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง
8 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 0 ชั่วโมง
9 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 0 ชั่วโมง
10 บึงกาฬ จุดจอด อ.ปากคาด 0 ชั่วโมง
11 บึงกาฬ จุดจอดหอคำ 0 ชั่วโมง
12 บึงกาฬ จุดจอดไคสี 0 ชั่วโมง
13 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 12 ชั่วโมง
14 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 0 ชั่วโมง
15 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า 13 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สังคม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 6 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 6 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 6 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 6 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอดศรีบุญเรือง 6 ชั่วโมง
7 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 7 ชั่วโมง  30 นาที
9 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 8 ชั่วโมง
10 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 8 ชั่วโมง
11 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 8 ชั่วโมง
12 หนองบัวลำภู จุดจอดแยกข้าวสาร 8 ชั่วโมง
13 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านผือ 8 ชั่วโมง
14 อุดรธานี จุดจอดบ้านกลางใหญ่ 8 ชั่วโมง
15 อุดรธานี จุดจอดแยกสามเหลี่ยม 9 ชั่วโมง
16 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำโสม 9 ชั่วโมง
17 อุดรธานี จุดจอดบ้านก้อง 9 ชั่วโมง
18 อุดรธานี จุดจอดบ้านนาคำน้อย 10 ชั่วโมง
19 อุดรธานี จุดจอด อ.นายูง 10 ชั่วโมง
20 อุดรธานี จุดจอดบ้านนาต้อง 10 ชั่วโมง
21 หนองคาย จุดจอด อ.สังคม 10 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู-สุวรรณคูหา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 6 ชั่วโมง
3 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 6 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.ภูเวียง 6 ชั่วโมง
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 6 ชั่วโมง
6 ขอนแก่น จุดจอดศรีบุญเรือง 6 ชั่วโมง
7 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 7 ชั่วโมง  30 นาที
9 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 8 ชั่วโมง
10 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 8 ชั่วโมง
11 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 8 ชั่วโมง
12 หนองบัวลำภู จุดจอดสุวรรณคูหา 8 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : ชื่นชม-คำใหญ่-ขอนแก่น-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มหาสารคาม จุดจอดชื่นชม
2 มหาสารคาม จุดจอดกุดปลาดุก 0 ชั่วโมง
3 กาฬสินธุ์ จุดจอด ต.คำใหญ่ 0 ชั่วโมง
4 ขอนแก่น จุดจอด อ.กระนวน 0 ชั่วโมง  20 นาที
5 ขอนแก่น จุดจอด อ.ซำสูง 0 ชั่วโมง  45 นาที
6 มหาสารคาม จุดจอดบ้านจาน 0 ชั่วโมง  50 นาที
7 มหาสารคาม จุดจอดบ้านเขื่อน 1 ชั่วโมง  10 นาที
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 1 ชั่วโมง  25 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 1 ชั่วโมง  55 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 2 ชั่วโมง  20 นาที
11 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 7 ชั่วโมง  55 นาที

 จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : บึงกาฬ-กุมภวาปี-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ บริษัทสวัสดีอีสาน
2 บึงกาฬ จุดจอดโนนสมบูรณ์ 0 ชั่วโมง
3 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง
4 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง
5 บึงกาฬ จุดจอดดอนหญ้านาง 0 ชั่วโมง
6 หนองคาย จุดจอดโซ่พิสัย 0 ชั่วโมง
7 หนองคาย จุดจอด อ.เฝ้าไร่ 0 ชั่วโมง
8 หนองคาย จุดจอดบ้านเซิม 0 ชั่วโมง
9 หนองคาย จุดจอดคำปะกั้ง 0 ชั่วโมง
10 อุดรธานี จุดจอด อ.บ้านดุง 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอดทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอดหนองเม็ก 0 ชั่วโมง
13 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง
14 อุดรธานี จุดจอดหนองบัวแดง 0 ชั่วโมง
15 อุดรธานี จุดจอดคอนสาย 0 ชั่วโมง
16 อุดรธานี จุดจอดหนองแวงใหญ่ 0 ชั่วโมง
17 อุดรธานี จุดจอดสวนลิง 0 ชั่วโมง
18 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
19 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง
20 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ บริษัทสวัสดีอีสาน
2 บึงกาฬ จุดจอดไคสี 0 ชั่วโมง
3 บึงกาฬ จุดจอดหอคำ 0 ชั่วโมง
4 หนองคาย จุดจอดปากคาด 0 ชั่วโมง
5 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 0 ชั่วโมง
6 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 0 ชั่วโมง
7 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง
8 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
9 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 0 ชั่วโมง
10 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
12 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 5 ชั่วโมง  15 นาที
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  15 นาที

 จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : บุ่งคล้า-หนองคาย-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ จุดจอด อ.บุ่งคล้า
2 บึงกาฬ จุดจอดชัยพร 0 ชั่วโมง
3 บึงกาฬ บริษัทสวัสดีอีสาน 0 ชั่วโมง
4 บึงกาฬ จุดจอดไคสี 0 ชั่วโมง
5 บึงกาฬ จุดจอดหอคำ 0 ชั่วโมง
6 หนองคาย จุดจอดปากคาด 0 ชั่วโมง
7 หนองคาย จุดจอด อ.รัตนวาปี 0 ชั่วโมง
8 หนองคาย จุดจอด อ.โพนพิสัย 0 ชั่วโมง
9 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 0 ชั่วโมง
10 หนองคาย จุดจอดน้ำสวย 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอด อ.เพ็ญ 0 ชั่วโมง
12 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 0 ชั่วโมง
13 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
14 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 6 ชั่วโมง  15 นาที
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 12 ชั่วโมง  15 นาที

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : บ้านม่วง-สว่าง-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สกลนคร จุดจอด อ.บ้านม่วง
2 สกลนคร จุดจอดกุดเรือคำ 0 ชั่วโมง
3 สกลนคร จุดจอดหนองแวง 0 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดบ้านเหล่า 0 ชั่วโมง
5 อุบลราชธานี จุดจอดบ้านดงบัง 0 ชั่วโมง
6 สกลนคร จุดจอดโคกคอน 0 ชั่วโมง
7 สกลนคร จุดจอดโคกสี 0 ชั่วโมง
8 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 0 ชั่วโมง
9 สกลนคร จุดจอดบ้านต้าย 0 ชั่วโมง
10 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดจิก 0 ชั่วโมง
11 อุดรธานี จุดจอด อ.หนองหาน 0 ชั่วโมง
12 อุดรธานี จุดจอดพังงู 0 ชั่วโมง
13 อุดรธานี จุดจอดหนองบัวแดง 0 ชั่วโมง
14 อุดรธานี จุดจอดคอนสาย 0 ชั่วโมง
15 อุดรธานี จุดจอดหนองแวงใหญ่ 0 ชั่วโมง
16 อุดรธานี จุดจอดสวนลิง 0 ชั่วโมง
17 อุดรธานี จุดจอดแยกกุมภวาปี 0 ชั่วโมง
18 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น(บขส.2) 4 ชั่วโมง  30 นาที
19 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านไผ่ 0 ชั่วโมง
20 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล 0 ชั่วโมง
21 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : สังคม-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองคาย จุดจอด อ.สังคม
2 อุดรธานี จุดจอดบ้านนาต้อง 0 ชั่วโมง
3 อุดรธานี จุดจอด อ.นายูง 0 ชั่วโมง
4 อุดรธานี จุดจอดบ้านนาคำน้อย 0 ชั่วโมง
5 อุดรธานี จุดจอดบ้านก้อง 0 ชั่วโมง
6 อุดรธานี จุดจอด อ.น้ำโสม 1 ชั่วโมง
7 อุดรธานี จุดจอดแยกสามเหลี่ยม 0 ชั่วโมง
8 อุดรธานี จุดจอดบ้านกลางใหญ่ 0 ชั่วโมง
9 อุดรธานี บ้านผือ 0 ชั่วโมง
10 หนองบัวลำภู จุดจอดแยกข้าวสาร 0 ชั่วโมง
11 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 0 ชั่วโมง
12 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 0 ชั่วโมง
13 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 0 ชั่วโมง
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 0 ชั่วโมง
15 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 3 ชั่วโมง  30 นาที
16 ขอนแก่น จุดจอดศรีบุญเรือง 0 ชั่วโมง
17 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 0 ชั่วโมง
18 ขอนแก่น ภูเวียง 0 ชั่วโมง
19 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง
20 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 0 ชั่วโมง
21 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง

จุดจอดรถ สวัสดีอีสาน เส้นทาง : สุวรรณคูหา-หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 หนองบัวลำภู จุดจอดสุวรรณคูหา
2 หนองบัวลำภู จุดจอดนาด่าน 0 ชั่วโมง
3 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดกระสู้ 0 ชั่วโมง
4 หนองบัวลำภู จุดจอดกุดดินจี่ 0 ชั่วโมง
5 หนองบัวลำภู จุดจอดนาคำไฮ 0 ชั่วโมง
6 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ขอนแก่น จุดจอดศรีบุญเรือง 0 ชั่วโมง
8 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองนาคำ 0 ชั่วโมง
9 ขอนแก่น ภูเวียง 0 ชั่วโมง
10 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง
11 ชัยภูมิ จุดจอด อ.บ้านแท่น 0 ชั่วโมง
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 ชั่วโมง

 จุดรับตั๋วโดยสาร สวัสดีอีสาน

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น      บขส.3, ช่อง13

โทร. 098-2062514 , 083-3441828

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ         สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ

โทร. 0-4249-1571

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู

โทร. 087-2208994

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)  ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64

โทร. 0-2537-8611,0-2936-3001

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ สวัสดีอีสาน ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร สวัสดีอีสาน ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

สวัสดีอีสาน ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 0-2537-8611

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)

จุดจอดรถ สวัสดีทั่วไทย

จุดจอดรถ สวัสดีทั่วไทย เส้นทาง : พัทยา – ภูเก็ต

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา
2 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 1 ชั่วโมง
3 ชลบุรี ท่าศรีราชา 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 ชลบุรี ท่าชลบุรี 19 ชั่วโมง  40 นาที
5 สมุทรปราการ จุดจอดบางพลี 2 ชั่วโมง
6 กรุงเทพมหานคร จุดจอดแสมดำ 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 เพชรบุรี จุดจอดหัวหิน 4 ชั่วโมง
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบางสะพาน 6 ชั่วโมง  30 นาที
11 ชุมพร จุดจอด จ.ชุมพร 8 ชั่วโมง
12 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 9 ชั่วโมง
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกพุนพิน(สหกรณ์โคอ๊อฟ) 10 ชั่วโมง
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตาขุน 11 ชั่วโมง  30 นาที
15 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 12 ชั่วโมง
16 พังงา บขส. โคกกลอย 12 ชั่วโมง  30 นาที
17 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 14 ชั่วโมง

 จุดจอดรถ สวัสดีทั่วไทย เส้นทาง : ภูเก็ต – พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2 ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว สะปำ 0 ชั่วโมง
3 ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว ท่าเรือ 0 ชั่วโมง
4 ภูเก็ต จุดจอดอนุสาวรีย์ 0 ชั่วโมง
5 ภูเก็ต จุดจอดถลาง 999 0 ชั่วโมง
6 ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว ถลาง 0 ชั่วโมง
7 ภูเก็ต ป้อมตำรวจเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง
8 ภูเก็ต จุดจอดเสน่ห์โพธิ์ทัวร์ 0 ชั่วโมง
9 ภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย 0 ชั่วโมง
10 พังงา บขส. โคกกลอย 1 ชั่วโมง  15 นาที
11 พังงา จุดจอด ต.ท่าอยู่ 2 ชั่วโมง
12 พังงา จุดจอดหล่อยูง 2 ชั่วโมง
13 พังงา จุดจอด อบต.กะไหล 2 ชั่วโมง
14 พังงา จุดจอด ต.กระโสม 2 ชั่วโมง
15 พังงา จุดจอดหม้อแกง 2 ชั่วโมง
16 พังงา จุดจอดศาลาหม้อแกง 2 ชั่วโมง
17 พังงา จุดจอดตลาดสดทับปุด 2 ชั่วโมง
18 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 2 ชั่วโมง
19 พังงา จุดจอดแยกนาเหนือ 2 ชั่วโมง
20 พังงา จุดจอดแยกเขาต่อ 2 ชั่วโมง
21 พังงา จุดจอดบ้านตาขุน 2 ชั่วโมง  45 นาที
22 พังงา จุดจอด กม.18 3 ชั่วโมง
23 พังงา จุดจอดโกอ๊อฟ 3 ชั่วโมง
24 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 4 ชั่วโมง
25 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 5 ชั่วโมง
26 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 5 ชั่วโมง
27 ชุมพร จุดจอด จ.ชุมพร 6 ชั่วโมง
28 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 7 ชั่วโมง
29 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดบางสะพาน 7 ชั่วโมง  30 นาที
30 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 8 ชั่วโมง
31 เพชรบุรี จุดจอดหัวหิน 9 ชั่วโมง  30 นาที
32 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 10 ชั่วโมง  15 นาที
33 เพชรบุรี จุดจอดชะอำ 10 ชั่วโมง  15 นาที
34 สมุทรปราการ จุดจอดแสมดำ 11 ชั่วโมง
35 สมุทรปราการ จุดจอดบางนา 11 ชั่วโมง
36 สมุทรปราการ จุดจอดบางพลี 12 ชั่วโมง
37 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 13 ชั่วโมง
38 ชลบุรี จุดจอดชลบุรี-เฉลิมไทย 13 ชั่วโมง
39 ชลบุรี ท่าศรีราชา 13 ชั่วโมง  25 นาที
40 ชลบุรี ท่าอ่าวอุดม 13 ชั่วโมง  40 นาที
41 ชลบุรี สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา 14 ชั่วโมง

 จุดรับตั๋วโดยสาร สวัสดีทั่วไทย

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต   ช่องหมายเลข 8

โทร. 08-2398-0777

-สำนักงานสวัสดีทั่วไทย พัทยา   เข้าทางพัทยาเหนือประมาณ 500 ม. อยู่ตรงข้ามธนาคารธนชาต

โทร. 08-2398-1777

วิธีจองตั๋วรถทัวร์ สวัสดีทั่วไทย ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น  เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร สวัสดีทั่วไทย ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที

สวัสดีทั่วไทย ที่ตั้ง :

โทรศัพท์ : 08-2398-0777

โทรสาร :

Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)